jasudowicz-4-ostrow-1

Podsumowanie roku 2023 - cz1

Inwestycje w infrastrukturę drogową: Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1736 N na drogę wewnętrzną na dz. geod. nr: 37/3; 39/11 i 39/13 w miejscow...

Czytaj więcej

LXXVII Sesja Rady Gminy Giżycko - u…

Uchwalono dobry budżet na rok 2024. Dochody budżetu na 2024 rok wynoszą 63 200 663,98 zł, z tego: dochody bieżące 52 004 140,35 zł dochody mają...

Czytaj więcej

LXXV Sesja Rady Gminy Giżycko - nis…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 31.10.2023r.  1.    Jak co roku, Gmina Giżycko uroczy...

Czytaj więcej

LXXIV Sesja Rady Gminy Giżycko - II…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.09.2023r.  1.    Sukces Infrastruktury Kadencji 20...

Czytaj więcej

LXIX Sesja Rady Gminy - 100% Za Wot…

Radni jednogłośnie głosowali za wotum zaufania. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2022, sprawozdaniem finansowym G...

Czytaj więcej

LXVII Sesja Rady Gminy - ruszyły re…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 27.04.2023r.  1.    Gmina Giżycko otrzymała dofinanso...

Czytaj więcej

LXV Sesja Rady Gminy - lasy, jezior…

Poprzednia sesja, odbyła się 09.03.2023r.  1.    Trwa budowa miejsca obsługi rowerowej w Świdrach i Bogacku. W Świdrach wiata wypoczynkowa powstani...

Czytaj więcej

LXIV Sesja Rady Gminy - dofinansowa…

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 19.01.2023r.   1.    Uczestniczyłem w zebraniach wie...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi


Poprzednia sesja, odbyła się 09.03.2023r.
 
Las w Bogacku1.    Trwa budowa miejsca obsługi rowerowej w Świdrach i Bogacku. W Świdrach wiata wypoczynkowa powstanie na miejscu rekreacji, naprzeciwko świetlicy, zaś w Bogacku nad jeziorem. Inwestycja realizowana jest w ramach  budowy Mazurskiej Pętli Rowerowej dofinansowanej z RPO.
2.    Zorganizowałem spotkanie z sołtysami. Przekazaliśmy podstawowe informacje o: funduszu sołeckim, planowanych dożynkach, konkursach, możliwości kontaktu z dzielnicowym, programie Czyste Powietrze, programie opieki nad zwierzętami, programie usuwania azbestu i folii rolniczej.
3.    Gmina Giżycko złożyła wniosek na dofinansowanie do utworzenia 16 miejsc w gminnym klubie dziecięcym. W założeniu klub będzie zapewniał opiekę dzieciom od 1 do 3 roku życia. Inwestycja planowana jest w miejscowości Wilkasy, w budynku po byłym gimnazjum. Pomieszczenia zostaną dostosowane do potrzeb dzieci. W celu poznania specyfiki sprawowania zorganizowanej opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Gminy Giżycko odwiedziłem Miasto Kętrzyn, w którym funkcjonują dwa miejskie żłobki. Spotkanie z Z-cą Burmistrza Maciejem Wróblem pozwoliło na zapoznanie się z tematem. Dziękuję za Konstruktywne rozmowy i wymianę doświadczeń.
Las Bogacko4.    W Urzędzie Gminy gościłem lekarzy z Oddziału Ginekologiczno – Położniczego. Rozmawialiśmy o wysokim poziomie zadowolenia pacjentek z pobytu w tym oddziale. Poruszyliśmy również trudny temat potrzeb kadrowych i sprzętowych. Ustaliliśmy, że postaram się wygospodarować 30 000 zł na zakup sprzętu na oddział położniczy.
5.    Gmina Giżycko przystępuje do realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Wsparcie uczniów ze szkół podstawowych w Gminie Giżycko oraz poprawa warunków edukacji sportowej poprzez zakup niezbędnego wyposażenia”. W ramach projektu gmina Giżycko doposaży: pracownie matematyczną w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne oraz pracownie spec. w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze SPE - w  SP w Bystrym; pracownie dydaktyczną w nowoczesny sprzęt (TIK)- w SP w Wilkasach; w niezbędny sprzęt do zajęć sportowych, gimnastyki – w SP w Bystrym, SP w Upałtach, SP w Wilkasach. Wartość projektu ogółem: 242.591.62. Wnioskowane dofinansowanie: 201.108.45. Procent dofinansowania: 82.90
jeziora6.    Uczestniczyłem w spotkaniu samorządowców w sprawie funkcjonowania szpitala. Zostaliśmy wstępnie poinformowani o potrzebach finansowych i rozwojowych szpitala.
7.    Dziś miałem spotkanie z Prezesem szpitala i Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Omówiliśmy możliwość rozwoju usług szpitala na których mógłby pozyskiwać dodatkowe środki finansowe. Zaproponowano utworzenie CENTRUM REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO w byłym budynku gimnazjum w Bystrym. Podejmujemy wstępne działania w kierunku realizacji takiego przedsięwzięcia.
8.    Zorganizowałem spotkanie z podmiotami związanymi z turystyką wodną. Omówiliśmy temat czystości jezior i sposobów na zapobieżenie ich degradacji.
9.    Uczestniczyłem w spotkaniu zespołu konsultacyjnego w sprawie lasów o zwiększonej funkcji społecznej. Złożyłem wniosek aby Nadleśnictwo Giżycko zweryfikowano zakres i sposób planowanych prac gospodarczych w lasach, w celu ochrony naszego cennego krajobrazu.
10.    Złożyłem wniosek o wprowadzenie sygnalizacji świetlnej regulującej ruch na kanale Niegocińskim w zszpitalwiązku z zamknięciem kanału Łuczańskiego.
11.    W Suwałkach odbyło się spotkanie z partnerami z Litwy w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie na budowę świetlicy w Gajewie.
12.    Złożyliśmy wniosek na dofinansowanie do budowy sali gimnastycznej w Bystrym.

Wideo z sesji:

Klub DziecięcyPoprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 19.01.2023r.  
1.    Uczestniczyłem w zebraniach wiejskie,  podczas których odbywały się wybory  Sołtysów i Rad Sołeckich na koleją kadencję.
1)    Podczas zebrania wiejskiego w Kruklinie na drugą kadencję pełnienia funkcji sołtysa wybrano Panią Krystynę Krasnickas oraz  czteroosobową Radę Sołecką.
2)     Na zebraniu sołectwa Gajewo na kolejną kadencję został wybrany Marian Rucki oraz siedmioosobowa Rada Sołecka.
3)    Zebranie sołectwa Szczybały Giżyckie. Jednogłośnie na koleją kadencję pełnienia funkcji sołtysa wybrano Pana Piotra Kameckiego. Wybrano również pięcioosobową Radę Sołecką.
4)     Zebranie wiejskie sołectwa Guty. Na kolejną kadencję pełnienia funkcji sołtysa jednogłośnie wybrano Panią Kamilę Zielińską. Wybrano trzyosobową Radę Sołecką.
5)    Zebranie wiejskie w Wilkasach. Piotr Dowgiałło został jednogłośnie wybrany na kolejną kadencję pełnienia funkcji sołtysa.    Wybrano pięcioosobową Radę Sołecką.
6)    Zebranie wiejskie w Dobie. Na sołtysa wybrano Pana Mariusza Andrzejewskiego. Wybrano również trzyosobową Radę Sołecką.
7)    Zebranie wiejskie sołectwa Sterławki Małe. Pan Jan Piech został wybrany na kolejną kadencję pełnienia funkcji sołtysa. Wybrano pięcioosobową Radę Sołecką.
8)    Zebranie wiejskie w Sulimach. Nowym sołtysem został Pan Karol Rapita. Wybrano także czteroosobową Radę Sołecką.
9)    Zebranie wiejskie w sołectwie Kożuchy Wielkie. Kolejną kadencję sołtysa będzie pełniła Pani Michalina Paschalska. Wybrano siedmioosobowy skład Rady Sołeckiej.
10)    Zebranie wiejskie w Kozinie. Sołtysem została Pani Anna Jolanta Karaszewska. Wybrano także trzyosobową Radę Sołecką.
11)    Zebranie wiejskie sołectwa Bogaczewo. Piątą kadencję z rzędu, funkcję sołtysa będzie pełniła Emilia Czerwińska. Wybrano siedmioosobową Radę Sołecką.
12)    Zebranie wiejskie sołectwa Świdry. Trzecią kadencję sołtysa będzie pełniła Pani Katarzyna Małgorzata Futera. Wybrano pięcioosobową Radę Sołecką.
13)    Zebranie wiejskie sołectwa Spytkowo. Nowym sołtysem został Pan Sebastian Pardo. Wybrano pięcioosobową Radę Sołecką.
14)    Zebranie wiejskie sołectwa Wrony. Pani Irena Lachowicz została wybrana na czwartą kadencję pełnienia funkcji sołtysa. Wybrano czteroosobową Radę Sołecką.
15)    Zebranie wiejskie sołectwa Pieczonki. Pani Emilia Czarniecka została wybrana na kolejną kadencję sołtysa. Funkcję tę pełni od 2008 roku. Wybrano pięcioosobową Radę Sołecką.
16)    Zebranie wiejskie sołectwa Bystry. Pan Mirosław Antoniak został wybrany na kolejną kadencję sołtysa. Wybrano pięcioosobową Radę Sołecką.
17)    Zebranie wiejskie sołectwa Wilkaski. Pani Bożena Pawlun będzie kolejny raz pełniła funkcję sołtysa. Wybrano także pięcioosobową Radę Sołecką.
18)    Zebranie wiejskie sołectwa Kąp. Pani Wioletta Wilucka została wybrana na kolejną kadencję sołtysa. Wybrano także trzyosobową Radę Sołecką.
19)    Zebranie wiejskie sołectwa Upałty. Pani Dorota Harasimowicz będzie nadal pełniła funkcję sołtysa. Dziś Pani Dorota obchodzi jubileusz 20-lecia pełnienia funkcji sołtysa. Wybrano także siedmioosobową Radę Sołecką.
20)    Zebranie wiejskie sołectwa Wronka. Pan Jarosław Dunowski będzie nadal pełnił funkcję sołtysa. To już piąta kadencja z rzędu. Wybrano także pięcioosobową Radę Sołecką.
Klub Dziecięcy2.    W Gminie Giżycko funkcjonują dwie Ochotnicze Straże Pożarne. OSP wyposażone są w nowoczesne samochody i sprzęt do ratowania zdrowia i życia. Aby zagwarantować dalsze prawidłowe funkcjonowanie OSP w Kamionkach i OSP w Spytkowie podpisałem  umowy w sprawie zapewnienia Ochotniczym Strażom Pożarnym warunków do realizacji ich zadań. Na realizację zadań stawianych OSP Gmina Giżycko przeznacza środki finansowe z własnego budżetu..
3.    Dziękuję załodze GOKiR Wilkasy za zaangażowanie w organizowanie zajęć feryjnych naszym najmłodszym mieszkańcom oraz zorganizowanie pożegnalnego balu, w którym miałem przyjemność uczestniczyć. Bal obfitował w różne konkursy i mnóstwo zabaw. Wszyscy doskonale się bawili czego dowodem były roześmiane i zadowolone  dzieci.
4.    Powiat uzyskał dofinansowanie na przebudowę drogi. Dofinansowanie na drugi etap inwestycji drogowej z budową ścieżki rowerowej we wsi Kruklin.
5.    Uczestniczyłem w rozmowach dotyczących Lasu Miejskiego z Wojciechem Karolem Iwaszkiewiczem - burmistrzem Giżycka, Mirosławem Dariuszem Drzażdżewskim oraz reprezentantami strony społecznej. Trzeba rozmawiać o Lesie Miejskim, o prowadzeniu w nim takich prac gospodarczych, które nie naruszają jego walorów historycznych, krajobrazowych i rekreacyjnych.
6.    Obserwując nadchodzące zmiany legislacyjne dotyczące możliwości budowy dużych wiatraków, podjąłem działania chroniące krajobraz i mieszkańców Gminy Giżycko
✅ Uchwalono studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Giżycko, w którym „nie wyznacza się obszarów, na których będą rozmieszczone urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500 kW wraz ze strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.
✅ Studium natomiast, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, dopuszcza lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł w postaci światła słonecznego innych niż wolnostojące.
✅  Na terenie gminy Giżycko niewskazana jest lokalizacja wielkogabarytowych instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii z uwagi na walory krajobrazowe”.
Zgodnie z art. 3 w/w ustawy lokalizacja elektrowni wiatrowej następuje wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Z kolei ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego muszą być zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 Podjęte przez nas działania uniemożliwiają , w obowiązującym porządku prawnym, lokalizację na terenie Gminy Giżycko farm elektrowni wiatrowych.  
 Ponadto studium wprowadza ograniczenia możliwości lokalizacji: uciążliwych inwestycji (spalarni), zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, wielkopowierzchniowych budynków inwentarskich.
Klub Dziecięcy7.    Pierwszy Bal Radnego Gminy Giżycko  przyniósł nie tylko dobrą zabawę wszystkim uczestnikom ale również radość chłopcu walczącemu z chorobą. Komitet społeczny Radnych Gminy Giżycko zebrał 4598,71 zł. Dziękuję radnym zaangażowanym w zbiórkę publiczną oraz  wszystkim ofiarodawcom.
8.    W ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, na budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach (ul. Olsztyńska 54) zainstalowany został czujnik jakości powietrza. Urządzenie to umożliwia odczytywanie aktualnego indeksu jakości powietrza (Pył zawieszony: PM10 oraz PM2.5), a także wilgotności powietrza, temperatury i ciśnienia atmosferycznego.
9.    Ukraina musi zwyciężyć, aby mógł zapanować pokój na świecie.  Bardzo ważnym przesłaniem jest to, aby nadal pomagać i to z jeszcze większym zaangażowaniem, bohaterskim obrońcom niepodległości, obrońcom demokratycznej cywilizacji .
Wydarzenie zorganizowanych przez Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski, w którym uczestniczyłem, niosło ze sobą mocne przesłanie i emocjonujące przekazy. Najbardziej wzruszające były reportaże Bianki Zalewskiej, które pokazywały życie i determinację walczącej Ukrainy.
10.    Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zorganizowała konferencję pn. „Wpływ różnego rodzaju zanieczyszczeń na czystość jezior“. Refleksja z konferencji jest taka, że stan naszych jezior jest nie najlepszy. Wiele jezior ma umiarkowany stopień czystości. Konieczne są zmiany przepisów umożliwiające kontrolę sposobu zrzutu nieczystości z jachtów i łodzi. Potrzebne są urządzenia w portach do odbioru nieczystości ciekłych z łodzi j jachtów. Potrzebna jest większa kontrola nawożenia pól. Niezbędna jest większa kontrola nad przedostawaniem się do wód mikrocząstek plastiku. Istotna także jest większa świadomość społeczeństwa  o dużym zagrożeniu dla ekosystemu jezior.
11.    Pozyskaliśmy dofinansowanie na naukę pływania. Gmina Giżycko uczestniczyła w projekcie „Umiem pływać” od 2013 r. do 2020 r. Przez okres pandemiczny nie realizowaliśmy zajęć. W tym roku program zakłada, że łączna liczba uczestników objętych zadaniem wyniesie 90 osób. Projektem objęte są dzieci ze Szkoła Podstawowa w Wilkasach, klasy I – III (z każdej klasy po 30 osób). Całkowity koszt realizacji zadania: 28 800,00 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – 14.400, 00 zł.  Zajęcia przeprowadzane będą w Parku Wodnym w Wilkasach.
12.    Uruchomiliśmy BEZPŁATNĄ komunikację autobusową. Gmina Giżycko realizuje projekt pn.: Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gminie Giżycko, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  W ramach projektu zakupiono trzy autobusy elektryczne wraz ze stacją ładowania i ładowarką warsztatową. Ponadto w ramach zadania wymieniono 311 opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Giżycko. Zaplanowano również oklejenie autobusów, a także podjęto szereg działań mających na celu promocję zrównoważonego transportu między innymi zakupiono tablice przystankowe i schematy komunikacyjne.
Najważniejsze powody wprowadzenia bezpłatnej komunikacji są następujące: Przede wszystkim to jest wymóg otrzymania dofinansowania do zakupu elektrycznych autobusów. Argument ekologiczny związany z pozostawieniem pojazdów prywatnych w domach, przez co zmniejszenie emisji spalin do środowiska. Zmniejszenie ilości aut na drogach i parkingach. Umożliwi większą mobilność osobom o najniższych dochodach.
Klub Dziecięcy13.    Miałem przyjemność uczestniczyć w Turnieju Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Giżycko. Była to ciekawa inicjatywa ósemki uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku.  Do udziału zgłosiło się wiele drużyn. Nieoczekiwanie na najwyższym stopniu podium stanęła ekipa Gminy Giżycko pokonując zawodowych strażaków oraz mundurowych z 15 GBZ. Najlepszym zawodnikiem został reprezentant zwycięzców Wojciech Zajączkowski. Najlepsi otrzymali nagrody i puchary. Zabawa była doskonała.
14.    Rozpoczęto budowę miejsca obsługi rowerowej w Wilkasach.
Amfiteatr Wilkasy będzie miał wiatę wypoczynkową oraz sanitariaty.
Inwestycja realizowana jest w ramach dofinansowania budowy Mazurskiej Pętli Rowerowej.
15.    Rozpoczęła się przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zielonym Gaju.
Zadanie o wartości ponad 5 mln dofinansowane jest z programu rządowego Polski Ład.
Przedmiot umowy obejmuje:  👇
- wybudowanie nowego budynku stacji uzdatniania wody,
- wykonanie nowego układu technologicznego uzdatniania wody,
- zamontowanie zestawu hydroforowo-pompowego pomp II stopnia o wydajności 156,83 m3/h,
- wybudowanie dwóch zbiorników retencyjnych na wodę uzdatnioną o pojemności 150 m3 każdy,
- wykonanie nowych rurociągów technologicznych do zbiorników retencyjnych - ssawnych i tłocznych,
- wykonanie rurociągów kanalizacji wód popłucznych, kanalizacji sanitarne,
- wykonanie nowych odstojników wód popłucznych,
- wykonanie nawierzchni utwardzonych na terenie stacji, dróg dojazdowych, chodników i ogrodzenie terenu,
- zamontowanie agregatu prądotwórczego w pomieszczeniu garażowym.
16.   W ramach programu MALUCH+ 2022–2029 złożyłem wniosek o dofinansowanie na utworzenie 16 miejsc w ramach  Klubu Dziecięcego.
Ogółem na tworzenie miejsc zawnioskowano o kwotę 515 562,60 zł ( w ramach tych środków zostanie przeprowadzony remont – szacowany koszt 138 tys. zł + zakup wyposażenia)

Sprzedaż:

1)    działka nr 208/58 o powierzchni 0,0419 ha, położona w m. Gajewo o wartości 124 230,00 zł (brutto)
2)    działka zabudowana nr 35/3 o powierzchni 0,0182 ha, położona w m. Kąp o wartości 25 250,00 (brutto)

Wideo z sesji:

LXII sesja Rady Gminy Giżycko - Uchwalono STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
RogantyW związku z zainteresowaniem dotyczącym rozpatrywania uwag do studium obszaru pomiędzy Pierkunowem, a Rogantami informuję, że:
👉 Ten obszar nie był przedmiotem zmian studium.
👉 Od ponad 20 lat ma kierunek rozwoju wypoczynkowo-turystyczny.
👉 Uwzględnienie uwagi mogłoby wiązać się z ogromnymi odszkodowaniami.
👉 Studium bezpośrednio nie umożliwia rozpoczęcia budowy obiektów.
👉 Nawet gdyby nie było tego kierunku rozwoju w studium to istnieje możliwość składania wniosków o uzyskanie warunków zabudowy.

Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności między sesjami odbyła się 21.12.2022r.  
1.   Zakończono budowę ul. Jarzębinowej w Wilkasach Inwestycja dofinansowana z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. W ramach zadania wykonano:  jezdnię o szerokości 5,00 m, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, jednostronny  ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,50 m z betonowej kostki brukowej pozwalającego na przejazd z ul. Jarzębinowej przez ul. Dębową do ul. Jodłowej, pobocze żwirowe  o szerokości 0,75 m,  zjazdy indywidualne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

2.   Podpisałem umowę na dystrybucję węgla w roku 2023. Dystrybucją paliwa stałego zajmował się będzie ten sam przedsiębiorca, który świadczył usługę w roku 2022. Gmina kupuje surowiec od PGE Paliwa Spółka z o.o.. Dystrybucją węgla na terenie Gminy Giżycko zajmuje się firma SPRZEDAŻ WĘGLA "NIKOLA" GRZEGORZ BAŁDYGA z Mrągowa. Węgiel będzie dostarczany bezpośrednio do miejsca zamieszkania wnioskodawcy na terenie Gminy Giżycko. Firma wykazała się profesjonalizmem, wykonując zlecone zamówienia. Przedsiębiorca posiada swój skład na przywożony węgiel, monitoring, ma certyfikowaną wagę, odpowiedni tabor samochodowy, który przywozi węgiel ze składów w Braniewie oraz dostarcza go do mieszkańców Gminy Giżycko. Gmina Giżycko w 2022 roku sprzedała aż 275,9 ton węgla. Gmina sprzedaje węgiel na preferencyjnych warunkach od 18 listopada 2022 roku. Zrealizowaliśmy wszystkie złożone i opłacone do 27 grudnia 2022 roku wnioski. Nasi mieszkańcy złożyli ich 241. Samorząd zorganizował sprzedaż opału wraz z transportem w ramach rządowego programu zakupu preferencyjnego.
ul. Jarzębinowa
3. Rozpoczęły się zebrania wiejskie,  podczas których odbywają się wybory  Sołtysów i Rad Sołeckich na koleją kadencję. W związku z kończącą się kadencją, wszystkim Sołtysom i członkom Rad Sołeckich dziękuję  za pracę na rzecz dobra wspólnego mieszkańców Gminy Giżycko.
 Kilka zebrań mamy już za sobą:
1)Zebranie wiejskie w Bogacku. Daniel Skrobisz kolejny raz będzie pełnił funkcję sołtysa. Wybrano czteroosobową Radę Sołecką.
2) Wybory w Kamionkach. Pan Ryszard Mazurczyk będzie 9 raz z rzędu pełnił funkcję sołtysa. Mieszkańcy jednogłośnie zagłosowali za tą kandydaturą. Mieszkańcy wybrali również sześciu członków rady sołeckiej.
3) Odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie Grajwo. Sołtysem na kolejną kadencję została Agata Ryńska.
Wybrano także trzyosobową Radę Sołecką.
4) Zebranie wiejskie w Sołdanach. Pani Elżbieta Trąbka została wybrana jednogłośnie na kolejną kadencję sołtysa. Wybrano również czteroosobową Radę Sołecką.
5) Wybory w sołectwie Pierkunowo. Na sołtysa wybrano Pana Janusza Kamińskiego. Wybrano czteroosobową Radę Sołecką.
6) Kolejne zebranie odbyło się w sołectwie Antonowo. Ponownie funkcję sołtysa będzie pełnił Pan Kamil Amielawski. Wybrano sześcioosobową Radę Sołecką.
Sołtys Małgorzata Kamińska7) Wybory w sołectwie Upałty Małe. Jednogłośnie na piątą kadencję z rzędu wybrano Panią Małgorzatę Kamińską. Wybrano sześcioosobową Radę Sołecką.
8) Zebranie sołectwa Gajewo. Na kolejną kadencję został wybrany Marian Rucki.

4.  Ogłosiłem otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w następujących dziedzinach:
 1) Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: Kwota przewidziana na realizację ww. zadania w roku 2023 wynosi 17000,00 zł.
 2) Zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego:
Kwota przewidziana na realizację ww. zadania w roku 2023 wynosi 7000,00 zł.
3) Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej: Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych; Kwota przewidziana na realizację ww. zadania w roku 2023 wynosi 20000,00 zł.
4) Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: Kwota przewidziana na realizację ww. zadania w roku 2023 wynosi 42000,00 zł.
5) Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa: Kwota przewidziana na realizację ww. zadania w roku 2023 wynosi 5000,00 zł.
Zainteresowanych zapraszam do składania ofert.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sprzedaż:
1)    działka nr 123/7 o powierzchni 0,1328 ha, położona w m. Grajwo o wartości 197 980,80 zł (brutto)

Wideo z prezentacji podczas sesji:Poprzednia sesja, na której przedstawiałem sprawozdanie z działalności odbyła się 23.11.2022r.  
1.   Kolejny raz dzięki dużemu zaangażowaniu mieszkańców, a szczególnie Pani Krystyny Babińskiej i Małgorzaty Kamińskiej - radnej/sołtysa mogłem uczestniczyć w uroczystym Dniu Seniora w Upałtach Małych. Wieczór umiliły występy: zespołu koncertowego Kaprys, dzieci recytowały wierszyki, podziwialiśmy występ pary tanecznej Natalii Kulik i Macieja Iwanicki z Klub Tańca Towarzyskiego "Czar Par". Wszystkiemu towarzyszyła miła atmosfera i wile pyszności.
2.   28 czerwca 2021 r. Gmina Giżycko podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gminie Giżycko” w ramach osi priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna: Działania 4.4 – „Zrównoważony transport miejski” Poddziałania 4.4.4 – „Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.Celem projektu jest poprawa mobilności mieszkańców miasta Giżycko oraz podmiejskich miejscowości a także odwiedzających je turystów poprzez utworzenie i uruchomienie bezpłatnej, publicznej komunikacji zbiorowej. W ramach projektu zaplanowano między innymi zakup 3 autobusów elektrycznych, stacji ładowania typu wolnego oraz ładowarki warsztatowej. Autobusy zostały już dostarczone do Gminy Giżycko.                       
Koszt zadania : 7 124 476,69 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 5 770 113,67 zł
3.    Odebrałem statuetkę z rąk Pana Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W Rankingu całego województwa plasujemy się w pierwszej trójce. II miejsce Gminy Giżycko w kategorii Gminy Wiejskie , III miejsce Gminy Giżycko w kategorii Lider Województwa (na 116 gmin w województwie). Statuetki i dyplomy wręczył Pan Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. To ogromne wyróżnienie i sukces Gminy Giżycko a także wielu osób pracujących dla dobra wspólnego wszystkich mieszkańców.
4.    Kolejny powód do dumy. Camping Bystry zajął III miejsce w Polsce. Pozycja uzyskana przez camping nr 36 „Camping Bystry” w tegorocznej edycji konkursu „Mister Camping” świadczy o zaangażowaniu  i profesjonalizmie jego kierownictwa oraz pracowników i dowodzi, że obiekt ten wyróżnia się wysokim standardem wyposażenia oraz obsługi turystów.
5.    Sprawdzałem stan zaawansowania robót na obu budowach przy szkole podstawowej w Wilkasach. Przed zimą wstawiono okna. Trwają prace wewnątrz budynków. Jest szansa, że we wrześniu 2023 roku uczniowie będą mogli korzystać z nowych obiektów. W ramach dofinansowania z Polskiego Ładu, powstanie część dydaktyczna ze stołówką i kuchnią oraz nowa sala gimnastyczna.
6.  W 2023 roku ruszy przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zielonym Gaju. Wykonawcą jest „Hydro-Partner” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i  Andrzej Kudyk MASZ-BUD KUDYK. Termin realizacji: 01.11.2023r. Wartość umowy: 5 473 240,47 zł. Inwestycja jest dofinansowania z programu rządowego Polski Ład.  Przedmiot umowy obejmuje:  wybudowanie nowego budynku Stacji Uzdatniania Wody, wykonanie nowego układu technologicznego uzdatniania wody dwustopniowego dla wydajności dobowej Q max = 2242,06 m3 /dobę, zamontowanie zestawu hydroforowo-pompowego pomp II stopnia o wydajności 156,83 m3/h, wybudowanie dwóch zbiorników retencyjnych na wodę uzdatnioną o pojemności 150 m3 każdy, wykonanie nowych rurociągów technologicznych do zbiorników retencyjnych - ssawnych i tłocznych, wykonanie rurociągów kanalizacji wód popłucznych, kanalizacji sanitarne, wykonanie nowych odstojników wód popłucznych, wykonanie nawierzchni utwardzonych na terenie stacji, dróg dojazdowych, chodników i ogrodzenie terenu, zamontowanie agregatu prądotwórczego w pomieszczeniu garażowym.
7.  Podobnie jak w roku ubiegłym, na chwilę przejąłem obowiązki Mikołaja by wraz z mikołajkowym konwojem Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji odwiedzić w domach chore i niepełnosprawne dzieci ze świątecznymi podarkami. Głównie odwiedziliśmy osoby, które ze względu na swe schorzenia nie mogły uczestniczyć w specjalnie zorganizowanej zabawie świątecznej 20 grudnia. Na słodki podarunek od poruszającego się wraz z konwojem Mikołaja mogły również liczyć spotykane po drodze dzieci powracające ze szkół. Dla reszty naszych podopiecznych dnia 20 grudnia w Centrum Aktywności Gwarek zorganizowana była cudowna świąteczna zabawa z Elfami. Świąteczny klimat udzielił się wszystkim.
8.  Kolejne wyróżnienie i powód do dumy: Gmina Giżycko zajęła 6 miejsce w woj. warmińsko-mazurskim w Rankingu "Gmina dobra do życia" Ranking „Gmina dobra do życia” pokazuje jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Opracowany został na podstawie 63 wskaźników cząstkowych wybranych przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk. Wśród badanych czynników znalazły się m.in.: wydatki inwestycyjne gmin, dochody własne budżetów gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca, imprezy i wydarzenia kulturalno-artystyczne, atrakcyjność migracyjno-osadniczą, dostępność rekreacji, infrastrukturę wodociągową, przeciętne wynagrodzenie, poziom edukacji, zanieczyszczenie środowiska i wiele innych. Wszystkie razem tworzą syntetyczny Wskaźnik Jakości Życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce.
9.   BRAWO SOŁTYS MIROSŁAW ANTONIAK
Kolejny raz w dwunastym konkursie organizowanym przez redakcję PULSU REGIONU Magazynu Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
pierwsze miejsce zajęło bezkonkurencyjne sołectwo BYSTRY z Gminy Giżycko.
Zebrano ponad 50 ton elektrośmieci.
Od 2016 roku Mirosław Antoniak Sołectwo Bystry jest co roku na podium finalistów zbiórki elektrośmieci.
Jestem bardzo dumny z zaangażowania sołtysa i mieszkańców oraz serdecznie gratuluję sukcesu.
10.   Realizujemy dystrybucję węgla, który jest dostarczany bezpośrednio do miejsca zamieszkania wnioskodawcy na terenie Gminy Giżycko. Cena węgla w ramach zakupu preferencyjnego wynosi: 2000 zł brutto za 1 tonę.
Importerem węgla jest PGE Paliwa Spółka z o.o. w Krakowie.
Gmina Giżycko kupuje węgiel ze składów PGE Paliwa Sp. z o.o. w Braniewie. Węgiel pochodzi z Kolumbii.
Wpłynęło 239 wszystkich wniosków na zakup preferencyjny węgla (w tym: na groszek - 76,8 ton, orzech – 241,1 ton, razem: 318,9 ton).
W tym 195 wniosków wraz z opłatą za węgiel (w tym: na groszek - 63,3 ton, orzech – 204,1 ton, razem: 267,4 ton)
Już zrealizowaliśmy  189 wniosków (w tym: na groszek - 60,3 ton, orzech – 199,6 ton, razem: 259,9 ton)

Sprzedaż
1)    działka nr 16/7 o powierzchni 0,0200 ha, położona w m. Bogacko o wartości 19 876,80 zł (brutto)
2)    działka nr 124/1 o powierzchni 0,1765 ha, położona w m. Grajwo o wartości 263 121,60 zł (brutto)

Zapraszam do obejrzenia materiału wideo z LXI sesji
Gmina GiżyckoPoprzednia sesja odbyła się 26.10.2022r.  
1. W ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów zostały przyznane stypendia uczniom szkół podstawowych z terenu Gminy Giżycko. Stypendium w wysokości 500 zł wraz z pamiątkową statuetką i dyplomem otrzymało 30 uczniów, w tym: 20 uczniów za wysokie wyniki w nauce, 7 uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe i trzy uczennice za wyniki w nauce
i osiągnięcia artystyczne. Rodzicom wraz z podziękowaniami za współudział w sukcesie wręczone zostały listy gratulacyjne. Realizacja programu stypendialnego ma na celu wsparcie działań na rzecz wzrostu motywacji, aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów uczących się  w szkołach na terenie Gminy Giżycko. Tym, którym się udało z sukcesem zakończyć miniony rok szkolny -jeszcze raz gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Pozostałym, kibicuję i życzę dużo determinacji z nadzieją, że spotkamy się na kolejnej gali już za rok.

2. Kolejny odcinek drogi ma nową nawierzchnię asfaltową. Jest to kontynuacja remontu drogi powiatowej w Gutach w kierunku Kamionek. Powiat pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

3. Inwestycje Gminy Giżycko  Kontynuujemy budowę ścieżki rowerowej po nieczynnych nasypach w kierunku granicy z Gminą Kruklanki.

4. Dnia 8 listopada na krótką chwilę z wójta stałem się nauczycielem i poprowadziłem lekcja WOS
w Szkole Podstawowej w Bystrym. Temat: Samorząd gminy. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali, jakie wyzwania i zadania stoją  przed samorządem gminnymi jak je realizować. Pojawiło się też  wiele pytań, związanych z zagadnieniem utylizacji odpadów i działalności mechaniczno-biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Bystrym. Tym razem za aktywny udział w zajęciach uczniowie zamiast ocen otrzymali kubki z maskotką Gminy Giżycko. Mam nadzieję, że podobnie jak ja,  miło będą wspominać Nasze spotkanie.

5. GOKiR w Wilkasach jak zawsze spisał się doskonale. Tym razem przygotowując koncert "Lubię wracać tam..."- wspomnienie twórczości jednego z najwybitniejszych artystów polskiej muzyki - Zbigniewa Wodeckiego. W projekt zaangażowanych było wiele osób, którzy swym talentem uczcili pamięć wielkiego artysty, m.in. radny Józef Nacewicz.

6. Gminne obchody Święta Niepodległości.  Mieszkańcy Gminy Giżycko podkreślili swoje przywiązanie do Ojczyzny licznie uczestnicząc w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. W samo południe w kościele św. Jadwigi Królowej w Bystrym odbyła się uroczysta Msza Stypendium wójtaŚwięta z udziałem pocztów sztandarowych szkół podstawowych, a także druhów OSP Spytkowo, po czym pod tablicą ku czci walczącym o wolność Polski delegacje samorządu, radnych, nauczycieli, księży i młodzieży złożyły wiązanki kwiatów stawiając także zapalone znicze. Wraz z  radnymi  złożyłem również wiązankę pod pamiątkową tablicą na ścianie świątyni w Wilkasach. Nie zabrakło części artystycznej w sali widowiskowej GOKiR, gdzie rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Nasza Niepodległa”. Miłym akcentem był występ artystyczny harcerzy Hufca ZHP Giżycko i przedstawicieli świetlic wiejskich, którzy przedstawili wiersze i zaśpiewali piosenki patriotyczne. Na pożegnanie obecni mogli też skosztować smakowitych niepodległościowych wypieków przygotowanych przez animatorki świetlic wiejskich.

7. Uczestniczyłem w zorganizowanym w GOKiR Wilkasy wieczornym spotkaniu seniorów w ramach ich listopadowego święta. Zebrani byli świadkami chwytającej za serce suity poetycko-muzycznej, na którą składała się recytacja wierszy znanych polskich poetów, kompozytorów i autorów tekstów słynnych piosenek oraz koncert, w którym wiodącą rolę grała poezja Bolesława Leśmiana „Sny przedostatnie” w wykonaniu ełckich muzyków: Szymona Zielińskiego, Stanisława Kolbusza i Sylwestera Gąsiorowicza.

Zapraszam do obejrzenia materiału wideo z LVIII sesjiSprawozdanie z działalności.

1.    Inwestycje gminy giżycko. Ruszyła budowa drogi na ul. Jarzębinowej w Wilkasach. Powstanie droga o nawierzchni z kostki brukowej. Inwestycja dofinansowana jest
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2.    Dnia 1 września uczestniczyłem w uroczystościach z okazji 83 rocznicy wybuchu II wojny światowej.  W hołdzie wszystkim walczącym o wolną Polskę zostały zapalone znicze przy tablicach pamiątkowych w Wilkasach i Bystrym.
3.    Uczestniczyłem w uroczystych apelach w szkołach z okazji rozpoczęcia roku szkolnego2022/2023. Podczas apelu w Szkole Podstawowej w Bystrym miałem okazję osobiście złożyć życzenia i gratulacje Pani dyrektor Ewie Andrzejewskiej za długie i wzorowe zarządzanie szkołą w związku z jubileuszem 30lecia pracy, na stanowisku dyrektora szkoły.
4.    Miesiąc sierpień i wrzesień to czas licznych zebrań (spotkań) wiejskich. Spotkania zainicjowane zostały w celu podjęcia decyzji dotyczących przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2023 rok.
5.    W sobotę 3 września miałem przyjemność brać udział w Narodowym Czytaniu 2022. W miłym towarzystwie miłośników literatury czytałem "Ballady i Romanse" Adama Mickiewicza. Spotkanie zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna  w Wilkasach wraz z GOKiR w Wilkasach .
6.     Został wyłoniony wykonawca na przebudowę około 13 km dróg gminnych, które wykonamy z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Oba zadania wykona „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych” Sp. z o.o. z siedzibą w Gajewie.
7.     Dnia 04 września w miejscowości Bystry odbyły się Dożynki Gminne 2022. Imprezę wspierali liczni wystawcy, koła gospodyń wiejskich, zespoły muzyczne, wojsko i rycerze, a jednym z najciekawszych punktów uroczystości był pokaz ognia z grupą Transfuzja. Na scenie z garścią swoich przebojów wystąpiła Gwiazda Wieczoru zespół Exaited.
8.    17 września 1939 r. to dzień, w którym Armia Czerwona, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas rozpoczęto realizację ustaleń zawartych w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Z okazji 83 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę oraz obchodów Dnia Sybiraka Szkoła Podstawowa w Bystrym zorganizowała Apel szkolny a Szkoła Podstawowa
w Wilkasach uczestniczyła w Mszy św . W geście pamięci wraz z dyrektorami i  przedstawicielami obu szkół złożyliśmy kwiaty i znicze pod tablicami pamięci w Bystrym i Wilkasach.
9.    Zakończyła się trwająca dwa dni wizyta partnerska delegacji z zaprzyjaźnionego miasta Troki na Litwie, w której uczestniczył Mer Rejonu Trockiego. Wizyta odbyła się w ramach projektu nr LT-PL-5R-387 pn.: Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo regionów trockiego i giżyckiego (nr LT-PL-5R-387) realizowanego z Programu Interreg V-A Litwa - Polska.
W ramach projektu wybudowano budynki świetlic wiejskich w miejscowościach Kożuchy Wielkie oraz Wronka. Powstał także nowoczesny plac zabaw z trampolinami naziemnymi nad brzegiem jeziora Niegocin w Wilkasach.
Celem wizyty delegacji litewskiej z Trok było podsumowanie wspólnych działań projektowych, wymiana dotychczasowych doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych pomysłów w związku z nową perspektywą finansową Programu Interreg V-A Litwa - Polska.
10.    Przegląd Klaczy Ras Zimnokrwistych w Sulimach. Kolejną edycję pokazów w strugach deszczu obserwowali najwytrwalsi miłośnicy tych przepięknych zwierząt. Na powitanie wystąpił zespół Kaprys. Organizatorzy (GOKiR w Wilkasach Gmina Giżycko i Gmina Giżycko) nie zapomnieli też o najmłodszych, którzy uczestniczyli w konkursie plastycznym „Mój koń”, chętnie korzystali też z przejazdów quadem oraz bryczką. Kulminacyjnym punktem przeglądu był pokaz kaskaderki i zaklinaczki koni z europejską licencją kaskadera filmowego Pani Pauliny Osowskiej o wdzięcznym pseudonimie Apanachi.
11.    15 września podpisałem List Intencyjny z Wojciechem Karolem Iwaszkiewiczem - burmistrzem Giżycka, Wójtem Gminy Wydminy Radosławem Królem i Prezesem szpitala Andrzejem Bujnowskim z deklaracją współpracy w celu tworzenia nowych usług społecznych skierowanych do osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich rodzin. Ta współpraca ma także na celu znalezienie możliwości dodatkowego finansowania szpitala w Giżycku.
12.    Podczas obchodzonych 18 września 2022 roku Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich 2022 sołectwo Bystry zostało nagrodzone pierwszym miejscem w konkursie na "Najładniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy". Do udziału w konkursie wystawiono 43 wieńce z całego województwa. Nagrodę w wysokości 4000,00 zł wręczył Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.
 
*********************************************************************

Facebook