gmina5

X sesja Rady Gminy Giżycko - 26.06…

1.    Gorącym tematem ostatniego czasu jest sprawa Lasu Miejskiego w Gajewie . Podjąłem działania w celu zachowania jego funkcji rekreacyjno-wypoczynk...

Czytaj więcej

IX sesja Rady Gminy Giżycko - Radni…

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Giżycko.Przyjęto stanowiska w sprawie rozwoju sieci dróg krajowyc...

Czytaj więcej

VII sesja Rady Gminy Giżycko - poże…

Ostatnia sesja odbyła się 27.03.20191.    Podziękowanie dla Pana Prezesa Andrzeja Ligęzowskiego za wieloletnią pracę na rzecz Gminnego Zakładu Komunal...

Czytaj więcej

VI sesja Rady Gminy Giżycko - wysok…

Ostatnia sesja odbyła się 27.02.2019roku. W minionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami.1. Podpisałem umowę z Aresztem Śledczym w Suwałkach...

Czytaj więcej

V sesja Rady Gminy - trwają remonty…

1.    Trwają prace remontowe w trzech świetlicach: w Sołdanach, Spytkowie i Sterławkach Małych. Pomieszczenia zostaną wymalowane, naprawiony dach, wyr...

Czytaj więcej

IV sesja Rady Gminy Giżycko - minut…

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zamordowanego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz naszego byłego radnego, zmarłego Krzysztofa Amielawskiego.Uczest...

Czytaj więcej

III sesja Rady Gminy Giżycko - jedn…

W 2019 roku nadal będzie funkcjonowała bezpłatna autobusowa komunikacja miejsko-gminna!Radni jednogłośnie uchwalili budżet na rok 2019.Porządek obrad...

Czytaj więcej

II Sesja Rady Gminy Giżycko - dofin…

Uroczysta sesja odbyła się 22.11.2018, a poprzednia 30.10.2018.1.    Wniosek o dofinansowanie pod nazwą „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie troc...

Czytaj więcej

Polecam strony internetowe:


ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
gizycko.kiedyprzyjedzie.pl  - system informacji o komunikacji autobusowej
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej

XLVI Sesja - pieniądze na bezpłatne autobusy, szkoły oraz drogę w Sterławkach

Ostatnia sesja odbyła się 24.04.2018
1.    21 maja 2018 roku podpisałem z Panem Burmistrzem Wojciechem Karolem Iwaszkiewiczem PRZEDWSTĘPNĄ UMOWĘ ZAMIANY NIERUCHOMOŚCI w formie aktu notarialnego. Naszym zgodnym zamiarem jest szybkie i sprawne uregulowanie statusu prawnego nieruchomości służących za siedziby Urzędu Miasta przy ul. 1 Maja 14 w Giżycku i Urzędu Gminy przy ul. Mickiewicza 33. Na sesjach w czerwcu 2018 r. planujemy przedstawić radom Miasta i Gminy projekty uchwał o wyrażeniu przez nie zgody na dokonanie zamiany.
2.    Proponuję wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejsko-gminną. Teraz czekamy na decyzję Rady Miejskiej na sesji 23 maja.
Zalety i cel wprowadzenia bezpłatnej komunikacji autobusowej:
-  zwiększenie ilości osób korzystających z tego rodzaju komunikacji,
- odciążenie ruchu samochodowego na naszych drogach,
- zmniejszenie emisji spalin, czyli efekt ekologiczny,
- zmniejszenie ilości samochodów na parkingach.

3.    Ruszyły prace budowlane na ul. Dębowej w Gajewie.
4.    Ruszyły prace budowlane na ul. Dębowej w Wilkasach.
5.    Dobiegają końca prace budowlane na ścieżce przy ul. Lipowej w Gajewie.
6.    W Wilkasach również wykonywane są prace przy budowie 860 metrowej promenadzie oraz wokół amfiteatru.
7.   Rozpoczęły się prace przy wykonaniu I etapu budowy sieci kanalizacyjnej w Spytkowie.
8.    Otworzyliśmy oferty w  przetargu na remont SP w Bystrym i SP w Upałtach. Wpłynęła tylko jedna oferta. Zwiększyliśmy środki w celu realizacji tego zadania.
9.    W przetargu na budowę drogi o nawierzchni asfaltowej w Sterławkach Małych wpłynęły 2 oferty ale również przekroczyły zakładane wartości. Zwiększono środki.
10.    Odbyły się wyścigi rowerowe Mazury MTB Etap 3 Wilkasy. W zawodach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Luz Grupa przy dofinansowaniu ze środków budżetowych GMINY GIŻYCKO udział wzięło prawie 300 zawodników.
11.    Podpisałem umowę  na dofinansowanie projektu p.n."Cal do szczęścia".
12.    Most w Pięknej Górze ma już nawierzchnię asfaltową i ruch jest już możliwy.
13.    Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 opublikowało ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane: BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ.

Uczestniczyłem w :

•    konferencji o Autyzmie,
•    spotkaniu z wicestarostą Dariuszem Drzażdżewskim w sprawie funkcjonowania szpitala i jego przyszłości,
•    VI Regionalnym Konkursie Piosenki Polskiej "Śpiewający Kormoran",
•    Wielkim Otwarciu Sezonu żeglarskiego w Giżycku,
•    Ogólnopolskich Biegach Rodzinnych w Lesie Miejskim, w którym uczestniczyło ponad 600 biegaczy,
•    Podchodach drużyny harcerskiej Bystrzaki w Bystrym i II rocznicy ich funkcjonowania,
•    Wiosennym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Giżycko,
•    Uroczystościach w Kruklankach z okazji święta strażaka,
•    Spotkaniu literackim: "Abyśmy o Ojczyźnie naszej radzili",
•    Spotkaniu członków Klubu Seniora z Bystrego. Omawialiśmy formy komunikacji z koordynatorem klubu.
•    Pikniku ekologicznym w Spytkowie oraz rajdzie rowerowym szlakiem Wójta Gminy Giżycko,
•    Uroczystym rozpoczęciu sezonu żeglarskiego w kościele w Wilkasach,
•    I Zjeździe byłych zapaśników stylu wolnego woj. warmińsko-mazurskiego w latach 1964 – 1989. Uczestniczyło ponad 70 były zapaśników i trenerów.
•    otwarciu XVI międzynarodowych Regaty Rotary.

Zorganizowałem :

•    Uroczystości obchodów Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji odbyły się Msze św. W intencji Ojczyzny w Wilkasach i Bystrym oraz złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi,
    Koncert zespołu „Wyrwani z Niewoli”, skierowany do uczniów naszych gimnazjów oraz klas 6 i 7 szkół podstawowych. Od kilku lat zajmują się działalnością profilaktyczną na rzecz dzieci i młodzieży, ukazując im świat w którym można żyć bez narkotyków, alkoholu, przemocy, pornografii, etc.
•    Spotkanie z mieszkańcami w Spytkowie w sprawie możliwości budowy ścieżki rowerowej i kanalizacji,
•    Spotkanie z prezesem ES-System Wilkasy w sprawie możliwości dojazdu do promenady drogą należącą do ES-System,
•    Spotkanie z przedstawicielami samorządu Wyłkowyszki Litwa w spr. projektu Polska-Litwa.

Zapraszam dzieci i młodzież na kolonie letnie do Ośrodka Wypoczynkowego BAŁTYK I we Władysławowie, położonego 200 m od piaszczystej nadmorskiej plaży, w terminie 11-21 sierpnia 2018 roku. Mamy jeszcze wolne miejsca dla uczniów z klas III – VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum z Gminy Giżycko. Cena brutto - 1510 zł, a dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Giżycko i naszych mieszkańców uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3 w Giżycku - 1010 zł (Gmina dofinansowuje opłatę za kolonie w wysokości 500 zł).

Trwa Turniej rozgrywek międzysołeckich w piłkę nożną.

Sprawozdanie z działalnościCały materiał wideo z XLVI sesji

© 2019 Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko
Facebook