gmina5

XLI Sesja Rady Gminy Giżycko - 25.1…

Poprzednia sesja odbyła się 28.10.2021 r. 1. Dofinansowanie dla Gminy Giżycko. Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekr...

Czytaj więcej

XL Sesja Rady Gminy Giżycko - cofni…

Poprzednia sesja odbyła się 29.09.2021 r.  Uczestniczyłem w : 1.   V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy.2.    Spotkaniu w sprawie ścieżek ...

Czytaj więcej

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej

XXXVI sesja Rady Gminy - 29.06.2021…

Najważniejszym punktem dzisiejszej sesji była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium. Przedstawiony został Raport o stanie Gminy Giżycko, który ob...

Czytaj więcej

XXXV sesja Rady Gminy - 26.05.2021r…

Gmina Giżycko udziela pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 1803...

Czytaj więcej

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy…

W tym roku odnotowaliśmy rekordowy wynik poziomu wydatków inwestycyjnych. Obecnie budżet 2021 r. zawiera wydatki w wysokości 67.551.414,33 zł, w tym i...

Czytaj więcej

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gmin…

SESJA XXXIII    31.03.2021 r.Ponieważ  była to sesja nadzwyczajna, sprawozdanie z działalności przedstawiam poniżej.1.      18 lutego 2021 r. w siedzi...

Czytaj więcej

XXXII sesja Rady Gminy - 25.03.2021…

Gmina Giżycko przystępuje do programu który umożliwi budowę tanich mieszkań pod wynajem z możliwością dojścia do własności. Radni Gminy Giżycko stosun...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

Poprzednia sesja odbyła się 28.10.2021 r.

1. Dofinansowanie dla Gminy Giżycko.
Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjno – turystycznej poprzez zagospodarowanie nadbrzeży jezior w miejscowościach Wilkasy, Kozin i Bogaczewo w Gminie Giżycko”. W ramach przedmiotowego zadania planuje się:
I. Na nadbrzeżu Jeziora Tajty w Wilkasach (na działce 22/3, 22/54, obręb Wilkasy oraz 1/1 obręb Wrony): budowę pomostu pływającego 16m x 2m - poprzeczki, stałego 8m x 2m - prostopadłego do brzegu na 5 stanowisk) oraz slipu (o długości 7m i szerokości 3m), parkingu na 10 stanowisk, urządzenie placu zabaw dla dzieci, zakup i montaż lamp solarnych– 3 szt., urządzenie tarasu widokowego z ogrodzeniem i leżakami, zakup kosza do segregacji odpadów, zakup tablicy promocyjno-edukacyjnej - 1szt., zakup gabloty promocyjno-edukacyjnej - 1szt., zakup i nasadzenie roślin ozdobnych - 1 kpl., przeprowadzenie Imprezy edukacyjno – promocyjnej „Święto ryby”,
II. Na nadbrzeżu Jeziora Jagodne w Kozinie (na działce nr 262, obręb Jagodne Wielkie, Gmina Miłki, przy działkach nr 86 i 88/8 obręb Kozin): Remont istniejącego, będącego w bardzo złym stanie pomostu, zakup i montaż przebieralni drewnianej z podjazdem dla niepełnosprawnych,
III. Na nadbrzeżu Jeziora Boczne w Bogaczewie (na działce 133/2): – urządzenie Innowacyjnego placu zabaw dla dzieci – urządzeń zabawowych - fabryka piasku i wody, zestaw zabawowy – 1 szt, ławostół – 2 szt., Ławki – 3 szt., kosz do segregacji śmieci – 1 szt.
Planowana do realizacji operacja zakłada poniesienie następujących kosztów : 288.729,36 zł,
w tym : - Integracyjna impreza promocyjno-edukacyjna "Święto Ryby" - zakup nagród oraz produktów do przygotowania degustacji – 3.000,00 zł
- Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Tajty w Wilkasach – Plaża Wilkasy Zalesie – 171.420,25 zł,
- Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Jagodne w miejscowości Kozin – 40.058,14 zł,
- Zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Boczne w miejscowości Bogaczewo – 74.250,97 zł,

doba2. 9.11.2021 r. w Świetlicy Wiejskiej w bibliotece, Bystry 12A, odbyły się konsultacje społeczne dla projektu „Budowa linii kolejowej nr 29 na odc. Ostrołęka - Giżycko”.

3. Inwestycja w Dobie. Ruszyła budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Doba w ramach inwestycji z dofinansowaniem p.n. "Mazurska Pętla Rowerowa" ETAP I B.
Wykonawcą tego zadania jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi.

4. 11 listopada uczestniczyłem w Gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Św. Jadwigi Królowej w Bystrym, po której wraz z przedstawicielami gminy złożyłem kwiaty i znicze pod tablicą w hołdzie walczącym o niepodległość Polski oraz pod tablicą pamięci w Wilkasach. Zwieńczeniem tego podniosłego wydarzenia były występy artystyczne w GOKiR w Wilkasach Gmina Giżycko przygotowane przez dzieci i młodzież z świetlic wiejskich oraz wystawa plenerowa z zasobów Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku,, U progu Niepodległości II Rzeczypospolitej ''.
5. Dobiegają końca prace remontowe drogi powiatowej nr 1803N w lokalizacji od drogi wojewódzkiej 592 do miejscowości Guty. Inwestycja finansowania jest z budżetu Powiatu Giżyckiego i Gminy Giżycko. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S. A. w Suwałkach.
6. Nowe oznakowanie drogi gminnej w m. Wilkaski oraz montaż nowych wiat przystankowych w m. Gorazdowo i Upały Małe.
guty7. Trwają prace w przy adaptacji pomieszczeń w Spytkowie na mieszkanie chronione.
8. Zakończyła się budowa drogi w Wilkaskach.
9. Trwa budowa świetlic wiejskich w Kożuchach Wielkich i Wronce.
10. Przekazaliśmy teren budowy i niedługo rozpoczną się prace dotyczące zadania: „Budowa chodnika w miejscowości Bogacko”. W ramach zamówienia zostanie ułożona nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 867m2 oraz montaż wiaty przystankowej. Wykonawca: Jakub Budownictwo Jakub Wołczek. Wartość umowy: 187 900,00 zł brutto.
11. Ruszyły prace przy przebudowie skrzyżowań w Wilkasach. Inwestycja z dofinansowaniem w ramach programu poprawy ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.
12. Odebraliśmy budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Spytkowie.
13. Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bystry.
14. Ogłosiliśmy przetarg na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Cyprysowej w Gajewie.


Materiał wideo z XLI sesji

Poprzednia sesja odbyła się 29.09.2021 r.
pies Uczestniczyłem w :
1.   V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy.
2.    Spotkaniu w sprawie ścieżek łączących gminę Giżycko z Oleckiem, i dalej w stronę Podlasia.
3.    Wyjazd do Alytusa z Powiatem –  program p.t. „łączy nas sport”.
4.    Spotkanie w sprawie Strategii rozwoju Gajewa.
5.    Spotkanie z z-cą kierownika rejonu GDDKiA – rozmawialiśmy na temat odśnieżania dróg i chodników oraz utrzymania czystości na chodnikach i koszeniu traw.
6.    Uroczyste otwarcie ścieżki rowerowej wykonanej w ramach dofinansowania Interreg Litwa-Polska w partnerstwie z samorządem z Trok. W otwarciu uczestniczyła grupa mieszkańców z Trok i Pani Mer Maria Pucz oraz duża grupa miłośników jazdy rowerem.
7.    Spotkaniu z Nadleśnictwem w urzędzie gminy w sprawie prac gospodarczych w 2022 w lesie w Gajewie.
8.    Obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej - wręczając nagrody dyrektorom i nauczycielom
9.     Dniu seniora w GOKiR.
10.    75-leciu Szkoły Podstawowej w Wilkasach - Park Wodny.
11.     Zarządzie MZMGO.
12.     ASY WILKAS – turnieju tańca ulicznego.
13.     Nidzica Zamek - dofinansowanie 8 415 000 zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wilkasach.
14.     Gala Stypendia - uroczyste wręczenie nagród w GOKiR.
Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej w Bystrym – dofinansowanie z programu na tereny popegeerowskie.
Ogłosiliśmy przetarg na termomodernizację budynku urzędu gminy - inwestycja z dofinansowaniem.

rajdTrwają inwestycje:
a)    Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrym,
b)    Budowa świetlicy w Kożuchach Wielkich,
c)    Budowa świetlicy we Wronce,
d)    Na dniach ruszy budowa ścieżki pieszo rowerowej w Wilkasach do promenady,
e)    Przekazaliśmy teren pod budowę chodnika w Bogacku,
f)    Przekazaliśmy teren pod budowę przejść dla pieszych w Wilkasach – inwestycja z dofinansowaniem,
g)    Trwają prace adaptacyjne pomieszczeń w Spytkowie,
h)    Dobiega końca inwestycja wodociągowo-kanalizacyjna w Spytkowie,
i)    Trwają prace przy budowie sieci wod-kan. w Szczybałach Giżyckich,
j)    Na ukończeniu są prace przy przebudowie drogi w Wilkaskach,
k)    Niedługo zakończą prace przy remoncie drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej do Gut,
l)    Przekazaliśmy teren pod budowę ścieżki rowerowej w Dobie,
m)    Na dniach ruszy budowa ścieżki przy drodze do kanału Kula.

Informacja na temat schroniska dla psów w Bystrym.
Decyzją z dnia 06.05.2021 r. cofnąłem, bez odszkodowania, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt Przedsiębiorstwu Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt. Powodami cofnięcia zezwolenia były następujące czynniki stwierdzone podczas 6 kontroli schroniska w zakresie spełniania warunków zezwolenia przeprowadzonych w dniach: 30.12.2020 r., 20.01.2021 r., 26.01.2021 r., 28.01.2021 r., 01.04.2021 r. i 12.04.2021 r.:
1) Brak  umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2)   Brak bieżącego wywozu nieczystości ciekłych.
3)   Brak bieżącego wywozu wytworzonych odpadów z czyszczenia boksów.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie po kilku miesiącach rozpatrywania odwołania, utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Giżycko.
W dniu 25.10.2021 r. odstąpiłem od umowy, z uwagi na okoliczność cofnięcia zezwolenia.
Dodam, że nie ma na obszarze gminy Giżycko podmiotu, który miałby zezwolenie na realizację zadań dotyczących przyjmowania bezdomnych psów do schroniska dla bezdomnych zwierząt i sprawowania opieki nad nimi.  
W dniu 27.10.2021 r. wyłoniono nowego Wykonawcę umowy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o., ul. Budowlana 1, 11-400 Kętrzyn. W najbliższych dniach pieski zostaną przewiezione.
Sprzedaż:
1)    działka nr 194/15 o powierzchni 0,1439 ha, położona w m. Spytkowo o wartości 105 000,00 zł.


Materiał wideo z XL sesji

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r.

1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera międzynarodowego projektu nr LT-PL-3R-256 pn. „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim”. Zadanie to zostało współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020. W wydarzeniu uczestniczyły dzieci i młodzież w wieku od 9 do 16 lat z terenu gminy Giżycko oraz z zaprzyjaźnionego rejonu trockiego na Litwie.
W trakcie trwania obozu uczestnicy zwiedzali najciekawsze miejsca związane z dziedzictwem kulturowym naszego regionu, brali udział w zabawach integracyjnych, zajęciach animacyjnych, musicalowych warsztatach tanecznych pod okiem aktorki z Teatru Muzycznego Roma.
Wszystkie działania w projekcie wpłynęły na integrację dzieci i młodzieży z zaprzyjaźnionych regionów: trockiego i giżyckiego oraz umożliwiły nawiązanie pozytywnych relacji z rówieśnikami z kraju sąsiedniego. Wydarzenie to było doskonałą okazją do wzajemnego poznania kultur, języka, tradycji i zwyczajów kolegów i koleżanek z zagranicy.
2.  INWESTYCJE GMINNE: Przy promenadzie w Wilkasach na działce nr 866/6 powstał nowoczesny plac zabaw oraz trampoliny naziemne dla dzieci i młodzieży.  Na inwestycję pozyskaliśmy dofinansowanie z programu Interreg Litwa-Polska.
Stanowią one dodatkową atrakcję turystyczną przy promenadzie w Wilkasach.
W regionie nie ma takiego miejsca, dlatego działania te mają na celu zachęcenie turysty do odwiedzin Gminy Giżycko poprzez skierowanie bogatej oferty także do dzieci i młodzieży.
3.   Nowe miejsce rekreacji i wypoczynku powstanie na ogólnodostępnej plaży  w Wilkasach  Zalesie. Inwestycja ta będzie zrealizowana dzięki przyznaniu Gminie Giżycko w 2021 roku dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu "Łączy nas turystyka". Kwota dofinansowania wynosi 17.000 zł. Szacowana wartość całego przedsięwzięcia to 48.860,19 zł. Plaża Wilkasy Zalesie nad Jeziorem Tajty wzbogaci się niebawem o nowe miejsce rekreacji i wypoczynku, które zostanie zrealizowane w ramach zadania pn. "Relaks i rekreacja na plaży gminnej w Wilkasach". Przedsięwzięcie zakłada utworzenie miejsca do grillowania, kreatywnej zabawy i relaksu. Teren zostanie wyposażony w grill obrotowy z miejscem do biesiadowania, przebieralnię, hamaki, ławki oraz miejsce do zabawy dla najmłodszych - FABRYKĘ PIASKU.
4.  Kolejna inwestycja w infrastrukturę w Gminie Giżycko. Środki na inwestycje pozyskaliśmy z programu Interreg Litwa-Polska wraz z partnerami z Litwy, administracją rejonu Troki. Ogłosiliśmy przetarg na budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości 140m z kostki betonowej oraz wykonanie punktu widokowego. Ścieżka znajdować się będzie w centrum wsi Wilkasy i stanowić będzie ciekawą atrakcję turystyczną, jako jedyne połączenie z ciągiem pieszo-rowerowym promenady nad jeziorem Niegocin przy Port PTTK Wilkasy i Wioska Surfów Pttk Wilkasy.  Ponadto planowana jest budowa  punktu widokowego o powierzchni około 40 m2, z którego będzie roztaczał się widok na Jezioro Niegocin.  
Oświetlony i wyposażony w zieleń, nowoczesny  punkt widokowy będzie niezwykłą atrakcją turystyczną zarówno dla turystów z kraju partnerskiego – Litwy, z którym pozyskaliśmy dofinansowanie na wykonanie tej inwestycji, jak również mieszkańców gminy Giżycko.
5.  Dnia 8 lipca 2021 roku podpisałem z PHUP „PALWOD” EXPORT- IMPORT Ryszard Pawlukanis umowę na realizację jednego z zadań realizowanego w ramach projektu pn.: Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w gminie Giżycko w miejscowościach Spytkowo, Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Kozin.  Zakres zadania w Wilkaskach obejmował będzie: sieć kanalizacyjna grawitacyjna długości 476 m oraz przyłącze wodociągowe o długości 32 m. Inwestycja w Wilkaskach kosztować będzie 231 978,00 zł w tym dofinansowanie 112 378,01 zł. Zadanie współfinansowane w ramach operacji typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
6. 9 lipca 2021 roku podpisałem następną umowę na realizację kolejnych zadań realizowanych w ramach projektu pn.: Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w gminie Giżycko w miejscowościach Spytkowo, Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Kozin. Umową objęte są dwa zadania: Zakres zadania w Szczybałach Giżyckich obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości 817 m. Wartość inwestycji to 100 296,08 zł w tym dofinansowanie 56.561,58zł oraz zakres zadania w Kozinie obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości 2907,9 m. Wartość inwestycji to 531 265,67 zł w tym dofinansowanie 246.095,64 zł. Zadanie współfinansowane w ramach operacji typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonawcą tych dwóch zadań inwestycyjnych jest Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w wodę „WODROL-OLSZTYN” w Dywitach Sp. z o.o.
7. Kolejna odsłona realizowanego przez Gminę Giżycko (lidera), Administrację Samorządu Rejonu Trockiego, GOKiR Wilkasy oraz Pałac Kultury w Trokach projektu nr LT-PL-3R-256 pn. „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim”. Zadanie to zostało współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020. 16-osobowa dziecięca Grupa Pieśni i Tańca „Niegocin” z instruktorką GOKiR w Wilkasach Barbarą Somionka odwiedziła Troki. Przyjaciele z Litwy przyjęli nas bardzo ciepło i serdecznie, za co im ogromnie dziękujemy. Jednocześnie mamy nadzieję na kontynuację dalszej współpracy naszych samorządów, realizację kolejnych przedsięwzięć i ciekawych pomysłów w celu pielęgnowania naszego partnerstwa i naszej przyjaźni.
8. Budowa świetlicy w Kożuchach Wielkich i Wronce, Gmina Giżycko.  13 lipca br. zostały podpisane umowy w postępowaniu pn.: „Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo rejonu trockiego i giżyckiego – budowa świetlic w m. Wronka i Kożuchy Wielkie w gminie Giżycko” (nr projektu LT-PL-5R-387) realizowanego w partnerstwie z Administracją Samorządu Rejonu Trockiego. Zadania to współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska. Dofinansowanie inwestycji z UE wyniesie 85% kosztów całkowitych inwestycji.
 Zadanie nr 1 zakłada budowę budynku świetlicy w miejscowości Wronka o powierzchni zabudowy – 95,70 m2, powierzchni użytkowej – 69,60 m2, kubaturze – 495,74 m3; parterowego, niepodpiwniczonego z samodzielnym wejściem. Budynek zostanie wyposażony w niezbędne przyłącza: energetyczne, wodociągowe  i kanalizacyjne ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe. Koszt zadania to 424000,00 zł.
Zadanie 2 zakłada budowę budynku świetlicy w miejscowości Kożuchy Wielkie o powierzchni zabudowy - 155,76 m2, powierzchni użytkowej – 118,93 m2, kubaturze – 747,76 m3, parterowego, niepodpiwniczonego z samodzielnym wejściem. Budynek zostanie wyposażony w niezbędne przyłącza: energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Koszt zadania to 670000,00 zł.
Wykonawcą obu inwestycji jest firma REMBUD Ryszard Chodnicki, Giżycko.
9. Gmina Giżycko testuje kolejny autobus elektryczny. Testowane pojazdy zyskały bardzo przychylne opinie mieszkańców.
10. Gmina Giżycko zrealizowała inwestycję pn. "Modernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków kompleksu szkolnego w miejscowości Bystry w Gminie Giżycko" w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze”  w ramach celu: „Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu”.
Zakładanym celem przedsięwzięcia jest podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez termomodernizację budynku Sali gimnastycznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej w miejscowości Bystry.
Całkowita wartość inwestycji to 451 811,80 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 200 000,00 zł (30 000,00 – środki finansowe krajowe oraz 170 000,00 – środki finansowe z EFMR). Poziom dofinansowania: 44,28%. Środki na realizację tego przedsięwzięcia pozyskano poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie". Planowanym efektem operacji jest m.in. wzrost liczby zmodernizowanych obiektów publicznych, co zapewni oszczędności zużycia energii elektrycznej na terenie Gminy Giżycko, a tym samym ograniczy emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz ilości popiołów produkowanych przez elektrownie węglowe. Celem operacji jest podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. Realizacja operacji podniesie jakość życia mieszkańców i warunki funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej. Zagwarantuje poprawę stanu infrastruktury publicznej, wykorzystanie OZE i oszczędność energii.
11. 77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Dnia 1 sierpnia w intencji bohaterów powstania odbyło się nabożeństwo różańcowe, a potem złożyliśmy znicze pod Tablicą Pamięci w Bystrym. O godzinie ,,W"  zawyła syrena. Zespół Jarzębiny z Wilkas uświetnił uroczystość śpiewem pieśni patriotycznych.
12. Letni wypoczynek w Gminie Giżycko. Dzięki uprzejmości  tegorocznych organizatorów półkolonii tj: Centrum Aktywnego Wypoczynku - Gwarek, Wiosce Surfów   w Wilkasach, AZS Wilkasy, Pani Ewa Sobieska Zastępca Wójta Gminy Giżycko miała możliwość zobaczyć jak nasi najmłodsi spędzają wakacyjny czas podczas letnich półkolonii zorganizowanych dzięki dofinansowaniu Gminy Giżycko do letniego wypoczynku.
Wizyta potwierdziła, że organizatorzy zadbali, by podopieczni mieli zapewnioną bezpieczną rozrywkę na najwyższym poziomie i nie nudzili się ani przez chwilę.
Niezmiennie liczyło się bezpieczeństwo, dobra zabawa i uśmiech na twarzy, a tego z pewnością nie zabrakło.
13. INWESTYCJE GMINY GIŻYCKO: Trwa rozbudowa szkoły. Szkoła Podstawowa w Bystrym będzie miała nowe pomieszczenia. Pozyskaliśmy środki z programu Interreg Litwa-Polska.
14. Odwiedziłem turnus zajęć wakacyjnych w GOKIR Wilkasy. Wszyscy z uwagą słuchali opowiadań o podróżach po całym świecie.
15. Nowa inwestycja drogowa w Gminie Giżycko. Remontowana jest droga powiatowa Powiat Giżycki nr 1803N na odcinku Guty do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 (Giżycko - Kętrzyn). Zakres robót obejmuje: ścięcie pobocza, usunięcie zakrzaczeń, wykonanie nasypu na poboczu z gruntu niewysadzinowego, wyrównanie istniejącej nawierzchni jako podbudowy, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, tablice informacyjne. Długość remontowanego odcinka drogi powiatowej to 3,46 km. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Suwałkach. Koszt inwestycji to 1.669.582,07 zł z czego dofinansowanie ze środków Gminy Giżycko wg umowy to 850.000,00 zł.
16. Uczestniczyłem w zebraniach sołeckich podczas których mieszkańcy ustalali zadania do realizacji na 2022 roku oraz zagospodarowali oszczędności z bieżącego roku.
17. Byłem z wizytą w świetlicy w Dobie. Pani Animator świetlicy z zapałem organizuje zajęcia młodym mieszkańcom. Dzieci korzystają z niedawno wyremontowanych pomieszczeń w których umieszczony jest nowy sprzęt sportowy. Radość dzieci jest bezcenna.
18. Wybory Sołtysa w sołectwie Spytkowo. Gratuluję Pani Helenie Kawskiej wyboru na to odpowiedzialne stanowisko Sołtysa  i życzę owocnej pracy na rzecz dobra wspólnego mieszańców.  Dziękuję dotychczasowej pani Sołtys Małgorzacie Siwik za pełne zaangażowania i poświęcenia lata pracy.

 *********************************************************************
Nabycie za miesiąc lipiec:
1)    działka nr 300/2 i 300/3 o łącznej powierzchni 0,1319 ha, położoną   w m. Wilkasy (ul. Zacisze) o wartości 54 079,00 zł.
*********************************************************************
W dniu 09.07.2021r zostały podpisane umowy w postępowaniu pn.: Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w gminie Giżycko w m. Spytkowo, Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Kozin - etap II Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Kozin
Zadania współfinansowane w ramach operacji typu: „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Wykonawca: Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Rolnictwa w wodę „WODROL-OLSZTYN” w Dywitach Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23, 11-001 Dywity
Zakres Zadania 2 Szczybały Giżyckie
Sieć wodociągowa o długości – 817m.
Wartość umowy Zadania 2: 100 296,08 zł.

Zakres Zadania 3 Kozin
Sieć wodociągowa o długości – 2 907,9m.
Wartość umowy Zadania 2: 531 265,67 zł.

*********************************************************************
W dniu 13.07.2021r zostały podpisane umowy w postępowaniu pn.: „Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo rejonu trockiego i giżyckiego – budowa świetlic w m. Wronka i Kożuchy Wielkie w gminie Giżycko”
Zadania współfinansowane ze środków: Interreg V-A Litwa – Polska.
Wykonawca: REMBUD Ryszard Chodnicki, ul. Mickiewicza 11, 11-500 Giżycko
Zakres Zadania 1 Kozin
Budowa budynku świetlicy w miejscowości Wronka, gmina Giżycko. Budynek parterowy, niepodpiwniczony z samodzielnym wejściem, dach o konstrukcji płatwiowo - kleszczowej. Konstrukcja budynku tradycyjna, budynek posadowiony na ławach i stopach fundamentowych wyposażony w przyłącza: energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe.
Zadanie obejmuje wykonanie elementów: konstrukcja, dach, ściany osłonowe i konstrukcyjne, ściany fundamentowe, fundamenty, ściany wewnętrzne, posadzki, stolarka okienna, stolarka drzwiowa, pochylnia dla niepełnosprawnych, tynki i okładziny wewnętrzne, tynki i okładziny zewnętrzne, malowanie, izolacje przeciwwilgociowe, izolacje termiczne, wentylacja. Instalacje: centralnego ogrzewania, wod-kan, elektryczna i gazowa. Dane charakteryzujące obiekt: powierzchnia zabudowy – 95,70 m2, powierzchnia użytkowa – 69,60 m2, kubatura – 495,74 m3.
Wartość umowy Zadania 1 : 424 000,00 zł
Zakres Zadania 2 Kożuchy Wielkie
Budowa budynku świetlicy w miejscowości Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko. Budynek parterowy, niepodpiwniczony z samodzielnym wejściem, dach o konstrukcji płatwiowo - kleszczowej. Konstrukcja budynku tradycyjna, budynek posadowiony na ławach i stopach fundamentowych wyposażony w przyłącza: energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne.
Zadanie obejmuje wykonanie elementów: konstrukcja, dach, ściany osłonowe i konstrukcyjne, ściany fundamentowe, fundamenty, ściany wewnętrzne, posadzki, stolarka okienna, stolarka drzwiowa, pochylnia dla niepełnosprawnych, tynki i okładziny wewnętrzne, tynki i okładziny zewnętrzne, malowanie, izolacje przeciwwilgociowe, izolacje termiczne, wentylacja. Instalacje: centralnego ogrzewania, wod-kan, elektryczna.
Dane charakteryzujące obiekt: powierzchnia zabudowy - 155,76 m2, powierzchnia użytkowa – 118,93 m2, kubatura – 747,76 m3.
Wartość umowy Zadania 2: 670 000,00 zł

Materiał wideo z XXXVIII sesji

Absolutorium 2021Najważniejszym punktem dzisiejszej sesji była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium.

Przedstawiony został Raport o stanie Gminy Giżycko, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Radni Gminy Giżycko zagłosowali jednogłośnie za udzieleniem mi wotum zaufania.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2020,  sprawozdaniem finansowym Gminy za 2020 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, informacją o stanie mienia i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Giżycko postanowiła udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Giżycko z tytułu wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2020 rok.

Dobra kondycja budżetu gminy i bardzo duży zakres inwestycji w 2020 roku to zasługa wytężonej pracy bardzo wielu osób.

Serdeczne podziękowania składam wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju Gminy Giżycko:
- radnym Gminy Giżycko,
- sołtysom,
- pani skarbnik, kierownikom i całemu zespołowi moich współpracowników z urzędu, którzy z dużym zaangażowaniem wykonują wszystkie zadania,
- wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych (GOPS i szkół),
- zespołowi GZK,
- zespołowi GOKiR,
- pracownikom biblioteki,
- współpracującym z nami organizacjom pozarządowym,
- i wszystkim pracującym na rzecz dobra wspólnego mieszkańców naszej gminy.

Zainteresowanym podaję link do Raportu o stanie Gminy Giżycko- Kliknij

Materiał wideo z XXXVI sesji

Droga do GutGmina Giżycko udziela pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 1803N na odcinku Guty – do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 w wysokości 850.000 zł. Powiat nie uzyskał dofinansowania do niniejszego przedsięwzięcia z Funduszu Dróg Samorządowych, zadanie jest na liście rezerwowej. W wyniku przeprowadzonej procedury zamówień publicznych uzyskał korzystne oferty, najkorzystniejsza na kwotę 1.669.582,07 zł. Zadanie obejmuje remont drogi o długości 3,460 km.

XXXV sesja Rady Gminy odbyła się w trybie nadzwyczajnym, w związku z tym w porządku obrad sesji nie było sprawozdania z działalności.
Przedstawiam krótkie sprawozdanie z ostatniego okresu.

1.    Dnia 6 maja 2021 roku  podpisałem umowę z firmą GRUNDUNG Sp. z o.o. w Białystoku, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Wojciecha Bojara na realizację zadania: „Współpraca – tworzenie innowacyjnego i zdrowego środowiska (rozbudowa SP Bystry)” współfinansowanego ze środków Programu Interreg V-A Litwa – Polska 🇱🇹🇵🇱 . Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Szkoły Podstawowej o dodatkowe oddziały przedszkolne na dz. nr ew. 6/17, obręb nr 15 Sulimy, gmina Giżycko.  
W ramach inwestycji zaplanowana jest:
- budowa budynku przeznaczonego na oddziały przedszkolne: budynek parterowy  o tradycyjnej konstrukcji posadowiony na ławach i stopach fundamentowych z dachem płaskim (konstrukcji żelbetowej), wyposażony w 2 wejścia – wejście główne i wejście tylne umożliwiające przejście na boisko i plac zabaw,
- przebudowa istniejących obiektów na terenie posesji i przyłączy: przebudowa wjazdu na posesję i ogrodzenia, istniejącego przyłącza gazowego, ciepłowniczego, energetycznego i telekomunikacyjnego, miejsc postojowych oraz  przeniesienie "blaszaka".
Dane charakteryzujące obiekt:
Powierzchnia zabudowy - 335.75 m2,
Powierzchnia użytkowa - 267.23 m2,
Kubatura - 1172 m3.
Termin realizacji: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wartość umowy: 1 387 000,00 zł brutto.
 
Kanalizacja2.    Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej cz.1 Pierkunowo – Al. Wojska Polskiego w Giżycku. Prace obejmują budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i sieci wodociągowej z rur polietylenowych oraz kolektora sanitarnego tłocznego z komorą zasuw i komorą pomiarową. Inwestycja o wartości 110 558,66 zł finansowana ze środków budżetu Gminy Giżycko.Wykonawcą jest firma: ENERGOTEL-BIS Joanna Taciak.
 
3.    W dniu 11 maja 2021 r. Pan Piotr Andrzej Panaś odebrał powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach. Nowy Dyrektor został wyłoniony w drodze konkursu, który obył się 27 kwietnia 2021r. Swoją
zaszczytną  i odpowiedzialną funkcję będzie pełnić przez 5 lat, począwszy od 01 września 2021 r.
 
4.    W gronie 19 samorządów w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, podpisałem akt notarialny powołujący SIM KZN-Północ spółka z o.o., której zadaniem będzie budowa tanich mieszkań. Podjęliśmy pierwsze uchwały tworzące struktury spółki.    

 5.    NWESTYCJE GMINNE: Budujemy sieć wodociągowo-kanalizacyjną w Spytkowie.
Realizacja zadania możliwa jest dzięki pozyskaniu dofinansowania z PROW.W ramach I etapu inwestycji pt.: „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Giżycko w miejscowościach: Spytkowo, Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Kozin” budowana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna w miejscowości Spytkowo.
Zakres robót obejmuje:
•    budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Spytkowo o długości = 6615 m wraz z budową 6 szt. przepompowni sieciowych,
•    budowę sieci wodociągowej w m. Spytkowo o długości = 160 m.
Celem planowanej inwestycji jest wsparcie lokalnego rozwoju, poprawa środowiska naturalnego poprzez polepszanie jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Giżycko.
Całkowity koszt wszystkich zadań to kwota 3.999.197,31 zł. Dofinansowanie z PROW to kwota 1.999.923,00 zł. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”
 
6.    Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Grajwie, Kąpie i Upałtach.
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Bystrym otrzymał unijne wsparcia w ramach programu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwestycji pt.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kąp - Upałty, Gmina Giżycko. Etap III”. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego w Gminie Giżycko poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej długości ponad 6 km oraz sieci wodociągowej z trzema hydrantami podziemnymi o długości ponad 100 m. Realizacja inwestycji uporządkuje gospodarkę wodno-ściekową w miejscowości Grajwo, Kąp, Upałty, a także wpłynie pozytywnie na klimat oraz środowisko naturalne. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. w Suwałkach.
Wartość inwestycji: 2 717 070,00 zł brutto.
 
harcerze7.    16 maja 2021 r.  w miejscowości Bystry 12. Grunwaldzka Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Bystrzaki” obchodziła V rocznicę swojej działalności. Odbyła się gra terenowa, uroczyste ślubowanie harcerskie, następnie złożenie zniczy pod Dębem Pamięci poświęconemu Edwardowi Bułhakowi, którym opiekuje się drużyna. Nie obyło się bez ogniska, urodzinowego tortu oraz pysznego poczęstunku. Nagrody i gratulacje uczestnikom wręczyła Zastępca Wójta Pani Ewa Sobieska. Serdecznie dziękujemy za obecność oraz piękne upominki dla harcerzy w postaci książek Poseł na Sejm RP Pani Iwona Arent. Druhowi Dawid Godz oraz jego drużynie życzymy satysfakcji i wiele radości z pełnionej służby.

8.    Gmina Giżycko realizuję zadanie pn.: „Budowa Mazurskiego Traktu Rowerowego”.
W ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego” 🇱🇹🇵🇱 wykonywane są roboty budowlane przy budowie „Mazurskiego Traktu Rowerowego” na odcinku od miejscowości Grajwo do miejscowości Nowe Sołdany o łącznej długości 8,240 km. Prace są realizowane w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników przyległych pól uprawnych oraz w części mieszkańców przyległych posesji. Na odcinku gdzie budowana ścieżka rowerowa przebiega drogą gminną w miejscowości Grajwo w części wykonano: podbudowę z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem, trwa odcinkowe poszerzenie istniejącej jezdni.
Na odcinku przebiegającym po dawnym nasypie kolejowym: oczyszczono teren z rosnących krzaków, przygotowano podłoże gruntowe pod wykonanie podbudowy i nawierzchni ścieżki.

9.    W Gminie Giżycko mamy same wspaniałe sołectwa.
Sołtys sołectwa Bogacko, Pan Daniel Skrobisz odebrał dyplom za udział w IV Ogólnopolskim Konkursie  „Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa".
 
Bogacko10.    Podpisałem umowę na realizacje zadania z dofinansowania w ramach Małych Grantów Sołeckich. Powstanie DOMEK OGRODNIKA  w sołectwie Bogacko - Projekt zakłada stworzenie miejsca (domku ogrodnika ) wraz z pełnym wyposażeniem tj. szpadle, grabie, sekatory, szczypce, nożyce, młotki, taczki itp.) pełniącego funkcję magazynu do przechowywania narzędzi ogrodniczych oraz mini warsztatu, a także oświetlenie i zagospodarowanie terenu wokół niego. BOGACKO DZIAŁKA NR 56/2. Wnioskowana kwota - 15000,00 zł. Całkowita wartość zadania - 20000,00 zł. Projekt zakłada stworzenie miejsca, które da możliwość organizacji wielu warsztatów o tematyce proekologicznej np. budowy budek/karmników dla ptaków i domków dla owadów, a nawet warsztatów florystycznych itp. Umożliwi to jednocześnie pielęgnację i odpowiednie zadbanie o przestrzeń wspólną mieszkańców poprzez całoroczne prace. Przyczyni się to do poszerzania wiedzy z zakresu ogrodnictwa, ekologii poprzez wspólne dbanie o estetykę i przestrzeń reprezentacyjną wsi Bogacko - zwłaszcza wśród najmłodszego pokolenia. Inwestycja przewiduje zakup i postawienie domku ogrodnika i drewutni na drewno opałowe oraz niezbędnego wyposażenia tj. szpadli, grabi, sekatorów, szczypiec, nożyc, młotków, taczek itp. Aby podnieść atrakcyjność ściany wejściowej altany –zaplanowany został montaż kieszeni filcowych, czyli stworzenie ogrodu wertykalnego – zielonej ściany. Ponadto teren zostanie wyposażony w lampy solarne, hamaki, stół do gry np. w warcaby czy chińczyka , zagospodarowana zostanie przestrzeń wokół domku– wprowadzone zostaną elementy rzeźb (związanych z budynkiem Centrum Rekreacji i Wędkarstwa).
 
11.    Zakończył się nabór wniosków na dofinansowanie do wypoczynku letniego w roku 2021. Prawie stu młodych mieszkańców Gminy Giżycko w wieku 6-15 lat skorzysta z gminnego dofinansowania atrakcyjnego wypoczynku letniego tj. 5 - dniowych półkolonii w wymiarze co najmniej  9 – godzin dziennie. Tegoroczni organizatorzy wypoczynku zapewniają: różnorodne zajęcia tematyczne, zajęcia z zakresu windsurfingu i sportów wodnych oraz zajęcia o charakterze sportowym (w tym: tenis i żeglarstwo).


Materiał wideo z XXXV sesji nadzwyczajnej

Świetlica WronkaW tym roku odnotowaliśmy rekordowy wynik poziomu wydatków inwestycyjnych.
Obecnie budżet 2021 r. zawiera wydatki w wysokości 67.551.414,33 zł, w tym inwestycyjne 18.693.642,22 zł, co stanowi 28% wydatków ogółem.
Dla przykładu budżet 2015 r. posiadał wydatki ogółem 34.352.759,94 zł, w tym inwestycyjne 3.168.644,87 zł, co stanowiło 9.5% w wydatkach ogółem.

W porządku obrad sesji nie było sprawozdania z działalności, ponieważ sesja odbyła się w trybie nadzwyczajnym.
W związku z powyższym przedstawiam krótkie sprawozdanie.

1.      Rozpoczyna się realizacja projektu „Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo regionów trockiego i giżyckiego” w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska.  Zadanie to będzie realizowane do końca 2022 roku wspólnie z Administracją Samorządu rejonu Trockiego z Litwy.
 Celem projektu jest wspieranie zrównoważonego rozwoju turystyki w rejonach trockim i giżyckim poprzez urozmaicenie oferty dotyczącej turystyki wellness. Działania podejmowane w ramach przedsięwzięcia wzbogacą istniejącą infrastrukturę związaną z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym oraz dostosują ją do potrzeb turystów.
W ramach projektu planuje się budowę budynków pełniących funkcje kulturalne, artystyczne i turystyczne w miejscowościach Kożuchy Wielkie oraz Wronka, a także zagospodarowanie turystyczne przestrzeni publicznej w Wilkasach.
Projekt zakłada:
- budowę świetlicy wiejAnkieta - tanie mieszkaniaskiej na działce nr 84/1  w Kożuchach Wielkich wraz z wyposażeniem o powierzchni 155,76 m2 z dużą salą wielofunkcyjną, kuchnią i toaletą,
- budowę świetlicy wiejskiej na działce nr 67/5 we wsi Wronka wraz z wyposażeniem o powierzchni 95,7 m2 z dużą salę wielofunkcyjną, kuchnią i toaletą,
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej w centrum wsi Wilkasy na działce nr 837/4 o długości 140m z kostki betonowej,
- budowę  oświetlonego punktu widokowego w Wilkasach na działce nr 837/4 o powierzchni 40 m2 z widokiem na Jezioro Niegocin,
- budowę  nowoczesnego placu zabaw oraz trampolin naziemnych w miejscowości Wilkasy na działce nr 866/6.
W celu efektywnego wykorzystania nowych obiektów i pogłębiania współpracy polsko-litewskiej planuje się rozpoczęcie wspólnych działań partnerów o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym.
 Całkowity koszt Gminy Giżycko to prawie 480 tys. euro, z czego dofinansowanie z Programu Interreg V-A Litwa-Polska to ponad 407 tys. euro. Wkład własny gminy w realizację tego przedsięwzięcia to niecałe 72 tys. euro.
2.      2 kwietnia 2021 r. uczestniczyłem w wideokonferencji zorganizowanej przez miasto Troki z samorządami partnerskimi z Polski.
3.      9 kwietnia uczestniczyłem w spotkaniu OnLine na temat stworzenia zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich. Szukamy możliwości pozyskania środków na stworzenie lub przywrócenie do funkcjonowania atrakcji turystycznych w naszym województwie. Spotkanie prowadziła Pani Jolanta Piotrowska, a udział wzięli przedstawiciele samorządów, nadleśnictw i organizacji.
rowery4.    Rządowy program budowy tanich mieszkań, do którego przystąpiła gmina wszedł w kolejny etap realizacji. Na konto Gminy Giżycko wpłynęły  trzy miliony złotych. To środki na objęcie udziałów w spółce, która wybuduje nowe mieszkania na wynajem z możliwością dojścia do własności.
Poproszeni o wypełnienie ankiety mieszkańcy bez problemu odpowiedzieli na apel. Wpłynęły 272 ankiety. Jest bardzo duże zainteresowanie wynajmem lokalu mieszkalnego w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Najliczniejszą grupę wiekową, która zainteresowana jest tanimi mieszkaniami, są osoby w wieku 31- 40 lat (40,8%) oraz (30.8%) osoby w wieku 18 - 30. Przeważają rodziny 4-osobowe (29,8%), 3-osobowe (26,5%) oraz związki 2-osobowe (23,9%). Zdecydowana większość wypełniających ankietę (57%) zainteresowana jest wynajmem z docelowym wykupem i wpłatą 20% wartości mieszkania po kilkunastu latach. 29.8% deklaruje wynajem z wykupem i od razu wpłatą 20% wartości mieszkania. 13.2% zamierza jedynie wynajmować lokal długoterminowo.
Przystąpienie do KZN Północ daje możliwość zaspokojenia potrzeb lokalowych mieszkańców.
Zdecydowana większość wypełniających ankietę obecnie mieszka na terenie Gminy Giżycko (83,5%). Dochody u ankietowanych również napawają optymizmem, gdyż 30,1% ankietowanych posiada dochody powyżej 2000 zł na członka rodziny.
Największe zapotrzebowanie (54,4%) deklarowane jest na mieszkania trzypokojowe.
62,1% osób wypełniających ankietę obecnie wynajmuje mieszkanie
5. Dzień ziemi    AZS Wilkasy rozpoczyna realizację projektu pn. "Odchudzamy Giżycczan.
Zapobieganie nadwadze i otyłości u osób zamieszkałych na terenie gminy Giżycko".
Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących wyłącznie na terenie gminy Giżycko, w wieku 18-65 lat, które zmagają się z problemem nadwagi lub otyłości i/lub cierpią na schorzenia układu kostno-stawowego.
6.     Na terenie Gminy Giżycko Lokalna Organizacja Turystyczna LOT Mazury  odnowi i uzupełni oznakowanie żółtego i czarnego szlaku rowerowego. Zadanie pt.: „Remont szlaków rowerowych w Gminie Giżycko”, jest współfinansowane z przyznanego przez gminę grantu. Szlak czarny o długości 6 km przebiega przez Pieczonki – Spytkowo, natomiast szlak żółty na terenie naszej Gminy osiąga długość 12,5 km i przebiega przez Sulimy, Pieczonki oraz Świdry. Projekt jest realizowany od 15 kwietnia  do 25 czerwca 2021 roku.
 Zadanie wpłynie pozytywnie na atrakcyjność naszego rejonu.
7.     Z okazji obchodzonego 22 kwietnia Dnia Ziemi  w naszej  gminie trwała akcja pod nazwą „Wielkie Sprzątanie Gminy Giżycko” W akcję chętnie włączyli się mieszkańcy. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie. Wspólnie przyczyniliśmy się do tego, by czysta Gmina Giżycko była naszą godną wizytówką. Dbajmy o nasze wspólne dobro. Serdecznie dziękuję Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich za wsparcie.
8.    Zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo rejonu trockiego i giżyckiego – dostawa i montaż nowoczesnego placu zabaw w m. Wilkasy gmina Giżycko”. Termin składania ofert: 30.04.2021 godz. 10.00.
Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ugg

Materiał wideo z XXXIV sesji nadzwyczajnej

© 2019 Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko
Facebook