gmina5

XIV sesja Rady Gminy Giżycko - Lide…

Poprzednia sesja odbyła się 28 sierpnia1.    Podczas Gali podsumowującej projekt promocji gospodarczej „7 Cudów Mazur”, wręczono statuetki Lidera Bizn...

Czytaj więcej

XIII sesja Rady Gminy Giżycko - war…

Ostatnia sesja zwyczajna odbyła się 26 czerwca 1.    W minionym okresie przez prawie 4 tygodnie przebywałem na urlopie, który przerywałem z uwagi na ...

Czytaj więcej

X sesja Rady Gminy Giżycko - 26.06…

1.    Gorącym tematem ostatniego czasu jest sprawa Lasu Miejskiego w Gajewie . Podjąłem działania w celu zachowania jego funkcji rekreacyjno-wypoczynk...

Czytaj więcej

IX sesja Rady Gminy Giżycko - Radni…

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Giżycko.Przyjęto stanowiska w sprawie rozwoju sieci dróg krajowyc...

Czytaj więcej

VII sesja Rady Gminy Giżycko - poże…

Ostatnia sesja odbyła się 27.03.20191.    Podziękowanie dla Pana Prezesa Andrzeja Ligęzowskiego za wieloletnią pracę na rzecz Gminnego Zakładu Komunal...

Czytaj więcej

VI sesja Rady Gminy Giżycko - wysok…

Ostatnia sesja odbyła się 27.02.2019roku. W minionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami.1. Podpisałem umowę z Aresztem Śledczym w Suwałkach...

Czytaj więcej

V sesja Rady Gminy - trwają remonty…

1.    Trwają prace remontowe w trzech świetlicach: w Sołdanach, Spytkowie i Sterławkach Małych. Pomieszczenia zostaną wymalowane, naprawiony dach, wyr...

Czytaj więcej

IV sesja Rady Gminy Giżycko - minut…

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zamordowanego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz naszego byłego radnego, zmarłego Krzysztofa Amielawskiego.Uczest...

Czytaj więcej

Polecam strony internetowe:


ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
gizycko.kiedyprzyjedzie.pl  - system informacji o komunikacji autobusowej
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej

V sesja Rady Gminy - trwają remonty 3 świetlic i ruszyły dotacje proekologiczne

1.    Trwają prace remontowe w trzech świetlicach: w Sołdanach, Spytkowie i Sterławkach Małych. Pomieszczenia zostaną wymalowane, naprawiony dach, wyremontowana podłoga i zamontowany alarm. Do świetlic zostanie zakupione niezbędne wyposażenie kuchenne. Prace są realizowane w ramach projektu: Razem bliżej integracji w Gminie Giżycko.
2.    Sprzedaliśmy samochód strażacki OSP z Kamionki do gminy Wodynie. Dziękuję Zbigniewowi Mrozowi za ogromne zaangażowanie w doprowadzenie do transakcji.
3.    Sprzedaliśmy samochód Nissan Navara, a kupiliśmy Dacie Duster.
4.    Zorganizowaliśmy trzecią Inscenizację bitwy zimowej w Lesie Miejskim w Gajewie koło Giżycka.
5.    Miałem spotkanie z Komendantem Policji Przemysławem Rawą w sprawie możliwości dofinansowanie do zakupu nowej łodzi.
6.    Odwiedził mnie Pan Komendant PSP w Giżycku Jacek Baczewski w sprawie możliwości uzyskania wsparcia finansowego do zakupu nowego samochodu operacyjnego.
7.    W rankingu Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w kategorii gmin wiejskich za rok szkolny 2017/2018 zdobyliśmy zaszczytne X miejsce.

Uczestniczyłem w :
•    prawie wszystkich zebraniach sołeckich podczas których dokonano wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej. Mamy 7 nowych sołtysów. Wszystkim serdecznie gratuluję,
•    odprawie Komendy Powiatowej Policji w Giżycku,
•    Naradzie Rocznej podsumowującej działalność w Powiatowej Straży Pożarnej. W 2018 roku giżyccy strażacy prowadzili 839 interwencje w tym 295 związane z pożarami, 487 z miejscowymi zagrożeniami, w 57 przypadkach zgłoszenia okazały się alarmami fałszywymi,
•    Radzie FOWJM, która zmienia nieco swój profil działania,
•    I Zimowych Zawodach Strzeleckich o Puchar Wójta Gminy Giżycko,
•    zebraniu sprawozdawczym OSP Spytkowo,
•    pogrzebie wieloletniego pracownika Urzędu Gminy śp. Czesławy Szymańskiej,
•    pogrzebie śp. Sławomira Kędzierskiego.

Zorganizowałem:
•    cykliczne spotkania w sprawie inscenizacji działań wojskowych w lesie w których brał udział Pan Burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz, dyrektor CPiIT Robert Kempa, Dyrektor GOKiR Ewa Sobieska, przedstawiciel nadleśnictwa oraz wojska,
•    spotkanie w sprawie regat Rząd Samorząd, których w tym roku jesteśmy głównym organizatorem,
•    zebranie sołtysów i omówienie najważniejszych tematów,
•    spotkanie z Panią Ewą Kundą Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku w Wodach Polskich, w celu omówienia możliwości współpracy,
•    spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Giżycko Panem Krzysztofem Dąbkowskim na którym poruszaliśmy tematy możliwości wspólnych działań i zamiany nieruchomości,
•    kolejne spotkanie z podmiotami gastronomicznymi na którym ustalaliśmy możliwości promocji kulinarnej naszej gminy.

    Zapraszam do udziału w akcji „Gmina Giżycko – tu mieszkam, jestem zameldowany i ten adres podaję w druku PIT”. Jej celem jest zmotywowanie osób mieszkających na naszym terenie dotychczas bez meldunku do dokonania obowiązku meldunkowego zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania. Dzięki odprowadzaniu przez nie podatków zasilających nasz budżet gmina zyskuje środki na realizację inwestycji i rozwój. Akcja potrwa do 30 kwietnia 2019 roku, a jej uczestnicy wezmą udział w losowaniu cennych nagród, m.in. finansowych po 500 zł, voucheru na lot motolotnią i karnetów na Park Wodny Wilkasy. Wystarczy zameldować się i dostarczyć do Urzędu Gminy kopię I strony rozliczenia PIT za rok 2018 złożonego w Urzędzie Skarbowym z adresem miejsca zamieszkania na terenie gminy.
Do wygrania:
- 3 nagrody po 500 zł, - voucher na lot motolotnią, - 10 karnetów z wejściami na basen Parku Wodnego w Wilkasach, - 10 karnetów na kręgielnię Parku Wodnego w Wilkasach, - 10 karnetów z wejściami na siłownię Parku Wodnego w Wilkasach, - 10 maskotek gminnego kormorana.
    21 stycznia 2019 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wznowił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub – w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną – w formie papierowej.
    Ruszyły dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Giżycko na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska. Z myślą o środowisku zachęcam mieszkańców gminy do skorzystania z dofinansowania na zadania w zakresie:
1) budowie przydomowej oczyszczalni ścieków służącej do odprowadzania i oczyszczania ścieków socjalno-bytowych o przepustowości do 7,5 m3/dobę;
2) budowie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego;
3) budowie studni/ujęcia wody niezbędnej do zaspokojenia potrzeb bytowych/modernizacja SUW;
4) zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej lub/i chłodu – pompa ciepła o zainstalowanej mocy do 100 kW*;
5) wyposażeniu budynku mieszkalnego lub wymianie ogrzewania węglowego na proekologiczne – źródła ciepła opalane biomasą o zainstalowanej mocy do 50 kW;
6) budowie źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne – systemy fotowoltaiczne o mocy do 40 kW;
7) wyposażeniu budynku mieszkalnego lub wymianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe.
O dotację celową mogą ubiegać się: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Dotacja przydzielana jest w wysokości 10% realizowanej inwestycji, ale nie więcej niż 3.000,00 zł.
Dotacja obejmuje koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku o rozliczenie dofinansowania, tj:
• koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji, w tym koszty przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją w przypadku pozyskania środków z innych źródeł;
• koszty zakupu i montażu instalacji i urządzeń, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem;
• koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń;
• koszty robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia;
• koszty wykonania wewnętrznych i zewnętrznych instalacji i przyłączy wraz z materiałami.

Sprawozdanie Wójta


Materiał wideo z V sesji:

© 2019 Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko
Facebook