jasudowicz-4-ostrow-1

XLVIII Sesja Rady Gminy Giżycko - p…

Sesja nadzwyczajna Radni podjęli uchwałę o odwołaniu z dniem 29 maja 2022 roku Pani Monikę Dębek ze stanowiska Skarbnika Gminy Giżycko z powodu złożen...

Czytaj więcej

XLVII Sesja Rady Gminy Giżycko - op…

Poprzednia sesja odbyła się 29.03.2022 r. 1.    Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.  Podpisałem umowę na wymianę  311 sztuk. Oprawy zost...

Czytaj więcej

XLVI Sesja Rady Gminy Giżycko - sol…

1.   DZIAŁANIA – POMOC OSOBOM Z UKRAINY•    Dnia 26 lutego 2022r. na stronie FB Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została założona zbiórka artykułów ...

Czytaj więcej

XLV Sesja Rady Gminy Giżycko - Radn…

Rada gminy przyjęła stanowisko o Solidarności z narodem Ukraińskim Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Józefa Trąbki sołtysa sołectwa...

Czytaj więcej

XLII Sesja Rady Gminy Giżycko - jed…

Jednogłośnie uchwalono rekordowy pod względem wielkości inwestycji budżet na 2022r. Na inwestycje zaplanowano około 29 000 000,00 złZnaczna część tych...

Czytaj więcej

XLI Sesja Rady Gminy Giżycko - 25.1…

Poprzednia sesja odbyła się 28.10.2021 r. 1. Dofinansowanie dla Gminy Giżycko. Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekr...

Czytaj więcej

XL Sesja Rady Gminy Giżycko - cofni…

Poprzednia sesja odbyła się 29.09.2021 r.  Uczestniczyłem w : 1.   V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy.2.    Spotkaniu w sprawie ścieżek ...

Czytaj więcej

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

Każdy Samorząd w Polsce musi posiadać siedzibę urzędu. Urząd Gminy Giżycko mieści przy ul. Mickiewicza 33, ale właścicielem budynku jest Urząd Miejski.

Na początek trochę historii:

Do 1990 roku Urząd Gminy Giżycko oraz Urząd Miejski Giżycko mieściły się w jednym budynku przy al. 1 Maja 14 w Giżycku, Gmina zajmowała parter, a Miasto użytkowało piętro.

Ponieważ Urzędowi Miejskiemu brakowało pomieszczeń, Gmina Giżycko zamieniła pomieszczenia w budynku przy al. 1 Maja 14 na budynek przy ul. Mickiewicza 33  - po podjęciu uchwały przez Radę Miejską o nieodpłatnym użyczeniu nieruchomości. Osoby pracujące w tamtym czasie potwierdzają istnienie ustnej umowy, iż Gmina Giżycko przejmie ten budynek na własność, w zamian za pomieszczenia przy al. 1 Maja 14.

Z protokołu zdawczo-odbiorczego z 1992r. wynika, że budynek położony przy ul. Mickiewicza 33 wymagał wielu nakładów finansowych, a jego wartość wynosiła 104 592 zł wg kwot po denominacji złotego.

W 2012 roku poprzedni Wójt Pan Andrzej Sieroński wystąpił do Burmistrza Pani Jolanty Piotrowskiej z wnioskiem o przeniesienie na gminę własności nieruchomości zabudowanej ul. Mickiewicza 33, m.in. argumentując, że nakłady na inwestycje w budynku w ostatnich latach przekroczyły kwotę 400 000 zł. Pani Burmistrz odmówiła, proponując Gminie kupno budynku.

W wyniku tej odmowy ówczesny Wójt, złożył wniosek o uchylenie decyzji komunalizacyjnej, na podstawie której Miasto otrzymało przypadający Gminie Giżycko udział w nieruchomości zabudowanej al. 1 Maja 14. Podjęte działania były związane z brakiem woli Miasta do nieodpłatnego przeniesienia praw własności nieruchomości Mickiewicza 33, w zamian za którą Miasto nieodpłatnie otrzymało udział Gminy Giżycko w nieruchomości al. 1 Maja 14. Bezspornym jest fakt, że Urząd Gminy Giżycko do roku 1990 mieścił się na parterze budynku przy al. 1 Maja 14, tym samym z mocy prawa mógł w drodze komunalizacji otrzymać część tej nieruchomości.

W styczniu 2015 roku, wkrótce po wyborach, udałem się do Pana Burmistrza Wojciecha Karola Iwaszkiewicza z propozycją uregulowania własności obu nieruchomości
. Proponowałem, że wycofam wniosek o uchylenie decyzji komunalizacyjnej złożony przez poprzedniego Wójta, abyśmy na drodze porozumienia obu samorządów ustalili własności obu nieruchomości i usankcjonowali obecny stan użytkowania. Pan Burmistrz niestety nie zgodził się na takie rozwiązanie. Stwierdził, że chce, aby najpierw zbadano prawidłowość wydanej decyzji komunalizacyjnej i dopiero potem wrócimy do tematu budynku przy ul. Mickiewicza, czyli wyraził wolę, aby decyzję w sprawie nieruchomości przy al. 1 Maja podjął Minister i Wojewoda.

11 maja 2015 roku Minister Administracji i Cyfryzacji stwierdził nieważność decyzji komunalizacyjnej przyznającej Miastu prawo własności budynku al. 1 Maja 14.
Kolejny raz próbowałem podczas spotkania z Panem Burmistrzem wrócić do tematu uregulowania kwestii siedzib urzędów, ale i tym razem bez powodzenia.
Pan Burmistrz odwołał się od decyzji stwierdzającej nieważność decyzji komunalizacyjnej. 12 stycznia 2016 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uznał za niezasadne odwołanie Burmistrza.

Wystąpiłem z prośbą do Władz Miasta o wyrażenie zgody na termomodernizację budynku położonego przy ul. Mickiewicza 33. Zbliżał się nabór wniosków i chciałem ubiegać się o 85% dofinansowania na ten cel. Pan Burmistrz nie wyraził zgody.

Pan Burmistrz złożył wniosek do sądu o zasiedzenie budynku przy al. 1 Maja 14, który zajmuje nieodpłatnie i bez żadnej umowy. Dbając o interes Gminy Giżycko włączyłem się do tego postępowania, aby nie pozbawiono nas argumentu do negocjowania przejęcia nieruchomości przy ul. Mickiewicza 33.

22 listopada 2017r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał nową decyzję komunalizacyjną, w której stwierdził nabycie przez Gminę Miejską Giżycko udziału 293/1000, a przez Gminę Giżycko 232/1000 w budynku przy al. 1 Maja 14.
Poprosiłem Pana Burmistrza, żeby nie podejmował pochopnych decyzji. Zawsze podkreślałem, że nie zamierzam zmieniać lokalizacji siedziby Urzędu Gminy i wracać do budynku przy al. 1 Maja 14. Chciałem sprawiedliwie i  polubownie usankcjonować ustne ustalenia z lat 90-tych według obecnego stanu użytkowania.

Decyzja komunalizacyjna nie uprawomocniła się, ponieważ Pan Burmistrz odwołał się do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

30 listopada 2017r. roku otrzymałem od Pana Burmistrza pismo w sprawie wypowiedzenia umowy z dnia 31 grudnia 1991r. nieodpłatnego użyczenia budynku przy ul. Mickiewicza 33, z informacją iż Gmina Giżycko może nabyć nieruchomość lub podpisać umowę najmu.

Chciałem niezwłocznie umówić spotkanie z Panem Burmistrzem, ale niestety stwierdził, że w najbliższym okresie nie ma czasu.
W związku z tym zaprosiłem na rozmowę Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Cezarego Piórkowskiego, z którym spotkałem się 4 grudnia 2017r. Poinformowałem go o trudnościach w uregulowaniu własności budynków, prosząc o interwencję u Pana Burmistrza. Pan Przewodniczący zadeklarował, że zaangażuje się w działania zmierzające do rozwiązania problemu. Od tego czasu pisma do Pana Burmistrza kierowałem również do wiadomości Pana Przewodniczącego.

W dniu 6 grudnia 2017r. odwiedziłem Pana Burmistrza w Urzędzie Miejskim
i podjąłem rozmowę w celu znalezienia rozwiązania problemu. Niestety, bez skutku. Ustaliliśmy termin kolejnego spotkania na dzień 13.12.2017 roku w Urzędzie Gminy.

11.12.2017r. otrzymałem e-mailem informację od Pan Burmistrza, iż 13 grudnia nie może się spotkać i ustali nowy termin spotkania po 17 grudnia.

W związku z narastającym problemem, przed jakim stanęły oba samorządy poprosiłem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Mirona Misztuka, aby włączył się do negocjacji. Pan Miron Misztuk udał się do Pana Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miasta i wstępnie ustalił warunki spotkania.

Podsumowując:

Na początku lat 90-tych Gmina Giżycko opuściła budynek przy al. 1 Maja 14 oddając swoje pomieszczenia Urzędowi Miejskiemu. Docelowo, na siedzibę Urzędu Gminy wskazano budynek przy ul. Mickiewicza 33 użyczając Gminie tę nieruchomość nieodpłatnie. Mimo upływu wielu latach nie trudno będzie udowadniać istnienie umowy ustnej o przyrzeczeniu przeniesienia własności nieruchomości na Gminę, ale również logika i elementarne poczucie sprawiedliwości mówi, iż taka zamiana nieruchomości powinna być trwała i przenosić własność na oba samorządy. Jest to jedyne słuszne, logiczne i sprawiedliwe rozwiązanie, które nie generowałoby konfliktów w przyszłości.

Zawsze reagowałem na pisma Pana Burmistrza. We wszystkich odpowiedziach proponowałem szybkie zakończenie sprawy poprzez usankcjonowanie rozwiązań z lat 90, tj. przeniesienie własności budynku przy ul. Mickiewicza 33 na rzecz Gminy Giżycko, a części budynku przy al. 1 Maja - na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko.  Władze Miasta nie akceptowały mojej propozycji i permanentnie przysyłały informację, że możemy nabyć nieruchomość lub podpisać umowę najmu bez zaproponowania konkretnych warunków przeniesienia własności nieruchomości oraz warunków umowy najmu. W mojej ocenie  - patrząc na ustalenia z przeszłości – jest to rozwiązanie krzywdzące Gminę Giżycko, która wiele lat temu „poszła na rękę” Urzędowi Miejskiemu i opuściła wspólnie zajmowany budynek. To niesprawiedliwe gdybyśmy musieli płacić za budynek, który otrzymaliśmy w zamian za pozostawione pomieszczenia w nieruchomości al. 1 Maja 14.

Poprzez uruchomienie procedury zasiedzenia budynku przy al.1 Maja i odwołanie się od decyzji komunalizacyjnej Pana Wojewody, Pan Burmistrz może zostać właścicielem obu nieruchomości, tym samym może pozbawić Gminę argumentu do nieodpłatnego przeniesienia własność nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 33. Wypowiedzenie nieodpłatnej umowy użyczenia, żądanie od Gminy przedstawiania ofert nabycia oraz wcześniejsze odrzucenie możliwości nieodpłatnego nabycia przez Gminę Giżycko nieruchomości potwierdza tę tezę.

Według opinii prawników, pismo Pana Burmistrza o wypowiedzeniu umowy użyczenia budynku Mickiewicza 33 jest bezskuteczne i jako takie nie wywołuje skutków prawnych z uwagi na wcześniejszą deklarację Pana Burmistrza, dającą Gminie Giżycko prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na okres 5 lat oraz wcześniejsze przyczyny oddania nieruchomości w użyczenie, o których wspomniałem powyżej.

Pan Burmistrz, wypowiadając umowę używa argumentu, że wymaga tego interes Miasta i zasady gospodarności – nic podobnego. Obecnie Urząd Miejski użytkuje bezumownie i BEZPŁATNIE budynek przy al. 1 Maja 14, tak więc nie ma podstaw do wypowiadania umowy i zmuszania Gminy Giżycko do ponoszenia kosztów zakupu budynku lub podpisania umowy najmu. Jeden samorząd nie ponosi kosztów użytkowania budynku to i drugi nie powinien.

Zawsze deklarowałem, że nie będzie roszczeń ze strony Gminy o odszkodowania za część budynku przy al. 1 Maja 14, jeżeli tylko Miasto przeniesie na Gminę własność budynku przy ul. Mickiewicza 33 (czyli uregulujemy formalno-prawnie ustalenia sprzed lat).

Uchylenie decyzji komunalizacyjnej, która przyznawała prawo do części nieruchomości przy al. 1 Maja Urzędowi Miejskiemu, nastąpiło w wyniku decyzji Pana Burmistrza, który nie zaakceptował mojej propozycji wycofania wniosku o stwierdzenie jej nieważności oraz polubownego rozwiązania problemu własności nieruchomości.

Brak woli
ze strony Pana Burmistrza do rozwiązania kwestii budynków na drodze porozumienia i kompromisu, bez angażowania instytucji rządowych, spowodował eskalację problemu, uchylenie decyzji komunalizacyjnej, wydanie nowej decyzji komunalizacyjnej, pozbawiającej Urząd Miejski prawa do części budynku przy al. 1 Maja 14 i potrzebę zaangażowania wielu osób. Pan Burmistrz komunikuje się ze mną poprzez pisma. Żeby doszło do spotkania, muszę angażować kolejne osoby: Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczącego Rady Gminy.

Zgoda buduje, a niezgoda rujnuje.

Jeszcze raz podkreślam, że dążę do szybkiego przeniesienia własności nieruchomości na samorządy, zgodnie z obecnym stanem użytkowania. Zgodnie z art.14 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem zamiany między jednostkami samorządowymi, bez obowiązku dokonywania dopłat, w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.

Mimo wszystko jestem optymistą i wierzę, że już niedługo będę mógł Państwa poinformować, iż siedziby urzędów mieszczą się w budynkach będących ich własnością i relacje pomiędzy samorządami są bardzo dobre.

Poprzednia sesja odbyła się 21.12.2017.
1.    Budżet Gminy Giżycko przekroczył kwotę 50 MILIONÓW złotych, a wysokość środków przeznaczonych na inwestycje 10 MILIONÓW. W dużej mierze zawdzięczamy to pozyskanym środkom zewnętrznym.
2.    Z roku na rok zmniejszamy zadłużenie Gminy Giżycko:
2014r. - 12.030.999,84zł,  2015r. - 10.216.441,80zł,   2016r. - 9.000.000,00zł,    2017r. -  8.309.067,00zł
3.    28 grudnia 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 r. w ramach programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Otrzymamy 1 MILION zł dofinansowania na przebudowę ul. Dębowej w Gajewie.
4.     W ramach programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Powiat Giżycko otrzyma dofinansowanie w kwocie 900 000 zł na drogi w Sulimach i Kruklinie.
5.    Dwie rodziny z budynku w Grajwie 5 znalazły już inne mieszkania. Kolejna rodzina poinformowała nas, że w najbliższych dniach będzie się przeprowadzać.
6.    Podpisałem umowę z Marszałkiem woj. war-maz. umowę na projekt p.t.: „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej i sportowej szkół podstawowych w Gminie Giżycko”. Wartość projektu ogółem: 970 276.84 zł. Projektem objęte są 3 szkoły podstawowe tj. SP w Wilkasach, SP w Bystrym i SP w Upałtach.
7.    Podpisałem umowę z Marszałkiem woj. war-maz. umowę projektu p.t.: „Razem bliżej integracji w Gminie Giżycko”. Wartość ogółem: 578 963.28 zł.
8.    Otrzymałem pismo z PKP informujące, że trwa procedura podpisywania umów z mieszkańcami budynków w Nowych Sołdanach, a następnie nastąpi sprzedaż mieszkań.
9.    Z roku na rok mieszkańcy Gminy Giżycko wrzucają coraz więcej pieniędzy do puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wystarczyło im zaledwie kilka godzin, aby wesprzeć akcję charytatywną jeszcze wyżej wyśrubowując gminny rekord do 2.896,42 zł, bijąc ubiegłoroczny o 250 zł.
10.    Przystąpiliśmy do PROGRAMU DOTACYJNEGO LIKWIDACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GIŻYCKO W ROKU 2018. Dotacje będą udzielane na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe (PZD), jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, spółki prawa cywilnego i handlowego.
11.    Rozpoczęły się ferie zimowe. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach przygotował szereg interesujących i różnorodnych zajęć. W trakcie dwóch turnusów odbędą się m.in. seanse filmowe, spotkanie z ratownikiem medycznym, trening sztuk walki, konkurs młodych talentów, warsztaty ekologiczne i cukiernicze, wycieczki do Rynu, Węgorzewa oraz Muzeum Mazurskiego w Owczarni. Uczestnicy zapoznają się z pracą dziennikarza i drukarza, pobawią się na dyskotece, obejrzą też spektakl teatru z Krakowa. Każdy dzień będzie kończył się posiłkiem.
12.    Wystąpiłem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Giżycku z prośbą o informację odnośnie wysokiego poziomu wód w naszych jeziorach i kanałach. W odpowiedzi otrzymałem informację, że Wody Polskie wciąż monitorują sytuację hydrologiczną systematycznie prowadząc zrzut wody z Wielkich Jezior Mazurskich. Jeśli obecne prognozy pogody utrzymają się w przyszłości jest duża szansa na znaczną poprawę tej sytuacji. Gospodarka wodna w systemie Wielkich Jezior Mazurskich prowadzona jest na podstawie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego OŚR/O.I.6811/2/01, gdzie określono poziomy piętrzenia (max PP – 116,00 m n.p.m. Kr; min PP – 115,55 m n.p.m. Kr; w wyjątkowo suchych latach min PP – 115,45 m n.p.m. Kr) i dopuszczalne wielkości odpływu z systemu. Sterowanie odpływem z jezior na rzekę Węgorapę (w kierunku Pregoły) odbywa się na jazach „Zamek” i „Węgornia” w Węgorzewie, a na rzekę Pisę (w kierunku Wisły) jazami w Kwiku i Karwiku. Ze względu na aktualną trudną sytuację hydrologiczną Zarząd Zlewni w Giżycku niemal przez cały bieżący rok prowadzi maksymalny zrzut wody z systemu Wielkich Jezior Mazurskich. Niestety, anomalia pogodowe (opady atmosferyczne) sprawiają, że woda w systemie WJM wykazuje ciągły wzrost. System na bieżąco zasilany jest przez 230 cieków. Największymi jego dopływami są: Krutynia, Orzysza, Sapina, Wigrynia, Miłka, Staświnka, Jorka, kanał Dejguny, Radzieja i Użranki. Cieki te drenują 64,7 % powierzchni alimentującej system Wielkich Jezior Mazurskich. Od wielu miesięcy dopływa do niego więcej wody niż można skierować na odpływy, a przyczyną tego są opady atmosferyczne.
13.    Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz przysłał pismo, w którym stwierdził, że wypowiada umowę użyczenia budynku przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku, wnioskując iż Gmina Giżycka powinna kupić tę nieruchomość lub korzystać z niej na prawach rynkowych podpisując umowę najmu. Po przeanalizowaniu dostępnych dokumentów oraz informacji od osób, które pracowały w latach 90-tych stwierdziłem, że pismo burmistrza nie skutkuje wypowiedzeniem umowy użyczenia z uwagi na kilka okoliczności związanych z nieodpłatną umową użyczenia. Zgodnie z ustaleniami władz Miasta i Gminy poczynionymi w 1990r. Gmina Giżycko opuściła budynek przy Al. 1 Maja 14 w zamian za co miała otrzymać na własność budynek przy ul. Mickiewicza 33. Do czasu podjęcia odpowiednich uchwał przez rady gmin i podpisania notarialnej umowy przeniesienia własności strony podpisały umowę użyczenia budynku. Przed podpisaniem umowy nieodpłatnego użyczenia Gminie Giżycko, stosowna uchwałę podjęła Rada Miasta Giżycko.

Uczestniczyłem w :
•    przekazaniu sześciu aut Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku. Pojazdy które pojawiły się w Komedzie Powiatowej Policji w Giżycku to: dwa ople mokka, dwa hyundaie i20, kia ceed oraz volkswagen T6,
•    odprawie rocznej Komendy Powiatowej Policji,
•    Wigilii Hufca Giżycko w Klubie Garnizonowym,
•    spotkaniu opłatkowym CIS,
•    zebraniu sołectwa Gajewo oraz Bogaczewo, które poświecone były zmianom funduszu sołeckiego,
•    zebraniu sołectwa Wilkaski w związku z wysokim poziomem wód,
•    Zgromadzenie MZMGO w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Giżycko,
•    spotkaniu Nowowrocznym Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Giżycku,
•    koncercie kolęd w wykonaniu Chóru Policji Garnizonu W-M w kościele p.w. Ducha Św.,
•    spotkaniu Noworocznym w GCK oraz wręczeniu "Nagród Świętego Brunona patrona Giżycka",
•    spotkaniu w sprawie Mazurskiej Pętli Rowerowej w Mikołajkach,
•    balu Charytatywnym w hotelu Tajty SP w Spytkowie,
•    Jasełkach zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 3 na Wilanowie.

Zorganizowałem :
•    spotkanie organizacyjne w sprawie zimowej inscenizacji działań wojennych z okresu I wojny światowej w Lesie Miejskim w Gajewie które odbędzie się 4 lutego 2018 r. Jest to największa w Polsce zimowa inscenizacja działań wojennych z okresu Wielkiej Wojny już 4 lutego (niedziela). Zaprezentują się tam grupy rekonstrukcyjne z kraju i zagranicy, ozdobą imprezy będzie udział legionistów z 1 Pułku Piechoty Legionów. Rekonstruktorom towarzyszyć będą żołnierze „Rycerskiej Brygady” pokazując współczesny sprzęt 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Głównym punktem tego leśnego wydarzenia będzie inscenizacja bitwy zimowej nad mazurskimi jeziorami, nie zabraknie występu ludowego zespołu Jarzębiny, interesujących konkursów, zabaw, przeglądu pieśni patriotycznej, a także biesiady przy ognisku oraz tradycyjnej wojskowej grochówki! Wszystkie atrakcje podkreślą 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i jednocześnie 100 rocznicę zakończenia I wojny światowej,
•    spotkanie z Generałem Jarosławem Gromadzińskim w sprawie drogi do Strandy,
•    spotkanie z dyrektorem ZDP Panem Grzegorzem Moszczyńskim w sprawie wspólnych inwestycji oraz naborów na dofinansowania,
•    spotkanie z zastępcą Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko w sprawie drogi w Kamionkach,
•    z myślą o przedsiębiorcach GMINA GIŻYCKO realizuje projekt 7 Cudów Mazur.


Sprawozdanie


Cały materiał wideo z XLII sesji

Minął kolejny rok kadencji. Przy solidnym wsparciu Radnych klubu „Kochamy Mazury – Dobro Wspólne” oraz częstych pozytywnych głosowaniach pozostałych radnych, wykonaliśmy wiele inwestycji i działań w gminie.

Rok 2017 obfitował w 6 inwestycji drogowych w naszej gminie:
- przebudowa nawierzchni ul. Dworskiej w Gajewie z utworzeniem ścieżki pieszo-rowerowej,
- nowa nawierzchnia asfaltowa w miejscowości Wronka,
- budowa drogi o nawierzchni bitumicznej w Kalinowie,
- budowa drogi o nawierzchni bitumicznej na ul. Zachodniej w Gajewie,
- budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w Pięknej Górze prowadzącej do Ośrodka Łabędzi Ostrów,
- przebudowa drogi żwirowej ze Sterławek Małych do Bogacka.

Były też inne działania, m.in:
- generalny remont świetlic w Kozinie i Świdrach,
- zakup sceny mobilnej estradowej,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Sterławkach Małych, Gajewie, Wilkasach, Pięknej Górze i Spytkowie,
- zakup nowych stroi dla zespołu Jarzębiny i sprzętu nagłaśniającego do GOKiR w Wilkasach.

Do końca maja 2018 zrealizujemy zadanie pn. „Utworzenie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Lipowej w miejscowości Gajewo w Gminie Giżycko”.
Otrzymaliśmy  dofinansowanie w kwocie około 2.000.000 zł na zagospodarowanie nabrzeża w Wilkasach.
Nad brzegiem jeziora Niegocin powstaje 860 metrowa promenada  ze ścieżką rowerową, ciągiem pieszym, miejscem rekreacji z zewnętrzną siłownią i urządzeniami street workout oraz wiatą, ławkami i rowerowymi parkingami. Promenada będzie oświetlona lampami parkowymi. W ramach tego dofinansowania na Jeziorze Niegocin oraz na Jeziorze Tajty zostały wykonane dwa pomosty.
Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru w Wilkasach i polegać będzie m.in. na:
wykonaniu placu zabaw dla dzieci, utworzeniu przestrzeni tanecznej przy istniejącym amfiteatrze, wykonaniu boiska do piłki plażowej i oświetlenia zewnętrznego.
Jak co roku otrzymaliśmy też dofinansowanie na utylizację wyrobów z azbestu.

Wyłoniliśmy wykonawcę na budowę ulicy Dębowej w Wilkasach, która do końca maja 2018 roku będzie miała nawierzchnię asfaltową.
Z Europejskiego Funduszu Społecznego realizujemy Program pn. „Trochę nadziei na nadzieję”. Wartość projektu wynosi 73.000 zł.

Bardzo ważnym narzędziem kształtującym aktywność społeczną i odpowiadającym na najpilniejsze potrzeby mieszkańców, jest fundusz sołecki. W ramach realizacji zadań z tego funduszu, na który co roku od początku mojej kadencji przeznaczamy pół miliona złotych, we wszystkich 27 sołectwach zrealizowano wiele inwestycji, m.in.: siłownie zewnętrzne, place zabaw, wiaty edukacyjne, oświetlenie drogowe, chodniki, utwardzenia dróg i wiele innych.
W ramach programu "Nauczycielskie inicjatywy na rzecz uczniów", prowadzone są dla naszych dzieci  ciekawe, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (na zdjęciu dzieci z SP w Bystrym).
Wprowadziliśmy stypendia Wójta dla uczniów, w ramach których 20 młodych ludzi, utalentowanych w różnych dziedzinach, otrzymało jednorazowo po 500 zł.
Zorganizowaliśmy kolonie dofinansowane z budżetu gminy, dzięki czemu nasza młodzież wypoczywała nad morzem oraz w górach.
Partycypowaliśmy w kosztach organizacji pierwszej i bodajże jedynej w Polsce zimowej inscenizacji walk z okresu I wojny światowej, która odbyła się w Lesie Miejskim w Gajewie.

Wprowadziliśmy nowy konkurs pod tytułem  Przedsiębiorca Roku 2016 w Gminie Giżycko.

Wprowadziliśmy nieodpłatne porady prawne dla naszych mieszkańców, które odbywają się w urzędzie gminy w poniedziałki od godz. 14.00 do 16.00.
Ochotnicze Straże Pożarne w Kamionkach oraz w Spytkowie otrzymały po 4 500 zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W ramach tych środków i wkładu własnego gminy zakupiono sprzęt i wyposażenie.
Rozwijamy współpracę z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną. W tym roku współorganizowaliśmy Święto Wojsk Lądowych oraz gościliśmy żołnierzy na naszych imprezach gminnych. Na terenie poligonu w Pierkunowie współorganizowaliśmy z Dowództwem Wojsk Lądowych największy pokaz dynamiczny wojsk lądowych w Polsce.
Prowadzimy szkółkę żeglarską w Bystrym, której zadaniem jest nauka umiejętności żeglowania jachtami typu Optymist.
Nie zapominamy także o seniorach. W Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach rozwija się coraz mocniej  Klub Seniora.

Mieszkańców gminy cieszy niezmiernie rozpoczęta budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Obwodowej, Świderskiej i Nowowiejskiej oraz nowego mostu w Pięknej Górze. Po zakończeniu tych inwestycji wszyscy będziemy bezpieczniej pokonywali te odcinki drogi.
Z inicjatywy społeczności gminnej i Urzędu Gminy w projekcie przebudowy drogi łączącej Kętrzyn z Giżyckiem zaprojektowano ścieżkę rowerową od skrzyżowania dróg na Kętrzyn-Wilkasy-Giżycko do skrzyżowania drogi wojewódzkiej we Wronach Nowych.

Minął kolejny bardzo dobry rok, pełen inwestycji.
Z roku na rok zmniejszam zadłużenie Gminy Giżycko.Dodam, że mimo spłacanego kredytu zaciągniętego w poprzednich kadencjach, tak gospodaruję funduszami gminy, by wszystkie jej rejony były równomiernie rozwijane.
Nie zwalniam tempa i na kolejny rok mam zaplanowane nowe zadania do wykonania.

                                                                                                                                                      Serdecznie pozdrawiam
                                                                                                                                                      Wójt Marek Jasudowicz

I kto powie, że Mikołaj nie istnieje?
Na chwilę przed świętami i zakończeniem starego roku mieszkańcy gminy otrzymali prezent
A na poważnie - dofinansowanie do dwóch projektów.
Podpisałem z Marszałkiem Gustawem Markiem Brzezinem dwie umowy na dofinansowanie inwestycji w GMINIE GIŻYCKO.
PIERWSZY PROJEKT wartości prawie 1 mln zł zatytułowany „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej i sportowej szkół podstawowych w Gminie Giżycko” obejmuje 3 szkoły podstawowe tj. SP w Wilkasach, SP w Bystrym i SP w Upałtach.
Szkoły otrzymają specjalistyczny sprzęt i nowoczesne pomoce dydaktyczne do pracowni szkolnych (m.in. tablice multimedialne, komputery, tablety, urządzenia wielofunkcyjne, wyposażenie pracowni) oraz zakupione zostaną 3 schodołazy przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach, w celu pokonywania schodów.
Inwestycje przewidziane są w:
- SP w Wilkasach - przeprowadzony zostanie remont dachu szkoły i połączonego z nią dachu sali gimnastycznej, wejście i toaleta dla osób niepełnosprawnych, remont instalacji elektrycznej;
- SP w Bystrym: częściowy remont konserwacyjny dachu, naprawa elewacji i wykonanie nowej kolorystki;
- SP w Upałtach: kompleksowy remont dachu, naprawa elewacji i wykonanie nowej kolorystyki, wejście dla osób niepełnosprawnych, modernizacja boiska przyszkolnego.
Data zakończenia realizacji projektu: 31 grudnia 2018 roku.

Podpisana umowa na DRUGI PROJEKT wartości prawie 600 tys. zł zatytułowany „Razem bliżej integracji w Gminie Giżycko” obejmuje swym zakresem utworzenie Klubu Integracji Społecznej w budynku OSP w Spytkowie oraz Centrum Aktywności Lokalnej CAL w STERŁAWKACH MAŁYCH i SOŁDANACH.
Zakres przewidzianych prac:
- w SPYTKOWIE obejmuje: roboty rozbiórkowe, budowa ścian działowych wewnętrznych, wykonanie pełnego remontu wewnętrznego (tynkowanie, malowanie, układanie terakoty itp.), montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanie schodów i barier, instalacje sanitarne, elektryczne, docieplenie podłóg, wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych, zakup schodołazu, podjazd dla osób niepełnosprawnych, montaż monitoringu wizyjnego,
- w miejscowości STERŁAWKI MAŁE: remont pokrycia dachowego, wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych, wymiana okien, malowanie, docieplenie budynku, izolacja fundamentów, wykonanie opaski wokół budynku, wymiana drzwi, montaż alarmu,
- w miejscowości SOŁDANY przewidziano następujące prace: naprawa dachu, wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych, rozbiórka pieca kaflowego i wymiana ogrzewania na elektryczne (piec akumulacyjny), malowanie pomieszczeń, remont podłogi, montaż alarmu.
W ramach projektu zostanie zakupione niezbędne wyposażenie w Sołdanach i Sterławkach (wyposażenie kuchenne, jak w Kozinie i Świdrach), w Spytkowie dodatkowo (meble i sprzęt komputerowy oraz wyposażenie kuchni).

Data zakończenia realizacji projektu: 30 listopada 2019 roku.

Ostatnia sesja odbyła się 29.11.2017.
1.    Otrzymałem informację, że projekt p.t.: „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej i sportowej szkół podstawowych w Gminie Giżycko” uzyska dofinansowanie. Wartość projektu ogółem: 970 276.84 zł.
Projektem objęte są trzy szkoły podstawowe z Gminy Giżycko, tj. SP w Wilkasach, SP w Bystrym i SP w Upałtach. Trzy szkoły otrzymają specjalistyczny sprzęt i nowoczesne pomoce dydaktyczne do pracowni szkolnych (m.in. tablice multimed., komputery, tablety, urządzenia wielofunkcyjne, wyposażenie pracowni) oraz zakupione zostaną 3 schodołazy przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach, w celu pokonywania schodów.
Inwestycje przewidziane są w:
- SP w Wilkasach: przeprowadzony zostanie remont dachu szkoły i połączonego z nią dachu sali gimnastycznej, wejście i toaleta dla osób niepełnosprawnych, remont instalacji elektrycznej;
- SP w Bystrym: częściowy remont konserwacyjny dachu, naprawa elewacji i wykonanie nowej kolorystki;
- SP w Upałtach: kompleksowy remont dachu, naprawa elewacji i wykonanie nowej kolorystyki, wejście dla osób niepełnosprawnych, modernizacja boiska przyszkolnego.
2.    Kolejne dofinansowanie otrzymamy do projektu p.t.: „Razem bliżej integracji w Gminie Giżycko”.
Wartość ogółem: 578 963.28 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 463 170.62  (80%).
W ramach projektu zostanie utworzony Klub Integracji Społecznej w budynku OSP w Spytkowie oraz Centrum Aktywności Lokalnej w Sterławkach Małych i Sołdanach. Zakres prac przewidziany budynku:
- w Spytkowie obejmuje: roboty rozbiórkowe, budowa ścian działowych wewnętrznych, wykonanie pełnego remontu wewnętrznego (tynkowanie, malowanie, układanie terakoty itp.), montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanie schodów i barier, instalacje sanitarne, elektryczne, docieplenie podłóg, wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych, zakup schodołazu, podjazd dla osób niepełnosprawnych, montaż monitoringu wizyjnego,
- w miejscowości Sterławki Małe: remont pokrycia dachowego, wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych, wymiana okien, malowanie, docieplenie budynku, izolacja fundamentów, wykonanie opaski wokół budynku, wymiana drzwi, montaż alarmu,
- w miejscowości Sołdany przewidziano następujące prace: naprawa dachu, wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych, rozbiórka pieca kaflowego i wymiana ogrzewania na elektryczne (piec akumulacyjny), malowanie pomieszczeń, remont podłogi, montaż alarmu. Wskaźnik będzie badany po zakończeniu przedsięwzięcia na podstawie końcowego protokołu odbioru robót budowlanych.
W ramach projektu zostanie zakupione niezbędne wyposażenie w Sołdanach i Sterławkach (wyposażenie kuchenne, takie jak w Kozinie i Świdrach), w Spytkowie dodatkowo (meble i sprzęt komputerowy i wyposażenie kuchni).
3.    Dokonaliśmy oficjalnego otwarcia Alei Relaksu w Bogaczewie, przy udziale Pana Marcina Sierockiego - przedstawiciel Marszałka Gustawa Marka Brzezina. Sołectwo Bogaczewo na „Mały grant sołecki” otrzymało dofinansowanie w wysokości 8 tys. zł. W ramach projektu wykonano dwie wiaty, huśtawkę, zakupiono dwa duże grille oraz utworzono pięć miejsc relaksu na hamakach.
4.    Ogłosiliśmy konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych.
5.    GMINA GIŻYCKO zajęła IV miejsce w rankingu Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w kategorii gmin wiejskich za rok szkolny 2016/2017. W rankingu szkół podstawowych Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach zajęła III miejsce, a Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach IV miejsce.
6.    Wzorem ubiegłego roku postanowiłem uhonorować kolejną firmę, która w mijającym roku odnotowała dynamiczny rozwój i znacznie zwiększyła zatrudnienie realizując nowe inwestycje budowlane, unowocześniając park maszynowy oraz stosując najnowsze technologie. Celem konkursu jest promocja Gminy Giżycko oraz zwiększenie zainteresowania odbiorców i kontrahentów towarami i usługami przedsiębiorstw z regionu. Warunkiem udziału  jest wypełnienie ankiety zgłoszeniowej i dostarczenie jej do 16 stycznia 2018 do siedziby Urzędu Gminy Giżycko. Laureatowi nadany zostanie tytuł „Przedsiębiorcy roku 2017 w gminie Giżycko”.

Uczestniczyłem w :
•    podsumowaniu sezonu żeglarskiego Giżyckiej Grupy Regatowej w  Ekomarinie,
•    w zabawie mikołajkowej Sołectwa Gajewo zorganizowanej dla dzieci do 13 roku życia ZAMELDOWANYCH w GAJEWIE,
•    Zakończyły się II Mistrzostwa Sołectw GMINY GIŻYCKO w Piłkę Siatkową 2017. Po zaciętej rywalizacji i wyrównanej walce zwycięzcą Mistrzostw została drużyna z Sulim. Drugie miejsce zajęła drużyna z Gajewa, trzecie Bystry i czwarte Upałty Małe. Najlepszym zawodnikiem został Szymon Merski z Gajewa. Za najlepszą zawodniczkę uznano Różę Kania z Upałt Małych,
•    w Konwoju Świętego Mikołaja w GWARKU – w tym roku przypadła mi rola Mikołaja i wręczenie paczek. Dzieci dostały paczki, a potrzebujący seniorzy wózki i chodziki (ufundowane od RC Giżycko),
•    w Kiermaszu Ozdób Bożonarodzeniowych w SOSW,
•    spotkaniu zorganizowanym przez FOWJM w GOKIR na temat inwestowania nad jeziorami,
•    Finale Powiatowego konkursu Śpiewadło 2017. Gratuluję wszystkim wykonawcom, a oto nasze sukcesy:
Soliści kat. 10-12 lat - III miejsce - Amelia Sulej Bogaczewo
Soliści kat. 13-16:
I miejsce - Aleksandra Bielak - Antonowo
II miejsce - Alicja Grodzicka - Wronka
II miejsce - Oliwia Panaś - Giżycko
Soliści kat. open - I miejsce - Sylwia Mil - Wilkasy
Zespoły:
10-12: III miejsce - STEP UP ( Zofia Dąbrowska, Julia Matyjasek, Lidia Jurowska i Amelia Sulej)
13-16 - I miejsce - NO NAME (duet Natalia Czerwińska i Alicja Grodzicka)
Muzykujące rodziny :
I miejsce - rodzina Mycak z Upałt Małych
III miejsce - rodzina Chomej z Kożuch Wlk.
•    zabawie choinkowej w Pieczonkach,
•    wieczorze Kolęd w Świdrach,
•    Jasełkach przedstawianych przez dzieci z GOKIR w kościele w Wilkasach,
•    XXVI Polskiej Wigilii w hotelu Tajty zorganizowanej przez GOKIR i Klub Seniora w Wilkasach. W pięknej scenerii i miłej atmosferze prawie 80 seniorów i osób samotnych z terenu gminy Giżycko spotkało się wczorajszego popołudnia w restauracji hotelu Tajty na 26. już Polskiej Wigilii. W obecności duszpasterzy pięciu wyznań chrześcijańskich obejrzeli dziecięce jasełka zatytułowane „Pierwsza gwiazda”, aby później dzieląc się opłatkiem złożyć sobie świąteczno-noworoczne życzenia i nawiązać nowe kontakty.
•    uroczystych obchodach 2 lat istnienia Klubu Seniora,
•    spotkaniu opłatkowym OSP Kamionki i Spytkowo,
•    Walnym WJM 2020,
•    zebraniu sołeckim w Upałtach,
•    walnym MZMGO,
•    spotkaniu opłatkowym 15 GBZ,
•    Mistrzostwach Walki w Bliskim Kontakcie - 15 GBZ,
•    spotkaniu z przedsiębiorcami i burmistrzem w Hotelu Wodnik.
Zorganizowałem :
•    spotkanie w celu  organizacji II Inscenizacji Zimowej Bitwy na Mazurach 4 lutego 2018 roku (niedziela) w "Lesie miejskim" w Gajewie,
•    uroczysty odbiór i otwarcie ul. Dworskiej w Gajewie. W otwarciu drogi uczestniczyli: Pan Dariusz Drzażdżewski - Wicestarosta Powiatu Giżyckiego, Pan Mirosław Biłas - firma Biłas i Synowie, Pan Jacek Pasik - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, Pan Marian Rucki - Sołtys, Pan Miron Misztuk - Przewodniczący Rady Gminy Giżycko oraz mieszkańcy ul. Dworskiej. List przesłał Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki.
•    spotkanie opłatkowe z Sołtysami,
•    zebranie mieszkańców budynku socjalnego w Upałtach Małych 5. Omówiliśmy zasady użytkowania lokali,
•    spotkanie informacyjne w Upałtach w sprawie planowanej przez inwestora budowy 6 kurników,
•    spotkanie z rodzicami trzy i cztero-latków.

Trwają prace przy budowie promenady w Wilkasach. Już można sobie wyobrazić, jak bardzo atrakcyjnie będzie wyglądała skończona inwestycja. Będziemy mieli ścieżkę rowerową, ciąg pieszy, miejsce rekreacji z zewnętrzną siłownią i urządzeniami street workout, oświetlenie promenady, ławki, miejsca do grillowania, wiaty i stojaki do parkowania rowerów.

SP Spytkowo 20.01.2018 roku organizuje Bal Charytatywny
pod moim patronatem na który serdecznie zapraszam.


Sprawozdanie


Cały materiał wideo z XLI sesji.


Ulica Dworska w Gajewie GMINA GIŻYCKO została uroczyście oddana do użytkowania.


W otwarciu drogi uczestniczyli:
Pan Dariusz Drzażdżewski - Wicestarosta Powiatu Giżyckiego,
Pan Mirosław Biłas - firma Biłas i Synowie,
Pan Jacek Pasik - Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim,
Pan Marian Rucki - Sołtys,
Pan Miron Misztuk - Przewodniczący Rady Gminy Giżycko
oraz mieszkańcy ul. Dworskiej.


List przesłał Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki.
Facebook