jasudowicz-4-ostrow-1

Podsumowanie roku 2023 - cz1

Inwestycje w infrastrukturę drogową: Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1736 N na drogę wewnętrzną na dz. geod. nr: 37/3; 39/11 i 39/13 w miejscow...

Czytaj więcej

LXXVII Sesja Rady Gminy Giżycko - u…

Uchwalono dobry budżet na rok 2024. Dochody budżetu na 2024 rok wynoszą 63 200 663,98 zł, z tego: dochody bieżące 52 004 140,35 zł dochody mają...

Czytaj więcej

LXXV Sesja Rady Gminy Giżycko - nis…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 31.10.2023r.  1.    Jak co roku, Gmina Giżycko uroczy...

Czytaj więcej

LXXIV Sesja Rady Gminy Giżycko - II…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.09.2023r.  1.    Sukces Infrastruktury Kadencji 20...

Czytaj więcej

LXIX Sesja Rady Gminy - 100% Za Wot…

Radni jednogłośnie głosowali za wotum zaufania. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2022, sprawozdaniem finansowym G...

Czytaj więcej

LXVII Sesja Rady Gminy - ruszyły re…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.04.2023r.  1.    Gmina Giżycko otrzymała dofinanso...

Czytaj więcej

LXV Sesja Rady Gminy - lasy, jezior…

Poprzednia sesja, odbyła się 09.03.2023r.  1.    Trwa budowa miejsca obsługi rowerowej w Świdrach i Bogacku. W Świdrach wiata wypoczynkowa powstani...

Czytaj więcej

LXIV Sesja Rady Gminy - dofinansowa…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 19.01.2023r.   1.    Uczestniczyłem w zebraniach wie...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

LXXIV Sesja Rady Gminy Giżycko - III miejsce w Polsce

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.09.2023r.  
Sukces kadencji 2018 -2023
1.    Sukces Infrastruktury Kadencji 2018 – 2023. Gmina Giżycko zajęła III miejsce na około 1500 gmin w Polsce. 
Jestem wdzięczny wszystkim współpracownikom i Radnym za pracę dla na rzecz dobra wspólnego mieszkańców. Zaangażowanie całego zespołu przynosi wymierne efekty dostrzegane na forum Polski. Zmotywowany do dalszej wytężonej pracy jeszcze raz dziękuję całej załodze, a żonie za wyrozumiałość. Nasze województwo zajęło II miejsce w Polsce pod względem wielkości inwestycji. Gratuluję Zarządowi Województwa Warmińskiego-Mazurskiego.
2.    Kolejne dofinansowania na drogi: Przebudowa ul. Dębowej w Gajewie dofinansowanie 373 620  zł, Przebudowa ul. Miodowej w Wilkasach  dofinansowanie 801 458 zł.
Ulica Świerkowa w Gajewie zakwalifikowała się na listę rezerwową.
3.    Powiat uzyskał dofinansowanie na przebudowę ul. Świderskiej w Sołectwo Gajewo. W ramach zadania zostanie przebudowane skrzyżowanie z ul. Poleską,  wybudowana ścieżka rowerowa oraz  wykonana poszerzona nowa nawierzchnia asfaltowa od skrzyżowania na Antonowo.
4.    Miałem okazję obserwować zmagania uczniów, którzy postanowili sprawdzić swoją znajomość ortografii podczas jubileuszowego, XX Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Gżegżółka 2023”. Swoich sił próbowali reprezentanci ośmiu szkół podstawowych. Na podium stanęli tym razem wyłącznie uczniowie z Giżycka.  Serdecznie gratuluję.
5.    7 października symbolicznie otworzyliśmy drogi wykonane w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład.
W ramach dofinansowania w kwocie prawie 10 mln zł, przy wkładzie własnym około 1,4 mln zł, wykonaliśmy inwestycje drogowe w 12 wioskach, przebudowując około 13,5 km dróg.
Inwestycje zostały zrealizowane w miejscowościach: Kamionki, Wrony, Bogaczewo, Spytkowo, Sołdany, Kożuchy Wielkie, Szczybały Giżyckie, Bogacko, Wrony Nowe, Wronka, Wilkasy ul. Przemysłowa i Gajewo ul. Żółta. W uroczystym przecięciu wstęg wzięła udział Pani Senator Małgorzata Kopiczko, dla której rodzice i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Spytkowie  chcąc wyrazić zadowolenie z przebudowanej drogi i podziękować za wsparcie przy pozyskaniu dofinansowania na przebudowę dwóch budynków szkolnych przygotowali miłą i słodką niespodziankę.
6.    Pozyskaliśmy  dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pod nazwą: „Budowa i modernizacja Infrastruktury kulturalnej i sportowej na terenie Gminy Giżycko”.
Przewidywana wartość inwestycji: 9.000.000,00 zł
KIII miejsce w Polscewota dofinansowania: 8.100.000,00 zł. W ramach inwestycji zrealizujemy następujące zadania: budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkoła Podstawowa w Bystrym; modernizacja sali gimnastycznej w Wilkasach polegająca m.in. na remoncie poszycia dachowego, modernizacja Parku Wodnego w Wilkasach m.in. poprzez wzmocnienie uszczelnienia niecki basenowej, modernizacja świetlic wiejskich: w Kruklinie, Pierkunowie, Kamionkach i Sulimach.
7.    Gmina Giżycko złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”– nabór 2.
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
8.    Delegacja z naszej gminy uczestniczyła w święcie miasta partnerskiego Mccheta, które jest jednym z najstarszych miast Gruzji. Położone jest we wschodniej Gruzji, przy ujściu rzeki Aragwy do Kury, w pobliżu Tbilisi.
W uroczystościach brały udział delegacje z wielu państw, m.in.: Japonii, Turcji, Bułgarii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii i Francji.
9.    Nauczyciele i pracownicy obsługi szkół 14 października obchodzili swoje święto – Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie podczas którego wraz z podziękowaniami za sumienne i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków wręczyłem Nagrody Wójta Gminy Giżycko dyrektorom i wyróżnionym nauczycielom z naszych gminnych placówek.
10.     OSP Kamionki otrzymało z FUNDACJI ORLEN darowiznę w kwocie 50.000,00 zł. Zakupiono aparaty powietrzne dróg oddechowych, czujniki bezruchu oraz liczniki Geigera. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za pomoc, nasi strażacy mogą poczuć się bezpieczniej biorąc udział w akcjach ratowniczych.
11.     Przez chwile miałem okazje poczuć się jak prawdziwy aktor  występując na scenie GOKiR w Wilkasach  w  pięknym montażu słowno-muzyczny pt. ,,Tuwim znany i nieznany", przygotowanym z okazji obchodów Europejskiego Dzień Seniora.  Dziękuję za to doświadczenia i raz jeszcze wszystkim seniorom składam najserdeczniejsze życzenia wielu powodów do radości, niegasnącej aktywności i dużo zdrowia.
12.    Dziękuję mieszkańcom Gminy Giżycko za tak liczny udział w wyborach parlamentarnych. Dzięki WaszejSpołeczna Inicjatywa Mieszkaniowa aktywności uzyskaliśmy najlepszy wynik w powiecie giżyckim. 71,09% . W związku z tym możemy liczyć na BONUS FREKWENCYJNY. Gratuluję wszystkim kandydatom do parlamentu, którzy uzyskali mandaty w sejmowym okręgu 35.
13.     W ramach Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 podpisaliśmy porozumienie z Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w celu współpracy w zakresie rozwoju oferty muzealnej i turystycznej.
14.    Prezentuję koncepcję projektowanego budynku, który będzie budowany w ramach spółki KZN Północ SIM. Łącznie będzie 27 mieszkań: na parterze , piętrze I i II po 7, natomiast na poddaszu o jedno mieszkanie mniej – 6. Plan zagospodarowania terenu został złożony w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
15.    Wczoraj odbyła się uroczysta SZÓSTA  Gala wręczenia Stypendiów Wójta Gminy Giżycko za rok szkolny 2022/2023. Zasłużone statuetki i 500 zł otrzymali 42 uczniowie w kategoriach: artystyczne, sportowe i naukowe.
Sprzedaż
1)    działka nr 53/14 o powierzchni 0,0976 ha, położona w m. Gajewo o wartości 122 495,70,00 zł (brutto).Wideo z sesji:

Facebook