jasudowicz-4-ostrow-1

Podsumowanie roku 2023 - cz1

Inwestycje w infrastrukturę drogową: Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1736 N na drogę wewnętrzną na dz. geod. nr: 37/3; 39/11 i 39/13 w miejscow...

Czytaj więcej

LXXVII Sesja Rady Gminy Giżycko - u…

Uchwalono dobry budżet na rok 2024. Dochody budżetu na 2024 rok wynoszą 63 200 663,98 zł, z tego: dochody bieżące 52 004 140,35 zł dochody mają...

Czytaj więcej

LXXV Sesja Rady Gminy Giżycko - nis…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 31.10.2023r.  1.    Jak co roku, Gmina Giżycko uroczy...

Czytaj więcej

LXXIV Sesja Rady Gminy Giżycko - II…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.09.2023r.  1.    Sukces Infrastruktury Kadencji 20...

Czytaj więcej

LXIX Sesja Rady Gminy - 100% Za Wot…

Radni jednogłośnie głosowali za wotum zaufania. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2022, sprawozdaniem finansowym G...

Czytaj więcej

LXVII Sesja Rady Gminy - ruszyły re…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.04.2023r.  1.    Gmina Giżycko otrzymała dofinanso...

Czytaj więcej

LXV Sesja Rady Gminy - lasy, jezior…

Poprzednia sesja, odbyła się 09.03.2023r.  1.    Trwa budowa miejsca obsługi rowerowej w Świdrach i Bogacku. W Świdrach wiata wypoczynkowa powstani...

Czytaj więcej

LXIV Sesja Rady Gminy - dofinansowa…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 19.01.2023r.   1.    Uczestniczyłem w zebraniach wie...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

Podsumowanie roku 2023 - cz1

Podsumowanie inwestycyjne 2023 roku cz1Inwestycje w infrastrukturę drogową:

 • Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1736 N na drogę wewnętrzną na dz. geod. nr: 37/3; 39/11 i 39/13 w miejscowości Pieczonki.
 • Naprawa parkingu i naprawa drogi wjazdowej na osiedle w Pięknej Górze.
 • Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 194/1 w Spytkowie.
 • Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 104 w Szczybałach Giżyckich.
 • Prace drogowe w obrębie Szkoły Podstawowej w Wilkasach.
 • Przebudowa drogi wewnętrznej na dz.: 165; 164/1 i 184 w Sołdanach.
 • Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 160 w Bogacku.
 • Przebudowa drogi wewnętrznej na dz.: 19/2; 20/13; 21; 311/26 – ul. Chłodna w Gajewie.
 • Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 127 w Świdrach.
 • Przebudowa drogi wewnętrznej w Wilkasach (dz. geod. nr 205/3, cz.dz. 204, cz. dz. 205/4).
 • Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działce geod. nr 139 w miejscowości Kożuchy Wielkie.
 • Nowy asfaltPrzebudowa przepustu drogowego w Grajwie i Antonowie oraz przebudowa przepustu pod Mazurskim Traktem Rowerowym w Pieczonkach.
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulimy.
 • W miejscowości Gajewo zrealizowano inwestycję przebudowy ul. Żółtej. Droga została wykonana z kostki brukowej. Wybudowano chodnik.
 • Przebudowa ul. Przemysłowej w Wilkasach. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową.
 • Przebudowa drogi w miejscowości Bogacko. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową.
 • Przebudowa drogi w miejscowości Wrony Nowe. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową.
 • Przebudowa drogi w miejscowości Wronka. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową.
 • Przebudowa drogi w miejscowości Bogacko. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową.
 • Przebudowa drogi w miejscowości Gajewo. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową.
 • Przebudowa drogi w miejscowości Kamionki. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową.
 • Przebudowa drogi w miejscowości Wrony. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową.
 • Przebudowa drogi w miejscowości Bogaczewo. Wykonano nową nawierzchnię Asfaltasfaltową.
 • Przebudowa drogi w miejscowości Spytkowo. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową.
 • Przebudowa drogi w miejscowości Sołdany. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową.
 • Przebudowa drogi w miejscowości Kożuchy Wielkie. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową.
 • Przebudowa drogi w miejscowości Szczybały Giżyckie. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową.
 • Przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 1823N w miejscowości Kruklin – Etap II. Gmina Giżycko partycypowała w kosztach inwestycji , na którą Powiat uzyskał dofinansowanie.
 • Otrzymaliśmy kolejne dofinansowania na przebudowę dróg w Gminie Giżycko. Przebudowana zostanie ul. Dębowa w Gajewie i ul. Miodowa w Wilkasach.
 • Powiat uzyskał dofinansowanie na przebudowę ul. Świderskiej w Gajewie. W ramach zadania zostanie przebudowane skrzyżowanie z ul. Poleską, wybudowana ścieżka rowerowa oraz wykonana poszerzona nowa nawierzchnia
Facebook