jasudowicz-4-ostrow-1

Podsumowanie roku 2023 - cz1

Inwestycje w infrastrukturę drogową: Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1736 N na drogę wewnętrzną na dz. geod. nr: 37/3; 39/11 i 39/13 w miejscow...

Czytaj więcej

LXXVII Sesja Rady Gminy Giżycko - u…

Uchwalono dobry budżet na rok 2024. Dochody budżetu na 2024 rok wynoszą 63 200 663,98 zł, z tego: dochody bieżące 52 004 140,35 zł dochody mają...

Czytaj więcej

LXXV Sesja Rady Gminy Giżycko - nis…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 31.10.2023r.  1.    Jak co roku, Gmina Giżycko uroczy...

Czytaj więcej

LXXIV Sesja Rady Gminy Giżycko - II…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.09.2023r.  1.    Sukces Infrastruktury Kadencji 20...

Czytaj więcej

LXIX Sesja Rady Gminy - 100% Za Wot…

Radni jednogłośnie głosowali za wotum zaufania. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2022, sprawozdaniem finansowym G...

Czytaj więcej

LXVII Sesja Rady Gminy - ruszyły re…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.04.2023r.  1.    Gmina Giżycko otrzymała dofinanso...

Czytaj więcej

LXV Sesja Rady Gminy - lasy, jezior…

Poprzednia sesja, odbyła się 09.03.2023r.  1.    Trwa budowa miejsca obsługi rowerowej w Świdrach i Bogacku. W Świdrach wiata wypoczynkowa powstani...

Czytaj więcej

LXIV Sesja Rady Gminy - dofinansowa…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 19.01.2023r.   1.    Uczestniczyłem w zebraniach wie...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

LXV Sesja Rady Gminy - lasy, jeziora i szpital


Poprzednia sesja, odbyła się 09.03.2023r.
 
Las w Bogacku1.    Trwa budowa miejsca obsługi rowerowej w Świdrach i Bogacku. W Świdrach wiata wypoczynkowa powstanie na miejscu rekreacji, naprzeciwko świetlicy, zaś w Bogacku nad jeziorem. Inwestycja realizowana jest w ramach  budowy Mazurskiej Pętli Rowerowej dofinansowanej z RPO.
2.    Zorganizowałem spotkanie z sołtysami. Przekazaliśmy podstawowe informacje o: funduszu sołeckim, planowanych dożynkach, konkursach, możliwości kontaktu z dzielnicowym, programie Czyste Powietrze, programie opieki nad zwierzętami, programie usuwania azbestu i folii rolniczej.
3.    Gmina Giżycko złożyła wniosek na dofinansowanie do utworzenia 16 miejsc w gminnym klubie dziecięcym. W założeniu klub będzie zapewniał opiekę dzieciom od 1 do 3 roku życia. Inwestycja planowana jest w miejscowości Wilkasy, w budynku po byłym gimnazjum. Pomieszczenia zostaną dostosowane do potrzeb dzieci. W celu poznania specyfiki sprawowania zorganizowanej opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Gminy Giżycko odwiedziłem Miasto Kętrzyn, w którym funkcjonują dwa miejskie żłobki. Spotkanie z Z-cą Burmistrza Maciejem Wróblem pozwoliło na zapoznanie się z tematem. Dziękuję za Konstruktywne rozmowy i wymianę doświadczeń.
Las Bogacko4.    W Urzędzie Gminy gościłem lekarzy z Oddziału Ginekologiczno – Położniczego. Rozmawialiśmy o wysokim poziomie zadowolenia pacjentek z pobytu w tym oddziale. Poruszyliśmy również trudny temat potrzeb kadrowych i sprzętowych. Ustaliliśmy, że postaram się wygospodarować 30 000 zł na zakup sprzętu na oddział położniczy.
5.    Gmina Giżycko przystępuje do realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Wsparcie uczniów ze szkół podstawowych w Gminie Giżycko oraz poprawa warunków edukacji sportowej poprzez zakup niezbędnego wyposażenia”. W ramach projektu gmina Giżycko doposaży: pracownie matematyczną w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne oraz pracownie spec. w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze SPE - w  SP w Bystrym; pracownie dydaktyczną w nowoczesny sprzęt (TIK)- w SP w Wilkasach; w niezbędny sprzęt do zajęć sportowych, gimnastyki – w SP w Bystrym, SP w Upałtach, SP w Wilkasach. Wartość projektu ogółem: 242.591.62. Wnioskowane dofinansowanie: 201.108.45. Procent dofinansowania: 82.90
jeziora6.    Uczestniczyłem w spotkaniu samorządowców w sprawie funkcjonowania szpitala. Zostaliśmy wstępnie poinformowani o potrzebach finansowych i rozwojowych szpitala.
7.    Dziś miałem spotkanie z Prezesem szpitala i Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Omówiliśmy możliwość rozwoju usług szpitala na których mógłby pozyskiwać dodatkowe środki finansowe. Zaproponowano utworzenie CENTRUM REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO w byłym budynku gimnazjum w Bystrym. Podejmujemy wstępne działania w kierunku realizacji takiego przedsięwzięcia.
8.    Zorganizowałem spotkanie z podmiotami związanymi z turystyką wodną. Omówiliśmy temat czystości jezior i sposobów na zapobieżenie ich degradacji.
9.    Uczestniczyłem w spotkaniu zespołu konsultacyjnego w sprawie lasów o zwiększonej funkcji społecznej. Złożyłem wniosek aby Nadleśnictwo Giżycko zweryfikowano zakres i sposób planowanych prac gospodarczych w lasach, w celu ochrony naszego cennego krajobrazu.
10.    Złożyłem wniosek o wprowadzenie sygnalizacji świetlnej regulującej ruch na kanale Niegocińskim w zszpitalwiązku z zamknięciem kanału Łuczańskiego.
11.    W Suwałkach odbyło się spotkanie z partnerami z Litwy w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie na budowę świetlicy w Gajewie.
12.    Złożyliśmy wniosek na dofinansowanie do budowy sali gimnastycznej w Bystrym.

Wideo z sesji:

Facebook