jasudowicz-4-ostrow-1

Podsumowanie roku 2023 - cz1

Inwestycje w infrastrukturę drogową: Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1736 N na drogę wewnętrzną na dz. geod. nr: 37/3; 39/11 i 39/13 w miejscow...

Czytaj więcej

LXXVII Sesja Rady Gminy Giżycko - u…

Uchwalono dobry budżet na rok 2024. Dochody budżetu na 2024 rok wynoszą 63 200 663,98 zł, z tego: dochody bieżące 52 004 140,35 zł dochody mają...

Czytaj więcej

LXXV Sesja Rady Gminy Giżycko - nis…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 31.10.2023r.  1.    Jak co roku, Gmina Giżycko uroczy...

Czytaj więcej

LXXIV Sesja Rady Gminy Giżycko - II…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.09.2023r.  1.    Sukces Infrastruktury Kadencji 20...

Czytaj więcej

LXIX Sesja Rady Gminy - 100% Za Wot…

Radni jednogłośnie głosowali za wotum zaufania. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2022, sprawozdaniem finansowym G...

Czytaj więcej

LXVII Sesja Rady Gminy - ruszyły re…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.04.2023r.  1.    Gmina Giżycko otrzymała dofinanso...

Czytaj więcej

LXV Sesja Rady Gminy - lasy, jezior…

Poprzednia sesja, odbyła się 09.03.2023r.  1.    Trwa budowa miejsca obsługi rowerowej w Świdrach i Bogacku. W Świdrach wiata wypoczynkowa powstani...

Czytaj więcej

LXIV Sesja Rady Gminy - dofinansowa…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 19.01.2023r.   1.    Uczestniczyłem w zebraniach wie...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

Poprzednia sesja odbyła się 26.09.2019
Samochód strażacki OSP Spytkowo1.    Niespełna rok temu strażacy z OSP w Kamionkach otrzymali nowy samochód. Dzisiaj nowym wozem mogą pochwalić się strażacy ochotnicy ze Spytkowa. Fabrycznie nowy samochód pożarniczy jest już w remizie OSP. Niebawem nastąpi oficjalne przekazanie kluczy do pojazdu. Samochód został zakupiony przy wsparciu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wkładu własnego OSP Spytkowo i Gminy Giżycko.
Jednostka OSP Spytkowo należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
2.    W dniach 13-15 października w naszej partnerskiej gminie Mtskheta odbywały się uroczystości "Svetitskhovloba-Mtskhetoba-2019". Są to obchody Dni Miasta Mtskheta, pierwszej stolicy Gruzji. W Święcie tym uczestniczyły wszystkie partnerskie gminy zaproszone przez władze Mtskhety. Polskę i Gminę Giżycko reprezentowała delegacja z Przewodniczącą Rady Panią Agnieszką Konc oraz Zastępcą Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Panem Józef Nacewiczem. Podczas spotkań prowadzono oficjalne rozmowy o współpracy i możliwościach wymiany doświadczeń między naszymi krajami i gminami. Delegacja Gminy Giżycko w imieniu Wójta przekazała partnerom z Gruzji życzenia i gratulację oraz naszą maskotkę - kormorana. W rozmowach po stronie gruzińskiej uczestniczył Pan Giorgi Kapanadze – Burmistrz Gminy Mtskheta.
Budowa ulicy Makowej3.    Powstała nowa asfaltowa droga na ul. MAKOWEJ  w Wilkasach. Została wybudowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Na budowę drogi Gmina Giżycko otrzymała dofinansowanie w wysokości 376119,00 zł.
4.    Przebudowaliśmy drogę  gminną w miejscowości Kamionki, Gmina Giżycko.  Zadanie dofinansowane w ramach Programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie.
5.    W miejscowości Bystry powstał pierwszy w GMINIE GIŻYCKO skatepark.
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 października 2018 roku podjął uchwałę o pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Giżycko otrzymała dofinansowanie na wykonanie inwestycji: "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz skateparku w miejscowości Bystry w gminie Giżycko". Skatepark powstał przy boisku Orlik.
6.    Podpisałem umowę z Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie Panią Marianną Jurgo na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajewo ul. Leśna". Jest to droga prowadząca do cmentarza komunalnego. Przebudowa zostanie wykonana w terminie 12 miesięcy.  Łączny koszt inwestycji to 1 618 520,41‬ zł.
Skatepark w Bystrym7.    Podpisałem umowę z Panem Jakubem Wołczek prowadzącym firmę JAKUB BUDOWNICTWO na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkasy ul. Przemysłowa Etap II". Przebudowa zostanie wykonana w terminie 12 miesięcy. Łączny koszt inwestycji to 358 188,90‬ zł.
Jest to kolejne zadanie realizowane w Gminie Giżycko z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych.
8.    Podpisałem umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Marka Sobota na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkasy ul. Szkolna Etap II". Przebudowa zostanie wykonana w terminie 12 miesięcy. Łączny koszt inwestycji to 778 930,59‬ zł.
9.    15.10.2019 r. w Urzędzie Gminy Giżycko odbyło się spotkanie leśników z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych oraz stowarzyszeń. Celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska w odniesieniu do prac przewidzianych w tzw. „lesie miejskim” w bieżącym roku.
W toku rozmów uzyskano porozumienie w pełni zadowalające wszystkie uczestniczące strony.
10.    Gmina Giżycko w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska złożyła wspólnie z partnerem z Litwy Trakų rajono savivaldybė - Trakai district municipality wniosek infrastrukturalny: "Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego". W ramach zadania inwestycyjnego gmina planuje wykonać drogę rowerową po nieczynnych nasypach kolejowych "Mazurski trakt rowerowy".
11.    W Parku Wodnym Wilkasy odbył się VI Integracyjnego Turnieju Pływackiego „Pływam jak ryba”, zorganizowany  przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj dziecku radość”.
12. Gmina w Gruzji   Remont budynku w Dobie. Gmina Giżycko realizuje inwestycje pn. „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim” w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska: priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.

Uczestniczyłem w :
•    uroczystości oficjalnego otwarcia sali koncertowej w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Giżycku.
Piękna sala, z doskonałą akustyką, wykonana w bardzo szybkim tempie, współfinansowana przez Unię Europejska i MKiDN ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach VIII Osi priorytetowej - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury MKiDN,
•    II Warmińsko-Mazurski Kongres Elektromobilności - poznajemy możliwości wprowadzania rozwiązań proekologicznych,
•    Święto 112 Batalionu Remontowego Ziemi Ryńskiej – Giżycko,
•    wydarzeniu p.n. „Wznieść się na szczyt” poświęcone Amazonkom z całej Polski. Wspaniała inicjatywa ukazująca mężne, walczące, pełne entuzjazmu kobiety, które wygrały nowe życie. Teraz chcą się dzielić swoimi radościami, wspierać się nawzajem i pomagać innym,
•    "Ocalić od zapomnienia" - wydarzenie sfinansowane z małych grantów, zorganizowane przez panią sołtys Katarzyna Futera i współpracowników.
Gratuluję realizacji ciekawego projektu, który integruje mieszkańców Świder.
Warto przekazywać historię młodym pokoleniom.  Imprezę uświetnił Zespół Jarzębiny Z Wilkas, a o historii opowiedział Jan Sekta,
•    wręczeniu medali na 50-lecie za długoletnie pożycie małżeńskie - Jadwiga Konstancja i Marian Tadeusz Radulscy z Bystrego,
•    Uroczystych obchodach Europejskiego Dnia Seniora  w GOKiR w Wilkasach,
•    Święto Ziemniaka w Upałtach,
•    Inauguracja roku akademickiego GU III Wieku,
•    Zgromadzenie MZMGO,
•    Kamionki - zebranie sołeckie.

Zorganizowałem:
•    spotkanie z właścicielami ogródków działkowych i właścicielami ośrodka Stranda w sprawie kanalizacji,
•    spotkanie z Generałem 15 GBZ,
•    spotkanie w Wodach Polskich - Ewa Kunda.


Sprawozdanie Wójta:


Materiał wideo z XV sesji:

Poprzednia sesja odbyła się 28 sierpnia
1.    Podczas Gali podsumowującej projekt promocji gospodarczej „7 Cudów Mazur”, wręczono statuetki Lidera Biznesu. Są to wyróżnienia dla firm z Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, które nie tylko odniosły sukces, lecz w swojej działalności kierują się zasadami uczciwości i rzetelności biznesowej. Miło jest mi poinformować, że aż czterech przedsiębiorców z Gminy Giżycko otrzymało statuetki. W kategorii Zdrowa żywność: pierwsze miejsce przyznano Pani Eulalii Paszkiewicz z Wilkas prowadzącej firmę MARGOT Królestwo LADY Margot.
W kategorii Ekonomia wody drugie miejsce przypadło Hotelowi Tajty z Wilkas, a trzecie Szkole Żeglarstwa SZEKLA Szekla Szkoła Żeglarstwa – Firma Essentiel Sp. z o.o. również z Wilkas.
W kategorii Drewno i meblarstwo Pan Marek Krajewski Zakład Usługowo-Produkcyjny „Marex” z Wilkasek został sklasyfikowany na czwartym miejscu.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu biznesu na Mazurach w Gminie Giżycko.
2.    Gmina Giżycko otrzymała z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pana Artur Chojecki wojewoda warmińsko-mazurski czek w wysokości 1 980 181,83 zł  na dofinansowanie trzech inwestycji drogowych w Gmina Giżycko z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie ze środków Funduszu jest przeznaczone na zadania:
- Przebudowa drogi gminnej nr 129065N ul. Przemysłowa etap II w miejscowości Wilkasy,
- Przebudowa drogi gminnej nr 129009N ul. Szkolna w miejscowości Wilkasy,
- Przebudowa drogi gminnej nr 129031N ul. Leśnej w Gajewie.
Ponadto Powiat Giżycki uzyskał dofinansowanie na przebudowę drogi w Sulimach do której dofinansowania udziela również Gmina Giżycko.
3.    Podpisałem umowę o dofinansowanie realizacji operacji polegającej na budowie dwóch budynków infrastruktury turystycznej - Centrum Rekreacji Wędkarstwa w miejscowości Bogacko i Guty w Gminie Giżycko. Całkowity koszt operacji to 123766,76 zł. Wysokość dofinansowania wyniesie 59408,00 zł.
4.    Kolejnym odcinkiem drogi asfaltowej powstałym na terenie Gmina Giżycko mogą cieszyć się mieszkańcy NOWYCH SOŁDAN. Droga była realizowana z inwestycyjnego zadania Powiat Giżycki pn.: Utwardzenie drogi pow. nr 1827N Pieczonki – Kożuchy Wielkie w miejscowości Nowe Sołdany (od km 0+043 do km 0+335). Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie, Gmina Giżycko. Samorząd Gminy Giżycko dofinansował inwestycję kwotą 168166,00 zł.
5.    Zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Doba w Gminie Giżycko" zostało zrealizowane. Przebudowa była realizowana z udziałem środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Całkowity koszt realizacji zamówienia wyniósł 107748,00 zł, a dofinansowanie 40000,00 zł.
6.    Z okazji rocznicy 17 września, uczestniczyłem ze szkołą podstawową w Mszy świętej w Wilkasach oraz uroczystym apelu w Bystrym.
7.    Dożynki w Bystrym. Piękne wieńce dożynkowe wykonane przez sołectwa: Bogaczewo, Bystry, Grajwo, Kozin, Kożuchy Wielkie, Sołdany, Spytkowo, Świdry.
Komisja w składzie: Pani Barbara Dawcewicz - prezes LGR WJM, Pan Marian Kowalewski - wójt gminy Somonino, Pani Ирина Чёрная - kierownik wydziału gospodarki komunalnej i reform mieszkaniowych w Sowiecku (Federacja Rosyjska) i Pani Maria Pucz - wicemer Rejonu Trockiego (Litwa)
8.    Sołectwo Bogaczewo Gmina Giżycko zajęło 3 miejsce w konkursie zorganizowanym na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy podczas Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich w Olsztynku 22 września 2019 roku zdobywając nagrodę Marszałka Gustaw Marek Brzezin w wysokości 3000,00 zł. GRATULACJE
9.    Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1823N Giżycko – Kożuchy Wielkie – Kruklin – Sucholaski na odcinku miejscowości Kożuchy Wielkie. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Gmina Giżycko udzieliła pomocy finansowej Powiat Giżycki w formie dotacji celowej na realizację zadania w wysokości 589434,00 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie.
10.    Odbył się kolejny Przegląd Klaczy Ras Zimnokrwistych w Sulimach.
11.    W środę 18 września w Nadleśnictwie Giżycko odbyło się kolejne spotkanie w sprawie zasad prowadzenia gospodarki leśnej w Lesie Miejskim w Gajewie Gmina Giżycko.
W rozmowach brało udział 4 samorządowców; Starosta Mirosław Dariusz Drzażdżewski, Burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz, Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko i Przewodniczący Rady Robert Kempa, 4 przedstawicieli Nadleśnictwa Giżycko oraz 7 przedstawicieli strony społecznej reprezentujących stowarzyszenia z obszaru miasta i gminy.
Spotkanie prowadził moderator zaproszony przez Pana Nadleśniczego.
Dość długo nasza strona samorządowa i społeczna przedstawiała szereg argumentów świadczących o potrzebie zachowania lasu w dobrej kondycji, lasu który może służyć mieszkańcom na wiele pokoleń bez konieczności drastycznej wycinki.
Nasze propozycje zmierzają do umożliwienia prac gospodarczych w lesie w takim zakresie który jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa osób z niego korzystających oraz długoletniemu procesowi odnawiania lasu przy zachowaniu jego bogactwa naturalnego.
Jest to las kluczowy dla społeczności lokalnej dlatego będziemy dążyli do ustalenia zasad racjonalnej gospodarki w jego obszarze.

Uczestniczyłem w :
•    prawie wszystkich zebraniach sołeckich,
•    pikniku na zakończenie lata na osiedlu Prefabet,
•    Spotkanie w Urzędzie Miasta dotyczące zalewania działek znajdujących się pomiędzy Jeziorem Wojsak, a Kanałem Giżyckim,
•    otwarciu imprezy EnduroRally24. Ponad 160 zawodników z całej Polski przyjechało do Gminy Giżycko na Enduro Rally 24 - sportowo-turystyczny rajd enduro, promujący aktywność sportową oraz ducha rywalizacji, odbywający się w jednym z najciekawszych regionów w Polsce pod względem walorów turystycznych - w naszej gminie,
•    Narodowe Czytanie 2019 – GOKiR,
•    Otwarciu Mazurskich Targów Sportów Wodnych. Podczas Mazurskich Targów Sportów Wodnych w Strandzie w Pierkunowie GMINA GIŻYCKO nad jeziorem Kisajno po raz pierwszy wystawiły się podmioty gospodarcze będące członkami Szlaku Kulinarnego Gminy Giżycko; AZS Wilkasy, Ośrodek Wypoczynkowy Łabędzi Ostrów, Stanica Wodna Stranda, Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo, Stowarzyszenie Zielonych Wiosek, Stowarzyszenie Kożuchy - Nasz Kawałek Świata.
•    spotkaniu z delegacją ze Szwecji i Danii. Nasi goście są zainteresowani nawiązaniem bliższej współpracy z lokalnymi firmami związanymi z Regionalną Inteligentną Specjalizacją „Ekonomia Wody” oraz „Zdrowa żywność”.
•    Dożynkach Sołeckich w Spytkowie,
    Wyjeździe do Mołdawii, gdzie 13 września podpisałem list intencyjny o planowanej współpracy z Primaria comunei Sarata Veche (Gmina Sarata Veche) reprezentowaną przez Panią Wójt Marię Galiț.
•    przekazaniu samochodu Toyota Hilux  Komendzie Policji, obecności Pana Posła Wojciecha Kossakowskiego, Pana Wojewody Artura Chojeckiego, Komendanta Wojewódzkiego i Powiatowego Policji, Burmistrza Miasta Giżycko Wojciecha Iwaszkiewicza, Starosty Giżyckiego Dariusza Drzażdżewskiego, przedstawiciela Nadleśnictwa i Policjantów, uroczyście zostały przekazane kluczyki do nowego, dobrze wyposażonego, samochodu marki Toyota Hilux, który został zakupiony ze wsparciem środków z budżetu samorządu Urząd Miasta Giżycko, Powiat giżycki oraz Gmina Giżycko.
•    dożynkach na Litwie w rejonie Soleczniki,
•    Narodowym Czytaniu zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w sali GOKiR w Wilkasach.

Zorganizowałem:

•    zebranie z Sołtysami,
•    zebranie dyrektorów szkół.


Sprawozdanie Wójta:


Materiał wideo z XIV sesji:

Ostatnia sesja zwyczajna odbyła się 26 czerwca
1.    W minionym okresie przez prawie 4 tygodnie przebywałem na urlopie, który przerywałem z uwagi na ważne wydarzenia.
2.    Odbyły się dwie sesje nadzwyczajne.
3.    Brałem udział w trzech spotkaniach w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie.
4.    Budowa budynku biblioteki publicznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Bystry - GMINA GIŻYCKO. 27 lipca 2019 roku podpisałem umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym "GROCHOCKI" Marek Grochocki dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wspieranie turystyki i kultury w regionie trockim i giżyckim". Łączny koszt inwestycji to 1.835.000,00 zł brutto. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Interreg Lietuva-Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
5.    26 lipca 2019 roku podpisałem umowę z firmą REMBUD Ryszard Chodnicki dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wspieranie turystyki i kultury w regionie trockim i giżyckim". W ramach zadania wykonany zostanie remont części świetlicy w Dobie. Łączny koszt inwestycji to 192 609,08‬ zł.
6.    Sołectwo Świdry otrzymało ze środków budżetu Województwa na rok 2019 dotację celową w kwocie 4000,00 zł na zadanie pod nazwą "Ocalić od zapomnienia".
7.    Trwają prace przy budowie drogi powiatowej w miejscowości Kożuchy Wielkie wykonywana przez Zarząd Dróg Powiatowych przy 50%  dofinansowaniu zewnętrznym i 25% udziale finansowym Gminy Giżycko.
8.    Na ukończeniu jest inwestycja drogowa w Nowych Sołdanach wykonywana przez Zarząd Dróg Powiatowych przy 50% udziale finansowym Gminy Giżycko.
9.    9 lipca 2019 roku podpisałem umowę z Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie Panią Marianną Jurgo dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach: Guty i Gajewo ul. Lipowa oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach Kamionki i Sterławki Małe".
10.    W miejscowości Bystry trwa budowa pierwszego w GMINIE GIŻYCKO skateparku.
11.    Gminny Zakład Komunalny zakończył budowę budynku warsztatu i wszystkie autobusy mają swoją bazę na terenie posesji GZK.

Uczestniczyłem w :

•    Walnym zgromadzeniu wspólników spółki Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko,
•    IV Senioradzie w Parku Wodnym Wilkasy,
•    Walce Wozów Bojowych w Pierkunowie z okazji święta 15 GBZ,
•    przekazaniu sprzętu wojsk amerykańskich 15 GBZ w obecności Pani Ambasador Stanów Zjednoczonych na Placu Piłsudskiego ,
•    Zebraniach sołeckich w Antonowie, Pierkunowie, Bystrym, Upałtach, Kożuchach Wielkich, Pieczonkach, Szczybałach Giżyckich,
•    Zgromadzeniu wspólników GZK,
•    Wydarzeniu związanym z projekcją filmu Faraon po 55 latach od jego produkcji, gdzie sceny były m.in. kręcone na jeziorze Kirsajty,
•    XIII Międzynarodowy Jarmark Folkloru „Cztery strony świata”,
•    Pikniku w Kruklinie,
•   XVI Ogólnopolskim zlocie samochodów fiat 126p w Borowie,
•    Rodzinny Piknik Charytatywny - Mazury Razem dla Szymona  - Port Bogaczewo,
Zorganizowałem spotkanie z Panem Starostą i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych na który ustaliliśmy, że Powiat złoży wniosek o dofinansowanie na położenie nowej nawierzchni asfaltowej drogi z Wilkas do Wronki.
Zapraszam 01 września o godzinie 12.00 na Dożynki Gminne 2019 do Bystrego.

Sprawozdanie Wójta:


Materiał wideo z XIII sesji:


1.    Gorącym tematem ostatniego czasu jest sprawa Lasu Miejskiego w Gajewie . Podjąłem działania w celu zachowania jego funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej i walorów wizualnych.
2.    Podpisałem umowę z wykonawcą na budowę drogi za Dobą.
3.    Uczestniczyłem w Dniach Trok, naszych partnerów z Litwy.
4.    Przyjąłem delegację z Litwy z rejonu Volkaviskis z którym mamy podpisane porozumienie o współpracy. Rozmawialiśmy o możliwości wspólnych wniosków o dofinansowanie,
5.    Gościłem delegacje 4 Merów z Mołdawii. Zainteresowani są współpracą szczególnie w dziedzinie ochotniczych straży pożarnych.
6.    Podpisałem umowę na dofinansowanie do budowy ul. Makowej w Wilkasach. Zadanie pn. "Budowa drogi gminnej nr 129075N Wilkasy - ulica Makowa". Dofinansowanie zostało przyznane w kwocie 376119,30 zł.
7.    W dniach 6-10 czerwca 2019 roku 10 dzieci z Gminy Giżycko wzięło udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w Danii (Haderslev Cup) 🇩🇰. W turnieju wystąpiły 164 drużyny m. in. z Danii, Holandii i Niemiec. Nasi piłkarze (rocznik 2007 i młodsi) prowadzeni przez trenera Marka Radzewicza zajęli 4 miejsce. Ponadto na 7 miejscu uplasował się zespół trenera Szymona Jabłońskiego (rocznik 2008 i młodsi). Wyprawa do Danii współfinansowana przez GMINĘ GIŻYCKO była okazją do odwiedzenia Tropical Island w Berlinie i parku rozrywki Legoland w Danii


Uczestniczyłem w :
•    W konkursie SOSW w GOKiR Wilkasy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Brzechwy w Giżycku przeprowadził II Wojewódzki Konkurs na Prezentację Multimedialną Promującą Książkę p.n. "Polska w legendach". Celem konkursu było popularyzowanie czytelnictwa oraz upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii i kultury.
•    W zebraniu sołeckim w Sołdanach, Kruklinie oraz spotkaniach w Kozinie i Bogaczewie,
•    W akcji "Jak nie czytam, jak czytam" zorganizowanej przez SP Wilkasy w Amfiteatrze, IV edycja akcji promującej czytelnictwo książek "Jak nie czytam, jak czytam" zgromadziła w Amfiteatrze w Wilkasach uczniów z Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach i Szkoła Podstawowa w Wilkasach,
•    Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez SP w Bystrym,
•     Radzie FOWJM,
•    Turnieju tańca ulicznego - Hip-Hop - Asy WIlkas,
•    Turnieju piłki nożnej w Bystrym - Memoriał Jana Kłosa,
•    Towarzyskich Zawodach Jeździeckich w Skokach przez Przeszkody,
•    Teatrze profilaktycznym w GOKiR Wilkasy – uczniowie zaprezentowali scenki z życia w których ukazali relacje międzyludzkie, te negatywne i pozytywne.
•    Gali „Duch Kultury 2019”, podczas której uhonorowaliśmy osoby promujące kulturę w Gminie Giżycko,
•    Uroczystych obchodach święta 24 WOG w Giżycku,
•    Otwarciu świetlicy w Sołdanach,
    Pikniku rodzinnym w Kożuchach Wielkich
•    Finale Ligi Sołeckiej
•    Sobótce - poszukiwanie kwiatu paproci, konkurs na najpiękniejszy wianek, pyszna kiełbaska z grilla i zabawa z zespołem Alex De
•    Gali Konkursu Plastycznego KRUS 2019 pod hasłem "BEZPIECZNIE NA WSI: MASZYNA PRACUJE, A DZIECKO OBSERWUJE"

Zorganizowałem:
•    Kolejne spotkanie z płk Adamem Krysiakiem w celu przygotowania obchodów 25 lecia 15 GBZ  w ramach którego będzie Walka Transporterów 5 lipca w Pierkunowie,
•    Spotkanie z sołtysami na którym omówiliśmy temat zagrożenia ASF oraz organizacji Dożynek, Wracamy do Bystrego.

Na zakończenie poinformuję że tegoroczne Dożynki odbędą się w BYSTRYM.

Sprawozdanie Wójta:


Materiał wideo z X sesji:

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Giżycko.
Przyjęto stanowiska w sprawie rozwoju sieci dróg krajowych w województwie warmińsko – mazurskim.
Podjęto uchwałę w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy.

Dziękuję wszystkim pracownikom i Radnym za dobrą współpracę na rzecz dobra wspólnego mieszkańców gminy.

Sprawozdanie z działalności.

 1. W minioną sobotę miałem spotkanie z przedstawicielami administracji Rejonu Vilkaviškis z Litwy, m.in. z Panią Daiva Rikliene. Omawialiśmy możliwość współpracy pomiędzy samorządami oraz wspólnego aplikowania o środki unijne.
 2. Miło mi jest poinformować, że zespół Załoga Dr. Bryga wydał nową płytę zatytułowaną "Jeszcze Raz". Płyta powstała przy wsparciu finansowym Gminy Giżycko. Jest to piąty krążek zespołu,a na nim 11 utworów.
 3. Zorganizowaliśmy koncert profilaktyczny zespołu WYRWANI Z NIEWOLI - "Ku wolności". Autorski program artystyczno-profilaktyczny dla młodzieży z VI, VII i VIII klas szkoły podstawowej oraz dla klas gimnazjalnych w Bystrym i Wilkasach.
 4. Odbyła się XX jubileuszowa edycja Giżyckich Regat Żeglarskich „Rząd – Samorząd”. Rozgrywki sportowe rozegrane zostały 11 maja 2019 r. w sobotę na jeziorze Niegocin. W imprezie tradycyjnie udział wzięły reprezentacje ministerstw, instytucji rządowych i klubów parlamentarnych oraz samorządowcy, przedstawiciele miast partnerskich i zaprzyjaźnionych. Załogi ścigały się na jachtach typu Omega. Inauguracja regat miała miejsce w Wilkasach na plaży gminnej.

 Uczestniczyłem w :

 • Wydarzeniu Mistrzowie Świata z Ekonomią Społeczną w Porcie Bogaczewo
 • Wielu Rozgrywkach Ligi Sołeckiej w Piłkę Nożnej,
 • VII Zawody Ratownictwa Wodnego Strażaków OSP,
 • Walne w GZK,
 • Otwarcie kanału Niegocińskiego w Wilkasach o  długości 1130 m, łączący jezioro Niegocin z jeziorem Tajty.
 • UROCZYSTYM OTWARCIU MOSTU OBROTOWEGO w Giżycku,
 • Mszy świętej w Spytkowie,
 • XXII Ogólnopolskie Biegi Rodzinne w Lesie,
 • Patriotycznej Mszy św. 3-go Maja w Kościele św. Brunona oraz razem z Panią Przewodniczącą złożyłem kwiaty pod tablicą,
 • Imprezie Mazurskie Spotkania z Wodą, Rybą i Tradycją. Wilkasy - plaża gminna,
 • Powiatowy Dzień Strażaka OSP w Spytkowie. Dziękuję za ofiarność i trud, za dyspozycyjność i gotowość do podejmowania zadań chroniących życie, zdrowie i mienie ludzkie.Życzę Wam, aby służba drugiemu człowiekowi była źródłem sobistej satysfakcji i społecznego uznania.
 • Zebraniu sołectwa Wronka, Szczybały Giżyckie i Wrony,
 • Spotkaniu z przedstawicielami ZDW na temat Programu budowy chodników przy drogach wojewódzkich,
 • Kożuchach Wielkich w spotkaniu w sprawie przebudowy drogi,
 • Uroczystym koncercie w GOKiR z okazji Dni Mamy i Rodziny, Przy tej okazji jeszcze raz złoże
 • Spotkaniu w zainicjowanym przez Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy w celu przypomnienia miejsca nakręcenia scen do filmu FARAON,
 • Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Giżycko,
 • Powiatowym dniu strażaka na placu Piłsudskiego,
 • Pikniku rekreacyjnym we Wronce,
 • Mszy św. w Wilkasach i posadzeniu dębu oraz odsłonięciu tablicy pamiątkowej upamiętniającej żołnierza zabitego w Katyniu, kpt. Stanisława Zapolskiego - Downara.

 Zorganizowałem:

 • Kolejne spotkanie z Panem Moszczyńskim,
 • Spotkanie Szlaku Kulinarnego Gminy Giżycko. Certyfikaty przyznano ośrodkowi AZS COSA i firmie Margot w Wilkasach, stanicy Stranda w Pierkunowie, restauracjom  hotelu Tajty w Wilkasach, Łabędzi Ostrów w Pięknej Górze i Dzika Kaczka w Bystrym, a także lokalowi Chlebowy Domek w Spytkowie. To nasz nowy markowy produkt turystyczny, którego celem jest certyfikacja i promocja podmiotów gastronomicznych oraz stowarzyszeń podającym klientom potrawy kuchni regionalnej i prowadzących działalność gastronomiczną w lokalach na terenie gminy. Szlak utworzono, by ożywić regionalne tradycje kulinarne i upowszechnić potrawy tradycyjne.
 • Z okazji Jubileuszu 20-lecia Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego złożyłem na ręce Prezesa Pana Zbigniewa Kurowickiego najlepsze życzenia wszystkim ratownikom za ich profesjonalizm.
Sprawozdanie Wójta:


Materiał wideo z IX sesji:

Ostatnia sesja odbyła się 27.03.2019
1.    Podziękowanie dla Pana Prezesa Andrzeja Ligęzowskiego za wieloletnią pracę na rzecz Gminnego Zakładu Komunalnego.
2.    Podpisałem Wody Polskie - spotkanie
3.    Ostróda - spotkanie Sołtysów z Marszałkiem woj. warm.-mazurskiego i wyróżnienie dla sołtysa sołectwa kamionki Ryszarda Mazurczyka.
4.    Uroczyście obchodziliśmy 100 lat Pani Stanisławy Borkowskiej, mieszkanki miejscowości Szczybały Giżyckie.
5.    Uczestniczyłem w spotkaniu roboczym w Trokach, w związku z realizacja otrzymanego dofinansowania.
6.    W sobotę 27.04.2019 nastąpi zawieszenie  strajku nauczycieli. Od poniedziałku rozpoczną się normalne zajęcia w szkołach.
7.    Spotkanie z przedstawicielami ZNP Nr 8 w Gminie Giżycko, w.s. strajku. Zleciłem przygotowanie opinii prawnej na temat możliwości przekazania środków nauczycielom.
8.    Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie do budowy kolejnych 3 dróg w gminie.
9.    Otworzyliśmy oferty na wykonanie 4 dróg w gminie i niedługo podpiszemy umowy na ich realizację.
10.    Rozpoczęliśmy inwestycje na ulicy Makowej w Wilkasach.
11.    Wyremontowaliśmy pomost w Wilkasach przy Amfiteatrze.

Uczestniczyłem w :
•    przedstawieniu Katyń SP Wilkasy,
•    Mistrzostwach 2 batalionu 15 GBZ w piłce nożnej,
•    zebraniu sołeckim sołectwa Grajwo, Kozin, Wilkasy, Spytkowo i Pierkunowo,
•    spotkaniu komitetu honorowego w zw. 25-leciem 15 GBZ.

Zorganizowałem
•    Spotkanie ze stowarzyszeniami w sprawie możliwości pozyskania wsparcia oraz dofinansowań,
•    Spotkanie z podmiotami gastronomicznymi w zw. z utworzeniem Szlaku Kulinarnego Gminy Giżycko,
•    Spotkanie w spawie REGAT RZĄD SAMORZĄD,  które odbędą się 11 maja.

Trwają rozgrywki Sołeckiej Ligi Piłki Nożnej w Gminie Giżycko.
Zachęcam do kibicowania. Tabela wyników dostępna jest na stronie : https://ugg.pl/wiadomosci/151632

Sprawozdanie Wójta:


Materiał wideo z VII sesji:

Facebook