jasudowicz-4-ostrow-1

XLVIII Sesja Rady Gminy Giżycko - p…

Sesja nadzwyczajna Radni podjęli uchwałę o odwołaniu z dniem 29 maja 2022 roku Pani Monikę Dębek ze stanowiska Skarbnika Gminy Giżycko z powodu złożen...

Czytaj więcej

XLVII Sesja Rady Gminy Giżycko - op…

Poprzednia sesja odbyła się 29.03.2022 r. 1.    Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.  Podpisałem umowę na wymianę  311 sztuk. Oprawy zost...

Czytaj więcej

XLVI Sesja Rady Gminy Giżycko - sol…

1.   DZIAŁANIA – POMOC OSOBOM Z UKRAINY•    Dnia 26 lutego 2022r. na stronie FB Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została założona zbiórka artykułów ...

Czytaj więcej

XLV Sesja Rady Gminy Giżycko - Radn…

Rada gminy przyjęła stanowisko o Solidarności z narodem Ukraińskim Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Józefa Trąbki sołtysa sołectwa...

Czytaj więcej

XLII Sesja Rady Gminy Giżycko - jed…

Jednogłośnie uchwalono rekordowy pod względem wielkości inwestycji budżet na 2022r. Na inwestycje zaplanowano około 29 000 000,00 złZnaczna część tych...

Czytaj więcej

XLI Sesja Rady Gminy Giżycko - 25.1…

Poprzednia sesja odbyła się 28.10.2021 r. 1. Dofinansowanie dla Gminy Giżycko. Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekr...

Czytaj więcej

XL Sesja Rady Gminy Giżycko - cofni…

Poprzednia sesja odbyła się 29.09.2021 r.  Uczestniczyłem w : 1.   V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy.2.    Spotkaniu w sprawie ścieżek ...

Czytaj więcej

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

Sesja nadzwyczajna
Odwołanie skarbnikaRadni podjęli uchwałę o odwołaniu z dniem 29 maja 2022 roku Pani Monikę Dębek ze stanowiska Skarbnika Gminy Giżycko z powodu złożenia przez zainteresowaną oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji skarbnika Gminy Giżycko.
Dziękuję Pani Monice za siedem lat pracy na odpowiedzialnym stanowisku skarbnika.

Następnie podjęto uchwałę o powołaniu z dniem 30 maja 2022 roku na to stanowisko Skarbnika Gminy Giżycko Panią Iwonę Osmolik.

Powołanie skarbnika
Uchwalono wyższy ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Giżycko za udział:
 • w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, w kwocie 30,00 zł;
 • w szkoleniu lub ćwiczeniu, w kwocie 12,00 zł.
Służba naszych strażaków jest na najwyższym poziomie.
Dziękuję za wszystkie akcje ratownicze w jakich brali udział.Materiał wideo z XLVIII sesjiPoprzednia sesja odbyła się 29.03.2022 r.
opaski1.    Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.  Podpisałem umowę na wymianę  311 sztuk. Oprawy zostaną wymienione w  miejscowościach: Pierkunowo, Antonowo, Bystry, Sulimy i Wilkasy. Na inwestycję pozyskaliśmy dofinansowanie z programu pn.: „Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego w ramach projektu pn.  Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gminie Giżycko".
2.    Pozyskaliśmy dofinansowanie na wycieczki szkolne w ramach programu „Poznaj Polskę”. Do dofinansowania zakwalifikowały się dwie szkoły: Szkoła Podstawowa  w Wilkasach: Kwota dofinansowania: 15 000 zł. Wkład własny: 5 000 zł. Całkowity koszt wycieczki: 20 000 zł. Szkoła Podstawowa w Bystrym: Kwota dofinansowania:  5 000 zł. Wkład własny: 1 250 zł. Całkowity koszt wycieczki: 6 250 zł. W 2022r. uczniowie i nauczyciele będą mogli wyjechać na wycieczki szkolne dofinansowane w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Gmina Giżycko zakwalifikowała się do otrzymania dofinansowania w wysokości 20 000 zł na realizację projektu „Poznaj Polskę”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przygotowanie
i przeprowadzenie wycieczek szkolnych z pewnością urozmaici zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.
3.    Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Upałtach. W kwietniu 2022 roku została podpisana umowa o dofinansowanie
w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3000 zł otrzymała Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Upałtach. Wkład własny 750 zł, całkowity koszt realizacji zadania 3 750 zł. Kwota w całości zostanie przeznaczona na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i na realizację działań promujących czytelnictwo.
4szkoła.    Przekazaliśmy teren pod rozbudowę Szkoła Podstawowa w Wilkasach.
W pierwszym etapie ruszy budowa części dydaktycznej, stołówki, zaplecza kuchennego. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dziękuję za wsparcie przy pozyskiwaniu dofinansowania Pani Senator Małgorzata Kopiczko, Panu Posłowi Jerzemu Małeckiemu i Panu Posłowi  Wojciechowi Kossakowskiemu.
5.    Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie SM „NIEGOCIN” w Bystrym k/ Giżycka. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. ul. Noniewicza 85C lok. 18, 16-400 Suwałki i to one jest wykonawcą prac. Wartość inwestycji: 1 560 870,00 zł brutto. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 1 000 000,00 zł. Zakres zadania obejmuje budowę nowych studni oraz rurociągów sanitarnych na terenie osiedla SM Bystry. Zastosowano rurociągi PCV-U SN8 typ ciężki z rdzeniem litym o wydłużonym kielichu, łączone na uszczelki gumowe o długości: - PCV 400 mm – 259 m, PCV 300 mm – 663 m, PCV 200 mm – 72 m, studnie betonowe o średnicy 1200 mm oraz studnie z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 mm. Rurociągi układane są w wykopach otwartych. Przyłącze do budynków wykonane jest metodą renowacji bezwykopowej z wykorzystaniem rękawów z włókniny poliestrowej. Nawierzchnie drogowe po zakończeniu robót zostaną odtworzone. Przejście pod drogą krajową wykonywane jest przeciskiem w rurze osłonowej o średnicy 800 mm.
6.    Trwają prace przy budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kąpie
 i Upałtach - Gmina Giżycko. Przy unijnym wsparciu w ramach programu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowana jest przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Bystrym inwestycja pt.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kąp - Upałty, Gmina Giżycko. Etap III. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego w Gminie Giżycko poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej długości ponad 6 km oraz sieci wodociągowej z trzema hydrantami podziemnymi o długości ponad 100 m.
 Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o. o. w Suwałkach.
7.    Podpisałem umowę na dostawę autobusów elektrycznych. Trzy „elektryki” Yutong E8 jeszcze w tym roku posłużą pasażerom komunikacji publicznej w Gminie Giżycko. Umowę na ich dostawę wraz z zapewnieniem infrastruktury do ładowania podpisałem z prezesem firmy Busnex Poland. Zakup zeroemisyjnych autobusów jest możliwy dzięki pozyskaniu przez samorząd Gminny Giżycko dofinansowania ze środków unijnych. Inwestycja w zielony transport jest realizowana dzięki dotacji z Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości ponad 5,7 mln zł, przy współfinansowaniu przez Gminę Giżycko i zapowiedzi wsparcia finansowego przez Miasto Giżycko.
8.     Odbył się X Regionalny Konkurs Piosenki "Śpiewający Kormoran". Około 90 wykonawców rywalizowało w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w X. już jubileuszowej edycji Regionalnego Festiwalu Piosenki „Śpiewający Kormoran”. Byli to reprezentanci Kętrzyna, Giżycka, Pozezdrza,  Bartoszyc, Boćwinki, Ełku i Kruklanek oraz gospodarze. Zdaniem jury pod wodzą miejscowego instrumentalisty i wokalisty Wojciecha Jankuńca poziom współzawodnictwa był niezwykle wysoki jak przystało na okrągłą rocznicę wydarzenia. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
9.     Zakończyła się przebudowa Kanału Piękna Góra łącznego jezioro Tajty z jeziorem Kisajno i uczestniczyłem w uroczystym otwarciu! Przebudowane zostało 140 m umocnień kanału wraz z korektą główki wyjściowej na jezioro Kisajno oraz udrożniono kanał do głębokości 1,6 m, co zapewni właściwe parametry klasy drogi wodnej I A. Całość inwestycji zrealizowały Wody Polskie w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.
10.     Realizujemy projekt pn. "Korpus Wsparcia Seniorów" w ramach którego zakupimy opaski życia dla Seniorów z gminy Giżycko! Seniorzy z naszej gminy objęci zostaną wsparciem w formie teleopieki. Projekt skierowany jest do osób starszych, chorych, z niepełnosprawnościami, którzy wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Opaska ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa naszych seniorów oraz ich najbliższych, którzy nie są w stanie zapewnić im całodobową opiekę. Zorganizowaliśmy spotkanie z seniorami żeby zaprezentować obsługę opasek.
11.     Mieszkańcy i uczniowie gminy Giżycko aktywnie włączyli się do akcji Światowego Dnia Ziemi, którego celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Ważna jest dbałość o naszą planetę. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w promowanie i realizacje działań związanych ze sprzątaniem świata.
12.    W ramach projektu Interreg Litwa Polska gościliśmy kilkusetosobową grupę z miasta Alytus. Goście po konferencji zwiedzili pomieszczenia rozbudowywanej się szkoły podstawowej w Bystrym.
13.    Z okazji świąt Wielkanocnych  obrządku wschodniego uczestniczyłem w świątecznym śniadaniu z uchodźcami. Ukraińska społeczność rejonu Giżyckiego zaprosiła około 350 osób przybyłych z powodu działań wojennych w Ukrainie.
Materiał wideo z XLVII sesji


1.   DZIAŁANIA – POMOC OSOBOM Z UKRAINY
•    Dnia 26 lutego 2022r. na stronie FB Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została założona zbiórka artykułów dla osób uciekających z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Gminy Giżycko. W szczególności zbiórka dotyczyła żywności długoterminowej, suchego prowiantu, artykułów higieny osobistej i czystości, środków opatrunkowych i środków dezynfekujących,  zabawek, gier, puzzli, w dalszej kolejności były zbierane także artykuły szkolne. Zbiórka była dostosowana także do potrzeb ZUP Koło w Giżycku. Zbiórka trwa cały czas.
•    Punktem zbiórki była siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku.
Przy współpracy GOKIR w Wilkasach, punktami gdzie można było przynosić potrzebne artykuły były także wszystkie świetlica wiejskie i Szkoły Podstawowe w Wilkasach, Bystrym i Upałtach.
•    Od pierwszych dni zbiórka była wspomagana przez osoby prywatne – mieszkańców Gminy Giżycko, ale także sąsiadujących Gmin i miasta Giżycko. Wsparciem otrzymano także
od przedsiębiorstw, sklepów i  szkół z terenu miasta Giżycko
•    Pracownicy socjalni od pierwszych dni byli w stałym kontakcie z ośrodkami wczasowymi jaki i prywatnymi osobami, które przyjęły do siebie rodziny z Ukrainy. Nawiązywano kontakt osobisty i telefoniczny w celu ustalenia potrzeb rodziny. Dnia 28 lutego 2022 dostarczono przez Gops pierwsze potrzebne produkty żywnościowe, higieniczne, artykuły dla dzieci.
•    Od 08 marca 2022r. codziennie Gops otrzymuje ze strony Urzędu Gminy informacje odnośnie liczby uchodźców z Ukrainy. Na dzień 25 marzec 2022r. zgłoszonych zostało 222 osób przebywających na terenie Gminy Giżycko. Pracownicy socjalni, kontaktowali się w celu ustalenia potrzeb. Do chwili obecnej każda osoba/ośrodek otrzymał ze zbiórek niezbędne artykuły. Dzieci uczęszczające do szkół otrzymały wyprawkę – plecak, zeszyty, piórnik, bloki, wycinanki, plastelinę, farny, długopisy i ołówki itd. Niezbędne artykuły są wydawane praktycznie każdego dnia.
•    09 marca 2022 dzięki pomocy ze strony GZK w Bystry przekazano do ZUP Koło
w Giżycku niezbędne artykuły – żywność, koce, śpiwory, powerbanki, środki czystości, środki opatrunkowe. Następnie w/w artykuły zostały dostarczone bezpośrednio na Ukrainę.
•    Pracownicy socjalny cały czas współpracują z GOKir Wilkasy – w szczególności w zakresie pomocy w transporcie i noszeniu zebranych artykułów.
•    Od dnia 18 marca 2022 r. pracowni socjalny przyjmują wnioski o udzielenie jednorazowego świadczenia 300 zł. Na obecną chwilę przyjęto 85 wniosków. Od dnia 23 marca 2022 r. przyjmowane są także wnioski o pokrycie kosztów posiłków w szkole lub przedszkolu.
•    Cały czas jest udzielane wsparcie w formie poradnictwa – informacji odnośnie zapisania dziecka do szkoły/przedszkola, pomoc w znalezieniu zatrudnienia, pomoc w wypełnianiu wniosków, sprawy urzędowe – mi.in ustalenie tymczasowej opieki nad nieletnią osobom.

•    218 uchodźcom nadaliśmy PESEL – części z nich pomogliśmy utworzyć profil zaufany,
•    24 obiekty zakwaterowały uchodźców na terenie gminy,
•    Liczba uchodźców zakwaterowanych na terenie Gminy Giżycko to 224,
•    Liczba osób dorosłych: 115
•    Liczba dzieci: 109, w tym: 39 uczęszcza do szkół podstawowych, 9 uczęszcza do oddziałów przedszkolnych.

2.       W  naszych szkołach uczą się pierwsi uczniowie z Ukrainy. Jest ich łącznie 48 (39 osób w szkole i 9 w oddziałach przedszkolnych). Zastępca Wójta Gminy Giżycko Pani Ewa Sobieska odwiedziła dwie szkoły w Gminie Giżycko, które przyjęły najwięcej dzieci i uczniów z Ukrainy tj. Szkoła Podstawowa w Upałtach oraz Szkoła Podstawowa w Wilkasach . Wizyta pokazała, że dla wszystkich jest to ogromna rewolucja. Dla dyrektorów szkół, nauczycieli, a przede wszystkim dla samych dzieci. Choć bariera komunikacyjna wciąż jeszcze daje o sobie znać, to dzieci doskonale radzą sobie w nowej sytuacji zarówno ukraińskie, jak i polskie. Nauczyciele staja na wysokości zadania, by lekcje prowadzone w języku polskim były ciekawe i zrozumiałe, a dyrektorzy czuwają nad wszystkim, stwarzając odpowiednie warunki do pracy i nauki. Wszyscy spisują się na szóstkę, oby tak dalej
3.    24 i 25 lutego przedstawiciele Gminy Giżycko oraz Szkoły Podstawowej w Bystrym gościli delegację z zaprzyjaźnionego Urzędu Miasta Alytus oraz szkół: Alytus Dzukija oraz Alytus Senamiestis. Spotkanie odbyło się w ramach projektu nr LT-PL-5R-375 pt. "Współpraca - tworzenie innowacyjnego i zdrowego środowiska", współfinansowanego ze środków Programu Interreg V-A Litwa - Polska. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele obu samorządów, kadra pedagogiczna oraz eksperci zajmujący się wsparciem społecznym, zdrowotnym i edukacyjnym dzieci i młodzieży. Podczas spotkania omówiono tematy związane z problemami spowodowanymi pandemią Covid-19, wykluczeniem społecznym oraz trudnościami, z jakimi borykają się uczniowie w trudnej sytuacji w kształceniu zdalnym na Litwie i w Polsce. Dyskutowano na temat trudności dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz możliwymi kierunkami działań skierowanych do uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej po powrocie do szkoły po kształceniu na odległość. Zajęcia odbyły się w formie wykładów i warsztatów. Partnerzy wymienili się własnymi doświadczeniami, obserwacjami i praktykami.
Wizyta delegacji z Alytusa to kontynuacja cyklu wspólnych polsko-litewskich działań na rzecz wzajemnej współpracy w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i łagodzeniu skutków Covid-19 na terenie naszych samorządów partnerskich.
4.    W niedzielę 06 marca 2022 roku w Hali Parku Wodnego w Wilkasach pod hasłem "Gmina Giżycko dla Ukrainy" wspieraliśmy naszych przyjaciół. Zorganizowano  moc atrakcji: występy artystyczne, animacje dla dzieci, kiermasz słodkości, kiermasz rękodzieła. Były także warsztaty plastyczne, licytacja oraz degustacja potraw, które przygotował Chef Dariusz Baryga i Aleksandra Juszkiewicz. Całkowity dochód z imprezy: 15 740 zł  został przeznaczony na wsparcie dla Ukrainy w ramach zbiórki organizowanej przez Związek Ukraińców w Polsce Koło w Giżycku.
5.    W ośrodku Gwarek - Centrum Aktywnego Wypoczynku odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego POWER DANCE 2022. Podziwialiśmy piękne występy młodych tancerzy. Podczas zawodów oglądaliśmy taniec dedykowany Ukrainie.
6.    Marzec to miesiąc wielkich osiągnięć w dziedzinie sportu mieszkańców Gminy Giżycko.
•    Mieszkanka Gminy Giżycko Michalina Wawer ustanowiła nowy rekord Polski. Została MISTRZYNIĄ POLSKI MŁODZIKÓW na dystansie 777 m. W weekend 11-13 marca 2022 roku w Białymstoku odbyły się Ogólnopolskie Zawody Rankingowe i Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodzieżowców Short Track. Michalina na dystansie 777 m została Mistrzynią Polski Młodzików, a na dystansie 500 m zajęła 3 miejsce i w klasyfikacji ogólnej dało jej to 4 miejsce w Polsce w kategorii C (młodzicy). Natomiast w kwalifikacji końcowej Ogólnopolskich Zawodów Rankingowych była PIERWSZA.
•    W Ogólnopolskich Zawodach Rankingowych brała też udział siostra mistrzyni - Julka Wawer, uczennica Szkoły Podstawowej w Bystrym, która na dystansie 500 m zajęła 3 miejsce, a w klasyfikacji końcowej była 2.
•    Kolejna utalentowana mieszkanka gminy to Marlena Skórnóg, która, po raz kolejny awansowała do finału Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Siatkowej po wygranym turnieju półfinałowym w Poznaniu. Poza tym Marlena z zespołem w dniach 11-13 marca wzięła udział w rozgrywanym w Legionowie półfinałowym turnieju o awans do 1 Ligi seniorek uzyskując kwalifikację do turnieju finałowego, gdzie zmierzą się najlepsze 4 zespoły II Ligi seniorek.
•    Również Aleksander Sakowicz z Gminy Giżycko podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Świdnicy zdobył dwa tytuły Wicemistrza Polski Short Track na dystansach 500 i 1500 m. Podczas finału Ogólnopolskich Zawodów Rankingowych oraz Mistrzostw Polski Młodzików i Młodzieżowców w Białymstoku Aleksander zajął 9 miejsce w wieloboju. Na dystansie 1500 m ustanowił nowy rekord klubu z czasem 2.26,845.
•    W Mistrzostwach Polski Młodzików startował także Jakub Nowak z Gminy Giżycko, który zajął 7 miejsce w wieloboju. Jakub zdobył brązowy medal w sztafecie mieszanej.  Wszystkim serdecznie gratuluję i życzymy dalszych sukcesów.
7.     Wybory Sołtysa sołectwa Kozin i sołectwa Sołdany.
We wtorek 15 marca odbyły się wybory uzupełniające na sołtysa sołectwa Kozin w związku z rezygnacją Pana Ryszarda Matyjaska. Na sołtysa sołectwa Kozin została wybrana Pani  Ewa Matyjasek .
Dnia 17 marca w Świetlicy Wiejskiej Sołdany odbyły się wybory przedterminowe sołtysa sołectwa Sołdany. Sołtysem została Pani Elżbieta Trąbka.
Gratuluję i życzę niegasnącego zapału oraz satysfakcji z pełnionej funkcji.
8.     W dniach 21-22 marca w Trokach uczestniczyłem w spotkaniu partnerów projektu nr LT-PL-4R-315 pn." Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego". Stronę litewską Trakų rajono savivaldybė - Trakai district municipality reprezentowali: Mer Trok Pan Andrius Šatevičius wraz z Wicemerem Panem Jonas Kietavičius oraz Panią Dyrektor Jolanta Abucevičienė i zastępca dyrektora Panią Agata Mankeliūnienė. Podczas wizyty wymieniliśmy się wspólnymi doświadczeniami podczas realizacji przedmiotowego projektu, podsumowaliśmy zrealizowane działania oraz osiągnięte efekty. Jednocześnie była to doskonała okazja do omówienia dalszej współpracy i nowych pomysłów na wspólne projekty partnerskie w przyszłej perspektywie finansowej.
9.     W miejscowości Bogacko realizowana jest inwestycja pn. "Budowa chodnika w miejscowości Bogacko w pasie drogowym dróg gminnych: nr 129002 N i nr 129035 N". Parametry techniczne chodnika: szerokość - 1,50 m, długość - 545,15 m. Zjazdy indywidualne: szerokość jezdni zjazdu - 3,50 m, skosy 1:1. Zjazdy publiczne: szerokość jezdni zjazdu - 5,00 m,  łuki wyokrąglające tor jazdy R = 5,00 m. Wartość inwestycji 187900,00 zł brutto.
10.    Trwają prace w miejscowości Doba na odcinku  drogi gminnej: km 13+880 – 14+416, wg kilometrażu całkowitego Mazurskiej Pętli Rowerowej. W ramach opracowania zaprojektowano budowę przylegającego do jezdni ciągu pieszo rowerowego. Z uwagi na ograniczenia w istniejącym pasie drogowym, dokonano również korekty geometrycznej przebiegu istniejącej jezdni poprzez wykonanie jej częściowej rozbiórki po jednej stronie i poszerzenia po przeciwnej. Profil podłużny ciągu pieszo-rowerowego dostosowano do przebiegu wysokościowego istniejącej jezdni oraz do ukształtowania istniejącego terenu, z uwzględnieniem prawidłowego i skutecznego odwodnienia projektowanych i istniejących nawierzchni. Zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 metrów przyległy do jezdni oraz poszerzenie istniejącej jezdni do 5 metrów.
11.    Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym OSP Spytkowo. Podano ilość akcji w ostatnich latach i omówiono bieżące sprawy. Bezpośrednio przed zebraniem strażacy brali udział w akcji gaszenia pożaru traw w Kruklinie. Zebranie przerwał kolejny alarm ponieważ płonęła stolarnia w Pieczarkach. Wszystkim druhom i druhnom składam ogromne podziękowania za wytężoną pracę. Szczególnie w ostatnim czasie nasiliła się ilość pożarów traw.
12.    W ramach projektu pod nazwą „Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo regionów trockiego i giżyckiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa – Polska realizowane są prace:
• budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 140 m z kostki betonowej w centrum wsi Wilkasy,
• budowa oświetlonego punktu widokowego o powierzchni 40 m2 z widokiem na jezioro Niegocin w Wilkasach.
Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Roboty Ziemno – Transportowe Hubert Boguszewski.
13.     W niedzielę, późnym wieczorem zakończyła się trzydniowa wizyta studyjna gminnej delegacji w mieście Troki - Trakų rajono savivaldybė - Trakai district municipality, naszej zaprzyjaźnionej gminy partnerskiej w Litwie. Spotkanie to odbyło się w ramach projektu nr LT-PL-4R-315 pn. "Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego" współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa - Polska.
14.     Podpisałem umowę na WYMIANĘ OPRAW oświetleniowych na energooszczędne. Łączna liczba opraw do wymiany to 311szt.
Oprawy zostaną wymienione w  miejscowościach: Pierkunowo, Antonowo, Bystry, Sulimy i Wilkasy.
Inwestycja z dofinansowaniem z programu pn.: „Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego w ramach projektu pn. "Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gminie Giżycko". Wykonawca: LUG Services Sp. z o.o., ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra
Kwota: 399 734,41 zł Termin realizacji: 22.09.2022
15.     Podpisałem umowy na TERMOMODERNIZACJĘ budynku urzędu gminy.
Inwestycja składa się z 5 zadań i jest z dofinansowaniem z programu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Giżycko – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”.
Zadanie 1 Docieplenie stropu poddasza
Wykonawca: Spółdzielnią Wielobranżową „NIEGOCIN” ul. Mazurska 3, 11-500 Giżycko,
Kwota: 109 487,12 zł  Termin realizacji: 30.09.2022
Zadanie 2 Wymiana okien
Wykonawca: Grundung Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zwycięstwa 8/210; 15-703 Białystok;
Kwota: 370 000,00 zł Termin realizacji: 30.09.2022
Zadanie 3 Instalacja fotowoltaiczna
Wykonawca: Spółdzielnią Wielobranżową „NIEGOCIN” ul. Mazurska 3, 11-500 Giżycko,
Kwota: 25 900,00 zł Termin realizacji: 30.09.2022
Zadanie 4 Wentylacja
Wykonawca: Hydratec sp. z o.o. ul. Radziwonika 12, 15-166 Białystok,
Kwota: 569 000,00 zł  Termin realizacji: 30.09.2022
Zadanie 5 Instalacja elektryczna
Wykonawca: ELAM Dariusz Jarmoc ul.Gdańska 10/9 15-249 Białystok, NIP 5420108043  
Kwota: 322 037,25 zł Termin realizacji: 30.09.2022
16.     Brałem udział w marszu poparcia i solidarności z Ukrainą
17.     Trwają prace przy rozbudowie SP w Bystrym, budowa ścieżki rowerowej do kanału Kula, budowa świetlicy w Kożuchach Wielkich oraz we Wronce.

Sprzedaż za miesiąc marzec:
1)    działka nr 12 o powierzchni 0,0420 ha, położona w m. Wilkaski o wartości 8 730,00 zł (brutto)

Materiał wideo z XLV sesji

cz. I


cz. II

RadSolidarni z Ukrainąa gminy przyjęła stanowisko o Solidarności z narodem Ukraińskim

 1. Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Józefa Trąbki sołtysa sołectwa Sołdany w Gminie Giżycko w kadencji 2019 - 2022. Był ogromnie zaangażowany w sprawy sołectwa i jego mieszkańców. Na zawsze pozostanie w pamięci jako aktywny i życzliwy człowiek. Składam wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego. Uczcijmy Jego pamięć minutą ciszy.
 2. Inwestycja pn.: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie SM „NIEGOCIN” w Bystrym  k/Giżycka, w obrębie ewidencyjnym nr 15 Sulimy wraz z budową skrzyżowania sieci kanalizacji sanitarnej z DK nr 63. Zadanie to polega na przebudowie istniejącej kanalizacji na przedmiotowym terenie poprzez ułożenie obok istniejących rurociągów nowych kolektorów o zwiększonej średnicy z powodu zwiększonego dopływu ścieków z budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej "Niegocin". W ramach zadania planuje się przebudowę łącznie 994 m sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci pod drogą wojewódzką metodą przecisku o dł. 25 m. Celem planowanej inwestycji jest wsparcie lokalnego rozwoju, polepszenie stanu środowiska naturalnego, poprawa warunków życia lokalnej społeczności oraz poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Giżycko. Szacowany koszt inwestycji to 1 695 291,99 zł, dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  w wysokości 1.000.000,00 zł.
 3. 10 lutego zastępca wójta pani Ewa Sobieska oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Giżycko, przywitali grupę litewskiej młodzieży z zaprzyjaźnionego rejonu trockiego. Delegacja z Trok przyjechała na trzydniowy zimowy obóz sportowy w ramach projektu nr LT-PL-4R-315 pn. "Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego". Zadanie współfinansowane w ramach Programu Interreg V-A Litwa- Polska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach tego projektu Gmina Giżycko wybudowała ponad 8 km ścieżek rowerowych po nieczynnych nasypach kolejowych.Obecny przyjazd młodzieży ma na celu promowanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży z Litwy i Polski, ich aktywizację i integrację oraz kontynuowanie współpracy międzynarodowej. Program obozu przewiduje szereg atrakcji, które pozwolą jego uczestnikom poznać uroki Gminy Giżycko, zintegrować się podczas różnorodnych zajęć edukacyjnych i integracyjnych oraz miło spędzić czas na świeżym powietrzu.
 1. Usprawniono pracę najstarszej Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Giżycko,  poprzez uzyskanie stałego ciśnienia w sieci. W celu uzyskaniu stałego, wyższego  ciśnienia wykorzystano dodatkowy zestaw hydroforowy z wyremontowanej SUW w Sterławkach Średnich oraz podłączono sterowanie z falownikiem. Przygotowujemy wniosek o dofinansowanie na kompleksową przebudowę tej Stacji Uzdatniania Wody.
 1. Ogłosiliśmy kolejne postępowanie na wyłonienie wykonawcy do rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wilkasach  o cześć dydaktyczną, stołówkę, zaplecze kuchenne, salę gimnastyczną.
 2. W dniach 16-19 luty dzieci w wieku 11-16 lat uczestniczyły w obozie zimowym w Trokach na Litwie w ramach wspólnego projektu partnerskiego nr LT-PL-4R-315 pn. „Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014-2020. Uczestnicy obozu atrakcyjnie spędzili czas w pięknym mieście Troki wraz ze swoimi rówieśnikami ze szkoły gimnazjalnej im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie.  Na uczestników obozu czekał bardzo ciekawy i napięty program. Odbyły się warsztaty edukacyjne, artystyczne i kulinarne, zajęcia integracyjne i wycieczki krajoznawcze. Dzieci wróciły do swoich domów mając za sobą mnóstwo wrażeń i wspaniałych wspomnień.
 3. W Szkole Podstawowej w Bystrym trwa rozbudowa. Aktualnie trwają prac  w nowej części budynku. Inwestycja z dofinansowanie z programu Interreg Litwa-Polska w partnerstwie z miastem Alytus z Litwy.
 4. Pozyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę trzech dróg. Przebudowana zostanie: ul. Spacerowa w Gajewie, Jarzębinowa w Wilkasach oraz  droga w Sulimach.

Ogłoszono postępowania na roboty budowlane pod nazwą:

 1. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilkasach o część dydaktyczną, stołówkę, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego” – Termin składania ofert: 8.03.2022
 2. „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez zagospodarowanie nadbrzeża jeziora w m. Wilkasy, Kozin i Bogaczewo”- Termin składania ofert: 9.03.2022

********************************************************************

Koordynujemy działania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy. Mam częsty kontakt z Przewodniczącym ZUP koło w Giżycku oraz właścicielami ośrodka Gwarek.

Kontaktowałem się z Rektorem AWF Warszawa, który przygotował ośrodek na Pięknej Górze do przyjęcia 85 osób z Ukrainy.

Były już dwie wideokonferencje z Wojewodą, podczas których otrzymujemy informacje jakie są zasady organizowania pomocy.

Uruchomiliśmy zbiórkę potrzebnych rzeczy dla uchodźców oraz na terytorium Ukrainy.

Zbieramy deklaracje przyjmowania kobiet z dziećmi. Już wpłynęło kilka zgłoszeń.

Przygotowujemy dwa obiekty do przyjęcia uchodźców. Pomieszczenia na campingu w Bystrym dla 28 osób i w remizie strażackiej w Spytkowie dla 21 osób.


Materiał wideo z XLV sesji

Sesja XLIIJednogłośnie uchwalono rekordowy pod względem wielkości inwestycji budżet na 2022r.
Na inwestycje zaplanowano około 29 000 000,00 zł

Znaczna część tych środków pochodzi z dofinansowań.

Jednym z tematów obrad Rady Gminy był projekt uchwały o wprowadzenie dopłat do taryf na wodę i ścieki.
Kto z samorządowców lub radnych nie chciałby obniżać stawek podatkowych, zmniejszać taryf na wodę i ścieki oraz wprowadzać inne udogodnienia.

Ale budżet gminy jest szyty na miarę, tzn. jest optymalny i nie pozwala na realizację wszystkiego co by się chciało.

Gmina nie dysponuje wolnymi środkami, aby mogła wprowadzić dopłaty.

Skutek finansowy dopłat proponowanych przez „Komitet” to kwota ponad 1 600 000 zł rocznie.

Wygląda na to, że „Komitet” złożył projekt uchwały nie przeliczając skutków finansowych oraz nie analizując konsekwencji i możliwości budżetu.

 To szkodliwe rozbudzanie oczekiwań, podburzanie mieszkańców oraz wprowadzanie negatywnych emocji w społeczeństwie.

Gdyby wprowadzenie dopłat było jednoznacznie pozytywne, to w 2019 roku byłbym pierwszą osobą, która to proponuje. Kierując się dobrem Gminy Giżycko, tj. wszystkich mieszkańców, podjąłem trudną decyzję o nie przedłożeniu projektu uchwały o dopłaty,gdyż stałem przed dylematem zadłużania gminy. Zdecydowałem, że środki, które mogły iść na dopłaty zostały przeznaczone na wkład własny do dofinansowania budowy sieci wod-kan w Spytkowie, Kąpie, Upałtach, Wilkaskach, Kozinie i Szczybałach Giżyckich. Budowa w niektórych miejscowościach jeszcze trwa, a inne obszary, oczekują na takie inwestycje. Z perspektywy czasu można stwierdzić że była to dobra decyzja ponieważ pozwoliła przetrwać trudny czas pandemii w jaki weszliśmy.

Jest zasada, ze wydatki bieżące należy finansować z dochodów bieżących, czyli należy zachować dodatnią tzw. nadwyżkę operacyjną.

Dla budżetu na 2022r. nadwyżka wynosi 477.724,76zł. W związku z tym, nie możemy przeznaczyć 1 600 000,00 zł na dopłaty, bez obniżenia wydatków bieżących i podniesienia podatków.

Wydatki bieżące to m.in. wydatki oświatowe, które drastycznie wzrosły na przestrzeni kilku lat.
Wydatki oświatoweNa przestrzeni lat od 2015r. do 2021r. wydatki z budżetu gminy na oświatę wzrosły o prawie 4 mln zł.

Aby obniżyć wydatki bieżące inne samorządy:

- wyłączają lampy uliczne na kilka godzin w nocy,

- ograniczają wydatki na odśnieżanie dróg,

- zmniejszają wydatki na żwirowanie dróg, prace porządkowe i itp.

- rezygnują z funduszu sołeckiego.

Czy warto u nas wprowadzić takie ograniczenia?

Czy warto obniżać komfort życia mieszkańców gminy?

Podwyżki podatkówNa rok 2022 nie podnieśliśmy podatków w żadnym z zakresów.

Uchwalając dopłaty trzeba będzie podnieść podatki !!!

Wbrew nieprawdziwym informacjom rozpropagowywanym przez osoby źle życzące gminie, nie podnosimy podatków co roku.
Stawki podatkowe w powiecieWidzicie Państwo jak wiele stawek jest oznaczonych kolorem czerwonym. To stawki wyższe niż w naszej gminie.

Dbając o nie obciążanie mieszkańców pozostawiliśmy stawki na obecnym poziomie.

Taryfy na wodę i ścieki zatwierdziły Wody Polskie.  Do ich wyliczenia przyjmuje się zasadę, aby wpływy z opłat pokrywały wszystkie wydatki związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków.

Posiadamy prawie 400 kilometrów sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, 4 stacje uzdatniania wody i ponad 100 przepompowni ścieków.

Mimo to, nasze taryfy nie są najwyższe w regionie.

Ponadto dopłaty dotyczą tylko tych, którzy korzystają z gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Mieszkańcy, którzy nie mają sieci kanalizacyjnej będą ponosili znacznie wyższe opłaty. Za wywóz ścieków ze zbiornika bezodpływowego płacą ponad 35 zł za 1m3, tj. kilka razy więcej niż taryfa opłat z GZK, która wynosi 12,63 zł za odprowadzenie 1m3.

Wiele decyzji podejmowanych w samorządzie nie jest łatwych. Trzeba dokładnie rozważać wszystkie argumenty oraz możliwe konsekwencje.
Jestem przekonany, że wszyscy Radni chcą, aby nasza gmina dobrze się rozwijała, a mieszkańcy żyli w coraz lepszych warunkach, bez zbędnych obciążeń finansowych.
Wszyscy chcielibyśmy wprowadzać jak najniższe podatki, obniżać koszty mediów ale żyjemy w takich czasach, gdzie galopująca inflacja uniemożliwia nam takie działania. Teraz, gdy trzeba pozyskiwać środki zewnętrzne na inwestycje, musimy również dbać, aby w budżecie były środki na wkład własny do dofinansowania.

Jestem przekonany, że mieszkańcy, którym najtrudniej związać koniec z końcem, mogą zawsze liczyć na wsparcie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

PODSUMOWUJĄC

Odpowiedzialni Radni, którzy dbają o dobro mieszkańców oraz nie ulegają demagogicznym naciskom, zagłosowali za rozsądnym, logicznym i sprawiedliwym prowadzeniem gospodarki finansowej Gminy Giżycko, czyli odrzuceniem szkodliwego, projektu uchwały o dopłaty do taryf.

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ODPOWIEDZIALNYM RADNYM GŁOSUJĄCYM PRZECIW SZKODLIWEJ UCHWALE.

Sprawozdanie:

 • Przebudowa i wymiana umocnień kanału Piękna Góra. Przebudowa obejmuje:140 m umocnień kanału wraz z małą korektą główki wyjściowej na jez. Kisajno; udrożnienie kanału do głębokości 1,6 m; udrożnienie 50 m odcinka zatoki jez. Tajty przed kanałem. Szerokość kanału wynosi od 18 do 24 m. Remont pozwoli na poprawę bezpieczeństwa żeglugi na szlaku, a technologia ścianek szczelnych stalowych zwieńczonych oczepem żelbetowym pozwoli na długotrwałe i bezobsługowe jego użytkowanie.
 • 26 listopada przedstawiciele Gminy Giżycko gościli delegację z miasta Alytus na Litwie. Spotkanie odbyło się w ramach projektu nr LT-PL-5R-375 pn. „Współpraca - tworzenie innowacyjnego i zdrowego środowiska” współfinansowanego z Programu Interreg V-A Litwa – Polska. Goście odwiedzili instytucje na terenie miasta i gminy Giżycko, które na co dzień pracują i wpierają dzieci, młodzież i dorosłych w procesie edukacji, kultury, zdrowia oraz wsparcia psychicznego. Partnerzy z Litwy odwiedzili m.in: szkołę podstawową oraz budynek po gimnazjum i filię biblioteki w Bystrym, Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej i Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku oraz Gminny Ośrodek Rekreacji i Kultury w Wilkasach. Zapoznali się pokrótce z zasadami funkcjonowania ww. instytucji i wymienili się własnymi doświadczeniami i praktykami. Piątkowe spotkanie jest kontynuacją cyklu wspólnych działań polsko – litewskich na rzecz wzajemnej współpracy na rzecz walki z wykluczeniem społecznym i łagodzeniem skutków związanych z Covid-19. Gmina Giżycko, w ramach przedmiotowego projektu, w celu poprawy warunków edukacji, rozbudowuje szkołę podstawową w Bystrym o dodatkowe pomieszczenia: sale lekcyjne, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, toalety, które zwiększą obecną powierzchnię użytkową szkoły o dodatkowe 267 m2.
 • Uczestniczyłem w uroczystym przekazaniu obowiązków dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Dotychczasowy dowódca gen. bryg. Bogdan Rycerski pożegnał się z jednostką, a jego obowiązki przejął płk Piotr Fajkowski. W związku z przekazaniem obowiązków Dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego złożyłem serdeczne podziękowania Panu gen. bryg. Bogdanowi Rycerskiemu za dobrą współpracę z samorządem Gminy Giżycko, życząc dalszych sukcesów. Nowemu dowódcy złożyłem serdeczne gratulacje i życzenia żołnierskiego szczęścia oraz satysfakcji z pełnienia tak odpowiedzialnej służby.
 • Inwestycja w Spytkowie Odebraliśmy roboty budowlane dotyczące realizacji inwestycji: pn. „Remont mieszkania chronionego w Spytkowie”. Zakup nieruchomości i inwestycja realizowana jest w ramach dofinansowania ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO, program kompleksowego wsparcia dla rodzin "ZA ŻYCIEM". Następnym etapem jest zamówienie wyposażenia mieszkania chronionego.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Giżycko w okręgu wyborczym nr 8 - sołectwa Spytkowo i Sołdany. W wyniku wyborów, które odbyły się 5 grudnia 2021r. radnym został Mariusz Dobosz z listy nr 2 KWW KOCHAMY MAZURY - DOBRO WSPÓLNE. Gratuluję i życzę niegasnącego zapału w pracy na rzecz dobra wspólnego mieszkańców Gminy Giżycko.
 • Program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023” – edycja 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku na podstawie Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, realizuje pomoc dla osób potrzebujących wsparcia w formie posiłków, produktów żywnościowych bądź pomocy pieniężnej. Uchwałą Nr III/27/2018 oraz nr III/26/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 20 grudnia 2018 r., ustanowiono wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania oraz podwyższono kryterium dochodowe dla rodzin korzystających z pomocy w formie posiłków w szkole do 150%. W ramach Modułu 1 oraz Modułu 2 wskazanego programu obejmowane pomocą są dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, jak również inne osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, a w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne. Koszt realizacji całego programu na rok 2021 zaplanowano w kwocie: 292 500,00 zł z tego w ramach środków własnych: 117 000,00 zł z dotacji celowej budżetu państwa: 175 500,00 zł łączna wartość programu „Posiłek w szkole i w domu”- edycja 2021: 292 500,00 zł
 • 6 grudnia Mikołajkowe odwiedziny w Gminie Giżycko. Nieśliśmy uśmiech, trochę słodyczy i najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Wybraliśmy się do domów chorych i niepełnosprawnych dzieci mających kłopoty z wyjściem na zewnątrz.  
 • Jarmark świąteczny "Spotkanie ze świętym Mikołajem" w hali sportowej przy Parku Wodnym Wilkasy. Podczas zabawy można było nabyć bożonarodzeniowe ozdoby, wziąć udział w warsztatach malowania bombek, ozdabiania pierników czy wykonywania ozdób świątecznych a dodatkowo wspomóc w walce z chorobą młodego mieszkańca Gminy Giżycko.
 • INWESTYCJE GMINY GIŻYCKO Podpisałem umowę na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie SM „NIEGOCIN” w miejscowości Bystry. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą   1 000 000,00 zł. Wartość umowy: 1 560 870,00 zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach
 • Uczestniczyłem w spotkaniu dzieci z Mikołajem zorganizowanym przez GOKiR Wilkasy w Centrum Aktywnego Wypoczynku - Gwarek. Wspólnie kontynuowaliśmy 25. edycję mikołajowego konwoju Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. W zabawie brały udział dzieci z Gminy Giżycko, które na co dzień zmagają się z chorobą. W tym dniu, choćby na chwilę mogły zapomnieć o kłopotach dnia codziennego i wraz z Mikołajem przenieść się w bajkowy świat. Z ogromnym entuzjazmem korzystały ze wspaniałej, świątecznej oferty Gwarka. Radosna atmosfera świąt Bożego Narodzenia udzielała się wszystkim uczestnikom.
 • INWESTYCJE GMINY GIŻYCKO Rozpoczęła się budowa chodnika w miejscowości Bogacko. W ramach inwestycji zostanie ułożona nawierzchnia z kostki betonowej oraz montaż wiaty przystankowej. Wykonawcą jest firma Jakub Budownictwo Jakub Wołczek Giżycko. Wartość inwestycji to 187 900,00 zł. Czasowo wystąpią utrudnienia w ruchu samochodowym.
 • INWESTYCJE GMINY GIŻYCKO W miejscowościach Kożuchy Wielkie oraz Wronka trwają budowy budynków świetlic wiejskich prowadzone przez firmę REMBUD Ryszard Chodnicki z Giżycka. Świetlica wiejska w Kożuchach Wielkich będzie miała powierzchnię zabudowy - 155,76 m2 , a koszt jej wykonania to kwota 670 tys. zł. Budynek we Wronce będzie miał 95,70 m2 i wybudowany zostanie za 424 tys. zł. Tuż po zakończeniu prac budowlanych obie świetlice wiejskie zostaną doposażone w niezbędne meble i sprzęt oraz wyposażenie kuchenne. Gmina Giżycko w ramach tej inwestycji podpisała również umowę z Przedsiębiorstwem Roboty Ziemno – Transportowe Hubert Boguszewski z miejscowości Łoje na wykonanie w centralnej części wsi Wilkasy punktu widokowego o powierzchni 40 m² (z którego będzie roztaczał się widok na Jezioro Niegocin) oraz ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej o długości 140 m. Projekt pn. “Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo regionów trockiego i giżyckiego” (nr LT-PL-5R-387 ) realizowany jest z Programu Interreg V-A Litwa – Polska. Dzięki jego realizacji Gmina Giżycko, wspólnie z litewskim partnerem z Trok, podejmować będzie wspólne działania wspierające rozwój turystyki oraz promować dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe obu regionów. Szacowana wartość przedsięwzięcia po stronie polskiej to kwota prawie 480 tys. euro, z czego dofinansowanie z UE stanowiące 85 % wartości inwestycji to kwota 407 700. W ramach tego przedsięwzięcia, nad brzegiem jeziora Niegocin w miejscowości Wilkasy powstał już nowoczesny plac zabaw z trampolinami naziemnymi, który stanowi wyjątkową atrakcję turystyczną dla najmłodszych. Realizacja tego projektu zakończy się do 31.12.2022 roku.
 •  LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI DLA SZKÓŁ W GMINIE GIŻYCKO. Szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Giżycko otrzymały środki finansowe z Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Głównym celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób interesujący, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Za pozyskane środki finansowe szkoły zakupią nowe urządzenia technologiczne oraz pomoce naukowe potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności uczniów. Wsparcie finansowe przyznano w zależności od liczby uczniów w szkole. Szkoły w Gminie Giżycko otrzymały ogółem wsparcie finansowe w wysokości 188 400,00 zł. Wysokość grantu dla poszczególnych jednostek: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach – 98 400,00 zł. Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bystrym – 60 000,00 zł. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Upałtach – 30 000,00 zł. W ramach programu nie jest wymagany wkład własny.
 •  Gościłem w Urzędzie Gminy Magdalenę Skórnóg – medalistkę Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Europy w klasie DN Junior i Ice-Optimist, które odbyły się w dniach 12-16 grudnia br. w Haapsalu w Estonii. Gratulowałem pasji, ogromnego zaangażowania w realizację marzeń i pięknego wyniku.
 •  Niestety, szalejąca pandemia koronawirusa uniemożliwiła organizację Polskiej Wigilii, dlatego postanowiliśmy w tym roku ze świątecznymi paczkami dotrzeć do osób starszych i samotnych. Zastępca Wójta Ewa Sobieska wraz ze swoimi świątecznymi pomocnikami Radnymi i Sołtysami odwiedziła osoby starsze i samotne naszej gminy. Każdy senior otrzymał drobny upominek wraz ze świątecznymi życzeniami i opłatkiem .
*********************************************************************

sprzedaż za miesiąc grudzień:

   działka nr 738 o powierzchni 0,0441 ha, położona w m. Wilkasy o wartości 13 430,00 zł (użytkowanie wieczyste),

 nabycie za miesiąc grudzień

   działka 8/17 o powierzchni 0,0678 ha, położona w m. Wrony o wartości 17 825,00 zł (nieodpłatnie od KOWR).

 *********************************************************************

Materiał wideo z XLII sesji

Poprzednia sesja odbyła się 28.10.2021 r.

1. Dofinansowanie dla Gminy Giżycko.
Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjno – turystycznej poprzez zagospodarowanie nadbrzeży jezior w miejscowościach Wilkasy, Kozin i Bogaczewo w Gminie Giżycko”. W ramach przedmiotowego zadania planuje się:
I. Na nadbrzeżu Jeziora Tajty w Wilkasach (na działce 22/3, 22/54, obręb Wilkasy oraz 1/1 obręb Wrony): budowę pomostu pływającego 16m x 2m - poprzeczki, stałego 8m x 2m - prostopadłego do brzegu na 5 stanowisk) oraz slipu (o długości 7m i szerokości 3m), parkingu na 10 stanowisk, urządzenie placu zabaw dla dzieci, zakup i montaż lamp solarnych– 3 szt., urządzenie tarasu widokowego z ogrodzeniem i leżakami, zakup kosza do segregacji odpadów, zakup tablicy promocyjno-edukacyjnej - 1szt., zakup gabloty promocyjno-edukacyjnej - 1szt., zakup i nasadzenie roślin ozdobnych - 1 kpl., przeprowadzenie Imprezy edukacyjno – promocyjnej „Święto ryby”,
II. Na nadbrzeżu Jeziora Jagodne w Kozinie (na działce nr 262, obręb Jagodne Wielkie, Gmina Miłki, przy działkach nr 86 i 88/8 obręb Kozin): Remont istniejącego, będącego w bardzo złym stanie pomostu, zakup i montaż przebieralni drewnianej z podjazdem dla niepełnosprawnych,
III. Na nadbrzeżu Jeziora Boczne w Bogaczewie (na działce 133/2): – urządzenie Innowacyjnego placu zabaw dla dzieci – urządzeń zabawowych - fabryka piasku i wody, zestaw zabawowy – 1 szt, ławostół – 2 szt., Ławki – 3 szt., kosz do segregacji śmieci – 1 szt.
Planowana do realizacji operacja zakłada poniesienie następujących kosztów : 288.729,36 zł,
w tym : - Integracyjna impreza promocyjno-edukacyjna "Święto Ryby" - zakup nagród oraz produktów do przygotowania degustacji – 3.000,00 zł
- Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Tajty w Wilkasach – Plaża Wilkasy Zalesie – 171.420,25 zł,
- Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Jagodne w miejscowości Kozin – 40.058,14 zł,
- Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Boczne w miejscowości Bogaczewo – 74.250,97 zł,

doba2. 9.11.2021 r. w Świetlicy Wiejskiej w bibliotece, Bystry 12A, odbyły się konsultacje społeczne dla projektu „Budowa linii kolejowej nr 29 na odc. Ostrołęka - Giżycko”.

3. Inwestycja w Dobie. Ruszyła budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Doba w ramach inwestycji z dofinansowaniem p.n. "Mazurska Pętla Rowerowa" ETAP I B.
Wykonawcą tego zadania jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi.

4. 11 listopada uczestniczyłem w Gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Św. Jadwigi Królowej w Bystrym, po której wraz z przedstawicielami gminy złożyłem kwiaty i znicze pod tablicą w hołdzie walczącym o niepodległość Polski oraz pod tablicą pamięci w Wilkasach. Zwieńczeniem tego podniosłego wydarzenia były występy artystyczne w GOKiR w Wilkasach Gmina Giżycko przygotowane przez dzieci i młodzież z świetlic wiejskich oraz wystawa plenerowa z zasobów Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku,, U progu Niepodległości II Rzeczypospolitej ''.
5. Dobiegają końca prace remontowe drogi powiatowej nr 1803N w lokalizacji od drogi wojewódzkiej 592 do miejscowości Guty. Inwestycja finansowania jest z budżetu Powiatu Giżyckiego i Gminy Giżycko. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S. A. w Suwałkach.
6. Nowe oznakowanie drogi gminnej w m. Wilkaski oraz montaż nowych wiat przystankowych w m. Gorazdowo i Upały Małe.
guty7. Trwają prace w przy adaptacji pomieszczeń w Spytkowie na mieszkanie chronione.
8. Zakończyła się budowa drogi w Wilkaskach.
9. Trwa budowa świetlic wiejskich w Kożuchach Wielkich i Wronce.
10. Przekazaliśmy teren budowy i niedługo rozpoczną się prace dotyczące zadania: „Budowa chodnika w miejscowości Bogacko”. W ramach zamówienia zostanie ułożona nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 867m2 oraz montaż wiaty przystankowej. Wykonawca: Jakub Budownictwo Jakub Wołczek. Wartość umowy: 187 900,00 zł brutto.
11. Ruszyły prace przy przebudowie skrzyżowań w Wilkasach. Inwestycja z dofinansowaniem w ramach programu poprawy ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.
12. Odebraliśmy budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Spytkowie.
13. Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bystry.
14. Ogłosiliśmy przetarg na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Cyprysowej w Gajewie.


Materiał wideo z XLI sesji

Facebook