jasudowicz-4-ostrow-1

Podsumowanie roku 2023 - cz1

Inwestycje w infrastrukturę drogową: Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1736 N na drogę wewnętrzną na dz. geod. nr: 37/3; 39/11 i 39/13 w miejscow...

Czytaj więcej

LXXVII Sesja Rady Gminy Giżycko - u…

Uchwalono dobry budżet na rok 2024. Dochody budżetu na 2024 rok wynoszą 63 200 663,98 zł, z tego: dochody bieżące 52 004 140,35 zł dochody mają...

Czytaj więcej

LXXV Sesja Rady Gminy Giżycko - nis…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 31.10.2023r.  1.    Jak co roku, Gmina Giżycko uroczy...

Czytaj więcej

LXXIV Sesja Rady Gminy Giżycko - II…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.09.2023r.  1.    Sukces Infrastruktury Kadencji 20...

Czytaj więcej

LXIX Sesja Rady Gminy - 100% Za Wot…

Radni jednogłośnie głosowali za wotum zaufania. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2022, sprawozdaniem finansowym G...

Czytaj więcej

LXVII Sesja Rady Gminy - ruszyły re…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.04.2023r.  1.    Gmina Giżycko otrzymała dofinanso...

Czytaj więcej

LXV Sesja Rady Gminy - lasy, jezior…

Poprzednia sesja, odbyła się 09.03.2023r.  1.    Trwa budowa miejsca obsługi rowerowej w Świdrach i Bogacku. W Świdrach wiata wypoczynkowa powstani...

Czytaj więcej

LXIV Sesja Rady Gminy - dofinansowa…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 19.01.2023r.   1.    Uczestniczyłem w zebraniach wie...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

22 lipca 2022 odbyła się L nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Giżycko.
Radni przyjęli uchwałę budżetową zwiększającą środki potrzebne do rozstrzygnięcia przetargu
na wykonanie nowych nawierzchni dróg w Gminie Giżycko.

Wprowadzone zostało również nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zielonym Gaju, na które pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 4 900 000 zł.


Materiał wideo z L nadzwyczajnej sesjiAbsolutorium 100%Dziękuję wszystkim Radnym Gminy Giżycko za pozytywną ocenę mojej działalności wyrażoną jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium.
Duża ilość inwestycji i dobra realizacja zadań zaplanowanych w budżecie jest efektem zaangażowanej pracy wielu osób.
Ogromne podziękowania kieruję do pracowników w urzędzie, do jednostek organizacyjnych, GZK, sołtysów i wszystkich Radnych Gminy Giżycko.
Wszyscy wytrwale pracujemy na rzecz dobra wspólnego MIESZKAŃCÓW GMINY GIŻYCKO.

Sprawozdanie z działalności:
Poprzednia sesja odbyła się 16.05.2022 r.
1.    W dniu 19.05.2022r podpisałem umowę z Panem Mariuszem Walaskiem prezesem Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. na wykonanie przebudowy ul. Spacerowej w Gajewie. W ramach przebudowy wykonana zostanie nowa nawierzchnia z masy bitumicznej. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość umowy: 281 396,94 zł .Termin realizacji: 30.09.2022r.
2.    Uczestniczyłem w II Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów - GOKiR Wilkasy 2022. Występy seniorów były pełne energii, entuzjazmu i humoru. Gościliśmy seniorów z miasta i sąsiednich gmin. Były tańce ludowe i współczesne, rożnego rodzaju piosenki, wiersze oraz scenki rodzajowe.
3.    20 maja 2022 roku w Amfiteatrze w Ostródzie odbyło się Samorządowe Forum Sołtysów na Warmii i Mazurach. Wydarzenie to było okazją do wyrażenia wdzięczności za zaangażowanie i pracę sołtysów na rzecz społeczności lokalnych. Wyróżnienie z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina otrzymała Sołtys Upałt Małych - Małgorzata Kamińska. Podziękowania
i wdzięczność za pracę sołtysów wyraziła również Marszałek Jolanta Piotrowska.
4.     Podpisałem umowę z Zakładem Usługowym Roboty Ogólnobudowlane i Tereny Zielone Andrzej Morski na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sulimy. W ramach inwestycji wykonane zostanie m.in.: jezdnia o szerokości 5,00 m z betonowej kostki brukowej, chodnik o szerokości 1,50 m z betonowej kostki brukowej, pobocze żwirowe o szerokości 0,75 m. Wartość umowy to 948 551,40 zł. Termin realizacji: 30.09.2022r. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
5.    W Gminie Giżycko odbył się Rodzinny Festiwal Miodu w ramach projektu pn. „Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo regionów trockiego i giżyckiego” INTERREG Litwa-Polska. W programie imprezy było mnóstwo atrakcji: alpaki, miody, pszczoły, występy wokalistów i grup tanecznych
 z GOKiR , Szkoły Tańca „Flesz”, animacje, sękacz ze Spytkowa, konkurs kulinarny, dmuchana zjeżdżalnia i wiele innych. Wspaniała atmosfera, piękne występy i dużo uśmiechniętych dzieci i dorosłych. Dziękuję załodze GOKiR w Wilkasach Gmina Giżycko za bardzo dobrą organizację imprezy.
6.    Gmina Giżycko otrzymała 10 260 000 zł dofinansowania na przebudowę około 13 kilometrów dróg. Nasze dwa wnioski z trzech złożonych otrzymały dofinansowanie. Przebudowa dróg gminnych w obrębach miejscowości: Bogacko, Wrony Nowe, Wronka, Wilkasy i Gajewo, o łącznej długości około 6,036 km. oraz przebudowa dróg gminnych w obrębach miejscowości: Kamionki, Wrony, Bogaczewo, Spytkowo, Sołdany, Kożuchy Wielkie, Szczybały Giżyckie, o łącznej długości około 7,250 km.
7.    Uczestniczyłem, dzięki zaproszeniu pani Dyrektor Izabelli Piech, w uroczystym Dniu Mamy i Taty w Szkole Podstawowej w Upałtach. Zaangażowanie dzieci w organizacje i występy było ogromne. Rodzice z duma mogli podziwiać swoje pociech. Dla wszystkich uśmiech dziecka był najpiękniejszym podarunkiem.
8.    W siedzibie PTTK w Warszawie, w obecności Pana Ministra Marka Gróbarczyka oraz Pana Prezesa Przemysława Dacy wraz z samorządami ze stowarzyszenia  Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Stowarzyszenie  odebraliśmy nagrody im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego dla Gminy Giżycko za wkład w rozwój infrastruktury nabrzeżowej. Nagrody zostały przyznane w ramach konkursu organizowanego corocznie przez PTTK o „Nagrodę Przyjaznego Brzegu”. Dziękuję wszystkim członkom stowarzyszenia i współpracownikom za ogromny wkład pracy i  zaangażowanie dzięki któremu zostało wyremontowanych bardzo wiele kanałów i urządzeń wodnych.
9.    2 czerwca  gościliśmy delegację z Litwy, z partnerskiego samorządu Vilkaviškio rajono savivaldybė. Naszym gościem był: Algirdas Neiberka - Mer Vilkaviskis, Jurga Grigaliūnaitė - Kierownik Pionu Inwestycji i Planowania Strategicznego, Vitas Girdauskas- Dyrektor Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej Vilkaviskis, Jonas Jurkynas  Dyrektor Vilkaviskis Rejonowej Szkoły Sportowej. W bardzo miłej atmosferze rozmawialiśmy na temat możliwości rozwinięcia współpracy pomiędzy naszymi samorządami.
Spacerowa10.   Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”. Dzięki pozyskanym środkom wesprzemy funkcjonowanie KGW "Niezłe Ziółka" w Gajewie. W ramach projektu  zakupione zostaną: zastawa stołowa (obrusy, talerzyki, podgrzewacz do potraw, dystrybutor do zimnych napojów, termos do ciepłej wody, filiżanki do kawy i sztućce do ciast); ekspozytory
i cateringowe boxy; tabliczki kredowe – flipchart; namiot promocyjny stoiskowy. Wniosek (zakupy) realizuje gmina.
11.    Gmina Giżycko, wspólnie z partnerem litewskim - Administracją Samorządu Rejonu Trockiego, zakończyła realizację projektu nr LT-PL_4R-315 pn.: „Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego”. Zadanie to zostało współfinansowane z Programu Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014-2020.  
W ramach przedsięwzięcia na terenie Gminy Giżycko powstała droga rowerowa po nieczynnych nasypach kolejowych o długości ponad 8  km oraz miejsce obsługi rowerzystów (MOR) z wiatą rekreacyjną, stołem i ławkami w miejscowości Kożuchy Wielkie. Nowa droga rowerowa prowadzi przez piękną, malowniczą scenerię, w obrębach: Sulimy, Grajwo, Kożuchy Wielkie, Pieczonki.
12.    Trwają prace przy rozbudowie Szkoła Podstawowa w Wilkasach . Wraz z Radnymi  Piotrem Dowgiałło, Józefem Nacewiczem i Czesławem Kwiatkowskim oraz dyrektorem szkoły Piotrem Panasiem odwiedziliśmy plac budowy. Jest to jedna z największych inwestycji w Gminie Giżycko. Koszt inwestycji to 11 500 000 zł (jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych). Wykonawcy mają rok czasu na wykonanie zadania.
13.    Na terenie Gminy Giżycko odbyło się wydarzenie pn. „Mazurskie przysmaki”   zorganizowane w ramach projektu nr LT-PL-5R-387 „Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo regionów trockiego i giżyckiego” dofinansowane z Programu Interreg V-A Litwa – Polska. W dniach od 9 do 12  czerwca gościliśmy 12 osobową grupę osób dorosłych z Trok, która wspólnie
z przedstawicielami z terenu Gminy Giżycko wzięła udział w tym ciekawym przedsięwzięciu. Dla uczestników wydarzenia przygotowano szereg atrakcji, miedzy innymi zajęcia edukacyjne w formie warsztatów, rejs statkiem po mazurskich jeziorach oraz wycieczki krajoznawcze po okolicy. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wziąć udział w dwudniowych warsztatach kulinarnych w Kożuchach Wielkich i Wronce.  Pod czujnym okiem Aleksandry Juszkiewicz- zwyciężczyni polskiej edycji programu Masterchef ugotowali pyszne kresowe serniczki z owocami i tymiankiem oraz wyśmienite pierogi z sandaczem i kaszą jęczmienną. Po wspólnym gotowaniu nastąpiła degustacja potraw połączona z wymianą wiedzy, własnych doświadczeń i praktyk kulinarnych.
14.    W miejscowości Sulimy zorganizowano piknik z okazji  Dnia Dziecka. Na miejscu rekreacji przy świetlicy zorganizowano wiele atrakcyjnych gier i zabaw. Wydarzenie odbyło się dzięki zaangażowaniu wielu osób, m.in.: Przewodniczącej Rady Gminy Agnieszki Konc, Rady Sołecka z sołtysem, animatorów z GOKiR w Wilkasach Gmina Giżycko oraz niezastąpionych druhów z OSP Spytkowo .
las15.    15 czerwca uroczyście podsumowano budowę małej retencji w lesie miejskim  
w Gajewie w Gminie Giżycko. Inwestycja obejmowała modernizację 5 stawów oraz wykonanie nowej infrastruktury; grobli.  Dzięki tej inwestycji około 400 tys. m3 wody zostaje zatrzymanych w lesie. Wpłynie to na poprawę funkcjonowania ekosystemu, gdyż dobrze nawodnione lasy są ostoją różnorodności biologicznej. Koszt inwestycji wyniósł około 3 mln zł. Zadanie realizowano przez 1 rok i 6 m-cy. Ponadto utworzono skwer św. Jana Nepomucena. Gratulujemy Panu Nadleśniczemu sprawnej realizacji inwestycji i zachowanie naturalnego wyglądu terenów przylegających do stawów.
16.     Uczestniczyłem w zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Bystrym Pikniku Rodzinnym pod tytułem: POKÓJ ŚWIATU. MIŁOŚĆ RODZINOM. Były piękne występy uczniów i wiele atrakcji. Stoły uginały się od smakołyków a wszystkim dopisywał dobry humor. Dziękuje wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i poprowadzenie tego pikniku, a uczniom za występy.
17.     Uczestniczyłem w zorganizowanych III Towarzyskich Zawodach Jeździeckich w Skokach przez Przeszkody o Puchar Wójta Gminy Giżycko zorganizowanych w Sulimach.
18.     Z Radnym Józefem Nacewiczem byłem na obchodach święta miasta Vilkaviskis na Litwie. Partnerzy pokazali nam swoje inwestycje i atrakcje rejonu.Materiał wideo z XLIX sesjiSesja nadzwyczajna
Odwołanie skarbnikaRadni podjęli uchwałę o odwołaniu z dniem 29 maja 2022 roku Pani Monikę Dębek ze stanowiska Skarbnika Gminy Giżycko z powodu złożenia przez zainteresowaną oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji skarbnika Gminy Giżycko.
Dziękuję Pani Monice za siedem lat pracy na odpowiedzialnym stanowisku skarbnika.

Następnie podjęto uchwałę o powołaniu z dniem 30 maja 2022 roku na to stanowisko Skarbnika Gminy Giżycko Panią Iwonę Osmolik.

Powołanie skarbnika
Uchwalono wyższy ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Giżycko za udział:
 • w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, w kwocie 30,00 zł;
 • w szkoleniu lub ćwiczeniu, w kwocie 12,00 zł.
Służba naszych strażaków jest na najwyższym poziomie.
Dziękuję za wszystkie akcje ratownicze w jakich brali udział.Materiał wideo z XLVIII sesjiPoprzednia sesja odbyła się 29.03.2022 r.
opaski1.    Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.  Podpisałem umowę na wymianę  311 sztuk. Oprawy zostaną wymienione w  miejscowościach: Pierkunowo, Antonowo, Bystry, Sulimy i Wilkasy. Na inwestycję pozyskaliśmy dofinansowanie z programu pn.: „Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego w ramach projektu pn.  Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gminie Giżycko".
2.    Pozyskaliśmy dofinansowanie na wycieczki szkolne w ramach programu „Poznaj Polskę”. Do dofinansowania zakwalifikowały się dwie szkoły: Szkoła Podstawowa  w Wilkasach: Kwota dofinansowania: 15 000 zł. Wkład własny: 5 000 zł. Całkowity koszt wycieczki: 20 000 zł. Szkoła Podstawowa w Bystrym: Kwota dofinansowania:  5 000 zł. Wkład własny: 1 250 zł. Całkowity koszt wycieczki: 6 250 zł. W 2022r. uczniowie i nauczyciele będą mogli wyjechać na wycieczki szkolne dofinansowane w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Gmina Giżycko zakwalifikowała się do otrzymania dofinansowania w wysokości 20 000 zł na realizację projektu „Poznaj Polskę”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przygotowanie
i przeprowadzenie wycieczek szkolnych z pewnością urozmaici zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.
3.    Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Upałtach. W kwietniu 2022 roku została podpisana umowa o dofinansowanie
w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3000 zł otrzymała Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Upałtach. Wkład własny 750 zł, całkowity koszt realizacji zadania 3 750 zł. Kwota w całości zostanie przeznaczona na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i na realizację działań promujących czytelnictwo.
4szkoła.    Przekazaliśmy teren pod rozbudowę Szkoła Podstawowa w Wilkasach.
W pierwszym etapie ruszy budowa części dydaktycznej, stołówki, zaplecza kuchennego. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dziękuję za wsparcie przy pozyskiwaniu dofinansowania Pani Senator Małgorzata Kopiczko, Panu Posłowi Jerzemu Małeckiemu i Panu Posłowi  Wojciechowi Kossakowskiemu.
5.    Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie SM „NIEGOCIN” w Bystrym k/ Giżycka. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. ul. Noniewicza 85C lok. 18, 16-400 Suwałki i to one jest wykonawcą prac. Wartość inwestycji: 1 560 870,00 zł brutto. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 1 000 000,00 zł. Zakres zadania obejmuje budowę nowych studni oraz rurociągów sanitarnych na terenie osiedla SM Bystry. Zastosowano rurociągi PCV-U SN8 typ ciężki z rdzeniem litym o wydłużonym kielichu, łączone na uszczelki gumowe o długości: - PCV 400 mm – 259 m, PCV 300 mm – 663 m, PCV 200 mm – 72 m, studnie betonowe o średnicy 1200 mm oraz studnie z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 mm. Rurociągi układane są w wykopach otwartych. Przyłącze do budynków wykonane jest metodą renowacji bezwykopowej z wykorzystaniem rękawów z włókniny poliestrowej. Nawierzchnie drogowe po zakończeniu robót zostaną odtworzone. Przejście pod drogą krajową wykonywane jest przeciskiem w rurze osłonowej o średnicy 800 mm.
6.    Trwają prace przy budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kąpie
 i Upałtach - Gmina Giżycko. Przy unijnym wsparciu w ramach programu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowana jest przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Bystrym inwestycja pt.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kąp - Upałty, Gmina Giżycko. Etap III. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego w Gminie Giżycko poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej długości ponad 6 km oraz sieci wodociągowej z trzema hydrantami podziemnymi o długości ponad 100 m.
 Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o. o. w Suwałkach.
7.    Podpisałem umowę na dostawę autobusów elektrycznych. Trzy „elektryki” Yutong E8 jeszcze w tym roku posłużą pasażerom komunikacji publicznej w Gminie Giżycko. Umowę na ich dostawę wraz z zapewnieniem infrastruktury do ładowania podpisałem z prezesem firmy Busnex Poland. Zakup zeroemisyjnych autobusów jest możliwy dzięki pozyskaniu przez samorząd Gminny Giżycko dofinansowania ze środków unijnych. Inwestycja w zielony transport jest realizowana dzięki dotacji z Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości ponad 5,7 mln zł, przy współfinansowaniu przez Gminę Giżycko i zapowiedzi wsparcia finansowego przez Miasto Giżycko.
8.     Odbył się X Regionalny Konkurs Piosenki "Śpiewający Kormoran". Około 90 wykonawców rywalizowało w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w X. już jubileuszowej edycji Regionalnego Festiwalu Piosenki „Śpiewający Kormoran”. Byli to reprezentanci Kętrzyna, Giżycka, Pozezdrza,  Bartoszyc, Boćwinki, Ełku i Kruklanek oraz gospodarze. Zdaniem jury pod wodzą miejscowego instrumentalisty i wokalisty Wojciecha Jankuńca poziom współzawodnictwa był niezwykle wysoki jak przystało na okrągłą rocznicę wydarzenia. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
9.     Zakończyła się przebudowa Kanału Piękna Góra łącznego jezioro Tajty z jeziorem Kisajno i uczestniczyłem w uroczystym otwarciu! Przebudowane zostało 140 m umocnień kanału wraz z korektą główki wyjściowej na jezioro Kisajno oraz udrożniono kanał do głębokości 1,6 m, co zapewni właściwe parametry klasy drogi wodnej I A. Całość inwestycji zrealizowały Wody Polskie w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.
10.     Realizujemy projekt pn. "Korpus Wsparcia Seniorów" w ramach którego zakupimy opaski życia dla Seniorów z gminy Giżycko! Seniorzy z naszej gminy objęci zostaną wsparciem w formie teleopieki. Projekt skierowany jest do osób starszych, chorych, z niepełnosprawnościami, którzy wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Opaska ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa naszych seniorów oraz ich najbliższych, którzy nie są w stanie zapewnić im całodobową opiekę. Zorganizowaliśmy spotkanie z seniorami żeby zaprezentować obsługę opasek.
11.     Mieszkańcy i uczniowie gminy Giżycko aktywnie włączyli się do akcji Światowego Dnia Ziemi, którego celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Ważna jest dbałość o naszą planetę. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w promowanie i realizacje działań związanych ze sprzątaniem świata.
12.    W ramach projektu Interreg Litwa Polska gościliśmy kilkusetosobową grupę z miasta Alytus. Goście po konferencji zwiedzili pomieszczenia rozbudowywanej się szkoły podstawowej w Bystrym.
13.    Z okazji świąt Wielkanocnych  obrządku wschodniego uczestniczyłem w świątecznym śniadaniu z uchodźcami. Ukraińska społeczność rejonu Giżyckiego zaprosiła około 350 osób przybyłych z powodu działań wojennych w Ukrainie.
Materiał wideo z XLVII sesji


1.   DZIAŁANIA – POMOC OSOBOM Z UKRAINY
•    Dnia 26 lutego 2022r. na stronie FB Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została założona zbiórka artykułów dla osób uciekających z Ukrainy, którzy przebywają na terenie Gminy Giżycko. W szczególności zbiórka dotyczyła żywności długoterminowej, suchego prowiantu, artykułów higieny osobistej i czystości, środków opatrunkowych i środków dezynfekujących,  zabawek, gier, puzzli, w dalszej kolejności były zbierane także artykuły szkolne. Zbiórka była dostosowana także do potrzeb ZUP Koło w Giżycku. Zbiórka trwa cały czas.
•    Punktem zbiórki była siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku.
Przy współpracy GOKIR w Wilkasach, punktami gdzie można było przynosić potrzebne artykuły były także wszystkie świetlica wiejskie i Szkoły Podstawowe w Wilkasach, Bystrym i Upałtach.
•    Od pierwszych dni zbiórka była wspomagana przez osoby prywatne – mieszkańców Gminy Giżycko, ale także sąsiadujących Gmin i miasta Giżycko. Wsparciem otrzymano także
od przedsiębiorstw, sklepów i  szkół z terenu miasta Giżycko
•    Pracownicy socjalni od pierwszych dni byli w stałym kontakcie z ośrodkami wczasowymi jaki i prywatnymi osobami, które przyjęły do siebie rodziny z Ukrainy. Nawiązywano kontakt osobisty i telefoniczny w celu ustalenia potrzeb rodziny. Dnia 28 lutego 2022 dostarczono przez Gops pierwsze potrzebne produkty żywnościowe, higieniczne, artykuły dla dzieci.
•    Od 08 marca 2022r. codziennie Gops otrzymuje ze strony Urzędu Gminy informacje odnośnie liczby uchodźców z Ukrainy. Na dzień 25 marzec 2022r. zgłoszonych zostało 222 osób przebywających na terenie Gminy Giżycko. Pracownicy socjalni, kontaktowali się w celu ustalenia potrzeb. Do chwili obecnej każda osoba/ośrodek otrzymał ze zbiórek niezbędne artykuły. Dzieci uczęszczające do szkół otrzymały wyprawkę – plecak, zeszyty, piórnik, bloki, wycinanki, plastelinę, farny, długopisy i ołówki itd. Niezbędne artykuły są wydawane praktycznie każdego dnia.
•    09 marca 2022 dzięki pomocy ze strony GZK w Bystry przekazano do ZUP Koło
w Giżycku niezbędne artykuły – żywność, koce, śpiwory, powerbanki, środki czystości, środki opatrunkowe. Następnie w/w artykuły zostały dostarczone bezpośrednio na Ukrainę.
•    Pracownicy socjalny cały czas współpracują z GOKir Wilkasy – w szczególności w zakresie pomocy w transporcie i noszeniu zebranych artykułów.
•    Od dnia 18 marca 2022 r. pracowni socjalny przyjmują wnioski o udzielenie jednorazowego świadczenia 300 zł. Na obecną chwilę przyjęto 85 wniosków. Od dnia 23 marca 2022 r. przyjmowane są także wnioski o pokrycie kosztów posiłków w szkole lub przedszkolu.
•    Cały czas jest udzielane wsparcie w formie poradnictwa – informacji odnośnie zapisania dziecka do szkoły/przedszkola, pomoc w znalezieniu zatrudnienia, pomoc w wypełnianiu wniosków, sprawy urzędowe – mi.in ustalenie tymczasowej opieki nad nieletnią osobom.

•    218 uchodźcom nadaliśmy PESEL – części z nich pomogliśmy utworzyć profil zaufany,
•    24 obiekty zakwaterowały uchodźców na terenie gminy,
•    Liczba uchodźców zakwaterowanych na terenie Gminy Giżycko to 224,
•    Liczba osób dorosłych: 115
•    Liczba dzieci: 109, w tym: 39 uczęszcza do szkół podstawowych, 9 uczęszcza do oddziałów przedszkolnych.

2.       W  naszych szkołach uczą się pierwsi uczniowie z Ukrainy. Jest ich łącznie 48 (39 osób w szkole i 9 w oddziałach przedszkolnych). Zastępca Wójta Gminy Giżycko Pani Ewa Sobieska odwiedziła dwie szkoły w Gminie Giżycko, które przyjęły najwięcej dzieci i uczniów z Ukrainy tj. Szkoła Podstawowa w Upałtach oraz Szkoła Podstawowa w Wilkasach . Wizyta pokazała, że dla wszystkich jest to ogromna rewolucja. Dla dyrektorów szkół, nauczycieli, a przede wszystkim dla samych dzieci. Choć bariera komunikacyjna wciąż jeszcze daje o sobie znać, to dzieci doskonale radzą sobie w nowej sytuacji zarówno ukraińskie, jak i polskie. Nauczyciele staja na wysokości zadania, by lekcje prowadzone w języku polskim były ciekawe i zrozumiałe, a dyrektorzy czuwają nad wszystkim, stwarzając odpowiednie warunki do pracy i nauki. Wszyscy spisują się na szóstkę, oby tak dalej
3.    24 i 25 lutego przedstawiciele Gminy Giżycko oraz Szkoły Podstawowej w Bystrym gościli delegację z zaprzyjaźnionego Urzędu Miasta Alytus oraz szkół: Alytus Dzukija oraz Alytus Senamiestis. Spotkanie odbyło się w ramach projektu nr LT-PL-5R-375 pt. "Współpraca - tworzenie innowacyjnego i zdrowego środowiska", współfinansowanego ze środków Programu Interreg V-A Litwa - Polska. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele obu samorządów, kadra pedagogiczna oraz eksperci zajmujący się wsparciem społecznym, zdrowotnym i edukacyjnym dzieci i młodzieży. Podczas spotkania omówiono tematy związane z problemami spowodowanymi pandemią Covid-19, wykluczeniem społecznym oraz trudnościami, z jakimi borykają się uczniowie w trudnej sytuacji w kształceniu zdalnym na Litwie i w Polsce. Dyskutowano na temat trudności dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz możliwymi kierunkami działań skierowanych do uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej po powrocie do szkoły po kształceniu na odległość. Zajęcia odbyły się w formie wykładów i warsztatów. Partnerzy wymienili się własnymi doświadczeniami, obserwacjami i praktykami.
Wizyta delegacji z Alytusa to kontynuacja cyklu wspólnych polsko-litewskich działań na rzecz wzajemnej współpracy w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i łagodzeniu skutków Covid-19 na terenie naszych samorządów partnerskich.
4.    W niedzielę 06 marca 2022 roku w Hali Parku Wodnego w Wilkasach pod hasłem "Gmina Giżycko dla Ukrainy" wspieraliśmy naszych przyjaciół. Zorganizowano  moc atrakcji: występy artystyczne, animacje dla dzieci, kiermasz słodkości, kiermasz rękodzieła. Były także warsztaty plastyczne, licytacja oraz degustacja potraw, które przygotował Chef Dariusz Baryga i Aleksandra Juszkiewicz. Całkowity dochód z imprezy: 15 740 zł  został przeznaczony na wsparcie dla Ukrainy w ramach zbiórki organizowanej przez Związek Ukraińców w Polsce Koło w Giżycku.
5.    W ośrodku Gwarek - Centrum Aktywnego Wypoczynku odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego POWER DANCE 2022. Podziwialiśmy piękne występy młodych tancerzy. Podczas zawodów oglądaliśmy taniec dedykowany Ukrainie.
6.    Marzec to miesiąc wielkich osiągnięć w dziedzinie sportu mieszkańców Gminy Giżycko.
•    Mieszkanka Gminy Giżycko Michalina Wawer ustanowiła nowy rekord Polski. Została MISTRZYNIĄ POLSKI MŁODZIKÓW na dystansie 777 m. W weekend 11-13 marca 2022 roku w Białymstoku odbyły się Ogólnopolskie Zawody Rankingowe i Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodzieżowców Short Track. Michalina na dystansie 777 m została Mistrzynią Polski Młodzików, a na dystansie 500 m zajęła 3 miejsce i w klasyfikacji ogólnej dało jej to 4 miejsce w Polsce w kategorii C (młodzicy). Natomiast w kwalifikacji końcowej Ogólnopolskich Zawodów Rankingowych była PIERWSZA.
•    W Ogólnopolskich Zawodach Rankingowych brała też udział siostra mistrzyni - Julka Wawer, uczennica Szkoły Podstawowej w Bystrym, która na dystansie 500 m zajęła 3 miejsce, a w klasyfikacji końcowej była 2.
•    Kolejna utalentowana mieszkanka gminy to Marlena Skórnóg, która, po raz kolejny awansowała do finału Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Siatkowej po wygranym turnieju półfinałowym w Poznaniu. Poza tym Marlena z zespołem w dniach 11-13 marca wzięła udział w rozgrywanym w Legionowie półfinałowym turnieju o awans do 1 Ligi seniorek uzyskując kwalifikację do turnieju finałowego, gdzie zmierzą się najlepsze 4 zespoły II Ligi seniorek.
•    Również Aleksander Sakowicz z Gminy Giżycko podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Świdnicy zdobył dwa tytuły Wicemistrza Polski Short Track na dystansach 500 i 1500 m. Podczas finału Ogólnopolskich Zawodów Rankingowych oraz Mistrzostw Polski Młodzików i Młodzieżowców w Białymstoku Aleksander zajął 9 miejsce w wieloboju. Na dystansie 1500 m ustanowił nowy rekord klubu z czasem 2.26,845.
•    W Mistrzostwach Polski Młodzików startował także Jakub Nowak z Gminy Giżycko, który zajął 7 miejsce w wieloboju. Jakub zdobył brązowy medal w sztafecie mieszanej.  Wszystkim serdecznie gratuluję i życzymy dalszych sukcesów.
7.     Wybory Sołtysa sołectwa Kozin i sołectwa Sołdany.
We wtorek 15 marca odbyły się wybory uzupełniające na sołtysa sołectwa Kozin w związku z rezygnacją Pana Ryszarda Matyjaska. Na sołtysa sołectwa Kozin została wybrana Pani  Ewa Matyjasek .
Dnia 17 marca w Świetlicy Wiejskiej Sołdany odbyły się wybory przedterminowe sołtysa sołectwa Sołdany. Sołtysem została Pani Elżbieta Trąbka.
Gratuluję i życzę niegasnącego zapału oraz satysfakcji z pełnionej funkcji.
8.     W dniach 21-22 marca w Trokach uczestniczyłem w spotkaniu partnerów projektu nr LT-PL-4R-315 pn." Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego". Stronę litewską Trakų rajono savivaldybė - Trakai district municipality reprezentowali: Mer Trok Pan Andrius Šatevičius wraz z Wicemerem Panem Jonas Kietavičius oraz Panią Dyrektor Jolanta Abucevičienė i zastępca dyrektora Panią Agata Mankeliūnienė. Podczas wizyty wymieniliśmy się wspólnymi doświadczeniami podczas realizacji przedmiotowego projektu, podsumowaliśmy zrealizowane działania oraz osiągnięte efekty. Jednocześnie była to doskonała okazja do omówienia dalszej współpracy i nowych pomysłów na wspólne projekty partnerskie w przyszłej perspektywie finansowej.
9.     W miejscowości Bogacko realizowana jest inwestycja pn. "Budowa chodnika w miejscowości Bogacko w pasie drogowym dróg gminnych: nr 129002 N i nr 129035 N". Parametry techniczne chodnika: szerokość - 1,50 m, długość - 545,15 m. Zjazdy indywidualne: szerokość jezdni zjazdu - 3,50 m, skosy 1:1. Zjazdy publiczne: szerokość jezdni zjazdu - 5,00 m,  łuki wyokrąglające tor jazdy R = 5,00 m. Wartość inwestycji 187900,00 zł brutto.
10.    Trwają prace w miejscowości Doba na odcinku  drogi gminnej: km 13+880 – 14+416, wg kilometrażu całkowitego Mazurskiej Pętli Rowerowej. W ramach opracowania zaprojektowano budowę przylegającego do jezdni ciągu pieszo rowerowego. Z uwagi na ograniczenia w istniejącym pasie drogowym, dokonano również korekty geometrycznej przebiegu istniejącej jezdni poprzez wykonanie jej częściowej rozbiórki po jednej stronie i poszerzenia po przeciwnej. Profil podłużny ciągu pieszo-rowerowego dostosowano do przebiegu wysokościowego istniejącej jezdni oraz do ukształtowania istniejącego terenu, z uwzględnieniem prawidłowego i skutecznego odwodnienia projektowanych i istniejących nawierzchni. Zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 metrów przyległy do jezdni oraz poszerzenie istniejącej jezdni do 5 metrów.
11.    Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym OSP Spytkowo. Podano ilość akcji w ostatnich latach i omówiono bieżące sprawy. Bezpośrednio przed zebraniem strażacy brali udział w akcji gaszenia pożaru traw w Kruklinie. Zebranie przerwał kolejny alarm ponieważ płonęła stolarnia w Pieczarkach. Wszystkim druhom i druhnom składam ogromne podziękowania za wytężoną pracę. Szczególnie w ostatnim czasie nasiliła się ilość pożarów traw.
12.    W ramach projektu pod nazwą „Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo regionów trockiego i giżyckiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa – Polska realizowane są prace:
• budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 140 m z kostki betonowej w centrum wsi Wilkasy,
• budowa oświetlonego punktu widokowego o powierzchni 40 m2 z widokiem na jezioro Niegocin w Wilkasach.
Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Roboty Ziemno – Transportowe Hubert Boguszewski.
13.     W niedzielę, późnym wieczorem zakończyła się trzydniowa wizyta studyjna gminnej delegacji w mieście Troki - Trakų rajono savivaldybė - Trakai district municipality, naszej zaprzyjaźnionej gminy partnerskiej w Litwie. Spotkanie to odbyło się w ramach projektu nr LT-PL-4R-315 pn. "Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego" współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa - Polska.
14.     Podpisałem umowę na WYMIANĘ OPRAW oświetleniowych na energooszczędne. Łączna liczba opraw do wymiany to 311szt.
Oprawy zostaną wymienione w  miejscowościach: Pierkunowo, Antonowo, Bystry, Sulimy i Wilkasy.
Inwestycja z dofinansowaniem z programu pn.: „Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego w ramach projektu pn. "Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gminie Giżycko". Wykonawca: LUG Services Sp. z o.o., ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra
Kwota: 399 734,41 zł Termin realizacji: 22.09.2022
15.     Podpisałem umowy na TERMOMODERNIZACJĘ budynku urzędu gminy.
Inwestycja składa się z 5 zadań i jest z dofinansowaniem z programu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Giżycko – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”.
Zadanie 1 Docieplenie stropu poddasza
Wykonawca: Spółdzielnią Wielobranżową „NIEGOCIN” ul. Mazurska 3, 11-500 Giżycko,
Kwota: 109 487,12 zł  Termin realizacji: 30.09.2022
Zadanie 2 Wymiana okien
Wykonawca: Grundung Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zwycięstwa 8/210; 15-703 Białystok;
Kwota: 370 000,00 zł Termin realizacji: 30.09.2022
Zadanie 3 Instalacja fotowoltaiczna
Wykonawca: Spółdzielnią Wielobranżową „NIEGOCIN” ul. Mazurska 3, 11-500 Giżycko,
Kwota: 25 900,00 zł Termin realizacji: 30.09.2022
Zadanie 4 Wentylacja
Wykonawca: Hydratec sp. z o.o. ul. Radziwonika 12, 15-166 Białystok,
Kwota: 569 000,00 zł  Termin realizacji: 30.09.2022
Zadanie 5 Instalacja elektryczna
Wykonawca: ELAM Dariusz Jarmoc ul.Gdańska 10/9 15-249 Białystok, NIP 5420108043  
Kwota: 322 037,25 zł Termin realizacji: 30.09.2022
16.     Brałem udział w marszu poparcia i solidarności z Ukrainą
17.     Trwają prace przy rozbudowie SP w Bystrym, budowa ścieżki rowerowej do kanału Kula, budowa świetlicy w Kożuchach Wielkich oraz we Wronce.

Sprzedaż za miesiąc marzec:
1)    działka nr 12 o powierzchni 0,0420 ha, położona w m. Wilkaski o wartości 8 730,00 zł (brutto)

Materiał wideo z XLV sesji

cz. I


cz. II

RadSolidarni z Ukrainąa gminy przyjęła stanowisko o Solidarności z narodem Ukraińskim

 1. Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Józefa Trąbki sołtysa sołectwa Sołdany w Gminie Giżycko w kadencji 2019 - 2022. Był ogromnie zaangażowany w sprawy sołectwa i jego mieszkańców. Na zawsze pozostanie w pamięci jako aktywny i życzliwy człowiek. Składam wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego. Uczcijmy Jego pamięć minutą ciszy.
 2. Inwestycja pn.: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie SM „NIEGOCIN” w Bystrym  k/Giżycka, w obrębie ewidencyjnym nr 15 Sulimy wraz z budową skrzyżowania sieci kanalizacji sanitarnej z DK nr 63. Zadanie to polega na przebudowie istniejącej kanalizacji na przedmiotowym terenie poprzez ułożenie obok istniejących rurociągów nowych kolektorów o zwiększonej średnicy z powodu zwiększonego dopływu ścieków z budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej "Niegocin". W ramach zadania planuje się przebudowę łącznie 994 m sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci pod drogą wojewódzką metodą przecisku o dł. 25 m. Celem planowanej inwestycji jest wsparcie lokalnego rozwoju, polepszenie stanu środowiska naturalnego, poprawa warunków życia lokalnej społeczności oraz poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Giżycko. Szacowany koszt inwestycji to 1 695 291,99 zł, dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  w wysokości 1.000.000,00 zł.
 3. 10 lutego zastępca wójta pani Ewa Sobieska oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Giżycko, przywitali grupę litewskiej młodzieży z zaprzyjaźnionego rejonu trockiego. Delegacja z Trok przyjechała na trzydniowy zimowy obóz sportowy w ramach projektu nr LT-PL-4R-315 pn. "Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego". Zadanie współfinansowane w ramach Programu Interreg V-A Litwa- Polska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach tego projektu Gmina Giżycko wybudowała ponad 8 km ścieżek rowerowych po nieczynnych nasypach kolejowych.Obecny przyjazd młodzieży ma na celu promowanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży z Litwy i Polski, ich aktywizację i integrację oraz kontynuowanie współpracy międzynarodowej. Program obozu przewiduje szereg atrakcji, które pozwolą jego uczestnikom poznać uroki Gminy Giżycko, zintegrować się podczas różnorodnych zajęć edukacyjnych i integracyjnych oraz miło spędzić czas na świeżym powietrzu.
 1. Usprawniono pracę najstarszej Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Giżycko,  poprzez uzyskanie stałego ciśnienia w sieci. W celu uzyskaniu stałego, wyższego  ciśnienia wykorzystano dodatkowy zestaw hydroforowy z wyremontowanej SUW w Sterławkach Średnich oraz podłączono sterowanie z falownikiem. Przygotowujemy wniosek o dofinansowanie na kompleksową przebudowę tej Stacji Uzdatniania Wody.
 1. Ogłosiliśmy kolejne postępowanie na wyłonienie wykonawcy do rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wilkasach  o cześć dydaktyczną, stołówkę, zaplecze kuchenne, salę gimnastyczną.
 2. W dniach 16-19 luty dzieci w wieku 11-16 lat uczestniczyły w obozie zimowym w Trokach na Litwie w ramach wspólnego projektu partnerskiego nr LT-PL-4R-315 pn. „Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014-2020. Uczestnicy obozu atrakcyjnie spędzili czas w pięknym mieście Troki wraz ze swoimi rówieśnikami ze szkoły gimnazjalnej im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie.  Na uczestników obozu czekał bardzo ciekawy i napięty program. Odbyły się warsztaty edukacyjne, artystyczne i kulinarne, zajęcia integracyjne i wycieczki krajoznawcze. Dzieci wróciły do swoich domów mając za sobą mnóstwo wrażeń i wspaniałych wspomnień.
 3. W Szkole Podstawowej w Bystrym trwa rozbudowa. Aktualnie trwają prac  w nowej części budynku. Inwestycja z dofinansowanie z programu Interreg Litwa-Polska w partnerstwie z miastem Alytus z Litwy.
 4. Pozyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę trzech dróg. Przebudowana zostanie: ul. Spacerowa w Gajewie, Jarzębinowa w Wilkasach oraz  droga w Sulimach.

Ogłoszono postępowania na roboty budowlane pod nazwą:

 1. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilkasach o część dydaktyczną, stołówkę, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego” – Termin składania ofert: 8.03.2022
 2. „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez zagospodarowanie nadbrzeża jeziora w m. Wilkasy, Kozin i Bogaczewo”- Termin składania ofert: 9.03.2022

********************************************************************

Koordynujemy działania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy. Mam częsty kontakt z Przewodniczącym ZUP koło w Giżycku oraz właścicielami ośrodka Gwarek.

Kontaktowałem się z Rektorem AWF Warszawa, który przygotował ośrodek na Pięknej Górze do przyjęcia 85 osób z Ukrainy.

Były już dwie wideokonferencje z Wojewodą, podczas których otrzymujemy informacje jakie są zasady organizowania pomocy.

Uruchomiliśmy zbiórkę potrzebnych rzeczy dla uchodźców oraz na terytorium Ukrainy.

Zbieramy deklaracje przyjmowania kobiet z dziećmi. Już wpłynęło kilka zgłoszeń.

Przygotowujemy dwa obiekty do przyjęcia uchodźców. Pomieszczenia na campingu w Bystrym dla 28 osób i w remizie strażackiej w Spytkowie dla 21 osób.


Materiał wideo z XLV sesji

Facebook