gmina5

V sesja Rady Gminy - trwają remonty…

1.    Trwają prace remontowe w trzech świetlicach: w Sołdanach, Spytkowie i Sterławkach Małych. Pomieszczenia zostaną wymalowane, naprawiony dach, wyr...

Czytaj więcej

IV sesja Rady Gminy Giżycko - minut…

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zamordowanego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz naszego byłego radnego, zmarłego Krzysztofa Amielawskiego.Uczest...

Czytaj więcej

III sesja Rady Gminy Giżycko - jedn…

W 2019 roku nadal będzie funkcjonowała bezpłatna autobusowa komunikacja miejsko-gminna!Radni jednogłośnie uchwalili budżet na rok 2019.Porządek obrad...

Czytaj więcej

II Sesja Rady Gminy Giżycko - dofin…

Uroczysta sesja odbyła się 22.11.2018, a poprzednia 30.10.2018.1.    Wniosek o dofinansowanie pod nazwą „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie troc...

Czytaj więcej

I Sesja Rady Gminy Giżycko - 22.11…

Nowa kadencja 2018 - 2023 rozpoczęła się 22 listopada 2018 roku I Sesją Rady Gminy Giżycko. Radni oraz Wójt Marek Jasudowicz złożyli uroczyste ślubowa...

Czytaj więcej

LI Sesja - dofinansowanie na kolejn…

Ostatnia sesja odbyła się 27.09.20181.    Zakończone zostały cztery inwestycje drogowe w Gminie Giżycko: Kruklin, Sulimy, Sterławki Małe i ul. Dębowa ...

Czytaj więcej

Obalamy mity - kolejne dementi treś…

Odnosząc się do treści artykułów opublikowanych w gazecie konkurenta musimy stwierdzić, że przy analizie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie wzięto p...

Czytaj więcej

Nowy sprzęt dla OSP Kamionki i Spyt…

06 września podpisałem z Ministrem Sprawiedliwości reprezentowanym przez Pana Mikołaja Pawlaka - Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich ...

Czytaj więcej

Polecam strony internetowe:


ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
gizycko.kiedyprzyjedzie.pl  - system informacji o komunikacji autobusowej
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej

1.    Trwają prace remontowe w trzech świetlicach: w Sołdanach, Spytkowie i Sterławkach Małych. Pomieszczenia zostaną wymalowane, naprawiony dach, wyremontowana podłoga i zamontowany alarm. Do świetlic zostanie zakupione niezbędne wyposażenie kuchenne. Prace są realizowane w ramach projektu: Razem bliżej integracji w Gminie Giżycko.
2.    Sprzedaliśmy samochód strażacki OSP z Kamionki do gminy Wodynie. Dziękuję Zbigniewowi Mrozowi za ogromne zaangażowanie w doprowadzenie do transakcji.
3.    Sprzedaliśmy samochód Nissan Navara, a kupiliśmy Dacie Duster.
4.    Zorganizowaliśmy trzecią Inscenizację bitwy zimowej w Lesie Miejskim w Gajewie koło Giżycka.
5.    Miałem spotkanie z Komendantem Policji Przemysławem Rawą w sprawie możliwości dofinansowanie do zakupu nowej łodzi.
6.    Odwiedził mnie Pan Komendant PSP w Giżycku Jacek Baczewski w sprawie możliwości uzyskania wsparcia finansowego do zakupu nowego samochodu operacyjnego.
7.    W rankingu Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w kategorii gmin wiejskich za rok szkolny 2017/2018 zdobyliśmy zaszczytne X miejsce.

Uczestniczyłem w :
•    prawie wszystkich zebraniach sołeckich podczas których dokonano wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej. Mamy 7 nowych sołtysów. Wszystkim serdecznie gratuluję,
•    odprawie Komendy Powiatowej Policji w Giżycku,
•    Naradzie Rocznej podsumowującej działalność w Powiatowej Straży Pożarnej. W 2018 roku giżyccy strażacy prowadzili 839 interwencje w tym 295 związane z pożarami, 487 z miejscowymi zagrożeniami, w 57 przypadkach zgłoszenia okazały się alarmami fałszywymi,
•    Radzie FOWJM, która zmienia nieco swój profil działania,
•    I Zimowych Zawodach Strzeleckich o Puchar Wójta Gminy Giżycko,
•    zebraniu sprawozdawczym OSP Spytkowo,
•    pogrzebie wieloletniego pracownika Urzędu Gminy śp. Czesławy Szymańskiej,
•    pogrzebie śp. Sławomira Kędzierskiego.

Zorganizowałem:
•    cykliczne spotkania w sprawie inscenizacji działań wojskowych w lesie w których brał udział Pan Burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz, dyrektor CPiIT Robert Kempa, Dyrektor GOKiR Ewa Sobieska, przedstawiciel nadleśnictwa oraz wojska,
•    spotkanie w sprawie regat Rząd Samorząd, których w tym roku jesteśmy głównym organizatorem,
•    zebranie sołtysów i omówienie najważniejszych tematów,
•    spotkanie z Panią Ewą Kundą Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku w Wodach Polskich, w celu omówienia możliwości współpracy,
•    spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Giżycko Panem Krzysztofem Dąbkowskim na którym poruszaliśmy tematy możliwości wspólnych działań i zamiany nieruchomości,
•    kolejne spotkanie z podmiotami gastronomicznymi na którym ustalaliśmy możliwości promocji kulinarnej naszej gminy.

    Zapraszam do udziału w akcji „Gmina Giżycko – tu mieszkam, jestem zameldowany i ten adres podaję w druku PIT”. Jej celem jest zmotywowanie osób mieszkających na naszym terenie dotychczas bez meldunku do dokonania obowiązku meldunkowego zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania. Dzięki odprowadzaniu przez nie podatków zasilających nasz budżet gmina zyskuje środki na realizację inwestycji i rozwój. Akcja potrwa do 30 kwietnia 2019 roku, a jej uczestnicy wezmą udział w losowaniu cennych nagród, m.in. finansowych po 500 zł, voucheru na lot motolotnią i karnetów na Park Wodny Wilkasy. Wystarczy zameldować się i dostarczyć do Urzędu Gminy kopię I strony rozliczenia PIT za rok 2018 złożonego w Urzędzie Skarbowym z adresem miejsca zamieszkania na terenie gminy.
Do wygrania:
- 3 nagrody po 500 zł, - voucher na lot motolotnią, - 10 karnetów z wejściami na basen Parku Wodnego w Wilkasach, - 10 karnetów na kręgielnię Parku Wodnego w Wilkasach, - 10 karnetów z wejściami na siłownię Parku Wodnego w Wilkasach, - 10 maskotek gminnego kormorana.
    21 stycznia 2019 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wznowił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub – w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną – w formie papierowej.
    Ruszyły dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Giżycko na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska. Z myślą o środowisku zachęcam mieszkańców gminy do skorzystania z dofinansowania na zadania w zakresie:
1) budowie przydomowej oczyszczalni ścieków służącej do odprowadzania i oczyszczania ścieków socjalno-bytowych o przepustowości do 7,5 m3/dobę;
2) budowie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego;
3) budowie studni/ujęcia wody niezbędnej do zaspokojenia potrzeb bytowych/modernizacja SUW;
4) zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej lub/i chłodu – pompa ciepła o zainstalowanej mocy do 100 kW*;
5) wyposażeniu budynku mieszkalnego lub wymianie ogrzewania węglowego na proekologiczne – źródła ciepła opalane biomasą o zainstalowanej mocy do 50 kW;
6) budowie źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne – systemy fotowoltaiczne o mocy do 40 kW;
7) wyposażeniu budynku mieszkalnego lub wymianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe.
O dotację celową mogą ubiegać się: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Dotacja przydzielana jest w wysokości 10% realizowanej inwestycji, ale nie więcej niż 3.000,00 zł.
Dotacja obejmuje koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku o rozliczenie dofinansowania, tj:
• koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji, w tym koszty przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją w przypadku pozyskania środków z innych źródeł;
• koszty zakupu i montażu instalacji i urządzeń, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem;
• koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń;
• koszty robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia;
• koszty wykonania wewnętrznych i zewnętrznych instalacji i przyłączy wraz z materiałami.

Sprawozdanie Wójta


Materiał wideo z V sesji:

IV sesja Rady Gminy GiżyckoMinutą ciszy uczciliśmy pamięć zamordowanego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz naszego byłego radnego, zmarłego Krzysztofa Amielawskiego.

Uczestniczyłem w:
* Spotkaniu Wigilijnym w SP Spytkowo oraz OSP Spytkowo,
* Radzie Nadzorczej GZK,
* Spotkaniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na temat projektu przebudowy drogi przy amfiteatrze w Wilkasach,
* Zimowym Koncercie w GOKiR.

Zorganizowałem:
* Spotkania z Burmistrzem i przedstawicielami współorganizatorów w sprawie organizacji inscenizacji działań wojennych w Lesie Miejskim w dniu 3 lutego,
* Spotkanie z Panem Jackiem Ciechanowiczem na którym omawialiśmy możliwości wspólnych działań,
* Spotkanie z podmiotami gastronomicznymi w sprawie utworzenia Szlaku Kulinarnego Gminy Giżycko,
* Zebrania sołeckie na których odbywają się wybory sołtysów i rad sołeckich. 
Kalendarz zebrań dostępny jest na stronie ugg.pl .

Sołtysem sołectwa Bogacko został Pan Daniel Skrobisz.
Sołtysem sołectwa Kamionki Pan Ryszard Mazurczyk.
Sołtysem sołectwa Grajwo została Pani Agata Ryńska
Na sołtysa sołectwa Kąp wybrano Panią Wiolettę Wilucką.
Pani Dorota Harasimowicz ponownie została wybrana na sołtysa wsi Upałty.
Na sołtysa sołectwa Sołdany wybrano Pana Józefa Trąbkę.
Na sołtysa sołectwa Antonowo wybrano Pana Kamila Amielwaskiego
Sołtysem Sołectwa Pierkunowo została Pani Alicja Olszewska.
Na sołtysa Sołectwa Upałty Małe ponownie wybrano Panią Małgorzatę Kamińską.
Sołtysem Sołectwa Kruklin została Pani Krystyna Krasnickas.
Sołtysem Sołectwa Gajewo został ponownie Pan Marian Rucki.
Sołtysem Sołectwa Pieczonki została ponownie Pani Emilia Czarniecka.

ZAPRASZAM na Zimową Inscenizacje w Lesie Miejskim, która odbędzie się 03.02.2019 o godz. 12.00.


Sprawozdanie:Materiał wideo z IV sesji:

W 2019 roku nadal będzie funkcjonowała bezpłatna autobusowa komunikacja miejsko-gminna!
Radni jednogłośnie uchwalili budżet na rok 2019.
Porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowań - zobacz.

 1. Mikołajkowy konwójW ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 GMINA GIŻYCKO otrzymała kolejne dofinansowanie w wysokości 376 119,00 zł na budowę drogi na ul. Makowej w Wilkasach.
 2. W obecności przedstawicieli samorządu województwa, lokalnych władz, duchowieństwa oraz służb mundurowych uroczyście przekazano w ręce miejscowych druhów z OSP Kamionki nowe Volvo prosto z taśmy produkcyjnej. Jest to pierwszy w Kamionkach nowy bojowy wóz pożarniczy, który posłuży im na pewno przez wiele lat.
 3. Mikołajowy konwój rozpoczął już 6 grudnia udając się z paczkami do tych dzieci, które ze względu na swój rodzaj niepełnosprawności nie mogły bawić się w Pięknej Górze. Mikołajowy konwój Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach już po raz czwarty zajechał do Przystani Świętego Mikołaja w zaprzyjaźnionym Centrum Aktywnego Wypoczynku „Gwarek” w Pięknej Górze. Był to jego 23. zimowy sezon, kiedy wyrusza w trasę ze świątecznymi paczkami sprawiającymi, że chore i niepełnosprawne dzieci promienieją radością i uśmiechem.
 4. Podpisałem umowę z Firmą Handlowo-Usługową Szymon Walentynowicz na "Zagospodarowanie terenu nadbrzeża nad jeziorem Niegocin w Wilkasach, GMINA GIŻYCKO". Zakres prac obejmuje: plac postojowy wraz z drogami manewrowymi pod campery i przyczepy kempingowe (43 miejsca postojowe), mała architektura 2 zjazdy - wjazd i wyjazd, przepusty pod zjazdami. Termin wykonania: do 31.10.2019 roku.
 5. Podpisałem umowę z Przedsiębiorstwem Transportowo-Sprzętowym Budownictwa "PYZAK" Anna Pyzak na "Zagospodarowanie terenu nadbrzeża nad jeziorem Niegocin w Bystrym, GMINA GIŻYCKO". Zakres prac obejmuje: zagospodarowanie placu rekreacyjnego wraz z wolno stojącą altaną grillową, miejsce na ognisko, podwójne huśtawki, kolumnada: 40 pionowych drewnianych słupów, przeplecionych płaszczyznami nasadzeń roślinnych (4 płaszczyzny nasadzeń), leżaki wypoczynkowe (3 rzędy ławek), plac fitness: siłownia zewnętrzna (10 urządzeń) do ćwiczeń z kolumnadą 31 pionowych drewnianych słupów, przeplecionych płaszczyznami nasadzeń roślinnych (3 płaszczyzny nasadzeń), linarium (1 kpl.), boisko do siatkówki plażowej, plaża o powierzchni piaszczystej, witacz, układ komunikacji samochodowej, pieszo-rowerowej, pieszej, stojaki na rowery, kosze naśmieci. Termin wykonania: do 31.10.2019 roku.

 

WigiliaUczestniczyłem w :

 • 27 Polskiej Wigili zorganizowanej przez GOKiR w Wilkasach w hotelu Tajty,
 • zabawie choinkowej sołectwa Gajewo w SP 3,
 • Mikołajkowych Zawodach Wspinaczkowych dla dzieci do lat 12, które przeprowadził Wspinaczkowy Klub Sportowy "Piżmakowe Wiewióry",
 • czytaniu dla Niepodległej zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Wilkasach w sali gimnastycznej Parku Wodnego Wilkasy,
 • kiermaszu Bożonarodzeniowym w SOSW,
 • IX BOŻONARODZENIOWY JARMARK i WIGILIA NA PASAŻU, gdzie swoje wyroby prezentowała Rada Rodziców z SP w Wilkasach,
 • Walne SWJM 2020 w CK Kłobuk w Mikołajkach,
 • występie chorwackiego zespołu Klapa Sagena - zaproszenie w imieniu Ambasady Republiki Chorwacji w Warszawie - ul. Mazurska 4 Klub Garnizonowy - 15 GBZ,,
 • otwarciu w Sołdanach nr 31 w gminie Giżycko ZAKŁADU MAZURSKA JAGNIĘCINA, gdzie Barbara Niedziejko sprzedaje: mięso jagnięce i baranie, kiełbasy, kabanosy, pasztet i inne,
 • SP Spytkowo – brałem udział w ewaluacji, której celem było pozyskiwanie informacji zapewniającej obiektywną ocenę działalności szkoły.

Zorganizowałem:

 • spotkanie z  burmistrzem Wojciechem Karolem Iwaszkiewiczem – omówiliśmy kontynuacje wspólnego finansowania komunikacji autobusowej miejsko-gminnej oraz potrzebie rozważenia wprowadzenia zmian w trasach,
 • spotkanie z podmiotami gastronomicznymi, na którym ustaliliśmy możliwość promocji Kulinarnego Szlaku Gminy Giżycko,
 • spotkanie z Panią wójt  Barbarą Mazurczyk i Panem wójtem Bohdanem Mohyłą, omawialiśmy możliwości wspólnych działań,
 • spotkanie z Panem Robertem Kempą na temat organizacji zimowej inscenizacji wojskowej w Lesie Miejskim,
 • spotkanie z Panem Nadleśniczym Krzysztofem Dąbkowskim, na którym omówiliśmy kwestie możliwości wyznaczenia w lesie trasy biegowej dla narciarzy oraz trasy pieszo-rowerowej oraz kwestię organizacji zimowej inscenizacji i innych imprez w Lasach Państwowych.

 

 • Zapraszam do udziału w akcji „Gmina Giżycko – tu mieszkam, jestem zameldowany i ten adres podaję w druku PIT”. Jej celem jest zmotywowanie osób mieszkających na naszym terenie dotychczas bez meldunku do dokonania obowiązku meldunkowego zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania. Dzięki odprowadzaniu przez nie podatków zasilających nasz budżet gmina zyskuje środki na realizację inwestycji i rozwój. Akcja potrwa do 30 kwietnia 2019 roku, a jej uczestnicy wezmą udział w losowaniu cennych nagród, m.in. finansowych po 500 zł, voucheru na lot motolotnią i karnetów na Park Wodny Wilkasy. Wystarczy zameldować się i dostarczyć do Urzędu Gminy kopię I strony rozliczenia PIT za rok 2018 złożonego w Urzędzie Skarbowym z adresem miejsca zamieszkania na terenie gminy. Do wygrania:
  - 3 nagrody po 500 zł, - voucher na lot motolotnią, - 10 karnetów z wejściami na basen Parku Wodnego w Wilkasach, - 10 karnetów na kręgielnię Parku Wodnego w Wilkasach, - 10 karnetów z wejściami na siłownię Parku Wodnego w Wilkasach, - 10 maskotek gminnego kormorana.
 • Zapraszam na Bal Charytatywny Szkoły Podstawowej w Spytkowie .
 • Zapraszam do udziału w konkursie grantowym, który trwa do 4 stycznia 2019r.

Sprawozdanie Wójta


Materiał wideo z III sesji:

Uroczysta sesja odbyła się 22.11.2018, a poprzednia 30.10.2018.

1.    Wniosek o dofinansowanie pod nazwą „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim” jest na liście beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie.
W ramach projektu wybudowany i wyposażony zostanie budynek filii biblioteki publicznej ze sceną zewnętrzną w Bystrym, który wykorzystywany będzie do organizacji różnorodnych imprez kulturalnych i wydarzeń przyciągających turystów i lokalną społeczność. Zaplanowano również adaptację pomieszczeń w części budynku świetlicy wiejskiej w Dobie, znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków. Zostanie zagospodarowane tam nieużywane pomieszczenie celem wydzielenia lokalu do prowadzenia zajęć związanych z funkcją kulturalną i artystyczną wraz z wyposażeniem. W celu efektywnego wykorzystania powyższych obiektów przewidziano realizację wielu wspólnych polsko-litewskich działań kulturalnych i wydarzeń artystycznych. Projekt realizowany będzie od stycznia 2019 roku do końca 2020. Jego całkowita wartość to 912.848,46 Euro, z czego dofinansowanie (85 %) – 775.921,16 Euro, wkład własny partnerów (15 %) – 136.927,29 Euro.
2.    Nowy samochód pożarniczy przyjechał już do strażaków OSP w Kamionkach.
3.     Przekazałem sprzęt pożarniczy do OSP Spytkowo i Kamionki zakupiony ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. W ramach zadania zakupiono defibrylatory, parawany do osłony miejsca zdarzenia, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy, zestaw podpór i klinów do stabilizacji pojazdu, przenośny zestaw oświetleniowy, detektor napięcia oraz sprzęt do oznakowania terenu akcji.
4.    Podpisałem umowy – na wykonanie inwestycji zagospodarowania nabrzeża w Bystrym oraz wykonania parkingu przy promenadzie w Wilkasach – oba zadania z dofinansowania.
5.    Zorganizowałem spotkanie z sołtysami podczas którego zostali przeszkoleni z obsługi terminala płatniczego.

Uczestniczyłem w :
•    Wieczorze z poezją patriotyczną w Gimnazjum Bystry,
•    Mszy świętej w Bystrym za Ojczyznę i złożeniu kwiatów pod tablicą pamiątkową,
•    Mszy świętej w Wilkasach za Ojczyznę i inscenizacja dzieci z GOKiR,
•    rozstrzygnięciu konkursu plastycznego "Niepodległa Polska".
•    Marszu uczniów i grona pedagogicznego SP Wilkasy,
•    Wieczornicy w SP w Spytkowie,
•    Radzie Nadzorczej GZK,
•    Radzie FOWJM,
•    Uroczystym apelu, podczas którego dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Marek Sokołowski, dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej płk Norbert Iwanowski, Dyrektor Oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie Pan Zbigniew Żujewski wraz z najbliższą rodziną śp. Aleksandra Szczygło odsłonili popiersie upamiętniające Ministra Obrony Narodowej,
•    GOKiR we wspaniałym koncercie poświęconym pamięci zmarłych artystów,
•   Spotkaniu i wykonaniu pieśni patriotycznych oraz w Wieczorze Seniora w Upałtach Małych,
•    Pikniku sołeckim p.t. "Co powie ryba", kończącym inwestycję „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury publicznej w Sołectwie Kożuchy Wielkie”,
•    Jubileuszowej edycji konkursu Pięknego Czytania,
•    Szkoleniu zorganizowanym przez LGD9 na temat promocji regionu,
•    II Turnieju w ramach III Mistrzostw Sołectw Gminy Giżycko w Piłce Siatkowej,
•    Konferencji Gospodarczo - Inwestycyjnej pod nazwą "Mazury to Biznes"

GMINA GIŻYCKO w ramach projektu Polska Bezgotówkowa wyposaża sołtysów w terminale płatnicze. Transakcje dokonane za pomocą terminali będą szybsze i bezpieczniejsze. Pieniądze z podatków będą bowiem bezpośrednio trafiały na konto GMINY GIŻYCKO.
W Urzędzie Gminy Giżycko można również dokonać płatności kartą lub telefonem.

Sprawozdanie z działalności Wójta


Materiał wideo z II sesji:

I Sesją Rady Gminy GiżyckoNowa kadencja 2018 - 2023 rozpoczęła się 22 listopada 2018 roku I Sesją Rady Gminy Giżycko.
Radni oraz Wójt Marek Jasudowicz złożyli uroczyste ślubowanie.
Przewodniczącą Rady Gminy Giżycko została Agnieszka Konc.
Na Wiceprzewodniczących wybrano Marię Juchniewicz oraz Waldemara Trykacza.

Ustalono skład ilościowy i osobowy czterech komisji stałych:
- Komisji Rozwoju Gospodarczego,
- Komisji Oświaty i Spraw Społecznych,
- Komisji Rewizyjnej,
- Komisji skarg, wniosków i petycji.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Marian Rucki.
Przewodniczącym Komisji skarg, wniosków i petycji został Piotr Dowgiałło.

Materiał wideo z I sesji:

Ostatnia sesja odbyła się 27.09.2018
Inwestycja drogowa w Kruklinie1.    Zakończone zostały cztery inwestycje drogowe w Gminie Giżycko: Kruklin, Sulimy, Sterławki Małe i ul. Dębowa w Gajewie.
2.    Nasz wniosek o dofinansowanie na 4 inwestycje drogowe jest na liście beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie. W najbliższych latach powstaną nowe drogi asfaltowe w Gutach, Kamionkach, Sterławkach Małych oraz nowa nawierzchnia na ul. Lipowej w Gajewie.
3.    28 września podpisałem AKT NOTARIALNY o zamianie budynków z miastem. Po 28 latach od wprowadzenia samorządu gmina Giżycko została właścicielem budynku przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku.
4.    Podpisałem z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panem Gustawem Markiem Brzezinem umowę o przyznaniu dofinansowania w wysokości 197153 zł do realizacji operacji typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" PROW 2014-2020 pt. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz skateparku w miejscowości BYSTRY w GMINIE GIŻYCKU.
5.    Podpisałem umowę na dofinansowanie do zdjęcia wyrobów z azbestu.
6.    Podpisałem akt nabycia użytkowania wieczystego części działki drogowej od firmy H+H.
7.    Sołtys Bystrego Pan Mirosław Antoniak, koordynator akcji zbierania elektrośmieci, został uhonorowany nagrodą finansową w wysokości 3000 zł za zajęcie I miejsca w VIII edycji konkursu Eko-Sołectwo. Sołtys Pan Mirosław Antoniak nagrodę przekazuje dzieciom na wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. GRATULUJĘ
8.    Zamontowaliśmy nowe oświetlenie LED w sołectwie Kożuchy Wielkie w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury publicznej w Sołectwie Kożuchy Wielkie w GMINIE GIŻYCKO". Modernizacja 105 punktów oświetleniowych i montaż 2 lamp hybrydowych i urządzenie do ćwiczeń.
9.    W lutym 2016 roku rozstrzygnęliśmy konkurs na maskotkę GMINY GIŻYCKO. Pani Katarzyna otrzymała pluszową maskotkę, którą sama zaprojektowała. Pluszowy, miły, miękki i sympatyczny kormoran bardzo spodobał się autorce projektu.
10.    Pracownie biologiczne, chemiczne, matematyczne, fizyczne i komputerowe szkół podstawowych w GMINIE GIŻYCKO dostały nowy sprzęt i urządzenia. Szkoły zostały doposażone w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Warmia i Mazury na lata 2014-2020 pt. Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej i sportowej szkół podstawowych w Gm. Giżycko - wyposażenie pracowni szkolnych.
11.    Od października ruszył program „Umiem pływać”.
12.    Dziś w nocy powieziono sprzęt do zamontowania w nowym wozie strażackim który przygotowywany jest dla OSP Kamionki. Taki samochód w listopadzie trafi do strażaków ochotników z Kamionek.
Uczestniczyłem w :
•    zebraniach sołeckich w Sołdanach i Antonowie,
•    spotkaniu z Panem Burmistrzem i przedsiębiorcami,
•    Święcie Ziemniaka w Kozinie, Upałtach Małych, Kożuchach Wielkich, Pieczonkach oraz w Upałtach,
•    V Integracyjnym Turnieju Pływacki w Parku Wodnym,
•    Turnieju Tańca Towarzyskiego "Czar Par" ,
•    XVII Międzynarodowym Koncercie Muzyki Cerkiewnej,
•    spotkaniu z Miłośnikami Twierdzy Boyen,
•    SP Spytkowo w akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
•    Walnym zgromadzeniu wspólników w Aglomeracji,
•    pikniku Klubu Seniora w Wilkaskach,
•    uroczystym wmurowaniu kamienia przy budowie Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Giżycku,
•    spotkaniu z Dyrektorami szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zapraszam Panie z Gminy Giżycko do udziału w wydarzeniu p.n. "Tylko dla Pań". 10 listopada 2018 roku w Ośrodku Gwarek - Piękna Góra, GMINA GIŻYCKO. Rozpoczęcie o godz. 12:30. Ponadto 70 Pań z Gminy Giżycko może skorzystać z bezpłatnej cytologii wykonanej w Centrum Medycznym VILLMED w Giżycku.

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU w pobliżu nowego cmentarza komunalnego
W terminie od 31 października (środa) do 2 listopada (piątek) 2018 r.:
• w ramach zmiany organizacji ruchu na odcinku drogi gminnej ul. Leśnej w Gajewie (nowy cmentarz) zostanie wprowadzony jeden kierunek jazdy (od ul. Poziomkowej do nowego cmentarza),
• wyjazd od nowego cmentarza – drogą dojazdową do drogi krajowej nr 63 – Gajewo ul. Węgorzewska,
• zainteresowani dojazdem do nowego cmentarza z kierunku Węgorzewa – dojadą jedynie ul. Leśną od ronda,
• dojazd i wyjazd z osiedla mieszkaniowego Gajewie ul. Poziomkowa bez zmian.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że 1 listopada 2018 r. autobusy komunikacji miejsko-gminnej będą jeździły według rozkładu jazdy jak w niedzielę.


Sprawozdanie z działalności WójtaCały materiał wideo z LI sesji

Strona 1 z 15

© 2019 Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko
Facebook