jasudowicz-4-ostrow-1

Podsumowanie roku 2023 - cz1

Inwestycje w infrastrukturę drogową: Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1736 N na drogę wewnętrzną na dz. geod. nr: 37/3; 39/11 i 39/13 w miejscow...

Czytaj więcej

LXXVII Sesja Rady Gminy Giżycko - u…

Uchwalono dobry budżet na rok 2024. Dochody budżetu na 2024 rok wynoszą 63 200 663,98 zł, z tego: dochody bieżące 52 004 140,35 zł dochody mają...

Czytaj więcej

LXXV Sesja Rady Gminy Giżycko - nis…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 31.10.2023r.  1.    Jak co roku, Gmina Giżycko uroczy...

Czytaj więcej

LXXIV Sesja Rady Gminy Giżycko - II…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.09.2023r.  1.    Sukces Infrastruktury Kadencji 20...

Czytaj więcej

LXIX Sesja Rady Gminy - 100% Za Wot…

Radni jednogłośnie głosowali za wotum zaufania. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2022, sprawozdaniem finansowym G...

Czytaj więcej

LXVII Sesja Rady Gminy - ruszyły re…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.04.2023r.  1.    Gmina Giżycko otrzymała dofinanso...

Czytaj więcej

LXV Sesja Rady Gminy - lasy, jezior…

Poprzednia sesja, odbyła się 09.03.2023r.  1.    Trwa budowa miejsca obsługi rowerowej w Świdrach i Bogacku. W Świdrach wiata wypoczynkowa powstani...

Czytaj więcej

LXIV Sesja Rady Gminy - dofinansowa…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 19.01.2023r.   1.    Uczestniczyłem w zebraniach wie...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

LXVII Sesja Rady Gminy - ruszyły remonty dróg asfaltowych

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.04.2023r.  
1.    Gmina Giżycko otrzymała dofinansowanie ze środków z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - z dochodów Województwa za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej w 2023 roku - na zadanie pn. „Budowa drogi wewnętrznej na działce geod.
nr 139 wraz z budową zjazdu na drogę powiatową nr 1823 N w miejscowości Kożuchy Wielkie” w kwocie 50.000,00 zł. Droga wewnętrzna w msc. Kożuchy Wielkie, stanowi dojazd do zaplecza istniejącej zabudowy zagrodowej oraz pól uprawnych.
2.    Kolejne pozyskane dofinansowanie na inwestycje w Gminie Giżycko w ramach konkursu pn. „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” w 2023 roku. Pozyskaliśmy 30 000 zł na zadanie pn. „Ogród teatralny na ul. Akacjowej w Gajewie”. W ramach inwestycji zaplanowano stworzenie miejsca do integracji, relaksu i wyciszenia. Mały ogród teatralny będzie wspólnym terenem zielonym, dostępnym dla wszystkich pragnących ciszy i spokoju.
3.    Gminny Zakład Komunalny w Bystrym, Gmina Giżycko nabył kolejny autobus, który zastąpi jeden z czerwonych. Już niedługo pojawią się następne. Dzięki tym autobusom zwiększy się komfort i ekonomia transportu publicznego.
4.    Biało-Czerwony Rodzinny Rajd po Gminie Giżycko odbył się 02 maja 2023 w Święto Flagi. Tradycyjnie już mieszkańcy naszej gminy nie zapomnieli o uczczeniu świąt przydających na początek maja. Z okazji Święta Flagi 30 śmiałków stanęło dzisiaj na starcie biało-czerwonego rodzinnego rajdu rowerowego. Okazało się, że kilka godzin spędzonych na jednośladach na malowniczej trasie wiodącej wzdłuż jeziora Tajty było strzałem
w dziesiątkę
5.    Tegoroczna majówka to nie tylko Biało-Czerwony Rajd Rowerowy, ale również obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uświetniła ją uroczysta Msza Święta w kościele św. Rafała Kalinowskiego w Wilkasach z udziałem pocztów sztandarowych szkół i OSP oraz asysty honorowej 41. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej.
W uroczystościach uczestniczył Pan Dimitry Zurabishvili Mer partnerskiego samorządu Mtskheta z Gruzji wraz z delegacją, która wspólnie z mieszkańcami Gminy Giżycko wzięła udział w uroczystej Mszy Świętej. A po mszy, pod tablicą ku czci poległym o wolność Polski, nastąpiło wspólne złożenie wieńców i kwiatów.
Podczas wizyty delegacji z Gruzji omawiano także współpracę partnerską między naszymi samorządami, możliwość promowania regionów oraz programów współpracy.
6.    Inwestycje w Gminie Giżycko:
•    Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Giżycko w obrębach miejscowości: Bogacko, Wrony Nowe, Wronka, Wilkasy i Gajewo. Prace przebudowy dróg już trwają. Gmina Giżycko otrzymała promesę na kwotę planowanej inwestycji w wysokości 4 560 000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji to 5 688 190,08 zł. Wkład własny to 1 128 190,08 zł.  Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie.
•     Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Giżycko w obrębach: Kamionki, Wrony, Bogaczewo, Spytkowo, Sołdany, Kożuchy Wielkie, Szczybały Giżyckie. Obecnie zakończyły się  prace na drodze gminnej w Bogaczewie. Gmina Giżycko otrzymała promesę na kwotę planowanej inwestycji w wysokości 5 397 640,95 zł. Całkowity koszt inwestycji to
5 681 727,32 zł. Wkład własny to 284 086,37 zł. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie.
•    W miejscowości Gajewo (Sołectwo Gajewo) realizowana jest inwestycja przebudowy ul. Żółtej. Droga o długości 0,261 km i szerokości 6 m zostanie wykonana z kostki brukowej. Powstanie chodnik o szerokości 2,5 m, pobocze 1 x 0,75 m, zjazdy 4 m, oznakowanie pionowe i kanał technologiczny.
7.    11 maja 2023 roku na terenie Gminy Giżycko odbyły się ćwiczenia Obrony Cywilnej „Mierzeja-23” realizowane na zlecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. W ćwiczeniu udział wzięły gminne formacje Obrony Cywilnej, 41 Batalion Lekkiej Piechoty w Giżycku oraz Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Bystrym. Głównym celem ćwiczenia było określenie sprawności instytucji gminnych na wypadek konieczności: uruchomienia Stałego Dyżuru, treningu Akcji Kurierskiej, zabezpieczenia w dodatkowe źródło energii Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z. o.o. w Bystrym. Brak ciągłości dostaw prądu w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z. o.o. Bystry 1H stanowił główny epizod ćwiczenia. Ciągłość dostawy prądu zabezpieczył 41 Batalion Lekkiej Piechoty w Giżycku podłączając do sieci agregat prądotwórczy o mocy 35 kW. Podczas przeprowadzonych ćwiczeń osiągnięto zakładane cele szkoleniowe. Zarówno w etapach przygotowawczych jak i w trakcie trwania samego ćwiczenia uczestnicy wykazali duże zaangażowanie w realizację powierzonych zadań.
8.    Do 19 maja w Urzędzie przyjmowane są oświadczenia od rodziców chcących skorzystać z dofinansowania jakie proponuje Gmina Giżycko do półkolonii letnich dla dzieci w wieku 6-15 lat. Jak w roku ubiegłym dobrą zabawę najmłodszym zapewnią: Ośrodek Wypoczynkowy Gwarek na Pięknej Górze, Wioska Surfów w Wilkasach oraz AZS COSA Ośrodek w Wilkasach.  
9.    Świetnie przyjęci zostali dziś przez publiczność muzycy zespołu Wyrwani Z Niewoli, którzy wystąpili na koncercie profilaktycznym „Ku wolności”. Artysta hiphopowy Jacek Zajkowski i  magister psychologii Piotr Zalewski pokazali uczniom Szkoła Podstawowa w Wilkasach i Szkoła Podstawowa w Bystrym piękno życia wolnego od wszelkich form uzależnień w oparciu o chrześcijańskie wartości. Od razu widać było, że artyści potrafią w ekspresowym tempie nawiązać doskonały kontakt z publicznością. Młodzież słuchała ich wspomnień z młodych lat, kiedy wciągnięto ich w nieformalne grupy, kiedy nie szanowali rodziców i byli pogrążeni w różnych używkach.
10.     Uczestniczyłem w III Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w GOKiR Wilkasy.
W repertuarze poświęconym 70. rocznicy śmierci Juliana Tuwima z występem kabaretowym zaprezentowali się na scenie gospodarze, czyli Klub Seniora Gminy Giżycko pod kierownictwem Anny Kajpust. Mnóstwo śmiechu towarzyszyło występowi Ryńskiego Klubu Seniora z Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie ze skeczem „Telefon do babci”, a chwile zadumy u publiczności wywołała przepiękna prezentacja „Pani Twardowskiej” Adama Mickiewicza w wykonaniu Danuty Ostrowskiej. Repertuar ludowy przedstawiły tradycyjnie Jarzębiny, a do wspólnej zabawy zaprosiła trenerka grupy tanecznej Giżycki Uniwersytet III Wieku Maria Bielińska w zumbie i salsie.

Sprzedaż:
1)    działka nr 782 o powierzchni 0,0415 ha, położona w m. Wilkasy o wartości 22 700,00 zł (brutto) nabycie użytkowania wieczystego

Wideo z sesji:

Facebook