jasudowicz-4-ostrow-1

Podsumowanie roku 2023 - cz1

Inwestycje w infrastrukturę drogową: Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1736 N na drogę wewnętrzną na dz. geod. nr: 37/3; 39/11 i 39/13 w miejscow...

Czytaj więcej

LXXVII Sesja Rady Gminy Giżycko - u…

Uchwalono dobry budżet na rok 2024. Dochody budżetu na 2024 rok wynoszą 63 200 663,98 zł, z tego: dochody bieżące 52 004 140,35 zł dochody mają...

Czytaj więcej

LXXV Sesja Rady Gminy Giżycko - nis…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 31.10.2023r.  1.    Jak co roku, Gmina Giżycko uroczy...

Czytaj więcej

LXXIV Sesja Rady Gminy Giżycko - II…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.09.2023r.  1.    Sukces Infrastruktury Kadencji 20...

Czytaj więcej

LXIX Sesja Rady Gminy - 100% Za Wot…

Radni jednogłośnie głosowali za wotum zaufania. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2022, sprawozdaniem finansowym G...

Czytaj więcej

LXVII Sesja Rady Gminy - ruszyły re…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.04.2023r.  1.    Gmina Giżycko otrzymała dofinanso...

Czytaj więcej

LXV Sesja Rady Gminy - lasy, jezior…

Poprzednia sesja, odbyła się 09.03.2023r.  1.    Trwa budowa miejsca obsługi rowerowej w Świdrach i Bogacku. W Świdrach wiata wypoczynkowa powstani...

Czytaj więcej

LXIV Sesja Rady Gminy - dofinansowa…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 19.01.2023r.   1.    Uczestniczyłem w zebraniach wie...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

Ostatnia sesja odbyła się 27.02.2019roku. W minionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami.
1. Podpisałem umowę z Aresztem Śledczym w Suwałkach o zatrudnienie pięciu skazanych do prac na rzecz Gminy Giżycko, tak aby praca sprzyjała resocjalizacyjnemu oddziaływaniu na skazanych oraz kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw, a także umożliwiała osiągnięcie właściwych efektów ekonomicznych przez Pracodawcę.
2. 13 marca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisałem umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach: Guty i Gajewo ul. Lipowa oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach Kamionki i Sterławki Małe”. Środki podchodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota pomocy to 1 983 892,00 zł.
3. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczałem 12 parom małżeńskim Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Z terenu Gminy Giżycko były dwa małżeństwa:
- Maria Józefina i Marian Mocarscy (50 lat) – m. Bystry
- Izabela i Stanisław Obroślakowie – (61 lat) – m. Wola Bogaczkowska

Jeszcze raz serdecznie gratuluję.
4. Wręczyłem nagrody w konkursie fotograficznym organizowanym przez GOKiR.
5. Brałem udział w uroczystości wręczenia statuetek Super Sołtysa. Tytuł Super Sołtysa 2019 powiatu giżyckiego w plebiscycie "Gazety Olsztyńskiej" została Pani Małgorzata Kamińska - sołtys Upałt Małych. GRATULUJĘ
6. Trwają prace polegające na zagospodarowaniu terenu nadbrzeża nad jeziorem Niegocin w Wilkasach - GMINA GIŻYCKO. W ramach inwestycji zostanie wybudowany plac postojowy wraz z drogami manewrowymi pod campery i przyczepy kempingowe (43 miejsca postojowe). Powstanie mała architektura (toaleta przenośna, kosze do segregacji odpadów), 2 zjazdy - wjazd i wyjazd, oraz przepusty pod zjazdami. Inwestycja ma zostać wykonana do 31.10.2019 roku. Wykonawcą jest Firma Handlowo-Usługową Szymon Walentynowicz.
7. Ruszyły prace inwestycyjne Miasta Giżycka, które przedłużą promenadę wybudowaną w ubiegłym roku w ramach projektu "Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie brzegów Jezior Niegocin i Tajty w miejscowości Wilkasy, Gmina Giżycko".
8. Byłem na Litwie na spotkaniu z Panią Mer Trok Edita Rudelienė, gdzie uzupełniliśmy wspólny wniosk o dofinansowanie z programu Interreg Litwa – Polska w ramach którego wybudujemy świetlicę w Bystrym i wyremontujemy część budynku w Dobie.
9. Kilka razy spotkałem się z przedstawicielami Wód Polskich w sprawie możliwości wydzierżawienia brzegu jeziora Niegocin przy promenadzie w Wilkasach w celu utworzenia miejsca rekreacji, a w przyszłości kąpieliska. Złożyłem wniosek o wydzierżawienie.
UcSzlak Kulinarny Gminy Giżyckozestniczyłem w:
• 1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Gminie Giżycko wraz z delegacją radnych złożyłem kwiaty pod tablicami pamiątkowymi w Bystrym i Wilkasach oraz uczestniczyłem wraz z uczniami SP wilkasy we Mszy świętej,
• w otwarciu V Senior Bowling Cup,
zebraniu sołectwa Wronka na temat możliwości wybudowania świetlicy,
Balu Charytatywnym SOSW w Giżycku,
• spotkaniu wójtów i burmistrzów w MZMGO,
• obchodach Dnia Kobiet w GOKIR,
• spotkaniu członków Klastra Turystycznego "Mazury",
• spotkaniu Komitetu Honorowego związanego z obchodami Święta XXV-lecia 15 GBZ,
Koncercie Ukraińskiego Chóru "Dudaryk" ze Lwowa,
• Spotkaniu Nadleśniczym z Nadleśnictwa Giżycko,
• szkoleniu, konferencji zorganizowanej w Olsztynie pod patronatem Prezydenta RP p.t. Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich,
• wernisażu wystawy „Piwo i browary w Prusach Wschodnich dawniej i dzisiaj” w Galerii "Pod lipą" w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach. O historii i czasach współczesnych browarnictwa na terenie Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego opowiada wystawa, której wernisaż odbył się w galerii „Pod lipą” Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach. IWydatki na oświatęnteresująca ekspozycja w językach polskim i niemieckim pochodzi ze zbiorów Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen w Bawarii, a w Wilkasach poszerzono ją o cenne butelki po piwie i ich porcelanowe zamknięcia, etykiety i metalowe skrzynki, m.in. z byłego browaru w Elblągu. Ta część wystawy stanowi kolekcję Jarosława Andrukajtisa z Giżycka, muzealnika i historyka. Ozdobą wernisażu był koncert zespołu Piwny Odcień Bluesa.
Zorganizowałem:
• Kolejne spotkanie w sprawie utworzenia Szlaku Kulinarnego Gminy Giżycko – mamy uzgodniony regulamin i logo,
• Spotkanie z Panem Dariuszem Wasielą Zastępcą Dyrektora KOWR w Olsztynie w sprawie przejęcia nieruchomości pod inwestycję celu publicznego,
• Zawody bowlingowe z okazji Dnia Sołtysa,
Na zakończenie przedstawię Państwu informacje o finansowaniu oświaty.

Sprawozdanie Wójta:


Materiał wideo z VI sesji:

1.    Trwają prace remontowe w trzech świetlicach: w Sołdanach, Spytkowie i Sterławkach Małych. Pomieszczenia zostaną wymalowane, naprawiony dach, wyremontowana podłoga i zamontowany alarm. Do świetlic zostanie zakupione niezbędne wyposażenie kuchenne. Prace są realizowane w ramach projektu: Razem bliżej integracji w Gminie Giżycko.
2.    Sprzedaliśmy samochód strażacki OSP z Kamionki do gminy Wodynie. Dziękuję Zbigniewowi Mrozowi za ogromne zaangażowanie w doprowadzenie do transakcji.
3.    Sprzedaliśmy samochód Nissan Navara, a kupiliśmy Dacie Duster.
4.    Zorganizowaliśmy trzecią Inscenizację bitwy zimowej w Lesie Miejskim w Gajewie koło Giżycka.
5.    Miałem spotkanie z Komendantem Policji Przemysławem Rawą w sprawie możliwości dofinansowanie do zakupu nowej łodzi.
6.    Odwiedził mnie Pan Komendant PSP w Giżycku Jacek Baczewski w sprawie możliwości uzyskania wsparcia finansowego do zakupu nowego samochodu operacyjnego.
7.    W rankingu Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w kategorii gmin wiejskich za rok szkolny 2017/2018 zdobyliśmy zaszczytne X miejsce.

Uczestniczyłem w :
•    prawie wszystkich zebraniach sołeckich podczas których dokonano wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej. Mamy 7 nowych sołtysów. Wszystkim serdecznie gratuluję,
•    odprawie Komendy Powiatowej Policji w Giżycku,
•    Naradzie Rocznej podsumowującej działalność w Powiatowej Straży Pożarnej. W 2018 roku giżyccy strażacy prowadzili 839 interwencje w tym 295 związane z pożarami, 487 z miejscowymi zagrożeniami, w 57 przypadkach zgłoszenia okazały się alarmami fałszywymi,
•    Radzie FOWJM, która zmienia nieco swój profil działania,
•    I Zimowych Zawodach Strzeleckich o Puchar Wójta Gminy Giżycko,
•    zebraniu sprawozdawczym OSP Spytkowo,
•    pogrzebie wieloletniego pracownika Urzędu Gminy śp. Czesławy Szymańskiej,
•    pogrzebie śp. Sławomira Kędzierskiego.

Zorganizowałem:
•    cykliczne spotkania w sprawie inscenizacji działań wojskowych w lesie w których brał udział Pan Burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz, dyrektor CPiIT Robert Kempa, Dyrektor GOKiR Ewa Sobieska, przedstawiciel nadleśnictwa oraz wojska,
•    spotkanie w sprawie regat Rząd Samorząd, których w tym roku jesteśmy głównym organizatorem,
•    zebranie sołtysów i omówienie najważniejszych tematów,
•    spotkanie z Panią Ewą Kundą Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku w Wodach Polskich, w celu omówienia możliwości współpracy,
•    spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Giżycko Panem Krzysztofem Dąbkowskim na którym poruszaliśmy tematy możliwości wspólnych działań i zamiany nieruchomości,
•    kolejne spotkanie z podmiotami gastronomicznymi na którym ustalaliśmy możliwości promocji kulinarnej naszej gminy.

    Zapraszam do udziału w akcji „Gmina Giżycko – tu mieszkam, jestem zameldowany i ten adres podaję w druku PIT”. Jej celem jest zmotywowanie osób mieszkających na naszym terenie dotychczas bez meldunku do dokonania obowiązku meldunkowego zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania. Dzięki odprowadzaniu przez nie podatków zasilających nasz budżet gmina zyskuje środki na realizację inwestycji i rozwój. Akcja potrwa do 30 kwietnia 2019 roku, a jej uczestnicy wezmą udział w losowaniu cennych nagród, m.in. finansowych po 500 zł, voucheru na lot motolotnią i karnetów na Park Wodny Wilkasy. Wystarczy zameldować się i dostarczyć do Urzędu Gminy kopię I strony rozliczenia PIT za rok 2018 złożonego w Urzędzie Skarbowym z adresem miejsca zamieszkania na terenie gminy.
Do wygrania:
- 3 nagrody po 500 zł, - voucher na lot motolotnią, - 10 karnetów z wejściami na basen Parku Wodnego w Wilkasach, - 10 karnetów na kręgielnię Parku Wodnego w Wilkasach, - 10 karnetów z wejściami na siłownię Parku Wodnego w Wilkasach, - 10 maskotek gminnego kormorana.
    21 stycznia 2019 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wznowił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub – w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną – w formie papierowej.
    Ruszyły dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Giżycko na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska. Z myślą o środowisku zachęcam mieszkańców gminy do skorzystania z dofinansowania na zadania w zakresie:
1) budowie przydomowej oczyszczalni ścieków służącej do odprowadzania i oczyszczania ścieków socjalno-bytowych o przepustowości do 7,5 m3/dobę;
2) budowie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego;
3) budowie studni/ujęcia wody niezbędnej do zaspokojenia potrzeb bytowych/modernizacja SUW;
4) zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej lub/i chłodu – pompa ciepła o zainstalowanej mocy do 100 kW*;
5) wyposażeniu budynku mieszkalnego lub wymianie ogrzewania węglowego na proekologiczne – źródła ciepła opalane biomasą o zainstalowanej mocy do 50 kW;
6) budowie źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne – systemy fotowoltaiczne o mocy do 40 kW;
7) wyposażeniu budynku mieszkalnego lub wymianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe.
O dotację celową mogą ubiegać się: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Dotacja przydzielana jest w wysokości 10% realizowanej inwestycji, ale nie więcej niż 3.000,00 zł.
Dotacja obejmuje koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku o rozliczenie dofinansowania, tj:
• koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji, w tym koszty przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją w przypadku pozyskania środków z innych źródeł;
• koszty zakupu i montażu instalacji i urządzeń, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem;
• koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń;
• koszty robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia;
• koszty wykonania wewnętrznych i zewnętrznych instalacji i przyłączy wraz z materiałami.

Sprawozdanie Wójta


Materiał wideo z V sesji:

IV sesja Rady Gminy GiżyckoMinutą ciszy uczciliśmy pamięć zamordowanego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz naszego byłego radnego, zmarłego Krzysztofa Amielawskiego.

Uczestniczyłem w:
* Spotkaniu Wigilijnym w SP Spytkowo oraz OSP Spytkowo,
* Radzie Nadzorczej GZK,
* Spotkaniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na temat projektu przebudowy drogi przy amfiteatrze w Wilkasach,
* Zimowym Koncercie w GOKiR.

Zorganizowałem:
* Spotkania z Burmistrzem i przedstawicielami współorganizatorów w sprawie organizacji inscenizacji działań wojennych w Lesie Miejskim w dniu 3 lutego,
* Spotkanie z Panem Jackiem Ciechanowiczem na którym omawialiśmy możliwości wspólnych działań,
* Spotkanie z podmiotami gastronomicznymi w sprawie utworzenia Szlaku Kulinarnego Gminy Giżycko,
* Zebrania sołeckie na których odbywają się wybory sołtysów i rad sołeckich. 
Kalendarz zebrań dostępny jest na stronie ugg.pl .

Sołtysem sołectwa Bogacko został Pan Daniel Skrobisz.
Sołtysem sołectwa Kamionki Pan Ryszard Mazurczyk.
Sołtysem sołectwa Grajwo została Pani Agata Ryńska
Na sołtysa sołectwa Kąp wybrano Panią Wiolettę Wilucką.
Pani Dorota Harasimowicz ponownie została wybrana na sołtysa wsi Upałty.
Na sołtysa sołectwa Sołdany wybrano Pana Józefa Trąbkę.
Na sołtysa sołectwa Antonowo wybrano Pana Kamila Amielwaskiego
Sołtysem Sołectwa Pierkunowo została Pani Alicja Olszewska.
Na sołtysa Sołectwa Upałty Małe ponownie wybrano Panią Małgorzatę Kamińską.
Sołtysem Sołectwa Kruklin została Pani Krystyna Krasnickas.
Sołtysem Sołectwa Gajewo został ponownie Pan Marian Rucki.
Sołtysem Sołectwa Pieczonki została ponownie Pani Emilia Czarniecka.

ZAPRASZAM na Zimową Inscenizacje w Lesie Miejskim, która odbędzie się 03.02.2019 o godz. 12.00.


Sprawozdanie:Materiał wideo z IV sesji:

W 2019 roku nadal będzie funkcjonowała bezpłatna autobusowa komunikacja miejsko-gminna!
Radni jednogłośnie uchwalili budżet na rok 2019.
Porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowań - zobacz.

 1. Mikołajkowy konwójW ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 GMINA GIŻYCKO otrzymała kolejne dofinansowanie w wysokości 376 119,00 zł na budowę drogi na ul. Makowej w Wilkasach.
 2. W obecności przedstawicieli samorządu województwa, lokalnych władz, duchowieństwa oraz służb mundurowych uroczyście przekazano w ręce miejscowych druhów z OSP Kamionki nowe Volvo prosto z taśmy produkcyjnej. Jest to pierwszy w Kamionkach nowy bojowy wóz pożarniczy, który posłuży im na pewno przez wiele lat.
 3. Mikołajowy konwój rozpoczął już 6 grudnia udając się z paczkami do tych dzieci, które ze względu na swój rodzaj niepełnosprawności nie mogły bawić się w Pięknej Górze. Mikołajowy konwój Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach już po raz czwarty zajechał do Przystani Świętego Mikołaja w zaprzyjaźnionym Centrum Aktywnego Wypoczynku „Gwarek” w Pięknej Górze. Był to jego 23. zimowy sezon, kiedy wyrusza w trasę ze świątecznymi paczkami sprawiającymi, że chore i niepełnosprawne dzieci promienieją radością i uśmiechem.
 4. Podpisałem umowę z Firmą Handlowo-Usługową Szymon Walentynowicz na "Zagospodarowanie terenu nadbrzeża nad jeziorem Niegocin w Wilkasach, GMINA GIŻYCKO". Zakres prac obejmuje: plac postojowy wraz z drogami manewrowymi pod campery i przyczepy kempingowe (43 miejsca postojowe), mała architektura 2 zjazdy - wjazd i wyjazd, przepusty pod zjazdami. Termin wykonania: do 31.10.2019 roku.
 5. Podpisałem umowę z Przedsiębiorstwem Transportowo-Sprzętowym Budownictwa "PYZAK" Anna Pyzak na "Zagospodarowanie terenu nadbrzeża nad jeziorem Niegocin w Bystrym, GMINA GIŻYCKO". Zakres prac obejmuje: zagospodarowanie placu rekreacyjnego wraz z wolno stojącą altaną grillową, miejsce na ognisko, podwójne huśtawki, kolumnada: 40 pionowych drewnianych słupów, przeplecionych płaszczyznami nasadzeń roślinnych (4 płaszczyzny nasadzeń), leżaki wypoczynkowe (3 rzędy ławek), plac fitness: siłownia zewnętrzna (10 urządzeń) do ćwiczeń z kolumnadą 31 pionowych drewnianych słupów, przeplecionych płaszczyznami nasadzeń roślinnych (3 płaszczyzny nasadzeń), linarium (1 kpl.), boisko do siatkówki plażowej, plaża o powierzchni piaszczystej, witacz, układ komunikacji samochodowej, pieszo-rowerowej, pieszej, stojaki na rowery, kosze naśmieci. Termin wykonania: do 31.10.2019 roku.

 

WigiliaUczestniczyłem w :

 • 27 Polskiej Wigili zorganizowanej przez GOKiR w Wilkasach w hotelu Tajty,
 • zabawie choinkowej sołectwa Gajewo w SP 3,
 • Mikołajkowych Zawodach Wspinaczkowych dla dzieci do lat 12, które przeprowadził Wspinaczkowy Klub Sportowy "Piżmakowe Wiewióry",
 • czytaniu dla Niepodległej zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Wilkasach w sali gimnastycznej Parku Wodnego Wilkasy,
 • kiermaszu Bożonarodzeniowym w SOSW,
 • IX BOŻONARODZENIOWY JARMARK i WIGILIA NA PASAŻU, gdzie swoje wyroby prezentowała Rada Rodziców z SP w Wilkasach,
 • Walne SWJM 2020 w CK Kłobuk w Mikołajkach,
 • występie chorwackiego zespołu Klapa Sagena - zaproszenie w imieniu Ambasady Republiki Chorwacji w Warszawie - ul. Mazurska 4 Klub Garnizonowy - 15 GBZ,,
 • otwarciu w Sołdanach nr 31 w gminie Giżycko ZAKŁADU MAZURSKA JAGNIĘCINA, gdzie Barbara Niedziejko sprzedaje: mięso jagnięce i baranie, kiełbasy, kabanosy, pasztet i inne,
 • SP Spytkowo – brałem udział w ewaluacji, której celem było pozyskiwanie informacji zapewniającej obiektywną ocenę działalności szkoły.

Zorganizowałem:

 • spotkanie z  burmistrzem Wojciechem Karolem Iwaszkiewiczem – omówiliśmy kontynuacje wspólnego finansowania komunikacji autobusowej miejsko-gminnej oraz potrzebie rozważenia wprowadzenia zmian w trasach,
 • spotkanie z podmiotami gastronomicznymi, na którym ustaliliśmy możliwość promocji Kulinarnego Szlaku Gminy Giżycko,
 • spotkanie z Panią wójt  Barbarą Mazurczyk i Panem wójtem Bohdanem Mohyłą, omawialiśmy możliwości wspólnych działań,
 • spotkanie z Panem Robertem Kempą na temat organizacji zimowej inscenizacji wojskowej w Lesie Miejskim,
 • spotkanie z Panem Nadleśniczym Krzysztofem Dąbkowskim, na którym omówiliśmy kwestie możliwości wyznaczenia w lesie trasy biegowej dla narciarzy oraz trasy pieszo-rowerowej oraz kwestię organizacji zimowej inscenizacji i innych imprez w Lasach Państwowych.

 

 • Zapraszam do udziału w akcji „Gmina Giżycko – tu mieszkam, jestem zameldowany i ten adres podaję w druku PIT”. Jej celem jest zmotywowanie osób mieszkających na naszym terenie dotychczas bez meldunku do dokonania obowiązku meldunkowego zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania. Dzięki odprowadzaniu przez nie podatków zasilających nasz budżet gmina zyskuje środki na realizację inwestycji i rozwój. Akcja potrwa do 30 kwietnia 2019 roku, a jej uczestnicy wezmą udział w losowaniu cennych nagród, m.in. finansowych po 500 zł, voucheru na lot motolotnią i karnetów na Park Wodny Wilkasy. Wystarczy zameldować się i dostarczyć do Urzędu Gminy kopię I strony rozliczenia PIT za rok 2018 złożonego w Urzędzie Skarbowym z adresem miejsca zamieszkania na terenie gminy. Do wygrania:
  - 3 nagrody po 500 zł, - voucher na lot motolotnią, - 10 karnetów z wejściami na basen Parku Wodnego w Wilkasach, - 10 karnetów na kręgielnię Parku Wodnego w Wilkasach, - 10 karnetów z wejściami na siłownię Parku Wodnego w Wilkasach, - 10 maskotek gminnego kormorana.
 • Zapraszam na Bal Charytatywny Szkoły Podstawowej w Spytkowie .
 • Zapraszam do udziału w konkursie grantowym, który trwa do 4 stycznia 2019r.

Sprawozdanie Wójta


Materiał wideo z III sesji:

Uroczysta sesja odbyła się 22.11.2018, a poprzednia 30.10.2018.

1.    Wniosek o dofinansowanie pod nazwą „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim” jest na liście beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie.
W ramach projektu wybudowany i wyposażony zostanie budynek filii biblioteki publicznej ze sceną zewnętrzną w Bystrym, który wykorzystywany będzie do organizacji różnorodnych imprez kulturalnych i wydarzeń przyciągających turystów i lokalną społeczność. Zaplanowano również adaptację pomieszczeń w części budynku świetlicy wiejskiej w Dobie, znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków. Zostanie zagospodarowane tam nieużywane pomieszczenie celem wydzielenia lokalu do prowadzenia zajęć związanych z funkcją kulturalną i artystyczną wraz z wyposażeniem. W celu efektywnego wykorzystania powyższych obiektów przewidziano realizację wielu wspólnych polsko-litewskich działań kulturalnych i wydarzeń artystycznych. Projekt realizowany będzie od stycznia 2019 roku do końca 2020. Jego całkowita wartość to 912.848,46 Euro, z czego dofinansowanie (85 %) – 775.921,16 Euro, wkład własny partnerów (15 %) – 136.927,29 Euro.
2.    Nowy samochód pożarniczy przyjechał już do strażaków OSP w Kamionkach.
3.     Przekazałem sprzęt pożarniczy do OSP Spytkowo i Kamionki zakupiony ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. W ramach zadania zakupiono defibrylatory, parawany do osłony miejsca zdarzenia, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy, zestaw podpór i klinów do stabilizacji pojazdu, przenośny zestaw oświetleniowy, detektor napięcia oraz sprzęt do oznakowania terenu akcji.
4.    Podpisałem umowy – na wykonanie inwestycji zagospodarowania nabrzeża w Bystrym oraz wykonania parkingu przy promenadzie w Wilkasach – oba zadania z dofinansowania.
5.    Zorganizowałem spotkanie z sołtysami podczas którego zostali przeszkoleni z obsługi terminala płatniczego.

Uczestniczyłem w :
•    Wieczorze z poezją patriotyczną w Gimnazjum Bystry,
•    Mszy świętej w Bystrym za Ojczyznę i złożeniu kwiatów pod tablicą pamiątkową,
•    Mszy świętej w Wilkasach za Ojczyznę i inscenizacja dzieci z GOKiR,
•    rozstrzygnięciu konkursu plastycznego "Niepodległa Polska".
•    Marszu uczniów i grona pedagogicznego SP Wilkasy,
•    Wieczornicy w SP w Spytkowie,
•    Radzie Nadzorczej GZK,
•    Radzie FOWJM,
•    Uroczystym apelu, podczas którego dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Marek Sokołowski, dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej płk Norbert Iwanowski, Dyrektor Oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie Pan Zbigniew Żujewski wraz z najbliższą rodziną śp. Aleksandra Szczygło odsłonili popiersie upamiętniające Ministra Obrony Narodowej,
•    GOKiR we wspaniałym koncercie poświęconym pamięci zmarłych artystów,
•   Spotkaniu i wykonaniu pieśni patriotycznych oraz w Wieczorze Seniora w Upałtach Małych,
•    Pikniku sołeckim p.t. "Co powie ryba", kończącym inwestycję „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury publicznej w Sołectwie Kożuchy Wielkie”,
•    Jubileuszowej edycji konkursu Pięknego Czytania,
•    Szkoleniu zorganizowanym przez LGD9 na temat promocji regionu,
•    II Turnieju w ramach III Mistrzostw Sołectw Gminy Giżycko w Piłce Siatkowej,
•    Konferencji Gospodarczo - Inwestycyjnej pod nazwą "Mazury to Biznes"

GMINA GIŻYCKO w ramach projektu Polska Bezgotówkowa wyposaża sołtysów w terminale płatnicze. Transakcje dokonane za pomocą terminali będą szybsze i bezpieczniejsze. Pieniądze z podatków będą bowiem bezpośrednio trafiały na konto GMINY GIŻYCKO.
W Urzędzie Gminy Giżycko można również dokonać płatności kartą lub telefonem.

Sprawozdanie z działalności Wójta


Materiał wideo z II sesji:

I Sesją Rady Gminy GiżyckoNowa kadencja 2018 - 2023 rozpoczęła się 22 listopada 2018 roku I Sesją Rady Gminy Giżycko.
Radni oraz Wójt Marek Jasudowicz złożyli uroczyste ślubowanie.
Przewodniczącą Rady Gminy Giżycko została Agnieszka Konc.
Na Wiceprzewodniczących wybrano Marię Juchniewicz oraz Waldemara Trykacza.

Ustalono skład ilościowy i osobowy czterech komisji stałych:
- Komisji Rozwoju Gospodarczego,
- Komisji Oświaty i Spraw Społecznych,
- Komisji Rewizyjnej,
- Komisji skarg, wniosków i petycji.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Marian Rucki.
Przewodniczącym Komisji skarg, wniosków i petycji został Piotr Dowgiałło.

Materiał wideo z I sesji:

Facebook