gmina5

XIV sesja Rady Gminy Giżycko - Lide…

Poprzednia sesja odbyła się 28 sierpnia1.    Podczas Gali podsumowującej projekt promocji gospodarczej „7 Cudów Mazur”, wręczono statuetki Lidera Bizn...

Czytaj więcej

XIII sesja Rady Gminy Giżycko - war…

Ostatnia sesja zwyczajna odbyła się 26 czerwca 1.    W minionym okresie przez prawie 4 tygodnie przebywałem na urlopie, który przerywałem z uwagi na ...

Czytaj więcej

X sesja Rady Gminy Giżycko - 26.06…

1.    Gorącym tematem ostatniego czasu jest sprawa Lasu Miejskiego w Gajewie . Podjąłem działania w celu zachowania jego funkcji rekreacyjno-wypoczynk...

Czytaj więcej

IX sesja Rady Gminy Giżycko - Radni…

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Giżycko.Przyjęto stanowiska w sprawie rozwoju sieci dróg krajowyc...

Czytaj więcej

VII sesja Rady Gminy Giżycko - poże…

Ostatnia sesja odbyła się 27.03.20191.    Podziękowanie dla Pana Prezesa Andrzeja Ligęzowskiego za wieloletnią pracę na rzecz Gminnego Zakładu Komunal...

Czytaj więcej

VI sesja Rady Gminy Giżycko - wysok…

Ostatnia sesja odbyła się 27.02.2019roku. W minionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami.1. Podpisałem umowę z Aresztem Śledczym w Suwałkach...

Czytaj więcej

V sesja Rady Gminy - trwają remonty…

1.    Trwają prace remontowe w trzech świetlicach: w Sołdanach, Spytkowie i Sterławkach Małych. Pomieszczenia zostaną wymalowane, naprawiony dach, wyr...

Czytaj więcej

IV sesja Rady Gminy Giżycko - minut…

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zamordowanego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz naszego byłego radnego, zmarłego Krzysztofa Amielawskiego.Uczest...

Czytaj więcej

Polecam strony internetowe:


ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
gizycko.kiedyprzyjedzie.pl  - system informacji o komunikacji autobusowej
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej

VI sesja Rady Gminy Giżycko - wysokie wydatki na Oświatę

Ostatnia sesja odbyła się 27.02.2019roku. W minionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami.
1. Podpisałem umowę z Aresztem Śledczym w Suwałkach o zatrudnienie pięciu skazanych do prac na rzecz Gminy Giżycko, tak aby praca sprzyjała resocjalizacyjnemu oddziaływaniu na skazanych oraz kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw, a także umożliwiała osiągnięcie właściwych efektów ekonomicznych przez Pracodawcę.
2. 13 marca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisałem umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach: Guty i Gajewo ul. Lipowa oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach Kamionki i Sterławki Małe”. Środki podchodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota pomocy to 1 983 892,00 zł.
3. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczałem 12 parom małżeńskim Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Z terenu Gminy Giżycko były dwa małżeństwa:
- Maria Józefina i Marian Mocarscy (50 lat) – m. Bystry
- Izabela i Stanisław Obroślakowie – (61 lat) – m. Wola Bogaczkowska

Jeszcze raz serdecznie gratuluję.
4. Wręczyłem nagrody w konkursie fotograficznym organizowanym przez GOKiR.
5. Brałem udział w uroczystości wręczenia statuetek Super Sołtysa. Tytuł Super Sołtysa 2019 powiatu giżyckiego w plebiscycie "Gazety Olsztyńskiej" została Pani Małgorzata Kamińska - sołtys Upałt Małych. GRATULUJĘ
6. Trwają prace polegające na zagospodarowaniu terenu nadbrzeża nad jeziorem Niegocin w Wilkasach - GMINA GIŻYCKO. W ramach inwestycji zostanie wybudowany plac postojowy wraz z drogami manewrowymi pod campery i przyczepy kempingowe (43 miejsca postojowe). Powstanie mała architektura (toaleta przenośna, kosze do segregacji odpadów), 2 zjazdy - wjazd i wyjazd, oraz przepusty pod zjazdami. Inwestycja ma zostać wykonana do 31.10.2019 roku. Wykonawcą jest Firma Handlowo-Usługową Szymon Walentynowicz.
7. Ruszyły prace inwestycyjne Miasta Giżycka, które przedłużą promenadę wybudowaną w ubiegłym roku w ramach projektu "Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie brzegów Jezior Niegocin i Tajty w miejscowości Wilkasy, Gmina Giżycko".
8. Byłem na Litwie na spotkaniu z Panią Mer Trok Edita Rudelienė, gdzie uzupełniliśmy wspólny wniosk o dofinansowanie z programu Interreg Litwa – Polska w ramach którego wybudujemy świetlicę w Bystrym i wyremontujemy część budynku w Dobie.
9. Kilka razy spotkałem się z przedstawicielami Wód Polskich w sprawie możliwości wydzierżawienia brzegu jeziora Niegocin przy promenadzie w Wilkasach w celu utworzenia miejsca rekreacji, a w przyszłości kąpieliska. Złożyłem wniosek o wydzierżawienie.
UcSzlak Kulinarny Gminy Giżyckozestniczyłem w:
• 1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Gminie Giżycko wraz z delegacją radnych złożyłem kwiaty pod tablicami pamiątkowymi w Bystrym i Wilkasach oraz uczestniczyłem wraz z uczniami SP wilkasy we Mszy świętej,
• w otwarciu V Senior Bowling Cup,
zebraniu sołectwa Wronka na temat możliwości wybudowania świetlicy,
Balu Charytatywnym SOSW w Giżycku,
• spotkaniu wójtów i burmistrzów w MZMGO,
• obchodach Dnia Kobiet w GOKIR,
• spotkaniu członków Klastra Turystycznego "Mazury",
• spotkaniu Komitetu Honorowego związanego z obchodami Święta XXV-lecia 15 GBZ,
Koncercie Ukraińskiego Chóru "Dudaryk" ze Lwowa,
• Spotkaniu Nadleśniczym z Nadleśnictwa Giżycko,
• szkoleniu, konferencji zorganizowanej w Olsztynie pod patronatem Prezydenta RP p.t. Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich,
• wernisażu wystawy „Piwo i browary w Prusach Wschodnich dawniej i dzisiaj” w Galerii "Pod lipą" w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach. O historii i czasach współczesnych browarnictwa na terenie Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego opowiada wystawa, której wernisaż odbył się w galerii „Pod lipą” Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach. IWydatki na oświatęnteresująca ekspozycja w językach polskim i niemieckim pochodzi ze zbiorów Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen w Bawarii, a w Wilkasach poszerzono ją o cenne butelki po piwie i ich porcelanowe zamknięcia, etykiety i metalowe skrzynki, m.in. z byłego browaru w Elblągu. Ta część wystawy stanowi kolekcję Jarosława Andrukajtisa z Giżycka, muzealnika i historyka. Ozdobą wernisażu był koncert zespołu Piwny Odcień Bluesa.
Zorganizowałem:
• Kolejne spotkanie w sprawie utworzenia Szlaku Kulinarnego Gminy Giżycko – mamy uzgodniony regulamin i logo,
• Spotkanie z Panem Dariuszem Wasielą Zastępcą Dyrektora KOWR w Olsztynie w sprawie przejęcia nieruchomości pod inwestycję celu publicznego,
• Zawody bowlingowe z okazji Dnia Sołtysa,
Na zakończenie przedstawię Państwu informacje o finansowaniu oświaty.

Sprawozdanie Wójta:


Materiał wideo z VI sesji:

© 2019 Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko
Facebook