gmina5

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej

XXXVI sesja Rady Gminy - 29.06.2021…

Najważniejszym punktem dzisiejszej sesji była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium. Przedstawiony został Raport o stanie Gminy Giżycko, który ob...

Czytaj więcej

XXXV sesja Rady Gminy - 26.05.2021r…

Gmina Giżycko udziela pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 1803...

Czytaj więcej

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy…

W tym roku odnotowaliśmy rekordowy wynik poziomu wydatków inwestycyjnych. Obecnie budżet 2021 r. zawiera wydatki w wysokości 67.551.414,33 zł, w tym i...

Czytaj więcej

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gmin…

SESJA XXXIII    31.03.2021 r.Ponieważ  była to sesja nadzwyczajna, sprawozdanie z działalności przedstawiam poniżej.1.      18 lutego 2021 r. w siedzi...

Czytaj więcej

XXXII sesja Rady Gminy - 25.03.2021…

Gmina Giżycko przystępuje do programu który umożliwi budowę tanich mieszkań pod wynajem z możliwością dojścia do własności. Radni Gminy Giżycko stosun...

Czytaj więcej

XXX sesja Rady Gminy - 27.01.2021r…

Poprzednia sesja odbyła się 23.12.2020 r. Podczas sesji dyrektorzy szkół podstawowych podali informacje na temat organizacji zajęć w czasie pandemii. ...

Czytaj więcej

XXIX sesja Rady Gminy Giżycko - Jed…

Poprzednia sesja odbyła się 27.11.2020 r. 1.    Zakończył się remont drogi powiatowej Wronka - Wilkasy.Na drodze z Wilkas do Wronki wykonano prace prz...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

Poprzednia sesja odbyła się 19.12.2019
1.    Zakończyliśmy realizację zadania pt. „Razem bliżej integracji w Gminie Giżycko” zgodnie  z umową  o dofinansowanie projektu z dnia 22 grudnia 2017 roku. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych.
W ramach operacji wyremontowano świetlice wiejskie w Spytkowie, Sterławkach Małych i Sołdanach. Zakres prac w Spytkowie obejmował wykonanie: ścian działowych wewnętrznych, schodów i barier, łazienki oraz podjazdu dla niepełnosprawnych, nowych instalacji elektrycznych  i sanitarnych, docieplenie podłóg wraz z pełnym remontem pomieszczeń. W Sterławkach Małych wykonano: malowanie pomieszczeń, wymianę okien i drzwi, docieplenie budynku, łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, izolację fundamentów, remont pokrycia dachowego, montaż alarmu i oświetlenia. Prace budowlane w Sołdanach polegały na naprawie dachu i dociepleniu budynku, wykonaniu łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, rozbiórce pieca kaflowego i wymianie ogrzewania, malowaniu pomieszczeń, remoncie podłogi, wykonaniu instalacji elektrycznej oraz montażu alarmu. W wyniku realizacji projektu powstał Klub Integracji Społecznej w Spytkowie oraz Centrum Aktywności Lokalnej w Sterławkach Małych, a także Centrum Aktywności Lokalnej w Sołdanach.
2.Bystra Plaża    Zrealizowaliśmy projekt pt. „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych na cele turystyczne jeziora Niegocin w miejscowościach Bystry i Wilkasy, Gmina Giżycko” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.
W ramach projektu na nadbrzeżu jeziora Niegocin w miejscowości Bystry został utworzony teren rekreacyjny z altaną grillową, miejscem na ognisko, kolumnadą drewnianych słupów przeplecioną nasadzeniami roślinnymi, leżakami wypoczynkowymi, placem fitness z siłownią zewnętrzną, linarium i ciągiem pieszo - jezdnym. Powstała także piaszczysta plaża z boiskiem do siatkówki plażowej. Plaża gminna wzbogaciła się o nowe urządzenia zabawowe. W ramach zagospodarowania terenu nadbrzeża jeziora Niegocin w miejscowości Wilkasy powstał plac postojowy przeznaczony pod kampery i przyczepy campingowe wraz z małą architekturą – toaletą przenośną oraz koszami do segregacji odpadów. Wartość całkowita projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie wynosi 1.067.365,24 zł, dofinansowanie to kwota 841.772,19 zł, co stanowi 80% kosztów całkowitych, pozostałe środki - 225.593,05 zł - stanowią wkład własny gminy.
3.    Dnia 20 września 2019 r. pomiędzy Międzynarodowym Instytutem Outsourcingu, a Gminą Giżycko została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych skierowanego do dorosłych mieszkańców pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego”. Grantobiorca – Gmina Giżycko otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Giżycko” w kwocie 80.640 zł stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu. W ramach projektu na terenie gminy Giżycko zostanie przeprowadzonych 12 bezpłatnych szkoleń dla 144 osób - mieszkańców gminy powyżej 25 roku życia - mających na celu podniesienie kompetencji cyfrowych w celu lepszego korzystania z usług świadczonych przez Internet w celach zawodowych, edukacyjnych oraz rekreacyjnych.
W ramach realizacji projektu zakupiono 12 przenośnych komputerów wraz z szafą mobilną do ich przechowywania oraz ładowania, które będą wykorzystywane podczas szkoleń.
4.      Ruszył dodatkowy nabór wniosków do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Wnioski przyjmuje  Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami.
Dotacja przeznaczona jest na usuwanie wyrobów zawierających azbest dla właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na terenie Gmina Giżycko. W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 70 % jego kosztów kwalifikowanych (maksymalny poziom dofinansowania określony zostanie w momencie podpisania umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie). Pozostałą część kosztów zadania pokrywa wnioskodawca.
5.     Budujemy i wyposażamy budynek filii biblioteki publicznej ze sceną zewnętrzną w miejscowości Bystry. Gmina Giżycko realizuję inwestycję pn. „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim                  i giżyckim” w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska: priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Projekt realizowany w partnerstwie z Administracją Samorządu Rejonu Trockiego, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wilkasach oraz Pałacem Kultury w Trokach. Liderem projektu jest Gmina Giżycko.
Obiekt wykorzystywany będzie do organizacji różnorodnych imprez kulturalnych oraz wydarzeń organizowanych zarówno dla lokalnej społeczności, jak i przybyłych turystów.
Całkowita wartość projektu to 909.951,68 Euro, z czego:
- dofinansowanie – 773.458,91 Euro (w tym Gmina Giżycko - 459.101,24 Euro)
- wkład własny partnerów projektu – 136.492,77 Euro.
6.    GOKIR znów ruszył do boju. Tym razem  w Międzynarodowym Przeglądzie Śpiewu i Tańca POLSKA-ROSJA-LITWA.  Była wizyta w Obwodzie Kaliningradzkim i Korszach. Jak zawsze mamy czym się chwalić. Sukcesów jest wiele i w różnych kategoriach:
Solistki- I miejsce Olivia Wróbel, I miejsce Julia Dowgiałło
II miejsce - Małgorzata Górna, III miejsce - Wiktoria Mijal
wyróżnienie Anna Sacharczuk i Amelia Somionka,
Zespoły: I miejsce - mini formacja Fantazja, II miejsce - M.O.Z.A.
wyróżnienie specjalne: Gwiazdeczki i Mini Gwiazdeczki.
O puchary walczyli nasi tancerze i wokaliści śpiewali kolędy i pastorałki.
III miejsce 7-9 latki - Aurelia Kowalewska
Wyróżnienie 7-9 latki - zespół Nuteczki, Wyróżnienie 10-12 lat- zespół Wilkaskie Trio
Wyróżnienie 13-16 lat - Julia Matyjasek
I miejsce open- Barbara Somionka
III miejsce open- zespół Jarzębiny
7.    Jak każdego roku, Gmina Giżycko wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To już 28 finał. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała w niedzielę 12 stycznia 2020 roku w Bystrym.
Z Orkiestrą grali również druhowie OSP Spytkowo. Dla dzieci i młodzieży druhowie przygotowali specjalny tor przeszkód, w którym nagrodą dla zdobywców trzech pierwszych miejsc była przejażdżka po okolicy dwoma ciężkimi pojazdami strażackimi. Nad całością dzielnie czuwał GOKiR .
8.    W sobotę obchodziliśmy czwartą rocznicę powstania Klubu Seniora funkcjonującego przy GOKiR Wilkasy. Podsumowano rok ubiegły i przedstawiono plany na obecny, a później była dobra zabawa przy muzyce, pysznym jedzeniu i wspólnych rozmowach. Dziękuję Przewodniczącej Rady Gminy Giżycko Agnieszce Konc za reprezentowanie mnie na uroczystości.
9.    W SP Wilkasy pięknie zaprezentowano jasełka. W Szkole Podstawowej w Spytkowie, wciąż jeszcze czuć magię Świąt. Dnia 14.01.2020 roku odbyły się Bożonarodzeniowe Jasełka:  „NIEBO-ZIEMIA-PIEKŁO”. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Izabelli Piech mogliśmy podziwiać wspaniałą grę aktorską. Tym razem nie tylko uczniowie brali udział w przedstawieniu ale również nauczyciele. Wszyscy pięknie się spisali. Całość przeplatały wspólnie śpiewane kolędy przy akompaniamencie jednego z uczniów szkoły.
Uczestniczyłem w:
•    II Sesji Rady Seniorów
Zorganizowałem:
•    Spotkania w sprawie inscenizacji Bitwy zimowej na Mazurach. Mamy wsparcie finansowe od Marszałka województwa Marka Gustawa Brzezina. Zapraszam na inscenizację 09 lutego o godzinie 12.00.
Zapraszam na I Bal Sołtysa Gminy Giżycko który odbędzie się 22 lutego w Porcie Bogaczewo.


Sprawozdanie Wójta:


Materiał wideo z XVIII sesji:

Mirosław Antoniak1.     22 listopada firma INTER-PRIM Sp. z o.o. w Olsztynie, wydawca Pulsu Regionu Magazynu Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, podsumowała IX edycje konkursu adresowanego do sołtysów Warmii i Mazur „EKO-SOŁECTWO” - zbiórka elektrośmieci. Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin. Finaliści Konkursu:1 miejsce – Tadeusz Woźniak, sołectwo Glitajny, Gmina Korsze, 2 miejsce – Mirosław Antoniak Sołectwo Bystry, Gmina Giżycko. Od początku konkursu, czyli od 2011 roku do chwili obecnej zebrano 1 046 506 kg elektrośmieci.
2.    GOKiR w Wilkasach z pięknie śpiewającymi dziećmi, znów dał o sobie znać. Pani dyrektor i cała ekipa czuwają nad tym, by gmina Giżycko była obecna na różnego rodzaju konkursach i festiwalach artystycznych. Tym razem, wokalny maraton ukończyli na Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Mrągowie. Jesteśmy bardzo dumni z naszych wokalistów.
Tym razem na podium stanęli: Kategoria 6-9 lat: II miejsce -Aurelia Kowalewska
Kategoria 10-13 lat: III miejsce - Jacek Mycak, Wyróżnienie - Lidia Jurowska
Kategoria 14-18 lat: II miejsce - Alicja Grodzicka. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.
3.     Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach  nabiera wyglądu. Trwają prace modernizacyjne polegające na wymianie poszycia dachowego. Remont jest finansowany z budżetu Gmina Giżycko.
4.    W tegoroczne Mikołajki po terenie gminy Giżycko z paczkami dla dzieci chorych i niepełnosprawnych kursuje zmotoryzowany Konwój Świętego Mikołaja. Ekipę tworzą motocykliści z V-Boyen Giżycki Klub Motocyklowy, Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko oraz pracownicy i dyrektor GOKiR w Wilkasach Gmina Giżycko Ewa Sobieska w roli uroczej Śnieżynki. Na początku odwiedziliśmy Wojtka z Upałt Małych, Przemka z Bystrego i Łukasza z Pierkunowa wręczając im świąteczne paczki, maskotki i kalendarz gminny na 2020 rok, później konwój ruszył m.in. do Gorazdowa i Doby.
Druga odsłona mikołajkowej akcji dla dzieci potrzebujących odbyła się 11 grudnia w Gwarku - Centrum Aktywnego Wypoczynku w Pięknej Górze.
5.    Wielkim sukcesem może pochwalić się Szkoła Podstawowa w Wilkasach i jej młodzi uczniowie. Za wszystkie tegoroczne wyniki sportowe szkołę uhonorowano I miejscem w systemie współzawodnictwa sportowego W-M SZS Igrzysk Dzieci oraz I miejscem Igrzysk Młodzieży Szkolnej w kategorii gmin w województwie Warmińsko-Mazurskim.
W klasyfikacji gmin wiejskich Gmina Giżycko uplasowała się na drugiej pozycji za Gminą Kurzętnik, wyprzedzając Gminę Nowe Miasto Lubawskie.
6.    Strażacka Wigilia w OSP Kamionki. Druhny, druhowie, zaproszeni goście, władze gminy Giżycko spotkali się przy wigilijnym opłatku w świetlicy wiejskiej w Kamionkach.
7.    XXVIII Polska Wigilia dla osób samotnych i potrzebujących.  Spotkanie z udziałem prawie 100 osób starszych i samotnych  z terenu Gminy Giżycko, przedstawicieli władz i duchowieństwa oraz radnych odbyło się  w restauracji zaprzyjaźnionego hotelu Tajty w Wilkasach.
Było  mnóstwo ciekawych występów, życzeń. Oczywiście nie zabrakło także prezentów. Każdy otrzymał nowy gminny kalendarz ścienny. Spotkanie przebiegło w ciepłej, rodzinnej atmosferze.
8.    Ogłosiliśmy GRANTY dla organizacji pozarządowych 2020.
9.    Odbyły się XIX Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej – dziękuję Pani Przewodniczącej Agnieszce Konc za reprezentowanie Gminy Giżycko.

Uczestniczyłem w :

- Walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia WJM 2020,
- uroczystym przekazaniu pojazdu ISUZU do Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku,
- Giżyckiej Gali Żeglarskiej w EkoMarinie podczas której zaprezentowano osiągnięcia młodych pasjonatów żeglarstwa, wśród których byli również mieszkańcy Gminy Giżycko,
- Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WiK Aglomeracja Giżycko.

Zorganizowałem:
•    Spotkanie w sprawie możliwości organizacji Bitwy zimowej na Mazurach. Mimo wielu trudności udało się uzyskać zgodę na organizację inscenizacji, która odbędzie się 09 lutego w Lesie miejskim w Gajewie,
•    Spotkanie z panem starostą Dariuszem Drzażdżewskim w sprawie skrzyżowania ul. Polskiej ze Świderską w Gajewie oraz możliwości remontu drogi do miejscowości Doba,
•    Spotkanie z Radnym sejmiku wojewódzkiego Zbigniewem Homza w sprawie przebudowy drogi Giżycko - Kętrzyn,
•    Spotkanie z sołtysami na którym omówiliśmy bieżące tematy,
•    Spotkanie z Panią Ewą Kunda dyrektor oddziału Wód Polskich w Giżycku. Rozmawialiśmy na temat możliwości dzierżawy nabrzeża w różnych miejscowościach Gminy Giżycko i usunięcia trzciny z miejsc wykorzystywanych do kąpieli.

Podczas sesji, radni w głosowaniu tajnym na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Giżycko wybrali Pana Mirosław Antoniaka. Serdecznie gratuluję.


Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 rokuNa 2020 rok nie złożyłem projektu uchwały o wprowadzenie dopłat do ceny wody i ścieków. Ta trudna decyzja, podyktowana jest tym, iż z roku na rok mamy coraz większe obciążenie budżetu gminy zwiększonymi wydatkami. Rosną m.in. wydatki na oświatę, opłaty za energię elektryczną oraz płaca minimalna. Ponadto złożyliśmy wnioski na dofinansowanie do budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i będziemy starali się zorganizować środki na wkład własny. Te i kilka innych argumentów przesądziły o odstąpieniu od dopłat, które w 2020 roku miały uszczuplić budżet gminy o około 1 200 000 zł. W 2020 roku nastąpi wzrost opłat za 1 m3 wody o 1,09 zł, a 1m3 ścieków o 1,55 zł netto.
Jak wykazują badania, przeciętny Polak zużywa około 3 metry sześcienne wody w miesiącu. Przy takim zużyciu, wzrost opłat miesięcznych za wodę dla jednej osoby wyniesie około 3,50 zł, a za ścieki około 5,00 zł brutto.

Prezentacja wyświetlana podczas sprawozdaniaSprawozdanie Wójta:


Materiał wideo z XVII sesji:

Poprzednia sesja odbyła się 29.10.2019
Rada Seniorów1.    W ramach operacji pn. „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim”  Gmina Giżycko rozpoczęła budowę budynku filii biblioteki publicznej ze sceną zewnętrzną w miejscowości Bystry. Obiekt wykorzystywany będzie do organizacji różnorodnych imprez kulturalnych oraz wydarzeń organizowanych zarówno dla lokalnej społeczności, jak i przybyłych turystów. Całkowita wartość projektu to 909.951,68 Euro, z czego: - dofinansowanie – 773.458,91 Euro (w tym Gmina Giżycko - 459.101,24 Euro) - wkład własny partnerów projektu – 136.492,77 Euro.
2.    Gala stypendystów Wójta Gminy Giżycko już za nami. W ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów nagrodzono najlepszych za osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe w roku szkolnym 2018/2019 finansową gratyfikacją w wysokości 500 złotych, a ich rodziców listami gratulacyjnymi. Nauczyciele instruktorzy i trenerzy po za listami gratulacyjnymi otrzymali drobne upominki. Gala tradycyjnie już odbyła się w GOKiR Wilkasy.
3.    Odbyła się I sesja Rady Seniorów Gminy Giżycko. Rada Seniorów została powołana na podstawie Uchwały Nr X/99/2019 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Giżycko oraz nadania jej statutu. Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Giżycko. W skład Rady Seniorów Gminy Giżycko kadencji 2019-2024 wchodzi 15 osób.
Została powołana komisja skrutacyjna, która przeprowadziła wybory na Przewodniczącego Rady Seniorów, dwóch Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza.
Na podstawie większości otrzymanych głosów zostali wybrani:
Przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Giżycko – Pani Ewa Zofia Raczkowska
Zastępca Przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Giżycko – Pan Leszek Stanisław Rafałko
Zastępca Przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Giżycko – Pani Krystyna Babińska
Sekretarz rady Seniorów Gminy Giżycko – Pani Bożena Gabicht.
Rada już działa i podjęła pierwsze działania – pełnia dyżury w każdą środę od 8.00 – 10.00
4.     "Pszczółką Moniką"  już oficjalnie przekazana OPS Spytkowo. Uroczyste przekazanie nowego samochodu strażackiego do OSP Spytkowo odbyło się . Fabrycznie nowy samochód pożarniczy został zakupiony przez GMINĘ GIŻYCKO przy wsparciu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Państwowa Straż Pożarna), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) oraz wkładu własnego OSP Spytkowo. Jednostka OSP Spytkowo należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
5.     Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada. W rocznicę Odzyskania Niepodległości wraz z radnymi, dyrektorami, nauczycielami oraz uczniami ze Szkoły Podstawowej w Wilkasach, Szkoły Podstawowej w Bystrym i Szkoły Podstawowej w Upałtach złożyłem kwiaty pod tablicami pamięci w Bystrym i Wilkasach.
Każda ze szkół dodatkowo zorganizowała występy, które miałem okazję podziwiać.
•    Szkoła w Spytkowie zorganizował je u siebie w Szkole .
•    Szkoła Podstawowa w Wilkasach uczciła 101 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę poprzez udział w uroczystej Mszy świętej w intencji Ojczyzny. Następnie wsłuchaliśmy się w pełne zaangażowania występy uczniów, którzy wprowadzili nas w nastrój refleksji  i zadumy nad mężnymi działaniami Polskiego Narodu.
•    Szkoła Podstawowa w Bystrym oraz Szkoła Podstawowa w Upałtach przygotowała montaż słowno-muzyczny upamiętniający wydarzenia sprzed 101 lat. Po uroczystej Mszy świętej podziwialiśmy młodych wykonawców, którzy wystąpili z programem artystycznym.
6.    Wilkasy ul. Szkolna - ruszyła przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej. Zadanie obejmować będzie wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników z kostki betonowej, pobocza żwirowego, zjazdów indywidualnych, zieleni oraz odwodnienia. Kwota udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu: 401.016,49 zł. Całkowita wartość projektu: 802.032,98 zł.
7.    Kolejna nowa droga asfaltowa oficjalnie oddana do użytku mieszkańców GMINY GIŻYCKO.  W uroczystości przecięcia wstęgi na gminnej drodze w miejscowości Kamionki towarzyszyli mi: Pani Jolanta Piotrowska - członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, Pan Andrzej Baran - radny gminy Giżycko, Pan Ryszard Mazurczyk - sołtys oraz mieszkańcy i pracownicy Urzędu Gminy Giżycko.
8.    20 lat „Edukatora” w Łomży. Dnia 15.11.2019 r. w Łomży odbyła się uroczystość jubileuszu 20 - lecia Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR”.  Stowarzyszenie działa na terenie Naszej Gminy prowadząc Szkołę Podstawową w Spytkowie. W uznaniu zasług za 20 lat działalności oraz współpracy z samorządem gminy Giżycko, w moim imieniu, oddelegowana delegacja przekazała na ręce Pani Prezes pamiątki w tym specjalnie na tę okazję przygotowany ryngraf. Zarząd Stowarzyszenia „Edukator” miał dla nas również niespodziankę. Władze Gminy Giżycko z wyrazami podziękowania za długoletnią, wspaniałą współpracę otrzymały pamiątkowy medal.

Uczestniczyłem w :
•     Konferencji " Racjonalizacja procesów zmian granic gmin " zorganizowanej przez Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Poruszamy był bardzo ważny i trudny temat zasad oraz procedur dotyczących możliwości zmiany granic gmin. W opinii naukowców badających uregulowania prawne są one nieprecyzyjne i dyskryminują gminy, których dotyczy podział lub zmniejszenie powierzchni. Wypracowano propozycję racjonalnych zmian w procedurach, które uwzględnią interesy wszystkich stron.
•    III edycji Targów Ślubnych w ośrodku Resort Niegocin.
Przybyli wystawcy z szeroko pojętej branży ślubnej: zespoły, DJ-e, fotografowie, cukiernicy, kwiaciarnie, jubilerzy, barmani, fryzjerzy, kosmetyczki, salony sukien i garniturów ślubnych itp.
•     Charytatywnych Zawodach Wspinaczkowych o Półmroku dla Michaliny, które zorganizowane zostały w Parku Wodnym Wilkasach. Przybyło bardzo wiele osób dobrego serca, które chcą wspomóc Michalinę w powrocie do zdrowia. Organizatorzy przygotowali bardzo dużo różnych atrakcji, w których uczestniczyła duża ilość chętnych. Również swoich sił próbował Nasz Gminny Kormoran, który ewidentnie wzbudzał ogólne zainteresowanie, nie tylko wśród najmłodszych. Dziękuję wszystkim współorganizatorom i uczestnikom. Zebrano ponad 6000 zł.
•    Piątym Wieczorze Seniora w Upałach Małych. To była bardzo piękna impreza. Wiele osób zaangażowało się w organizację tego sympatycznego wieczoru w świetlicy wiejskiej. Były śpiewy, tance, pokazy artystyczne dzieci. A na koniec słodki poczęstunek dla wszystkich.
•     Pożegnaniu dowódcy 15 GBZ gen. Norberta Iwanowskiego, który otrzymał awansowans do sztabu generalnego.
•    XXI Powiatowym Turnieju Pięknego Czytania. Z udziałem prawie 50 osób reprezentujących szkoły podstawowe i średnie z terenu powiatu giżyckiego oraz dorosłych w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach odbył się kolejny turniej.
•    W ramach prac nad aktualizacją strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, przeprowadzone zostało w Giżycku 7 listopada 2019 roku w Hotelu St. Bruno, spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami biznesu z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Spotkanie miało na celu doprecyzowanie zapisów strategii pod kątem potrzeb przedsiębiorców, by umożliwić im skuteczne pozyskiwanie środków w kolejnej perspektywie finansowej.

Zorganizowałem:
•    spotkanie z Prezes oddziału ZNP w ramach uzgodnień dotyczących projektu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Giżycko.


Sprawozdanie Wójta:


Materiał wideo z XVI sesji:

Poprzednia sesja odbyła się 26.09.2019
Samochód strażacki OSP Spytkowo1.    Niespełna rok temu strażacy z OSP w Kamionkach otrzymali nowy samochód. Dzisiaj nowym wozem mogą pochwalić się strażacy ochotnicy ze Spytkowa. Fabrycznie nowy samochód pożarniczy jest już w remizie OSP. Niebawem nastąpi oficjalne przekazanie kluczy do pojazdu. Samochód został zakupiony przy wsparciu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wkładu własnego OSP Spytkowo i Gminy Giżycko.
Jednostka OSP Spytkowo należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
2.    W dniach 13-15 października w naszej partnerskiej gminie Mtskheta odbywały się uroczystości "Svetitskhovloba-Mtskhetoba-2019". Są to obchody Dni Miasta Mtskheta, pierwszej stolicy Gruzji. W Święcie tym uczestniczyły wszystkie partnerskie gminy zaproszone przez władze Mtskhety. Polskę i Gminę Giżycko reprezentowała delegacja z Przewodniczącą Rady Panią Agnieszką Konc oraz Zastępcą Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Panem Józef Nacewiczem. Podczas spotkań prowadzono oficjalne rozmowy o współpracy i możliwościach wymiany doświadczeń między naszymi krajami i gminami. Delegacja Gminy Giżycko w imieniu Wójta przekazała partnerom z Gruzji życzenia i gratulację oraz naszą maskotkę - kormorana. W rozmowach po stronie gruzińskiej uczestniczył Pan Giorgi Kapanadze – Burmistrz Gminy Mtskheta.
Budowa ulicy Makowej3.    Powstała nowa asfaltowa droga na ul. MAKOWEJ  w Wilkasach. Została wybudowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Na budowę drogi Gmina Giżycko otrzymała dofinansowanie w wysokości 376119,00 zł.
4.    Przebudowaliśmy drogę  gminną w miejscowości Kamionki, Gmina Giżycko.  Zadanie dofinansowane w ramach Programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie.
5.    W miejscowości Bystry powstał pierwszy w GMINIE GIŻYCKO skatepark.
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 października 2018 roku podjął uchwałę o pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Giżycko otrzymała dofinansowanie na wykonanie inwestycji: "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz skateparku w miejscowości Bystry w gminie Giżycko". Skatepark powstał przy boisku Orlik.
6.    Podpisałem umowę z Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie Panią Marianną Jurgo na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajewo ul. Leśna". Jest to droga prowadząca do cmentarza komunalnego. Przebudowa zostanie wykonana w terminie 12 miesięcy.  Łączny koszt inwestycji to 1 618 520,41‬ zł.
Skatepark w Bystrym7.    Podpisałem umowę z Panem Jakubem Wołczek prowadzącym firmę JAKUB BUDOWNICTWO na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkasy ul. Przemysłowa Etap II". Przebudowa zostanie wykonana w terminie 12 miesięcy. Łączny koszt inwestycji to 358 188,90‬ zł.
Jest to kolejne zadanie realizowane w Gminie Giżycko z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych.
8.    Podpisałem umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Marka Sobota na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkasy ul. Szkolna Etap II". Przebudowa zostanie wykonana w terminie 12 miesięcy. Łączny koszt inwestycji to 778 930,59‬ zł.
9.    15.10.2019 r. w Urzędzie Gminy Giżycko odbyło się spotkanie leśników z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych oraz stowarzyszeń. Celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska w odniesieniu do prac przewidzianych w tzw. „lesie miejskim” w bieżącym roku.
W toku rozmów uzyskano porozumienie w pełni zadowalające wszystkie uczestniczące strony.
10.    Gmina Giżycko w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska złożyła wspólnie z partnerem z Litwy Trakų rajono savivaldybė - Trakai district municipality wniosek infrastrukturalny: "Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego". W ramach zadania inwestycyjnego gmina planuje wykonać drogę rowerową po nieczynnych nasypach kolejowych "Mazurski trakt rowerowy".
11.    W Parku Wodnym Wilkasy odbył się VI Integracyjnego Turnieju Pływackiego „Pływam jak ryba”, zorganizowany  przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj dziecku radość”.
12. Gmina w Gruzji   Remont budynku w Dobie. Gmina Giżycko realizuje inwestycje pn. „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim” w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska: priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.

Uczestniczyłem w :
•    uroczystości oficjalnego otwarcia sali koncertowej w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Giżycku.
Piękna sala, z doskonałą akustyką, wykonana w bardzo szybkim tempie, współfinansowana przez Unię Europejska i MKiDN ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach VIII Osi priorytetowej - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury MKiDN,
•    II Warmińsko-Mazurski Kongres Elektromobilności - poznajemy możliwości wprowadzania rozwiązań proekologicznych,
•    Święto 112 Batalionu Remontowego Ziemi Ryńskiej – Giżycko,
•    wydarzeniu p.n. „Wznieść się na szczyt” poświęcone Amazonkom z całej Polski. Wspaniała inicjatywa ukazująca mężne, walczące, pełne entuzjazmu kobiety, które wygrały nowe życie. Teraz chcą się dzielić swoimi radościami, wspierać się nawzajem i pomagać innym,
•    "Ocalić od zapomnienia" - wydarzenie sfinansowane z małych grantów, zorganizowane przez panią sołtys Katarzyna Futera i współpracowników.
Gratuluję realizacji ciekawego projektu, który integruje mieszkańców Świder.
Warto przekazywać historię młodym pokoleniom.  Imprezę uświetnił Zespół Jarzębiny Z Wilkas, a o historii opowiedział Jan Sekta,
•    wręczeniu medali na 50-lecie za długoletnie pożycie małżeńskie - Jadwiga Konstancja i Marian Tadeusz Radulscy z Bystrego,
•    Uroczystych obchodach Europejskiego Dnia Seniora  w GOKiR w Wilkasach,
•    Święto Ziemniaka w Upałtach,
•    Inauguracja roku akademickiego GU III Wieku,
•    Zgromadzenie MZMGO,
•    Kamionki - zebranie sołeckie.

Zorganizowałem:
•    spotkanie z właścicielami ogródków działkowych i właścicielami ośrodka Stranda w sprawie kanalizacji,
•    spotkanie z Generałem 15 GBZ,
•    spotkanie w Wodach Polskich - Ewa Kunda.


Sprawozdanie Wójta:


Materiał wideo z XV sesji:

Poprzednia sesja odbyła się 28 sierpnia
1.    Podczas Gali podsumowującej projekt promocji gospodarczej „7 Cudów Mazur”, wręczono statuetki Lidera Biznesu. Są to wyróżnienia dla firm z Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, które nie tylko odniosły sukces, lecz w swojej działalności kierują się zasadami uczciwości i rzetelności biznesowej. Miło jest mi poinformować, że aż czterech przedsiębiorców z Gminy Giżycko otrzymało statuetki. W kategorii Zdrowa żywność: pierwsze miejsce przyznano Pani Eulalii Paszkiewicz z Wilkas prowadzącej firmę MARGOT Królestwo LADY Margot.
W kategorii Ekonomia wody drugie miejsce przypadło Hotelowi Tajty z Wilkas, a trzecie Szkole Żeglarstwa SZEKLA Szekla Szkoła Żeglarstwa – Firma Essentiel Sp. z o.o. również z Wilkas.
W kategorii Drewno i meblarstwo Pan Marek Krajewski Zakład Usługowo-Produkcyjny „Marex” z Wilkasek został sklasyfikowany na czwartym miejscu.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu biznesu na Mazurach w Gminie Giżycko.
2.    Gmina Giżycko otrzymała z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pana Artur Chojecki wojewoda warmińsko-mazurski czek w wysokości 1 980 181,83 zł  na dofinansowanie trzech inwestycji drogowych w Gmina Giżycko z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie ze środków Funduszu jest przeznaczone na zadania:
- Przebudowa drogi gminnej nr 129065N ul. Przemysłowa etap II w miejscowości Wilkasy,
- Przebudowa drogi gminnej nr 129009N ul. Szkolna w miejscowości Wilkasy,
- Przebudowa drogi gminnej nr 129031N ul. Leśnej w Gajewie.
Ponadto Powiat Giżycki uzyskał dofinansowanie na przebudowę drogi w Sulimach do której dofinansowania udziela również Gmina Giżycko.
3.    Podpisałem umowę o dofinansowanie realizacji operacji polegającej na budowie dwóch budynków infrastruktury turystycznej - Centrum Rekreacji Wędkarstwa w miejscowości Bogacko i Guty w Gminie Giżycko. Całkowity koszt operacji to 123766,76 zł. Wysokość dofinansowania wyniesie 59408,00 zł.
4.    Kolejnym odcinkiem drogi asfaltowej powstałym na terenie Gmina Giżycko mogą cieszyć się mieszkańcy NOWYCH SOŁDAN. Droga była realizowana z inwestycyjnego zadania Powiat Giżycki pn.: Utwardzenie drogi pow. nr 1827N Pieczonki – Kożuchy Wielkie w miejscowości Nowe Sołdany (od km 0+043 do km 0+335). Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie, Gmina Giżycko. Samorząd Gminy Giżycko dofinansował inwestycję kwotą 168166,00 zł.
5.    Zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Doba w Gminie Giżycko" zostało zrealizowane. Przebudowa była realizowana z udziałem środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Całkowity koszt realizacji zamówienia wyniósł 107748,00 zł, a dofinansowanie 40000,00 zł.
6.    Z okazji rocznicy 17 września, uczestniczyłem ze szkołą podstawową w Mszy świętej w Wilkasach oraz uroczystym apelu w Bystrym.
7.    Dożynki w Bystrym. Piękne wieńce dożynkowe wykonane przez sołectwa: Bogaczewo, Bystry, Grajwo, Kozin, Kożuchy Wielkie, Sołdany, Spytkowo, Świdry.
Komisja w składzie: Pani Barbara Dawcewicz - prezes LGR WJM, Pan Marian Kowalewski - wójt gminy Somonino, Pani Ирина Чёрная - kierownik wydziału gospodarki komunalnej i reform mieszkaniowych w Sowiecku (Federacja Rosyjska) i Pani Maria Pucz - wicemer Rejonu Trockiego (Litwa)
8.    Sołectwo Bogaczewo Gmina Giżycko zajęło 3 miejsce w konkursie zorganizowanym na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy podczas Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich w Olsztynku 22 września 2019 roku zdobywając nagrodę Marszałka Gustaw Marek Brzezin w wysokości 3000,00 zł. GRATULACJE
9.    Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1823N Giżycko – Kożuchy Wielkie – Kruklin – Sucholaski na odcinku miejscowości Kożuchy Wielkie. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Gmina Giżycko udzieliła pomocy finansowej Powiat Giżycki w formie dotacji celowej na realizację zadania w wysokości 589434,00 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie.
10.    Odbył się kolejny Przegląd Klaczy Ras Zimnokrwistych w Sulimach.
11.    W środę 18 września w Nadleśnictwie Giżycko odbyło się kolejne spotkanie w sprawie zasad prowadzenia gospodarki leśnej w Lesie Miejskim w Gajewie Gmina Giżycko.
W rozmowach brało udział 4 samorządowców; Starosta Mirosław Dariusz Drzażdżewski, Burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz, Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko i Przewodniczący Rady Robert Kempa, 4 przedstawicieli Nadleśnictwa Giżycko oraz 7 przedstawicieli strony społecznej reprezentujących stowarzyszenia z obszaru miasta i gminy.
Spotkanie prowadził moderator zaproszony przez Pana Nadleśniczego.
Dość długo nasza strona samorządowa i społeczna przedstawiała szereg argumentów świadczących o potrzebie zachowania lasu w dobrej kondycji, lasu który może służyć mieszkańcom na wiele pokoleń bez konieczności drastycznej wycinki.
Nasze propozycje zmierzają do umożliwienia prac gospodarczych w lesie w takim zakresie który jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa osób z niego korzystających oraz długoletniemu procesowi odnawiania lasu przy zachowaniu jego bogactwa naturalnego.
Jest to las kluczowy dla społeczności lokalnej dlatego będziemy dążyli do ustalenia zasad racjonalnej gospodarki w jego obszarze.

Uczestniczyłem w :
•    prawie wszystkich zebraniach sołeckich,
•    pikniku na zakończenie lata na osiedlu Prefabet,
•    Spotkanie w Urzędzie Miasta dotyczące zalewania działek znajdujących się pomiędzy Jeziorem Wojsak, a Kanałem Giżyckim,
•    otwarciu imprezy EnduroRally24. Ponad 160 zawodników z całej Polski przyjechało do Gminy Giżycko na Enduro Rally 24 - sportowo-turystyczny rajd enduro, promujący aktywność sportową oraz ducha rywalizacji, odbywający się w jednym z najciekawszych regionów w Polsce pod względem walorów turystycznych - w naszej gminie,
•    Narodowe Czytanie 2019 – GOKiR,
•    Otwarciu Mazurskich Targów Sportów Wodnych. Podczas Mazurskich Targów Sportów Wodnych w Strandzie w Pierkunowie GMINA GIŻYCKO nad jeziorem Kisajno po raz pierwszy wystawiły się podmioty gospodarcze będące członkami Szlaku Kulinarnego Gminy Giżycko; AZS Wilkasy, Ośrodek Wypoczynkowy Łabędzi Ostrów, Stanica Wodna Stranda, Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo, Stowarzyszenie Zielonych Wiosek, Stowarzyszenie Kożuchy - Nasz Kawałek Świata.
•    spotkaniu z delegacją ze Szwecji i Danii. Nasi goście są zainteresowani nawiązaniem bliższej współpracy z lokalnymi firmami związanymi z Regionalną Inteligentną Specjalizacją „Ekonomia Wody” oraz „Zdrowa żywność”.
•    Dożynkach Sołeckich w Spytkowie,
    Wyjeździe do Mołdawii, gdzie 13 września podpisałem list intencyjny o planowanej współpracy z Primaria comunei Sarata Veche (Gmina Sarata Veche) reprezentowaną przez Panią Wójt Marię Galiț.
•    przekazaniu samochodu Toyota Hilux  Komendzie Policji, obecności Pana Posła Wojciecha Kossakowskiego, Pana Wojewody Artura Chojeckiego, Komendanta Wojewódzkiego i Powiatowego Policji, Burmistrza Miasta Giżycko Wojciecha Iwaszkiewicza, Starosty Giżyckiego Dariusza Drzażdżewskiego, przedstawiciela Nadleśnictwa i Policjantów, uroczyście zostały przekazane kluczyki do nowego, dobrze wyposażonego, samochodu marki Toyota Hilux, który został zakupiony ze wsparciem środków z budżetu samorządu Urząd Miasta Giżycko, Powiat giżycki oraz Gmina Giżycko.
•    dożynkach na Litwie w rejonie Soleczniki,
•    Narodowym Czytaniu zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w sali GOKiR w Wilkasach.

Zorganizowałem:

•    zebranie z Sołtysami,
•    zebranie dyrektorów szkół.


Sprawozdanie Wójta:


Materiał wideo z XIV sesji:

Ostatnia sesja zwyczajna odbyła się 26 czerwca
1.    W minionym okresie przez prawie 4 tygodnie przebywałem na urlopie, który przerywałem z uwagi na ważne wydarzenia.
2.    Odbyły się dwie sesje nadzwyczajne.
3.    Brałem udział w trzech spotkaniach w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie.
4.    Budowa budynku biblioteki publicznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Bystry - GMINA GIŻYCKO. 27 lipca 2019 roku podpisałem umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym "GROCHOCKI" Marek Grochocki dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wspieranie turystyki i kultury w regionie trockim i giżyckim". Łączny koszt inwestycji to 1.835.000,00 zł brutto. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Interreg Lietuva-Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
5.    26 lipca 2019 roku podpisałem umowę z firmą REMBUD Ryszard Chodnicki dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wspieranie turystyki i kultury w regionie trockim i giżyckim". W ramach zadania wykonany zostanie remont części świetlicy w Dobie. Łączny koszt inwestycji to 192 609,08‬ zł.
6.    Sołectwo Świdry otrzymało ze środków budżetu Województwa na rok 2019 dotację celową w kwocie 4000,00 zł na zadanie pod nazwą "Ocalić od zapomnienia".
7.    Trwają prace przy budowie drogi powiatowej w miejscowości Kożuchy Wielkie wykonywana przez Zarząd Dróg Powiatowych przy 50%  dofinansowaniu zewnętrznym i 25% udziale finansowym Gminy Giżycko.
8.    Na ukończeniu jest inwestycja drogowa w Nowych Sołdanach wykonywana przez Zarząd Dróg Powiatowych przy 50% udziale finansowym Gminy Giżycko.
9.    9 lipca 2019 roku podpisałem umowę z Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie Panią Marianną Jurgo dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach: Guty i Gajewo ul. Lipowa oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach Kamionki i Sterławki Małe".
10.    W miejscowości Bystry trwa budowa pierwszego w GMINIE GIŻYCKO skateparku.
11.    Gminny Zakład Komunalny zakończył budowę budynku warsztatu i wszystkie autobusy mają swoją bazę na terenie posesji GZK.

Uczestniczyłem w :

•    Walnym zgromadzeniu wspólników spółki Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko,
•    IV Senioradzie w Parku Wodnym Wilkasy,
•    Walce Wozów Bojowych w Pierkunowie z okazji święta 15 GBZ,
•    przekazaniu sprzętu wojsk amerykańskich 15 GBZ w obecności Pani Ambasador Stanów Zjednoczonych na Placu Piłsudskiego ,
•    Zebraniach sołeckich w Antonowie, Pierkunowie, Bystrym, Upałtach, Kożuchach Wielkich, Pieczonkach, Szczybałach Giżyckich,
•    Zgromadzeniu wspólników GZK,
•    Wydarzeniu związanym z projekcją filmu Faraon po 55 latach od jego produkcji, gdzie sceny były m.in. kręcone na jeziorze Kirsajty,
•    XIII Międzynarodowy Jarmark Folkloru „Cztery strony świata”,
•    Pikniku w Kruklinie,
•   XVI Ogólnopolskim zlocie samochodów fiat 126p w Borowie,
•    Rodzinny Piknik Charytatywny - Mazury Razem dla Szymona  - Port Bogaczewo,
Zorganizowałem spotkanie z Panem Starostą i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych na który ustaliliśmy, że Powiat złoży wniosek o dofinansowanie na położenie nowej nawierzchni asfaltowej drogi z Wilkas do Wronki.
Zapraszam 01 września o godzinie 12.00 na Dożynki Gminne 2019 do Bystrego.

Sprawozdanie Wójta:


Materiał wideo z XIII sesji:

© 2019 Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko
Facebook