jasudowicz-4-ostrow-1

Podsumowanie roku 2023 - cz1

Inwestycje w infrastrukturę drogową: Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1736 N na drogę wewnętrzną na dz. geod. nr: 37/3; 39/11 i 39/13 w miejscow...

Czytaj więcej

LXXVII Sesja Rady Gminy Giżycko - u…

Uchwalono dobry budżet na rok 2024. Dochody budżetu na 2024 rok wynoszą 63 200 663,98 zł, z tego: dochody bieżące 52 004 140,35 zł dochody mają...

Czytaj więcej

LXXV Sesja Rady Gminy Giżycko - nis…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 31.10.2023r.  1.    Jak co roku, Gmina Giżycko uroczy...

Czytaj więcej

LXXIV Sesja Rady Gminy Giżycko - II…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.09.2023r.  1.    Sukces Infrastruktury Kadencji 20...

Czytaj więcej

LXIX Sesja Rady Gminy - 100% Za Wot…

Radni jednogłośnie głosowali za wotum zaufania. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2022, sprawozdaniem finansowym G...

Czytaj więcej

LXVII Sesja Rady Gminy - ruszyły re…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.04.2023r.  1.    Gmina Giżycko otrzymała dofinanso...

Czytaj więcej

LXV Sesja Rady Gminy - lasy, jezior…

Poprzednia sesja, odbyła się 09.03.2023r.  1.    Trwa budowa miejsca obsługi rowerowej w Świdrach i Bogacku. W Świdrach wiata wypoczynkowa powstani...

Czytaj więcej

LXIV Sesja Rady Gminy - dofinansowa…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 19.01.2023r.   1.    Uczestniczyłem w zebraniach wie...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

LXIX Sesja Rady Gminy - 100% Za Wotum Zaufania i Absolutorium

Radni jednogłośnie głosowali za wotum zaufania.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2022,
sprawozdaniem finansowym Gminy za 2022 rok,
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
Rada Gminy Giżycko postanawia jednogłośnie udzielić mi absolutorium.
Dziękuję za zaufanie.
Dziękuję Radnym za bardzo dobrą współpracę
oraz wszystkim współpracownikom za zaangażowanie i pracę na rzecz dobra wspólnego mieszkańców. 💐
Nasza gmina bardzo dynamicznie rozwija się.
Jest to zasługą całego zespołu z urzędu, wszystkich jednostek i Gminnego Zakładu Komunalnego w Bystrym.
WSZYSTKIM DZIĘKUJĘ 😀

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 17.05.2023r.  
1.    Rozpoczęła się przebudowy ul. Żółtej w Gajewie. Droga o długości 0,261 km i szerokości 6 m zostanie wykonana z kostki brukowej. Powstanie chodnik o szerokości 2,5 m, pobocze 1 x 0,75 m, zjazdy 4 m, oznakowanie pionowe i kanał technologiczny.
2.    Gmina Giżycko zakupiła sprzęt do Ochotniczych Straży Pożarnych
w Kamionkach i Spytkowie. Środki finansowe na zakup sprzętu zostały przekazane przez mieszkańców 13 sołectw Gminy Giżycko w ramach przydzielonego Funduszu Sołeckiego. Dzięki przeznaczonym na ten cel funduszom zakupiono: ubrania bojowe, rękawice pożarnicze, kominiarki niepalne, buty specjalne, lance gaśnicze, spodniobuty, rozsiewacz sorbentu, znak rozkładany [wypadek], przedłużacz elektryczny, myjka ciśnieniowa, siekiero-młot, nożyce do prętów, narzędzie wielofunkcyjne, zestaw combo.  Wartość zakupionego sprzętu to 34 255,29 zł.  
3.   Podczas Samorządowego Forum Sołtysów na Warmii i Mazurach zorganizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Emilia Czerwińska otrzymała podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnych. Nagrodę wręczył Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin.
4.   31 maja 2023 roku z wraz z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie" brałem udział w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029. Myślą przewodnią spotkania było skonsultowanie celów, przedsięwzięć oraz wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju.  
5.   Sprawdzałem postępy realizacji inwestycji przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Zielonym Gaju. Prace trwają przy budowie nowego budynku stacji uzdatniania wody. Woda jest niezbędna każdemu mieszkańcowi, dlatego dbamy o możliwość stabilnych dostaw i z odpowiednim ciśnieniem. Przypomnę, że na to zadanie pozyskaliśmy ponad 5 mln dofinansowania jest z programu rządowego Polski Ład.
6.   Szkoła Podstawowa w Bystrym obchodziła w tym roku swoje 40-lecie. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele w Bystrym, po której przenieśliśmy się do szkoły, by wspólnie z całą społecznością świętować piękny jubileusz. Jestem przekonany, że  te 40 lat tradycji szkoły będzie dla grona pedagogicznego inspiracją do osiągania jeszcze większych sukcesów w kształceniu i wychowaniu uczniów waszej szkoły. Raz jeszcze życzę wszystkim niesłabnącej pasji do zdobywania wiedzy i osobistego rozwoju.
7.    Podczas uroczystych obchodów święta partnerskiego miasta Troki Mer Andrius Šatevičius wręczył przedstawicielom partnerów miasta, w tym również Gminie Giżycko,  pamiątkowe medale z okazji 700- lecia Trok. Dzięki Interreg Litwa - Polska powstaje wiele inwestycji w naszych regionach które służą mieszkańcom.
8.  Podpisałem umowę z Panią Jolantą Piotrowską Członkiem Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu pn. „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” na dofinansowanie do inwestycji pn. „Ogród teatralny na ul. Akacjowej w Gajewie”. Mały ogród teatralny będzie terenem zielonym, dostępnym dla wszystkich pragnących ciszy i spokoju. W centralnej części powstanie mała scena -„mini teatrzyk” z osłoną cieniującą chroniącą od słońca. Przewidziano ławkę modułową w kształcie kół połączonych łącznikami.
9.  W ramach Porozumienia podpisanego z Wojciechem Karolem Iwaszkiewiczem - burmistrzem Giżycka na partycypowanie w kosztach zakupu autobusów elektrycznych miasto Giżycko dokłada PÓŁ MILIONA złotych do wkładu własnego pozyskanego dofinansowania na autobusy elektryczne. Wpłynęła   kwota 250 000 zł - Dziękuję. Kolejna transza 250 000 zł wpłynie na konto Gminy Giżycko do końca września 2023 roku.
10.  SULIMIADA 2023 - IV TOWARZYSKIE ZAWODY JEŹDZIECKIE O PUCHAR WÓJTA GMINY GIŻYCKO już za nami. Wszyscy obecni miło spędzili czas oglądając z zaciekawieniem popisy aż 68 amazonek na swoich pięknie utrzymanych wierzchowcach. Zawody poprowadziła sędzia główny Karolina Jadach. Dziękuję zawodnikom, publiczności za wizytę, współorganizatorom imprezy GZK, Stowarzyszenie Kochamy Mazury i GOKiR oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i prowadzenie imprezy.
11.  Kolejne dofinansowanie. Tym razem GOKiR w Wilkasach w ramach konkursu RPWM.06.01.02-IZ.00 28-001/23 otrzymał dofinansowanie w kwocie119 129,00 zł projektu "Rozwój oferty kulturalnej GOKiR w Wilkasach poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia". Całkowita wartość projektu to 147 091,00 zł,
a dofinansowanie to aż 81%. Środki zostaną przeznaczone na komputery, nowoczesne oświetlenie sceniczne, tablet do sterowania zestawem nagłośnieniowym, namioty imprezowe, zaplecze kuchenne do GOKiR (meble + sprzęt), mikrofony, słuchawki, kamera video, aparat fotograficzny, mixer ze wzmacniaczem, rejestrator dźwięku cyfrowy, symetryzator d-box pasywny, głośniki pasywne, stagebox do konsolety cyfrowej.
12.  21 czerwca miałem przyjemność uczestniczyć w Koncercie Współczesnej muzyki Chrześcijańskiej. Bardzo dziękuję za organizację i obecność.
13.  Zakończył się rok szkolny. Gratuluję wszystkim uczniom i rodzicom wyników
w nauce oraz osiągnięć w szkole. Gronu pedagogicznemu dziękuję za zaangażowanie w kształtowanie nowego pokolenia. Teraz czas na zasłużony odpoczynek. Życzę Wam wszystkim, aby te wakacje były wspaniałym czasem odpoczynku.
14.   Za nami Sobótka 2023.   Było mnóstwo atrakcji: występy wokalistów GOKiR Wilkasy, duetu Altum z Kruklanek oraz formacji Martinz Band, która porwała wszystkich do tańca. Obrzęd sobótkowy zaprezentował Zespół Tańca Regionalnego SAGA z Bartoszyc. Było poszukiwanie kwiatu paproci i plecenie wianków, które zostały puszczone na taflę jeziora.  Całości dopełnił widowiskowy pokaz Teatru Ognia Freakus z Białegostoku.
15.  Realizujemy projekt pn. „Wsparcie uczniów ze szkół podstawowych w Gminie Giżycko oraz poprawa warunków edukacji sportowej poprzez zakup niezbędnego wyposażenia”. koszt projektu to ponad 180 tys. zł, z czego dofinansowanie 82.9% to ponad 150 tys. zł. . Każdą z 3 szkół wyposażono w sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i gimnastyki. Doposażono również pracownie i sale lekcyjne w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne oraz w pomoce do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. monitory interaktywne do SP Wilkasy oraz pomoce naukowe do sali matematycznej, gabinetu logopedycznego i zajęć rewalidacyjnych w SP Bystry).
Zamiana
1)    zamiana działek nr: 8/271 o powierzchni 0,00198 ha, 138/3 o powierzchni 0,0285 ha, 8/268 o powierzchni 0,0054 ha, położonych w m. Kalinowo, obręb geodezyjny Wrony na działki nr: 8/253 o powierzchni 0,0045 ha, 8/258 o powierzchni 0,0208 ha położonych w m. Kalinowo, obręb geodezyjny Wrony, dopłata na rzecz gminy  w wysokości: 26 042,00 zł (brutto)


Wideo z sesji:

Facebook