jasudowicz-4-ostrow-1

XLVIII Sesja Rady Gminy Giżycko - p…

Sesja nadzwyczajna Radni podjęli uchwałę o odwołaniu z dniem 29 maja 2022 roku Pani Monikę Dębek ze stanowiska Skarbnika Gminy Giżycko z powodu złożen...

Czytaj więcej

XLVII Sesja Rady Gminy Giżycko - op…

Poprzednia sesja odbyła się 29.03.2022 r. 1.    Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.  Podpisałem umowę na wymianę  311 sztuk. Oprawy zost...

Czytaj więcej

XLVI Sesja Rady Gminy Giżycko - sol…

1.   DZIAŁANIA – POMOC OSOBOM Z UKRAINY•    Dnia 26 lutego 2022r. na stronie FB Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została założona zbiórka artykułów ...

Czytaj więcej

XLV Sesja Rady Gminy Giżycko - Radn…

Rada gminy przyjęła stanowisko o Solidarności z narodem Ukraińskim Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Józefa Trąbki sołtysa sołectwa...

Czytaj więcej

XLII Sesja Rady Gminy Giżycko - jed…

Jednogłośnie uchwalono rekordowy pod względem wielkości inwestycji budżet na 2022r. Na inwestycje zaplanowano około 29 000 000,00 złZnaczna część tych...

Czytaj więcej

XLI Sesja Rady Gminy Giżycko - 25.1…

Poprzednia sesja odbyła się 28.10.2021 r. 1. Dofinansowanie dla Gminy Giżycko. Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekr...

Czytaj więcej

XL Sesja Rady Gminy Giżycko - cofni…

Poprzednia sesja odbyła się 29.09.2021 r.  Uczestniczyłem w : 1.   V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy.2.    Spotkaniu w sprawie ścieżek ...

Czytaj więcej

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

XLVII Sesja Rady Gminy Giżycko - opaski życia dla seniorów

Poprzednia sesja odbyła się 29.03.2022 r.
opaski1.    Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.  Podpisałem umowę na wymianę  311 sztuk. Oprawy zostaną wymienione w  miejscowościach: Pierkunowo, Antonowo, Bystry, Sulimy i Wilkasy. Na inwestycję pozyskaliśmy dofinansowanie z programu pn.: „Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego w ramach projektu pn.  Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gminie Giżycko".
2.    Pozyskaliśmy dofinansowanie na wycieczki szkolne w ramach programu „Poznaj Polskę”. Do dofinansowania zakwalifikowały się dwie szkoły: Szkoła Podstawowa  w Wilkasach: Kwota dofinansowania: 15 000 zł. Wkład własny: 5 000 zł. Całkowity koszt wycieczki: 20 000 zł. Szkoła Podstawowa w Bystrym: Kwota dofinansowania:  5 000 zł. Wkład własny: 1 250 zł. Całkowity koszt wycieczki: 6 250 zł. W 2022r. uczniowie i nauczyciele będą mogli wyjechać na wycieczki szkolne dofinansowane w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Gmina Giżycko zakwalifikowała się do otrzymania dofinansowania w wysokości 20 000 zł na realizację projektu „Poznaj Polskę”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przygotowanie
i przeprowadzenie wycieczek szkolnych z pewnością urozmaici zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.
3.    Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Upałtach. W kwietniu 2022 roku została podpisana umowa o dofinansowanie
w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3000 zł otrzymała Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Upałtach. Wkład własny 750 zł, całkowity koszt realizacji zadania 3 750 zł. Kwota w całości zostanie przeznaczona na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i na realizację działań promujących czytelnictwo.
4szkoła.    Przekazaliśmy teren pod rozbudowę Szkoła Podstawowa w Wilkasach.
W pierwszym etapie ruszy budowa części dydaktycznej, stołówki, zaplecza kuchennego. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dziękuję za wsparcie przy pozyskiwaniu dofinansowania Pani Senator Małgorzata Kopiczko, Panu Posłowi Jerzemu Małeckiemu i Panu Posłowi  Wojciechowi Kossakowskiemu.
5.    Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie SM „NIEGOCIN” w Bystrym k/ Giżycka. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. ul. Noniewicza 85C lok. 18, 16-400 Suwałki i to one jest wykonawcą prac. Wartość inwestycji: 1 560 870,00 zł brutto. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 1 000 000,00 zł. Zakres zadania obejmuje budowę nowych studni oraz rurociągów sanitarnych na terenie osiedla SM Bystry. Zastosowano rurociągi PCV-U SN8 typ ciężki z rdzeniem litym o wydłużonym kielichu, łączone na uszczelki gumowe o długości: - PCV 400 mm – 259 m, PCV 300 mm – 663 m, PCV 200 mm – 72 m, studnie betonowe o średnicy 1200 mm oraz studnie z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 mm. Rurociągi układane są w wykopach otwartych. Przyłącze do budynków wykonane jest metodą renowacji bezwykopowej z wykorzystaniem rękawów z włókniny poliestrowej. Nawierzchnie drogowe po zakończeniu robót zostaną odtworzone. Przejście pod drogą krajową wykonywane jest przeciskiem w rurze osłonowej o średnicy 800 mm.
6.    Trwają prace przy budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kąpie
 i Upałtach - Gmina Giżycko. Przy unijnym wsparciu w ramach programu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowana jest przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Bystrym inwestycja pt.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kąp - Upałty, Gmina Giżycko. Etap III. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego w Gminie Giżycko poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej długości ponad 6 km oraz sieci wodociągowej z trzema hydrantami podziemnymi o długości ponad 100 m.
 Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o. o. w Suwałkach.
7.    Podpisałem umowę na dostawę autobusów elektrycznych. Trzy „elektryki” Yutong E8 jeszcze w tym roku posłużą pasażerom komunikacji publicznej w Gminie Giżycko. Umowę na ich dostawę wraz z zapewnieniem infrastruktury do ładowania podpisałem z prezesem firmy Busnex Poland. Zakup zeroemisyjnych autobusów jest możliwy dzięki pozyskaniu przez samorząd Gminny Giżycko dofinansowania ze środków unijnych. Inwestycja w zielony transport jest realizowana dzięki dotacji z Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości ponad 5,7 mln zł, przy współfinansowaniu przez Gminę Giżycko i zapowiedzi wsparcia finansowego przez Miasto Giżycko.
8.     Odbył się X Regionalny Konkurs Piosenki "Śpiewający Kormoran". Około 90 wykonawców rywalizowało w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w X. już jubileuszowej edycji Regionalnego Festiwalu Piosenki „Śpiewający Kormoran”. Byli to reprezentanci Kętrzyna, Giżycka, Pozezdrza,  Bartoszyc, Boćwinki, Ełku i Kruklanek oraz gospodarze. Zdaniem jury pod wodzą miejscowego instrumentalisty i wokalisty Wojciecha Jankuńca poziom współzawodnictwa był niezwykle wysoki jak przystało na okrągłą rocznicę wydarzenia. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
9.     Zakończyła się przebudowa Kanału Piękna Góra łącznego jezioro Tajty z jeziorem Kisajno i uczestniczyłem w uroczystym otwarciu! Przebudowane zostało 140 m umocnień kanału wraz z korektą główki wyjściowej na jezioro Kisajno oraz udrożniono kanał do głębokości 1,6 m, co zapewni właściwe parametry klasy drogi wodnej I A. Całość inwestycji zrealizowały Wody Polskie w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.
10.     Realizujemy projekt pn. "Korpus Wsparcia Seniorów" w ramach którego zakupimy opaski życia dla Seniorów z gminy Giżycko! Seniorzy z naszej gminy objęci zostaną wsparciem w formie teleopieki. Projekt skierowany jest do osób starszych, chorych, z niepełnosprawnościami, którzy wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Opaska ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa naszych seniorów oraz ich najbliższych, którzy nie są w stanie zapewnić im całodobową opiekę. Zorganizowaliśmy spotkanie z seniorami żeby zaprezentować obsługę opasek.
11.     Mieszkańcy i uczniowie gminy Giżycko aktywnie włączyli się do akcji Światowego Dnia Ziemi, którego celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Ważna jest dbałość o naszą planetę. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w promowanie i realizacje działań związanych ze sprzątaniem świata.
12.    W ramach projektu Interreg Litwa Polska gościliśmy kilkusetosobową grupę z miasta Alytus. Goście po konferencji zwiedzili pomieszczenia rozbudowywanej się szkoły podstawowej w Bystrym.
13.    Z okazji świąt Wielkanocnych  obrządku wschodniego uczestniczyłem w świątecznym śniadaniu z uchodźcami. Ukraińska społeczność rejonu Giżyckiego zaprosiła około 350 osób przybyłych z powodu działań wojennych w Ukrainie.
Materiał wideo z XLVII sesji


Facebook