jasudowicz-4-ostrow-1

Podsumowanie roku 2023 - cz1

Inwestycje w infrastrukturę drogową: Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1736 N na drogę wewnętrzną na dz. geod. nr: 37/3; 39/11 i 39/13 w miejscow...

Czytaj więcej

LXXVII Sesja Rady Gminy Giżycko - u…

Uchwalono dobry budżet na rok 2024. Dochody budżetu na 2024 rok wynoszą 63 200 663,98 zł, z tego: dochody bieżące 52 004 140,35 zł dochody mają...

Czytaj więcej

LXXV Sesja Rady Gminy Giżycko - nis…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 31.10.2023r.  1.    Jak co roku, Gmina Giżycko uroczy...

Czytaj więcej

LXXIV Sesja Rady Gminy Giżycko - II…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.09.2023r.  1.    Sukces Infrastruktury Kadencji 20...

Czytaj więcej

LXIX Sesja Rady Gminy - 100% Za Wot…

Radni jednogłośnie głosowali za wotum zaufania. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2022, sprawozdaniem finansowym G...

Czytaj więcej

LXVII Sesja Rady Gminy - ruszyły re…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.04.2023r.  1.    Gmina Giżycko otrzymała dofinanso...

Czytaj więcej

LXV Sesja Rady Gminy - lasy, jezior…

Poprzednia sesja, odbyła się 09.03.2023r.  1.    Trwa budowa miejsca obsługi rowerowej w Świdrach i Bogacku. W Świdrach wiata wypoczynkowa powstani...

Czytaj więcej

LXIV Sesja Rady Gminy - dofinansowa…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 19.01.2023r.   1.    Uczestniczyłem w zebraniach wie...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

XX Sesja Rady Gminy GiżyckoW związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa zawnioskowałem o zwołanie XX sesji Rady Gminy Giżycko w trybie nadzwyczajnym z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok”.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2019 r. dla Gminy Giżycko.
6. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Giżycko w 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (Bogaczewo)
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (Strzelce)
9. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działki o nr geodezyjnym 226/2, położonej w obrębie geodezyjnym Bogaczewo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. części działki o nr geodezyjnym 309/3, położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego w 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Giżycko na rok 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za ochronne lasów znajdujących się w Nadleśnictwie Srokowo, położonych w granicach administracyjnych Gminy Giżycko.
14. Pojęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z „Campingu Bystry” terenu rekreacyjnego położonego w miejscowości Bystry, Gmina Giżycko.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/410/2017 Rady Gminy Giżycko z dnia 25 października 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Giżycko, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2020-2025.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżyckona 2020 rok.
19. Zakończenie obrad.

Sesja odbyła się w hali sportowej Parku Wodnego w Wilkasach.


Materiał wideo z XX sesji:

Poprzednia sesja odbyła się 15.01.2020
1.     Zacznę od tego że w 2019 roku Gmina Giżycko wykonała sporo różnych inwestycji. Szerzej o tym możecie Państwo poczytać w artykule, który znajduje się na stronie Gminy Giżycko na Facebooku. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz dobra wspólnego mieszkańców gminy, szczególnie Radnym Gminy Giżycko. Dziękuję współpracownikom z Urzędu Gminy Giżycko , którzy wykazują się dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem. Dziękuję pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych: GOKiR w Wilkasach, Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkasach, szkołom oraz Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Bystrym.
2.    Podpisałem umowę na realizacje inwestycji w ramach której powstanie świetlica w Bogacku i Gutach. Zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych.
3.    Rozpoczęto prace przy przebudowie drogi powiatowej w Sulimach. W związku z tym uczestniczyłem w spotkaniu Zarządu Dróg Powiatowych z mieszkańcami. Całość zadania jest na kwotę 2 614 501,14 zł. Powiat pozyskał dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Wkład Gminy Giżycko to 653 625 zł

4.    Mimo braku śniegu dzieci spędzające czas na terenie Gminy Giżycko, nie miały powodu do narzekań. Wszyscy dzielnie angażowali się, by nasi najmłodsi miło spędzali czas. Ferie zimowe w świetlicach były pełne różnych atrakcji. W Bystrym odbył się turniej tenisa stołowego pomiędzy zawodnikami z dwóch miejscowości. Nad całością dzielnie czuwał Pan Mirosław Antoniak. Jak zawsze też ferie zimowe można było spędzić z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wilkasach. W tym roku z zajęć korzystało ponad 40 dzieci w wieku 7-13 lat. Były tańce, zabawa na lodzie, ognisko, kino, warsztaty kulinarne. Każdy znalazł coś dla siebie.
5.    W sobotni wieczór 18 stycznia 2020 r. byłem na 6 już Balu Charytatywnym Szkoły Podstawowej w Spytkowie. Bal odbył się w Hotelu Tajty. Wzięło w nim udział 170 osób. Wśród nich byli rodzice uczniów, nauczyciele, pracownicy szkoły i Gminy Giżycko mieszkańcy Giżycka a także przyjezdni goście. Celem imprezy była integracja środowiska, budowanie życzliwego klimatu wokół szkoły a przede wszystkim gromadzenie środków finansowych na szkolne wycieczki. Udało się uzbierać kwotę ok. 21 000 zł. To bardzo ciekawa inicjatywa. Brawa za zaangażowanie dla Pani Dyrektor i jej współpracowników oraz szczere podziękowania za wyśmienitą zabawę.
6.    9 lutego odbył się piknik historyczny „Bitwa zimowa na Mazurach 2020”. Piękne widowisko: inscenizacja z udziałem grup rekonstrukcyjnych z Polski i zagranicy, atrakcyjny mecz piłki nożnej Niemcy-Rosja nawiązujący do wydarzeń z okresu tzw. rozejmu bożonarodzeniowego 1914 roku, a także narracja historyczna „Pamiątki Wielkiej Wojny w krajobrazie kulturowym Powiatu Giżyckiego”. W programie znalazła się również defilada uczestników rekonstrukcji, konkurs strzelecki dla dzieci i dorosłych, występy wokalistów i zespołów GOKiR Wilkasy, prezentacja dioram historycznych oraz degustacja wojskowej grochówki.
7.    W okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Bystrym przeprowadzono remont generalny łazienek uczniowskich i nauczycieli na pierwszym poziomie w budynku po gimnazjum. Ściany i podłogi pokryte zostały nowoczesnymi płytkami. Stare umywalki i sanitariaty zastąpiono nowymi. Wymienione zostały też drzwi do łazienek. Natomiast w budynku klas I -III wykonano rysunki na korytarzu.  Pomysłodawcą wprowadzenia zmian była p. Mirosława Panasik wychowawczyni oddziału przedszkolnego 5 - 6- latków, a wykonawcą  p. Marzena Szełemej nauczyciel. Ponadto rodzice wyremontowali jedną z klasopracowni.
8.    W Szkole Podstawowej w Wilkasach wycyklinowano parkiet w sali gimnastycznej.
Uczestniczyłem:
•    W Uroczystości Dnia Seniora w Szkole Podstawowej w Upałtach. Szkoła w Upałtach organizuje zawsze ciekawe widowiska i tym razem dzięki uprzejmości Pani dyrektor uczestniczyłem w przygotowanym dla Seniorów pięknym przedstawieniu. Opiekunowie i dzieci jak zawsze pięknie się spisali.
•    W pięknej uroczystości 30-lecia działalności zespołu Troczanie w naszym mieście partnerskim Troki na Litwie. Piękne występy i niepowtarzalna atmosfera w sali widowiskowej domu kultury, który został wyremontowany dzięki dofinansowaniu, które wspólnie pozyskaliśmy. W Trokach wyremontowano dom kultury, a my budujemy w Bystrym bibliotekę z amfiteatrem.
•    6 lutego to DZIEŃ ODRODZENIA PAŃSTWA LITEWSKIEGO obchodzony na pamiątkę wydarzeń  z 1918 roku, kiedy to Akt Niepodległości podpisało 20 sygnatariuszy. Z tej okazji na zaproszenie Pani Mer Edita Rudelienė i Pani v-ce Mer Maria Pucz rejonu Troki. Litwa uczestniczyłem w uroczystościach Państwowych i oficjalnym otwarciu wyremontowanej sali widowiskowej w ośrodku kultury. W roku 2020 miasto Troki zostało ogłoszone Stolicą Kultury Trakai - Lietuvos kultūros sostinė 2020 ze specjalnym programem kulturalnym.
•     W ramach upowszechniania sportu wśród dzieci Polskie Stowarzyszenie Luz Grupa we współpracy z Gminą Giżycko zorganizowało warsztaty promujące wyścig Strider Cup Milko Mazury MTB dedykowany dzieciom w wieku od 2 do 5 lat.
20 lutego 2020 r. w hali sportowej Parku Wodnego w Wilkasach odbyło się spotkanie z dziećmi z oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych w Bystrym i Wilkasach. Cała impreza polegała na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu jazdy na rowerkach biegowych. Pod czujnym okiem instruktora nasi najmłodsi próbowali swoich sił na udostępnionym przez organizatora sprzęcie. Całość kończył wyścig. Poza porcją dobrej zabawy na każdego uczestnika czekały pamiątkowe gadżety.
•    GOKiR Wilkasy tym razem w akcji kulinarnej pieczenia pączków. W Tłusty Czwartek odbyły warsztaty kulinarne z udziałem seniorów i dzieci. Pierwsi z nich spotkali się przed południem, aby pod czujnym okiem Doroty Harasimowicz, animatorki z Upałt, usmażyć pączki i faworki. Po południu do pracy ruszyły dzieci. Pączki smakowały rewelacyjnie i w niczym nie przypominały tych ze sklepu.
•    W festynie charytatywnym na rzecz Pawła, 16-latka z Bystrego chorego na kostniakomięsaka. Cała akcja powstała z inicjatywy społeczności Szkoły Podstawowej w Bystrym  i I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku, a także pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach. Wszystkim serdecznie dziękuję, a Pawłowi życzę dużo sił i zdrowia.
•    Odprawie rocznej Komendy Powiatowej Policji, gdzie zaprezentowano statystyki za rok 2019.
•    Naradzie rocznej Powiatowej Straży Pożarnej w Giżycku
•    Zgromadzeniu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami
•    Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020. Przygotowywana jest nowa strategia na kolejne lata oraz modyfikowana dokumentacja dotycząca budowy Wielkiej Pętli Mazurskiej. Najprawdopodobniej będzie przesunięty termin jej realizacji.
•    Zgromadzeniu wspólników WiK Aglomeracja
•    Spotkaniu roboczym zespołu społeczne ds. Lasu Miejskiego
•    Radzie Seniorów Gminy Giżycko. Poruszany był temat Klubu Seniora, który bardzo dynamicznie rozwija się.
•    Spotkaniu samorządowców z powiatu Giżyckiego zorganizowanym przez Pana Starostę, na którym zaprezentowano informacje o działaniach promocyjnych, statystykach turystycznych i szpitalu.
•    Zebraniu sołeckim w Antonowie na którym wybrano nowego członka do Rady Sołeckiej i zmieniono zadania do wykonania z funduszu sołeckiego,

Zorganizowałem:
•    Spotkanie z Panem Starostą i Panią Wójt Gminy Miłki. Rozmawialiśmy na temat przyszłości budowy ścieżek rowerowych w ramach stowarzyszenia WJM 2020
•    Spotkanie z Panek Kierownikiem z GDDKiA. Rozmawialiśmy o współpracy, której wynikiem jest nowe porozumienie o utrzymaniu czystości  i montaż znaku D6 na przejściu dla pieszych w Spytkowie.
•    Spotkanie z dyrektorem KOWR w Olsztyn. Jak na razie otrzymaliśmy negatywną odpowiedź na możliwość przejęcia góry Majak w Spytkowie

Sprzedaliśmy stary samochód strażacki z OSP Spytkowo od Marcinowej Woli. W ramach rozliczenia przejęliśmy samochód specjalny pożarniczy Star 244, który zamierzam przekazać do partnerskiej gminy w Mołdawii.
Dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania I Balu Sołtysa oraz uczestnikom za miłą atmosferę i dobra zabawę.
Serdecznie zapraszam 01 marca o godzinie 12.00 na Mszę św. w Kościele w Bystrym z okazji Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Sprawozdanie Wójta:Informacja Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami


Materiał wideo z XIX sesji:

2019 rok w Gminie Giżycko upłynął pod znakiem inwestycji.
Głównym celem bała budowa kilku dróg, lecz nie zabrakło również innych ważnych i strategicznych przedsięwzięć.
Co udało się zrealizować w ubiegłym roku?
Poniżej prezentuję wykaz niektórych z nich.
- Projekt Akademia Kompetencji Cyfrowych - 100% dofinansowania w wysokości 80.640,00 zł - bezpłatne szkolenia dla 144 osób - mieszkańców gminy powyżej 25 roku życia - mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowych w celu lepszego korzystania z usług świadczonych przez Internet w celach zawodowych, edukacyjnych oraz rekreacyjnych.
Bystra Plaża- „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych na cele turystyczne jeziora Niegocin w miejscowościach Bystry i Wilkasy, Gmina Giżycko” - Wartość całkowita projektu 1.067.365,24 zł, dofinansowanie 841.772,19 zł (Bystry: teren rekreacyjny z altaną grillową, miejsce na ognisko, kolumnada drewnianych słupów przepleciona nasadzeniami roślinnymi, leżaki wypoczynkowe, plac fitness z siłownią zewnętrzną, linarium, ciąg pieszo-jezdny, piaszczysta plaża z boiskiem do siatkówki plażowej, nowe urządzenia zabawowe; Wilkasy: plac postojowy przeznaczony pod kampery i przyczepy campingowe wraz  z małą architekturą).
- „Razem bliżej integracji w Gminie Giżycko” - Wartość całkowita projektu 597 tys. zł,  dofinansowanie 459 tys. zł. W ramach operacji wyremontowano świetlice wiejskie  w Spytkowie, Sterławkach Małych i Sołdanach.
- Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach. Prace polegały na wymianie poszycia dachowego. Remont finansowany z budżetu Gminy Giżycko.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości: Sterławki Małe. Zadanie dofinansowane  w ramach Programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Droga w Kamionkach- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości: Kamionki. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Wilkasy. Wartość całkowita projektu 802.032,98  zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 401.016,49 zł.
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Gajewo - na działkach nr ewid. 240/1 i 243/26 oraz ulicy Akacjowej; Sulimy na działce nr ewid. 207 - etap I niwelacja terenu. Całkowity koszt 99.500,00 zł.
- Samochód Pożarniczy SCANIA - fabrycznie nowy samochód pożarniczy został zakupiony przez GMINĘ GIŻYCKO przy wsparciu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wkładu własnego OSP Spytkowo.
- „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim” w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska gmina Giżycko rozpoczęła budowę budynku filii biblioteki publicznej ze sceną zewnętrzną w miejscowości Bystry. Wartość całkowita projektu 909.951,68 Euro, dofinansowanie 773.458,91 Euro.
- Projekt „Kształtowanie przestrzeni publicznej” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wybudowano w miejscowości Bystry pierwszy w GMINIE GIŻYCKO skatepark.
- Podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkasy ul. Przemysłowa Etap II”. Całkowity koszt inwestycji 358.188,90‬ zł. Zadanie realizowane w Gminie Giżycko z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych.
- Podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajewo ul. Leśna”. Jest to droga prowadząca do cmentarza komunalnego. Łączny koszt inwestycji to 1.618.520,41‬ zł. Zadanie realizowane w Gminie Giżycko z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych.
- Budowa drogi gminnej ul. Makowa w Wilkasach. Całkowity koszt inwestycji 798.322,41‬ zł, dofinansowanie 376.119,30 zł. Zadanie realizowane w Gminie Giżycko z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych.
- „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim” w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska gmina Giżycko. W ramach zadania zaadaptowano pomieszczenia w części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Doba wpisanej do gminnej ewidencji zabytków z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć kulturalnych i artystycznych.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1823N Giżycko – Kożuchy Wielkie – Kruklin – Sucholaski na odcinku miejscowości Kożuchy Wielkie. Inwestycja dofinansowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Gmina Giżycko udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania w wysokości 556.943,78 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Doba w Gminie Giżycko”. Przebudowa była realizowana z udziałem środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Całkowity koszt realizacji zamówienia wyniósł 107.748,00 zł, a dofinansowanie 40.000,00 zł.
- Utwardzenie drogi pow. nr 1827N Pieczonki – Kożuchy Wielkie w miejscowości Nowe Sołdany. Gmina Giżycko dofinansowała inwestycję kwotą 168.166,00 zł.
- Podpisano umowę o dofinansowanie realizacji operacji polegającej na budowie dwóch budynków infrastruktury turystycznej - Centrum Rekreacji Wędkarstwa w miejscowości Bogacko i Guty w Gminie Giżycko. Całkowity koszt operacji 123.766,76 zł, dofinansowanie 59.408,00 zł.
- Podpisano umowę dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach: Guty i Gajewo ul. Lipowa oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach Kamionki i Sterławki Małe”. Łączny koszt inwestycji to 3.168.954‬ zł.
- Za wszystkie wyniki sportowe 2019 roku Gminę Giżycko uhonorowano w klasyfikacji gmin wiejskich II miejscem za współzawodnictwo sportowe W-M SZS w województwie.
- Prawie 100 dzieci z Gminy Giżycko uczestniczyła w półkoloniach finansowanych z budżetu gminy odbywających się w GOKiR w Wilkasach, Gwarek - Centrum Aktywnego Wypoczynku, Wioska Surfów oraz w Szkółce Żeglarskiej w Bystrym.
- Kwota przeznaczona na Fundusz sołecki Gminy Giżycko w roku 2019 - 608.215,63 zł.
- Gmina Giżycko w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska złożyła wspólnie z partnerem z Litwy Trakų rajono savivaldybė - Trakai district municipality wniosek infrastrukturalny: „Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego”.  W ramach zadania inwestycyjnego gmina planuje wykonać drogę rowerową po nieczynnych nasypach kolejowych „Mazurski trakt rowerowy”.
- Na konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostało z budżetu 91.000,00 zł.

Poprzednia sesja odbyła się 19.12.2019
1.    Zakończyliśmy realizację zadania pt. „Razem bliżej integracji w Gminie Giżycko” zgodnie  z umową  o dofinansowanie projektu z dnia 22 grudnia 2017 roku. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych.
W ramach operacji wyremontowano świetlice wiejskie w Spytkowie, Sterławkach Małych i Sołdanach. Zakres prac w Spytkowie obejmował wykonanie: ścian działowych wewnętrznych, schodów i barier, łazienki oraz podjazdu dla niepełnosprawnych, nowych instalacji elektrycznych  i sanitarnych, docieplenie podłóg wraz z pełnym remontem pomieszczeń. W Sterławkach Małych wykonano: malowanie pomieszczeń, wymianę okien i drzwi, docieplenie budynku, łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, izolację fundamentów, remont pokrycia dachowego, montaż alarmu i oświetlenia. Prace budowlane w Sołdanach polegały na naprawie dachu i dociepleniu budynku, wykonaniu łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, rozbiórce pieca kaflowego i wymianie ogrzewania, malowaniu pomieszczeń, remoncie podłogi, wykonaniu instalacji elektrycznej oraz montażu alarmu. W wyniku realizacji projektu powstał Klub Integracji Społecznej w Spytkowie oraz Centrum Aktywności Lokalnej w Sterławkach Małych, a także Centrum Aktywności Lokalnej w Sołdanach.
2.Bystra Plaża    Zrealizowaliśmy projekt pt. „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych na cele turystyczne jeziora Niegocin w miejscowościach Bystry i Wilkasy, Gmina Giżycko” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.
W ramach projektu na nadbrzeżu jeziora Niegocin w miejscowości Bystry został utworzony teren rekreacyjny z altaną grillową, miejscem na ognisko, kolumnadą drewnianych słupów przeplecioną nasadzeniami roślinnymi, leżakami wypoczynkowymi, placem fitness z siłownią zewnętrzną, linarium i ciągiem pieszo - jezdnym. Powstała także piaszczysta plaża z boiskiem do siatkówki plażowej. Plaża gminna wzbogaciła się o nowe urządzenia zabawowe. W ramach zagospodarowania terenu nadbrzeża jeziora Niegocin w miejscowości Wilkasy powstał plac postojowy przeznaczony pod kampery i przyczepy campingowe wraz z małą architekturą – toaletą przenośną oraz koszami do segregacji odpadów. Wartość całkowita projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie wynosi 1.067.365,24 zł, dofinansowanie to kwota 841.772,19 zł, co stanowi 80% kosztów całkowitych, pozostałe środki - 225.593,05 zł - stanowią wkład własny gminy.
3.    Dnia 20 września 2019 r. pomiędzy Międzynarodowym Instytutem Outsourcingu, a Gminą Giżycko została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych skierowanego do dorosłych mieszkańców pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego”. Grantobiorca – Gmina Giżycko otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Giżycko” w kwocie 80.640 zł stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu. W ramach projektu na terenie gminy Giżycko zostanie przeprowadzonych 12 bezpłatnych szkoleń dla 144 osób - mieszkańców gminy powyżej 25 roku życia - mających na celu podniesienie kompetencji cyfrowych w celu lepszego korzystania z usług świadczonych przez Internet w celach zawodowych, edukacyjnych oraz rekreacyjnych.
W ramach realizacji projektu zakupiono 12 przenośnych komputerów wraz z szafą mobilną do ich przechowywania oraz ładowania, które będą wykorzystywane podczas szkoleń.
4.      Ruszył dodatkowy nabór wniosków do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Wnioski przyjmuje  Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami.
Dotacja przeznaczona jest na usuwanie wyrobów zawierających azbest dla właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na terenie Gmina Giżycko. W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 70 % jego kosztów kwalifikowanych (maksymalny poziom dofinansowania określony zostanie w momencie podpisania umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie). Pozostałą część kosztów zadania pokrywa wnioskodawca.
5.     Budujemy i wyposażamy budynek filii biblioteki publicznej ze sceną zewnętrzną w miejscowości Bystry. Gmina Giżycko realizuję inwestycję pn. „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim                  i giżyckim” w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska: priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Projekt realizowany w partnerstwie z Administracją Samorządu Rejonu Trockiego, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wilkasach oraz Pałacem Kultury w Trokach. Liderem projektu jest Gmina Giżycko.
Obiekt wykorzystywany będzie do organizacji różnorodnych imprez kulturalnych oraz wydarzeń organizowanych zarówno dla lokalnej społeczności, jak i przybyłych turystów.
Całkowita wartość projektu to 909.951,68 Euro, z czego:
- dofinansowanie – 773.458,91 Euro (w tym Gmina Giżycko - 459.101,24 Euro)
- wkład własny partnerów projektu – 136.492,77 Euro.
6.    GOKIR znów ruszył do boju. Tym razem  w Międzynarodowym Przeglądzie Śpiewu i Tańca POLSKA-ROSJA-LITWA.  Była wizyta w Obwodzie Kaliningradzkim i Korszach. Jak zawsze mamy czym się chwalić. Sukcesów jest wiele i w różnych kategoriach:
Solistki- I miejsce Olivia Wróbel, I miejsce Julia Dowgiałło
II miejsce - Małgorzata Górna, III miejsce - Wiktoria Mijal
wyróżnienie Anna Sacharczuk i Amelia Somionka,
Zespoły: I miejsce - mini formacja Fantazja, II miejsce - M.O.Z.A.
wyróżnienie specjalne: Gwiazdeczki i Mini Gwiazdeczki.
O puchary walczyli nasi tancerze i wokaliści śpiewali kolędy i pastorałki.
III miejsce 7-9 latki - Aurelia Kowalewska
Wyróżnienie 7-9 latki - zespół Nuteczki, Wyróżnienie 10-12 lat- zespół Wilkaskie Trio
Wyróżnienie 13-16 lat - Julia Matyjasek
I miejsce open- Barbara Somionka
III miejsce open- zespół Jarzębiny
7.    Jak każdego roku, Gmina Giżycko wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To już 28 finał. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała w niedzielę 12 stycznia 2020 roku w Bystrym.
Z Orkiestrą grali również druhowie OSP Spytkowo. Dla dzieci i młodzieży druhowie przygotowali specjalny tor przeszkód, w którym nagrodą dla zdobywców trzech pierwszych miejsc była przejażdżka po okolicy dwoma ciężkimi pojazdami strażackimi. Nad całością dzielnie czuwał GOKiR .
8.    W sobotę obchodziliśmy czwartą rocznicę powstania Klubu Seniora funkcjonującego przy GOKiR Wilkasy. Podsumowano rok ubiegły i przedstawiono plany na obecny, a później była dobra zabawa przy muzyce, pysznym jedzeniu i wspólnych rozmowach. Dziękuję Przewodniczącej Rady Gminy Giżycko Agnieszce Konc za reprezentowanie mnie na uroczystości.
9.    W SP Wilkasy pięknie zaprezentowano jasełka. W Szkole Podstawowej w Spytkowie, wciąż jeszcze czuć magię Świąt. Dnia 14.01.2020 roku odbyły się Bożonarodzeniowe Jasełka:  „NIEBO-ZIEMIA-PIEKŁO”. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Izabelli Piech mogliśmy podziwiać wspaniałą grę aktorską. Tym razem nie tylko uczniowie brali udział w przedstawieniu ale również nauczyciele. Wszyscy pięknie się spisali. Całość przeplatały wspólnie śpiewane kolędy przy akompaniamencie jednego z uczniów szkoły.
Uczestniczyłem w:
•    II Sesji Rady Seniorów
Zorganizowałem:
•    Spotkania w sprawie inscenizacji Bitwy zimowej na Mazurach. Mamy wsparcie finansowe od Marszałka województwa Marka Gustawa Brzezina. Zapraszam na inscenizację 09 lutego o godzinie 12.00.
Zapraszam na I Bal Sołtysa Gminy Giżycko który odbędzie się 22 lutego w Porcie Bogaczewo.


Sprawozdanie Wójta:


Materiał wideo z XVIII sesji:

Mirosław Antoniak1.     22 listopada firma INTER-PRIM Sp. z o.o. w Olsztynie, wydawca Pulsu Regionu Magazynu Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podsumowała IX edycje konkursu adresowanego do sołtysów Warmii i Mazur „EKO-SOŁECTWO” - zbiórka elektrośmieci. Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin. Finaliści Konkursu:1 miejsce – Tadeusz Woźniak, sołectwo Glitajny, Gmina Korsze, 2 miejsce – Mirosław Antoniak Sołectwo Bystry, Gmina Giżycko. Od początku konkursu, czyli od 2011 roku do chwili obecnej zebrano 1 046 506 kg elektrośmieci.
2.    GOKiR w Wilkasach z pięknie śpiewającymi dziećmi, znów dał o sobie znać. Pani dyrektor i cała ekipa czuwają nad tym, by gmina Giżycko była obecna na różnego rodzaju konkursach i festiwalach artystycznych. Tym razem, wokalny maraton ukończyli na Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Mrągowie. Jesteśmy bardzo dumni z naszych wokalistów.
Tym razem na podium stanęli: Kategoria 6-9 lat: II miejsce -Aurelia Kowalewska
Kategoria 10-13 lat: III miejsce - Jacek Mycak, Wyróżnienie - Lidia Jurowska
Kategoria 14-18 lat: II miejsce - Alicja Grodzicka. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.
3.     Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach  nabiera wyglądu. Trwają prace modernizacyjne polegające na wymianie poszycia dachowego. Remont jest finansowany z budżetu Gmina Giżycko.
4.    W tegoroczne Mikołajki po terenie gminy Giżycko z paczkami dla dzieci chorych i niepełnosprawnych kursuje zmotoryzowany Konwój Świętego Mikołaja. Ekipę tworzą motocykliści z V-Boyen Giżycki Klub Motocyklowy, Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko oraz pracownicy i dyrektor GOKiR w Wilkasach Gmina Giżycko Ewa Sobieska w roli uroczej Śnieżynki. Na początku odwiedziliśmy Wojtka z Upałt Małych, Przemka z Bystrego i Łukasza z Pierkunowa wręczając im świąteczne paczki, maskotki i kalendarz gminny na 2020 rok, później konwój ruszył m.in. do Gorazdowa i Doby.
Druga odsłona mikołajkowej akcji dla dzieci potrzebujących odbyła się 11 grudnia w Gwarku - Centrum Aktywnego Wypoczynku w Pięknej Górze.
5.    Wielkim sukcesem może pochwalić się Szkoła Podstawowa w Wilkasach i jej młodzi uczniowie. Za wszystkie tegoroczne wyniki sportowe szkołę uhonorowano I miejscem w systemie współzawodnictwa sportowego W-M SZS Igrzysk Dzieci oraz I miejscem Igrzysk Młodzieży Szkolnej w kategorii gmin w województwie Warmińsko-Mazurskim.
W klasyfikacji gmin wiejskich Gmina Giżycko uplasowała się na drugiej pozycji za Gminą Kurzętnik, wyprzedzając Gminę Nowe Miasto Lubawskie.
6.    Strażacka Wigilia w OSP Kamionki. Druhny, druhowie, zaproszeni goście, władze gminy Giżycko spotkali się przy wigilijnym opłatku w świetlicy wiejskiej w Kamionkach.
7.    XXVIII Polska Wigilia dla osób samotnych i potrzebujących.  Spotkanie z udziałem prawie 100 osób starszych i samotnych  z terenu Gminy Giżycko, przedstawicieli władz i duchowieństwa oraz radnych odbyło się  w restauracji zaprzyjaźnionego hotelu Tajty w Wilkasach.
Było  mnóstwo ciekawych występów, życzeń. Oczywiście nie zabrakło także prezentów. Każdy otrzymał nowy gminny kalendarz ścienny. Spotkanie przebiegło w ciepłej, rodzinnej atmosferze.
8.    Ogłosiliśmy GRANTY dla organizacji pozarządowych 2020.
9.    Odbyły się XIX Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej – dziękuję Pani Przewodniczącej Agnieszce Konc za reprezentowanie Gminy Giżycko.

Uczestniczyłem w :

- Walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia WJM 2020,
- uroczystym przekazaniu pojazdu ISUZU do Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku,
- Giżyckiej Gali Żeglarskiej w EkoMarinie podczas której zaprezentowano osiągnięcia młodych pasjonatów żeglarstwa, wśród których byli również mieszkańcy Gminy Giżycko,
- Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WiK Aglomeracja Giżycko.

Zorganizowałem:
•    Spotkanie w sprawie możliwości organizacji Bitwy zimowej na Mazurach. Mimo wielu trudności udało się uzyskać zgodę na organizację inscenizacji, która odbędzie się 09 lutego w Lesie miejskim w Gajewie,
•    Spotkanie z panem starostą Dariuszem Drzażdżewskim w sprawie skrzyżowania ul. Polskiej ze Świderską w Gajewie oraz możliwości remontu drogi do miejscowości Doba,
•    Spotkanie z Radnym sejmiku wojewódzkiego Zbigniewem Homza w sprawie przebudowy drogi Giżycko - Kętrzyn,
•    Spotkanie z sołtysami na którym omówiliśmy bieżące tematy,
•    Spotkanie z Panią Ewą Kunda dyrektor oddziału Wód Polskich w Giżycku. Rozmawialiśmy na temat możliwości dzierżawy nabrzeża w różnych miejscowościach Gminy Giżycko i usunięcia trzciny z miejsc wykorzystywanych do kąpieli.

Podczas sesji, radni w głosowaniu tajnym na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Giżycko wybrali Pana Mirosław Antoniaka. Serdecznie gratuluję.


Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 rokuNa 2020 rok nie złożyłem projektu uchwały o wprowadzenie dopłat do ceny wody i ścieków. Ta trudna decyzja, podyktowana jest tym, iż z roku na rok mamy coraz większe obciążenie budżetu gminy zwiększonymi wydatkami. Rosną m.in. wydatki na oświatę, opłaty za energię elektryczną oraz płaca minimalna. Ponadto złożyliśmy wnioski na dofinansowanie do budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i będziemy starali się zorganizować środki na wkład własny. Te i kilka innych argumentów przesądziły o odstąpieniu od dopłat, które w 2020 roku miały uszczuplić budżet gminy o około 1 200 000 zł. W 2020 roku nastąpi wzrost opłat za 1 m3 wody o 1,09 zł, a 1m3 ścieków o 1,55 zł netto.
Jak wykazują badania, przeciętny Polak zużywa około 3 metry sześcienne wody w miesiącu. Przy takim zużyciu, wzrost opłat miesięcznych za wodę dla jednej osoby wyniesie około 3,50 zł, a za ścieki około 5,00 zł brutto.

Prezentacja wyświetlana podczas sprawozdaniaSprawozdanie Wójta:


Materiał wideo z XVII sesji:

Poprzednia sesja odbyła się 29.10.2019
Rada Seniorów1.    W ramach operacji pn. „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim”  Gmina Giżycko rozpoczęła budowę budynku filii biblioteki publicznej ze sceną zewnętrzną w miejscowości Bystry. Obiekt wykorzystywany będzie do organizacji różnorodnych imprez kulturalnych oraz wydarzeń organizowanych zarówno dla lokalnej społeczności, jak i przybyłych turystów. Całkowita wartość projektu to 909.951,68 Euro, z czego: - dofinansowanie – 773.458,91 Euro (w tym Gmina Giżycko - 459.101,24 Euro) - wkład własny partnerów projektu – 136.492,77 Euro.
2.    Gala stypendystów Wójta Gminy Giżycko już za nami. W ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów nagrodzono najlepszych za osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe w roku szkolnym 2018/2019 finansową gratyfikacją w wysokości 500 złotych, a ich rodziców listami gratulacyjnymi. Nauczyciele instruktorzy i trenerzy po za listami gratulacyjnymi otrzymali drobne upominki. Gala tradycyjnie już odbyła się w GOKiR Wilkasy.
3.    Odbyła się I sesja Rady Seniorów Gminy Giżycko. Rada Seniorów została powołana na podstawie Uchwały Nr X/99/2019 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Giżycko oraz nadania jej statutu. Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Giżycko. W skład Rady Seniorów Gminy Giżycko kadencji 2019-2024 wchodzi 15 osób.
Została powołana komisja skrutacyjna, która przeprowadziła wybory na Przewodniczącego Rady Seniorów, dwóch Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza.
Na podstawie większości otrzymanych głosów zostali wybrani:
Przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Giżycko – Pani Ewa Zofia Raczkowska
Zastępca Przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Giżycko – Pan Leszek Stanisław Rafałko
Zastępca Przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Giżycko – Pani Krystyna Babińska
Sekretarz rady Seniorów Gminy Giżycko – Pani Bożena Gabicht.
Rada już działa i podjęła pierwsze działania – pełnia dyżury w każdą środę od 8.00 – 10.00
4.     "Pszczółką Moniką"  już oficjalnie przekazana OPS Spytkowo. Uroczyste przekazanie nowego samochodu strażackiego do OSP Spytkowo odbyło się . Fabrycznie nowy samochód pożarniczy został zakupiony przez GMINĘ GIŻYCKO przy wsparciu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Państwowa Straż Pożarna), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) oraz wkładu własnego OSP Spytkowo. Jednostka OSP Spytkowo należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
5.     Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada. W rocznicę Odzyskania Niepodległości wraz z radnymi, dyrektorami, nauczycielami oraz uczniami ze Szkoły Podstawowej w Wilkasach, Szkoły Podstawowej w Bystrym i Szkoły Podstawowej w Upałtach złożyłem kwiaty pod tablicami pamięci w Bystrym i Wilkasach.
Każda ze szkół dodatkowo zorganizowała występy, które miałem okazję podziwiać.
•    Szkoła w Spytkowie zorganizował je u siebie w Szkole .
•    Szkoła Podstawowa w Wilkasach uczciła 101 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę poprzez udział w uroczystej Mszy świętej w intencji Ojczyzny. Następnie wsłuchaliśmy się w pełne zaangażowania występy uczniów, którzy wprowadzili nas w nastrój refleksji  i zadumy nad mężnymi działaniami Polskiego Narodu.
•    Szkoła Podstawowa w Bystrym oraz Szkoła Podstawowa w Upałtach przygotowała montaż słowno-muzyczny upamiętniający wydarzenia sprzed 101 lat. Po uroczystej Mszy świętej podziwialiśmy młodych wykonawców, którzy wystąpili z programem artystycznym.
6.    Wilkasy ul. Szkolna - ruszyła przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej. Zadanie obejmować będzie wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników z kostki betonowej, pobocza żwirowego, zjazdów indywidualnych, zieleni oraz odwodnienia. Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 401.016,49 zł. Całkowita wartość projektu: 802.032,98 zł.
7.    Kolejna nowa droga asfaltowa oficjalnie oddana do użytku mieszkańców GMINY GIŻYCKO.  W uroczystości przecięcia wstęgi na gminnej drodze w miejscowości Kamionki towarzyszyli mi: Pani Jolanta Piotrowska - członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, Pan Andrzej Baran - radny gminy Giżycko, Pan Ryszard Mazurczyk - sołtys oraz mieszkańcy i pracownicy Urzędu Gminy Giżycko.
8.    20 lat „Edukatora” w Łomży. Dnia 15.11.2019 r. w Łomży odbyła się uroczystość jubileuszu 20 - lecia Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR”.  Stowarzyszenie działa na terenie Naszej Gminy prowadząc Szkołę Podstawową w Spytkowie. W uznaniu zasług za 20 lat działalności oraz współpracy z samorządem gminy Giżycko, w moim imieniu, oddelegowana delegacja przekazała na ręce Pani Prezes pamiątki w tym specjalnie na tę okazję przygotowany ryngraf. Zarząd Stowarzyszenia „Edukator” miał dla nas również niespodziankę. Władze Gminy Giżycko z wyrazami podziękowania za długoletnią, wspaniałą współpracę otrzymały pamiątkowy medal.

Uczestniczyłem w :
•     Konferencji " Racjonalizacja procesów zmian granic gmin " zorganizowanej przez Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Poruszamy był bardzo ważny i trudny temat zasad oraz procedur dotyczących możliwości zmiany granic gmin. W opinii naukowców badających uregulowania prawne są one nieprecyzyjne i dyskryminują gminy, których dotyczy podział lub zmniejszenie powierzchni. Wypracowano propozycję racjonalnych zmian w procedurach, które uwzględnią interesy wszystkich stron.
•    III edycji Targów Ślubnych w ośrodku Resort Niegocin.
Przybyli wystawcy z szeroko pojętej branży ślubnej: zespoły, DJ-e, fotografowie, cukiernicy, kwiaciarnie, jubilerzy, barmani, fryzjerzy, kosmetyczki, salony sukien i garniturów ślubnych itp.
•     Charytatywnych Zawodach Wspinaczkowych o Półmroku dla Michaliny, które zorganizowane zostały w Parku Wodnym Wilkasach. Przybyło bardzo wiele osób dobrego serca, które chcą wspomóc Michalinę w powrocie do zdrowia. Organizatorzy przygotowali bardzo dużo różnych atrakcji, w których uczestniczyła duża ilość chętnych. Również swoich sił próbował Nasz Gminny Kormoran, który ewidentnie wzbudzał ogólne zainteresowanie, nie tylko wśród najmłodszych. Dziękuję wszystkim współorganizatorom i uczestnikom. Zebrano ponad 6000 zł.
•    Piątym Wieczorze Seniora w Upałach Małych. To była bardzo piękna impreza. Wiele osób zaangażowało się w organizację tego sympatycznego wieczoru w świetlicy wiejskiej. Były śpiewy, tance, pokazy artystyczne dzieci. A na koniec słodki poczęstunek dla wszystkich.
•     Pożegnaniu dowódcy 15 GBZ gen. Norberta Iwanowskiego, który otrzymał awansowans do sztabu generalnego.
•    XXI Powiatowym Turnieju Pięknego Czytania. Z udziałem prawie 50 osób reprezentujących szkoły podstawowe i średnie z terenu powiatu giżyckiego oraz dorosłych w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach odbył się kolejny turniej.
•    W ramach prac nad aktualizacją strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, przeprowadzone zostało w Giżycku 7 listopada 2019 roku w Hotelu St. Bruno, spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami biznesu z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Spotkanie miało na celu doprecyzowanie zapisów strategii pod kątem potrzeb przedsiębiorców, by umożliwić im skuteczne pozyskiwanie środków w kolejnej perspektywie finansowej.

Zorganizowałem:
•    spotkanie z Prezes oddziału ZNP w ramach uzgodnień dotyczących projektu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Giżycko.


Sprawozdanie Wójta:


Materiał wideo z XVI sesji:

Facebook