jasudowicz-4-ostrow-1

XLVIII Sesja Rady Gminy Giżycko - p…

Sesja nadzwyczajna Radni podjęli uchwałę o odwołaniu z dniem 29 maja 2022 roku Pani Monikę Dębek ze stanowiska Skarbnika Gminy Giżycko z powodu złożen...

Czytaj więcej

XLVII Sesja Rady Gminy Giżycko - op…

Poprzednia sesja odbyła się 29.03.2022 r. 1.    Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.  Podpisałem umowę na wymianę  311 sztuk. Oprawy zost...

Czytaj więcej

XLVI Sesja Rady Gminy Giżycko - sol…

1.   DZIAŁANIA – POMOC OSOBOM Z UKRAINY•    Dnia 26 lutego 2022r. na stronie FB Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została założona zbiórka artykułów ...

Czytaj więcej

XLV Sesja Rady Gminy Giżycko - Radn…

Rada gminy przyjęła stanowisko o Solidarności z narodem Ukraińskim Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Józefa Trąbki sołtysa sołectwa...

Czytaj więcej

XLII Sesja Rady Gminy Giżycko - jed…

Jednogłośnie uchwalono rekordowy pod względem wielkości inwestycji budżet na 2022r. Na inwestycje zaplanowano około 29 000 000,00 złZnaczna część tych...

Czytaj więcej

XLI Sesja Rady Gminy Giżycko - 25.1…

Poprzednia sesja odbyła się 28.10.2021 r. 1. Dofinansowanie dla Gminy Giżycko. Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekr...

Czytaj więcej

XL Sesja Rady Gminy Giżycko - cofni…

Poprzednia sesja odbyła się 29.09.2021 r.  Uczestniczyłem w : 1.   V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy.2.    Spotkaniu w sprawie ścieżek ...

Czytaj więcej

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

XLV Sesja Rady Gminy Giżycko - Radni Solidarni z Ukrainą

RadSolidarni z Ukrainąa gminy przyjęła stanowisko o Solidarności z narodem Ukraińskim

  1. Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Józefa Trąbki sołtysa sołectwa Sołdany w Gminie Giżycko w kadencji 2019 - 2022. Był ogromnie zaangażowany w sprawy sołectwa i jego mieszkańców. Na zawsze pozostanie w pamięci jako aktywny i życzliwy człowiek. Składam wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego. Uczcijmy Jego pamięć minutą ciszy.
  2. Inwestycja pn.: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie SM „NIEGOCIN” w Bystrym  k/Giżycka, w obrębie ewidencyjnym nr 15 Sulimy wraz z budową skrzyżowania sieci kanalizacji sanitarnej z DK nr 63. Zadanie to polega na przebudowie istniejącej kanalizacji na przedmiotowym terenie poprzez ułożenie obok istniejących rurociągów nowych kolektorów o zwiększonej średnicy z powodu zwiększonego dopływu ścieków z budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej "Niegocin". W ramach zadania planuje się przebudowę łącznie 994 m sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci pod drogą wojewódzką metodą przecisku o dł. 25 m. Celem planowanej inwestycji jest wsparcie lokalnego rozwoju, polepszenie stanu środowiska naturalnego, poprawa warunków życia lokalnej społeczności oraz poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Giżycko. Szacowany koszt inwestycji to 1 695 291,99 zł, dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  w wysokości 1.000.000,00 zł.
  3. 10 lutego zastępca wójta pani Ewa Sobieska oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Giżycko, przywitali grupę litewskiej młodzieży z zaprzyjaźnionego rejonu trockiego. Delegacja z Trok przyjechała na trzydniowy zimowy obóz sportowy w ramach projektu nr LT-PL-4R-315 pn. "Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego". Zadanie współfinansowane w ramach Programu Interreg V-A Litwa- Polska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach tego projektu Gmina Giżycko wybudowała ponad 8 km ścieżek rowerowych po nieczynnych nasypach kolejowych.Obecny przyjazd młodzieży ma na celu promowanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży z Litwy i Polski, ich aktywizację i integrację oraz kontynuowanie współpracy międzynarodowej. Program obozu przewiduje szereg atrakcji, które pozwolą jego uczestnikom poznać uroki Gminy Giżycko, zintegrować się podczas różnorodnych zajęć edukacyjnych i integracyjnych oraz miło spędzić czas na świeżym powietrzu.
  1. Usprawniono pracę najstarszej Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Giżycko,  poprzez uzyskanie stałego ciśnienia w sieci. W celu uzyskaniu stałego, wyższego  ciśnienia wykorzystano dodatkowy zestaw hydroforowy z wyremontowanej SUW w Sterławkach Średnich oraz podłączono sterowanie z falownikiem. Przygotowujemy wniosek o dofinansowanie na kompleksową przebudowę tej Stacji Uzdatniania Wody.
  1. Ogłosiliśmy kolejne postępowanie na wyłonienie wykonawcy do rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wilkasach  o cześć dydaktyczną, stołówkę, zaplecze kuchenne, salę gimnastyczną.
  2. W dniach 16-19 luty dzieci w wieku 11-16 lat uczestniczyły w obozie zimowym w Trokach na Litwie w ramach wspólnego projektu partnerskiego nr LT-PL-4R-315 pn. „Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014-2020. Uczestnicy obozu atrakcyjnie spędzili czas w pięknym mieście Troki wraz ze swoimi rówieśnikami ze szkoły gimnazjalnej im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie.  Na uczestników obozu czekał bardzo ciekawy i napięty program. Odbyły się warsztaty edukacyjne, artystyczne i kulinarne, zajęcia integracyjne i wycieczki krajoznawcze. Dzieci wróciły do swoich domów mając za sobą mnóstwo wrażeń i wspaniałych wspomnień.
  3. W Szkole Podstawowej w Bystrym trwa rozbudowa. Aktualnie trwają prac  w nowej części budynku. Inwestycja z dofinansowanie z programu Interreg Litwa-Polska w partnerstwie z miastem Alytus z Litwy.
  4. Pozyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę trzech dróg. Przebudowana zostanie: ul. Spacerowa w Gajewie, Jarzębinowa w Wilkasach oraz  droga w Sulimach.

Ogłoszono postępowania na roboty budowlane pod nazwą:

  1. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilkasach o część dydaktyczną, stołówkę, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego” – Termin składania ofert: 8.03.2022
  2. „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez zagospodarowanie nadbrzeża jeziora w m. Wilkasy, Kozin i Bogaczewo”- Termin składania ofert: 9.03.2022

********************************************************************

Koordynujemy działania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy. Mam częsty kontakt z Przewodniczącym ZUP koło w Giżycku oraz właścicielami ośrodka Gwarek.

Kontaktowałem się z Rektorem AWF Warszawa, który przygotował ośrodek na Pięknej Górze do przyjęcia 85 osób z Ukrainy.

Były już dwie wideokonferencje z Wojewodą, podczas których otrzymujemy informacje jakie są zasady organizowania pomocy.

Uruchomiliśmy zbiórkę potrzebnych rzeczy dla uchodźców oraz na terytorium Ukrainy.

Zbieramy deklaracje przyjmowania kobiet z dziećmi. Już wpłynęło kilka zgłoszeń.

Przygotowujemy dwa obiekty do przyjęcia uchodźców. Pomieszczenia na campingu w Bystrym dla 28 osób i w remizie strażackiej w Spytkowie dla 21 osób.


Materiał wideo z XLV sesji

Facebook