gmina5

XLI Sesja Rady Gminy Giżycko - 25.1…

Poprzednia sesja odbyła się 28.10.2021 r. 1. Dofinansowanie dla Gminy Giżycko. Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekr...

Czytaj więcej

XL Sesja Rady Gminy Giżycko - cofni…

Poprzednia sesja odbyła się 29.09.2021 r.  Uczestniczyłem w : 1.   V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy.2.    Spotkaniu w sprawie ścieżek ...

Czytaj więcej

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej

XXXVI sesja Rady Gminy - 29.06.2021…

Najważniejszym punktem dzisiejszej sesji była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium. Przedstawiony został Raport o stanie Gminy Giżycko, który ob...

Czytaj więcej

XXXV sesja Rady Gminy - 26.05.2021r…

Gmina Giżycko udziela pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 1803...

Czytaj więcej

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy…

W tym roku odnotowaliśmy rekordowy wynik poziomu wydatków inwestycyjnych. Obecnie budżet 2021 r. zawiera wydatki w wysokości 67.551.414,33 zł, w tym i...

Czytaj więcej

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gmin…

SESJA XXXIII    31.03.2021 r.Ponieważ  była to sesja nadzwyczajna, sprawozdanie z działalności przedstawiam poniżej.1.      18 lutego 2021 r. w siedzi...

Czytaj więcej

XXXII sesja Rady Gminy - 25.03.2021…

Gmina Giżycko przystępuje do programu który umożliwi budowę tanich mieszkań pod wynajem z możliwością dojścia do własności. Radni Gminy Giżycko stosun...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

XVI sesja Rady Gminy - powstała Rada Seniorów

Poprzednia sesja odbyła się 29.10.2019
Rada Seniorów1.    W ramach operacji pn. „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim”  Gmina Giżycko rozpoczęła budowę budynku filii biblioteki publicznej ze sceną zewnętrzną w miejscowości Bystry. Obiekt wykorzystywany będzie do organizacji różnorodnych imprez kulturalnych oraz wydarzeń organizowanych zarówno dla lokalnej społeczności, jak i przybyłych turystów. Całkowita wartość projektu to 909.951,68 Euro, z czego: - dofinansowanie – 773.458,91 Euro (w tym Gmina Giżycko - 459.101,24 Euro) - wkład własny partnerów projektu – 136.492,77 Euro.
2.    Gala stypendystów Wójta Gminy Giżycko już za nami. W ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów nagrodzono najlepszych za osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe w roku szkolnym 2018/2019 finansową gratyfikacją w wysokości 500 złotych, a ich rodziców listami gratulacyjnymi. Nauczyciele instruktorzy i trenerzy po za listami gratulacyjnymi otrzymali drobne upominki. Gala tradycyjnie już odbyła się w GOKiR Wilkasy.
3.    Odbyła się I sesja Rady Seniorów Gminy Giżycko. Rada Seniorów została powołana na podstawie Uchwały Nr X/99/2019 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Giżycko oraz nadania jej statutu. Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Giżycko. W skład Rady Seniorów Gminy Giżycko kadencji 2019-2024 wchodzi 15 osób.
Została powołana komisja skrutacyjna, która przeprowadziła wybory na Przewodniczącego Rady Seniorów, dwóch Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza.
Na podstawie większości otrzymanych głosów zostali wybrani:
Przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Giżycko – Pani Ewa Zofia Raczkowska
Zastępca Przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Giżycko – Pan Leszek Stanisław Rafałko
Zastępca Przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Giżycko – Pani Krystyna Babińska
Sekretarz rady Seniorów Gminy Giżycko – Pani Bożena Gabicht.
Rada już działa i podjęła pierwsze działania – pełnia dyżury w każdą środę od 8.00 – 10.00
4.     "Pszczółką Moniką"  już oficjalnie przekazana OPS Spytkowo. Uroczyste przekazanie nowego samochodu strażackiego do OSP Spytkowo odbyło się . Fabrycznie nowy samochód pożarniczy został zakupiony przez GMINĘ GIŻYCKO przy wsparciu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Państwowa Straż Pożarna), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) oraz wkładu własnego OSP Spytkowo. Jednostka OSP Spytkowo należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
5.     Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada. W rocznicę Odzyskania Niepodległości wraz z radnymi, dyrektorami, nauczycielami oraz uczniami ze Szkoły Podstawowej w Wilkasach, Szkoły Podstawowej w Bystrym i Szkoły Podstawowej w Upałtach złożyłem kwiaty pod tablicami pamięci w Bystrym i Wilkasach.
Każda ze szkół dodatkowo zorganizowała występy, które miałem okazję podziwiać.
•    Szkoła w Spytkowie zorganizował je u siebie w Szkole .
•    Szkoła Podstawowa w Wilkasach uczciła 101 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę poprzez udział w uroczystej Mszy świętej w intencji Ojczyzny. Następnie wsłuchaliśmy się w pełne zaangażowania występy uczniów, którzy wprowadzili nas w nastrój refleksji  i zadumy nad mężnymi działaniami Polskiego Narodu.
•    Szkoła Podstawowa w Bystrym oraz Szkoła Podstawowa w Upałtach przygotowała montaż słowno-muzyczny upamiętniający wydarzenia sprzed 101 lat. Po uroczystej Mszy świętej podziwialiśmy młodych wykonawców, którzy wystąpili z programem artystycznym.
6.    Wilkasy ul. Szkolna - ruszyła przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej. Zadanie obejmować będzie wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników z kostki betonowej, pobocza żwirowego, zjazdów indywidualnych, zieleni oraz odwodnienia. Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 401.016,49 zł. Całkowita wartość projektu: 802.032,98 zł.
7.    Kolejna nowa droga asfaltowa oficjalnie oddana do użytku mieszkańców GMINY GIŻYCKO.  W uroczystości przecięcia wstęgi na gminnej drodze w miejscowości Kamionki towarzyszyli mi: Pani Jolanta Piotrowska - członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, Pan Andrzej Baran - radny gminy Giżycko, Pan Ryszard Mazurczyk - sołtys oraz mieszkańcy i pracownicy Urzędu Gminy Giżycko.
8.    20 lat „Edukatora” w Łomży. Dnia 15.11.2019 r. w Łomży odbyła się uroczystość jubileuszu 20 - lecia Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR”.  Stowarzyszenie działa na terenie Naszej Gminy prowadząc Szkołę Podstawową w Spytkowie. W uznaniu zasług za 20 lat działalności oraz współpracy z samorządem gminy Giżycko, w moim imieniu, oddelegowana delegacja przekazała na ręce Pani Prezes pamiątki w tym specjalnie na tę okazję przygotowany ryngraf. Zarząd Stowarzyszenia „Edukator” miał dla nas również niespodziankę. Władze Gminy Giżycko z wyrazami podziękowania za długoletnią, wspaniałą współpracę otrzymały pamiątkowy medal.

Uczestniczyłem w :
•     Konferencji " Racjonalizacja procesów zmian granic gmin " zorganizowanej przez Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Poruszamy był bardzo ważny i trudny temat zasad oraz procedur dotyczących możliwości zmiany granic gmin. W opinii naukowców badających uregulowania prawne są one nieprecyzyjne i dyskryminują gminy, których dotyczy podział lub zmniejszenie powierzchni. Wypracowano propozycję racjonalnych zmian w procedurach, które uwzględnią interesy wszystkich stron.
•    III edycji Targów Ślubnych w ośrodku Resort Niegocin.
Przybyli wystawcy z szeroko pojętej branży ślubnej: zespoły, DJ-e, fotografowie, cukiernicy, kwiaciarnie, jubilerzy, barmani, fryzjerzy, kosmetyczki, salony sukien i garniturów ślubnych itp.
•     Charytatywnych Zawodach Wspinaczkowych o Półmroku dla Michaliny, które zorganizowane zostały w Parku Wodnym Wilkasach. Przybyło bardzo wiele osób dobrego serca, które chcą wspomóc Michalinę w powrocie do zdrowia. Organizatorzy przygotowali bardzo dużo różnych atrakcji, w których uczestniczyła duża ilość chętnych. Również swoich sił próbował Nasz Gminny Kormoran, który ewidentnie wzbudzał ogólne zainteresowanie, nie tylko wśród najmłodszych. Dziękuję wszystkim współorganizatorom i uczestnikom. Zebrano ponad 6000 zł.
•    Piątym Wieczorze Seniora w Upałach Małych. To była bardzo piękna impreza. Wiele osób zaangażowało się w organizację tego sympatycznego wieczoru w świetlicy wiejskiej. Były śpiewy, tance, pokazy artystyczne dzieci. A na koniec słodki poczęstunek dla wszystkich.
•     Pożegnaniu dowódcy 15 GBZ gen. Norberta Iwanowskiego, który otrzymał awansowans do sztabu generalnego.
•    XXI Powiatowym Turnieju Pięknego Czytania. Z udziałem prawie 50 osób reprezentujących szkoły podstawowe i średnie z terenu powiatu giżyckiego oraz dorosłych w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach odbył się kolejny turniej.
•    W ramach prac nad aktualizacją strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, przeprowadzone zostało w Giżycku 7 listopada 2019 roku w Hotelu St. Bruno, spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami biznesu z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Spotkanie miało na celu doprecyzowanie zapisów strategii pod kątem potrzeb przedsiębiorców, by umożliwić im skuteczne pozyskiwanie środków w kolejnej perspektywie finansowej.

Zorganizowałem:
•    spotkanie z Prezes oddziału ZNP w ramach uzgodnień dotyczących projektu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Giżycko.


Sprawozdanie Wójta:


Materiał wideo z XVI sesji:

© 2019 Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko
Facebook