jasudowicz-4-ostrow-1

XLII Sesja Rady Gminy Giżycko - jed…

Jednogłośnie uchwalono rekordowy pod względem wielkości inwestycji budżet na 2022r. Na inwestycje zaplanowano około 29 000 000,00 złZnaczna część tych...

Czytaj więcej

XLI Sesja Rady Gminy Giżycko - 25.1…

Poprzednia sesja odbyła się 28.10.2021 r. 1. Dofinansowanie dla Gminy Giżycko. Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekr...

Czytaj więcej

XL Sesja Rady Gminy Giżycko - cofni…

Poprzednia sesja odbyła się 29.09.2021 r.  Uczestniczyłem w : 1.   V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy.2.    Spotkaniu w sprawie ścieżek ...

Czytaj więcej

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej

XXXVI sesja Rady Gminy - 29.06.2021…

Najważniejszym punktem dzisiejszej sesji była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium. Przedstawiony został Raport o stanie Gminy Giżycko, który ob...

Czytaj więcej

XXXV sesja Rady Gminy - 26.05.2021r…

Gmina Giżycko udziela pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 1803...

Czytaj więcej

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy…

W tym roku odnotowaliśmy rekordowy wynik poziomu wydatków inwestycyjnych. Obecnie budżet 2021 r. zawiera wydatki w wysokości 67.551.414,33 zł, w tym i...

Czytaj więcej

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gmin…

SESJA XXXIII    31.03.2021 r.Ponieważ  była to sesja nadzwyczajna, sprawozdanie z działalności przedstawiam poniżej.1.      18 lutego 2021 r. w siedzi...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

Podsumowanie 2019 roku - inwestycje w Gminie Giżycko

2019 rok w Gminie Giżycko upłynął pod znakiem inwestycji.
Głównym celem bała budowa kilku dróg, lecz nie zabrakło również innych ważnych i strategicznych przedsięwzięć.
Co udało się zrealizować w ubiegłym roku?
Poniżej prezentuję wykaz niektórych z nich.
- Projekt Akademia Kompetencji Cyfrowych - 100% dofinansowania w wysokości 80.640,00 zł - bezpłatne szkolenia dla 144 osób - mieszkańców gminy powyżej 25 roku życia - mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowych w celu lepszego korzystania z usług świadczonych przez Internet w celach zawodowych, edukacyjnych oraz rekreacyjnych.
Bystra Plaża- „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych na cele turystyczne jeziora Niegocin w miejscowościach Bystry i Wilkasy, Gmina Giżycko” - Wartość całkowita projektu 1.067.365,24 zł, dofinansowanie 841.772,19 zł (Bystry: teren rekreacyjny z altaną grillową, miejsce na ognisko, kolumnada drewnianych słupów przepleciona nasadzeniami roślinnymi, leżaki wypoczynkowe, plac fitness z siłownią zewnętrzną, linarium, ciąg pieszo-jezdny, piaszczysta plaża z boiskiem do siatkówki plażowej, nowe urządzenia zabawowe; Wilkasy: plac postojowy przeznaczony pod kampery i przyczepy campingowe wraz  z małą architekturą).
- „Razem bliżej integracji w Gminie Giżycko” - Wartość całkowita projektu 597 tys. zł,  dofinansowanie 459 tys. zł. W ramach operacji wyremontowano świetlice wiejskie  w Spytkowie, Sterławkach Małych i Sołdanach.
- Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach. Prace polegały na wymianie poszycia dachowego. Remont finansowany z budżetu Gminy Giżycko.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości: Sterławki Małe. Zadanie dofinansowane  w ramach Programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Droga w Kamionkach- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości: Kamionki. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w miejscowości Wilkasy. Wartość całkowita projektu 802.032,98  zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 401.016,49 zł.
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Gajewo - na działkach nr ewid. 240/1 i 243/26 oraz ulicy Akacjowej; Sulimy na działce nr ewid. 207 - etap I niwelacja terenu. Całkowity koszt 99.500,00 zł.
- Samochód Pożarniczy SCANIA - fabrycznie nowy samochód pożarniczy został zakupiony przez GMINĘ GIŻYCKO przy wsparciu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wkładu własnego OSP Spytkowo.
- „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim” w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska gmina Giżycko rozpoczęła budowę budynku filii biblioteki publicznej ze sceną zewnętrzną w miejscowości Bystry. Wartość całkowita projektu 909.951,68 Euro, dofinansowanie 773.458,91 Euro.
- Projekt „Kształtowanie przestrzeni publicznej” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wybudowano w miejscowości Bystry pierwszy w GMINIE GIŻYCKO skatepark.
- Podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkasy ul. Przemysłowa Etap II”. Całkowity koszt inwestycji 358.188,90‬ zł. Zadanie realizowane w Gminie Giżycko z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych.
- Podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajewo ul. Leśna”. Jest to droga prowadząca do cmentarza komunalnego. Łączny koszt inwestycji to 1.618.520,41‬ zł. Zadanie realizowane w Gminie Giżycko z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych.
- Budowa drogi gminnej ul. Makowa w Wilkasach. Całkowity koszt inwestycji 798.322,41‬ zł, dofinansowanie 376.119,30 zł. Zadanie realizowane w Gminie Giżycko z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych.
- „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim” w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska gmina Giżycko. W ramach zadania zaadaptowano pomieszczenia w części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Doba wpisanej do gminnej ewidencji zabytków z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć kulturalnych i artystycznych.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1823N Giżycko – Kożuchy Wielkie – Kruklin – Sucholaski na odcinku miejscowości Kożuchy Wielkie. Inwestycja dofinansowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Gmina Giżycko udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania w wysokości 556.943,78 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Doba w Gminie Giżycko”. Przebudowa była realizowana z udziałem środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Całkowity koszt realizacji zamówienia wyniósł 107.748,00 zł, a dofinansowanie 40.000,00 zł.
- Utwardzenie drogi pow. nr 1827N Pieczonki – Kożuchy Wielkie w miejscowości Nowe Sołdany. Gmina Giżycko dofinansowała inwestycję kwotą 168.166,00 zł.
- Podpisano umowę o dofinansowanie realizacji operacji polegającej na budowie dwóch budynków infrastruktury turystycznej - Centrum Rekreacji Wędkarstwa w miejscowości Bogacko i Guty w Gminie Giżycko. Całkowity koszt operacji 123.766,76 zł, dofinansowanie 59.408,00 zł.
- Podpisano umowę dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach: Guty i Gajewo ul. Lipowa oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach Kamionki i Sterławki Małe”. Łączny koszt inwestycji to 3.168.954‬ zł.
- Za wszystkie wyniki sportowe 2019 roku Gminę Giżycko uhonorowano w klasyfikacji gmin wiejskich II miejscem za współzawodnictwo sportowe W-M SZS w województwie.
- Prawie 100 dzieci z Gminy Giżycko uczestniczyła w półkoloniach finansowanych z budżetu gminy odbywających się w GOKiR w Wilkasach, Gwarek - Centrum Aktywnego Wypoczynku, Wioska Surfów oraz w Szkółce Żeglarskiej w Bystrym.
- Kwota przeznaczona na Fundusz sołecki Gminy Giżycko w roku 2019 - 608.215,63 zł.
- Gmina Giżycko w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska złożyła wspólnie z partnerem z Litwy Trakų rajono savivaldybė - Trakai district municipality wniosek infrastrukturalny: „Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego”.  W ramach zadania inwestycyjnego gmina planuje wykonać drogę rowerową po nieczynnych nasypach kolejowych „Mazurski trakt rowerowy”.
- Na konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostało z budżetu 91.000,00 zł.
Facebook