gmina5

XIV sesja Rady Gminy Giżycko - Lide…

Poprzednia sesja odbyła się 28 sierpnia1.    Podczas Gali podsumowującej projekt promocji gospodarczej „7 Cudów Mazur”, wręczono statuetki Lidera Bizn...

Czytaj więcej

XIII sesja Rady Gminy Giżycko - war…

Ostatnia sesja zwyczajna odbyła się 26 czerwca 1.    W minionym okresie przez prawie 4 tygodnie przebywałem na urlopie, który przerywałem z uwagi na ...

Czytaj więcej

X sesja Rady Gminy Giżycko - 26.06…

1.    Gorącym tematem ostatniego czasu jest sprawa Lasu Miejskiego w Gajewie . Podjąłem działania w celu zachowania jego funkcji rekreacyjno-wypoczynk...

Czytaj więcej

IX sesja Rady Gminy Giżycko - Radni…

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Giżycko.Przyjęto stanowiska w sprawie rozwoju sieci dróg krajowyc...

Czytaj więcej

VII sesja Rady Gminy Giżycko - poże…

Ostatnia sesja odbyła się 27.03.20191.    Podziękowanie dla Pana Prezesa Andrzeja Ligęzowskiego za wieloletnią pracę na rzecz Gminnego Zakładu Komunal...

Czytaj więcej

VI sesja Rady Gminy Giżycko - wysok…

Ostatnia sesja odbyła się 27.02.2019roku. W minionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami.1. Podpisałem umowę z Aresztem Śledczym w Suwałkach...

Czytaj więcej

V sesja Rady Gminy - trwają remonty…

1.    Trwają prace remontowe w trzech świetlicach: w Sołdanach, Spytkowie i Sterławkach Małych. Pomieszczenia zostaną wymalowane, naprawiony dach, wyr...

Czytaj więcej

IV sesja Rady Gminy Giżycko - minut…

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zamordowanego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz naszego byłego radnego, zmarłego Krzysztofa Amielawskiego.Uczest...

Czytaj więcej

Polecam strony internetowe:


ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
gizycko.kiedyprzyjedzie.pl  - system informacji o komunikacji autobusowej
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej

IV sesja Rady Gminy Giżycko - minutą ciszy uczciliśmy pamięć o Radnym Krzysztofie Amielawskim i Prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu

IV sesja Rady Gminy GiżyckoMinutą ciszy uczciliśmy pamięć zamordowanego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz naszego byłego radnego, zmarłego Krzysztofa Amielawskiego.

Uczestniczyłem w:
* Spotkaniu Wigilijnym w SP Spytkowo oraz OSP Spytkowo,
* Radzie Nadzorczej GZK,
* Spotkaniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na temat projektu przebudowy drogi przy amfiteatrze w Wilkasach,
* Zimowym Koncercie w GOKiR.

Zorganizowałem:
* Spotkania z Burmistrzem i przedstawicielami współorganizatorów w sprawie organizacji inscenizacji działań wojennych w Lesie Miejskim w dniu 3 lutego,
* Spotkanie z Panem Jackiem Ciechanowiczem na którym omawialiśmy możliwości wspólnych działań,
* Spotkanie z podmiotami gastronomicznymi w sprawie utworzenia Szlaku Kulinarnego Gminy Giżycko,
* Zebrania sołeckie na których odbywają się wybory sołtysów i rad sołeckich. 
Kalendarz zebrań dostępny jest na stronie ugg.pl .

Sołtysem sołectwa Bogacko został Pan Daniel Skrobisz.
Sołtysem sołectwa Kamionki Pan Ryszard Mazurczyk.
Sołtysem sołectwa Grajwo została Pani Agata Ryńska
Na sołtysa sołectwa Kąp wybrano Panią Wiolettę Wilucką.
Pani Dorota Harasimowicz ponownie została wybrana na sołtysa wsi Upałty.
Na sołtysa sołectwa Sołdany wybrano Pana Józefa Trąbkę.
Na sołtysa sołectwa Antonowo wybrano Pana Kamila Amielwaskiego
Sołtysem Sołectwa Pierkunowo została Pani Alicja Olszewska.
Na sołtysa Sołectwa Upałty Małe ponownie wybrano Panią Małgorzatę Kamińską.
Sołtysem Sołectwa Kruklin została Pani Krystyna Krasnickas.
Sołtysem Sołectwa Gajewo został ponownie Pan Marian Rucki.
Sołtysem Sołectwa Pieczonki została ponownie Pani Emilia Czarniecka.

ZAPRASZAM na Zimową Inscenizacje w Lesie Miejskim, która odbędzie się 03.02.2019 o godz. 12.00.


Sprawozdanie:Materiał wideo z IV sesji:

© 2019 Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko
Facebook