gmina5

XLI Sesja Rady Gminy Giżycko - 25.1…

Poprzednia sesja odbyła się 28.10.2021 r. 1. Dofinansowanie dla Gminy Giżycko. Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekr...

Czytaj więcej

XL Sesja Rady Gminy Giżycko - cofni…

Poprzednia sesja odbyła się 29.09.2021 r.  Uczestniczyłem w : 1.   V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy.2.    Spotkaniu w sprawie ścieżek ...

Czytaj więcej

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej

XXXVI sesja Rady Gminy - 29.06.2021…

Najważniejszym punktem dzisiejszej sesji była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium. Przedstawiony został Raport o stanie Gminy Giżycko, który ob...

Czytaj więcej

XXXV sesja Rady Gminy - 26.05.2021r…

Gmina Giżycko udziela pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 1803...

Czytaj więcej

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy…

W tym roku odnotowaliśmy rekordowy wynik poziomu wydatków inwestycyjnych. Obecnie budżet 2021 r. zawiera wydatki w wysokości 67.551.414,33 zł, w tym i...

Czytaj więcej

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gmin…

SESJA XXXIII    31.03.2021 r.Ponieważ  była to sesja nadzwyczajna, sprawozdanie z działalności przedstawiam poniżej.1.      18 lutego 2021 r. w siedzi...

Czytaj więcej

XXXII sesja Rady Gminy - 25.03.2021…

Gmina Giżycko przystępuje do programu który umożliwi budowę tanich mieszkań pod wynajem z możliwością dojścia do własności. Radni Gminy Giżycko stosun...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

XVIII sesja Rady Gminy - powstała Bystra Plaża

Poprzednia sesja odbyła się 19.12.2019
1.    Zakończyliśmy realizację zadania pt. „Razem bliżej integracji w Gminie Giżycko” zgodnie  z umową  o dofinansowanie projektu z dnia 22 grudnia 2017 roku. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych.
W ramach operacji wyremontowano świetlice wiejskie w Spytkowie, Sterławkach Małych i Sołdanach. Zakres prac w Spytkowie obejmował wykonanie: ścian działowych wewnętrznych, schodów i barier, łazienki oraz podjazdu dla niepełnosprawnych, nowych instalacji elektrycznych  i sanitarnych, docieplenie podłóg wraz z pełnym remontem pomieszczeń. W Sterławkach Małych wykonano: malowanie pomieszczeń, wymianę okien i drzwi, docieplenie budynku, łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, izolację fundamentów, remont pokrycia dachowego, montaż alarmu i oświetlenia. Prace budowlane w Sołdanach polegały na naprawie dachu i dociepleniu budynku, wykonaniu łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, rozbiórce pieca kaflowego i wymianie ogrzewania, malowaniu pomieszczeń, remoncie podłogi, wykonaniu instalacji elektrycznej oraz montażu alarmu. W wyniku realizacji projektu powstał Klub Integracji Społecznej w Spytkowie oraz Centrum Aktywności Lokalnej w Sterławkach Małych, a także Centrum Aktywności Lokalnej w Sołdanach.
2.Bystra Plaża    Zrealizowaliśmy projekt pt. „Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych na cele turystyczne jeziora Niegocin w miejscowościach Bystry i Wilkasy, Gmina Giżycko” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.
W ramach projektu na nadbrzeżu jeziora Niegocin w miejscowości Bystry został utworzony teren rekreacyjny z altaną grillową, miejscem na ognisko, kolumnadą drewnianych słupów przeplecioną nasadzeniami roślinnymi, leżakami wypoczynkowymi, placem fitness z siłownią zewnętrzną, linarium i ciągiem pieszo - jezdnym. Powstała także piaszczysta plaża z boiskiem do siatkówki plażowej. Plaża gminna wzbogaciła się o nowe urządzenia zabawowe. W ramach zagospodarowania terenu nadbrzeża jeziora Niegocin w miejscowości Wilkasy powstał plac postojowy przeznaczony pod kampery i przyczepy campingowe wraz z małą architekturą – toaletą przenośną oraz koszami do segregacji odpadów. Wartość całkowita projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie wynosi 1.067.365,24 zł, dofinansowanie to kwota 841.772,19 zł, co stanowi 80% kosztów całkowitych, pozostałe środki - 225.593,05 zł - stanowią wkład własny gminy.
3.    Dnia 20 września 2019 r. pomiędzy Międzynarodowym Instytutem Outsourcingu, a Gminą Giżycko została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych skierowanego do dorosłych mieszkańców pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego”. Grantobiorca – Gmina Giżycko otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Giżycko” w kwocie 80.640 zł stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu. W ramach projektu na terenie gminy Giżycko zostanie przeprowadzonych 12 bezpłatnych szkoleń dla 144 osób - mieszkańców gminy powyżej 25 roku życia - mających na celu podniesienie kompetencji cyfrowych w celu lepszego korzystania z usług świadczonych przez Internet w celach zawodowych, edukacyjnych oraz rekreacyjnych.
W ramach realizacji projektu zakupiono 12 przenośnych komputerów wraz z szafą mobilną do ich przechowywania oraz ładowania, które będą wykorzystywane podczas szkoleń.
4.      Ruszył dodatkowy nabór wniosków do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Wnioski przyjmuje  Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami.
Dotacja przeznaczona jest na usuwanie wyrobów zawierających azbest dla właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na terenie Gmina Giżycko. W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 70 % jego kosztów kwalifikowanych (maksymalny poziom dofinansowania określony zostanie w momencie podpisania umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie). Pozostałą część kosztów zadania pokrywa wnioskodawca.
5.     Budujemy i wyposażamy budynek filii biblioteki publicznej ze sceną zewnętrzną w miejscowości Bystry. Gmina Giżycko realizuję inwestycję pn. „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim                  i giżyckim” w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska: priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Projekt realizowany w partnerstwie z Administracją Samorządu Rejonu Trockiego, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wilkasach oraz Pałacem Kultury w Trokach. Liderem projektu jest Gmina Giżycko.
Obiekt wykorzystywany będzie do organizacji różnorodnych imprez kulturalnych oraz wydarzeń organizowanych zarówno dla lokalnej społeczności, jak i przybyłych turystów.
Całkowita wartość projektu to 909.951,68 Euro, z czego:
- dofinansowanie – 773.458,91 Euro (w tym Gmina Giżycko - 459.101,24 Euro)
- wkład własny partnerów projektu – 136.492,77 Euro.
6.    GOKIR znów ruszył do boju. Tym razem  w Międzynarodowym Przeglądzie Śpiewu i Tańca POLSKA-ROSJA-LITWA.  Była wizyta w Obwodzie Kaliningradzkim i Korszach. Jak zawsze mamy czym się chwalić. Sukcesów jest wiele i w różnych kategoriach:
Solistki- I miejsce Olivia Wróbel, I miejsce Julia Dowgiałło
II miejsce - Małgorzata Górna, III miejsce - Wiktoria Mijal
wyróżnienie Anna Sacharczuk i Amelia Somionka,
Zespoły: I miejsce - mini formacja Fantazja, II miejsce - M.O.Z.A.
wyróżnienie specjalne: Gwiazdeczki i Mini Gwiazdeczki.
O puchary walczyli nasi tancerze i wokaliści śpiewali kolędy i pastorałki.
III miejsce 7-9 latki - Aurelia Kowalewska
Wyróżnienie 7-9 latki - zespół Nuteczki, Wyróżnienie 10-12 lat- zespół Wilkaskie Trio
Wyróżnienie 13-16 lat - Julia Matyjasek
I miejsce open- Barbara Somionka
III miejsce open- zespół Jarzębiny
7.    Jak każdego roku, Gmina Giżycko wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To już 28 finał. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała w niedzielę 12 stycznia 2020 roku w Bystrym.
Z Orkiestrą grali również druhowie OSP Spytkowo. Dla dzieci i młodzieży druhowie przygotowali specjalny tor przeszkód, w którym nagrodą dla zdobywców trzech pierwszych miejsc była przejażdżka po okolicy dwoma ciężkimi pojazdami strażackimi. Nad całością dzielnie czuwał GOKiR .
8.    W sobotę obchodziliśmy czwartą rocznicę powstania Klubu Seniora funkcjonującego przy GOKiR Wilkasy. Podsumowano rok ubiegły i przedstawiono plany na obecny, a później była dobra zabawa przy muzyce, pysznym jedzeniu i wspólnych rozmowach. Dziękuję Przewodniczącej Rady Gminy Giżycko Agnieszce Konc za reprezentowanie mnie na uroczystości.
9.    W SP Wilkasy pięknie zaprezentowano jasełka. W Szkole Podstawowej w Spytkowie, wciąż jeszcze czuć magię Świąt. Dnia 14.01.2020 roku odbyły się Bożonarodzeniowe Jasełka:  „NIEBO-ZIEMIA-PIEKŁO”. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Izabelli Piech mogliśmy podziwiać wspaniałą grę aktorską. Tym razem nie tylko uczniowie brali udział w przedstawieniu ale również nauczyciele. Wszyscy pięknie się spisali. Całość przeplatały wspólnie śpiewane kolędy przy akompaniamencie jednego z uczniów szkoły.
Uczestniczyłem w:
•    II Sesji Rady Seniorów
Zorganizowałem:
•    Spotkania w sprawie inscenizacji Bitwy zimowej na Mazurach. Mamy wsparcie finansowe od Marszałka województwa Marka Gustawa Brzezina. Zapraszam na inscenizację 09 lutego o godzinie 12.00.
Zapraszam na I Bal Sołtysa Gminy Giżycko który odbędzie się 22 lutego w Porcie Bogaczewo.


Sprawozdanie Wójta:


Materiał wideo z XVIII sesji:

© 2019 Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko
Facebook