gmina5

XLI Sesja Rady Gminy Giżycko - 25.1…

Poprzednia sesja odbyła się 28.10.2021 r. 1. Dofinansowanie dla Gminy Giżycko. Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekr...

Czytaj więcej

XL Sesja Rady Gminy Giżycko - cofni…

Poprzednia sesja odbyła się 29.09.2021 r.  Uczestniczyłem w : 1.   V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy.2.    Spotkaniu w sprawie ścieżek ...

Czytaj więcej

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej

XXXVI sesja Rady Gminy - 29.06.2021…

Najważniejszym punktem dzisiejszej sesji była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium. Przedstawiony został Raport o stanie Gminy Giżycko, który ob...

Czytaj więcej

XXXV sesja Rady Gminy - 26.05.2021r…

Gmina Giżycko udziela pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 1803...

Czytaj więcej

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy…

W tym roku odnotowaliśmy rekordowy wynik poziomu wydatków inwestycyjnych. Obecnie budżet 2021 r. zawiera wydatki w wysokości 67.551.414,33 zł, w tym i...

Czytaj więcej

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gmin…

SESJA XXXIII    31.03.2021 r.Ponieważ  była to sesja nadzwyczajna, sprawozdanie z działalności przedstawiam poniżej.1.      18 lutego 2021 r. w siedzi...

Czytaj więcej

XXXII sesja Rady Gminy - 25.03.2021…

Gmina Giżycko przystępuje do programu który umożliwi budowę tanich mieszkań pod wynajem z możliwością dojścia do własności. Radni Gminy Giżycko stosun...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

XIV sesja Rady Gminy Giżycko - Liderzy Biznesu i kolejne dofinansowania na drogi

Poprzednia sesja odbyła się 28 sierpnia
1.    Podczas Gali podsumowującej projekt promocji gospodarczej „7 Cudów Mazur”, wręczono statuetki Lidera Biznesu. Są to wyróżnienia dla firm z Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, które nie tylko odniosły sukces, lecz w swojej działalności kierują się zasadami uczciwości i rzetelności biznesowej. Miło jest mi poinformować, że aż czterech przedsiębiorców z Gminy Giżycko otrzymało statuetki. W kategorii Zdrowa żywność: pierwsze miejsce przyznano Pani Eulalii Paszkiewicz z Wilkas prowadzącej firmę MARGOT Królestwo LADY Margot.
W kategorii Ekonomia wody drugie miejsce przypadło Hotelowi Tajty z Wilkas, a trzecie Szkole Żeglarstwa SZEKLA Szekla Szkoła Żeglarstwa – Firma Essentiel Sp. z o.o. również z Wilkas.
W kategorii Drewno i meblarstwo Pan Marek Krajewski Zakład Usługowo-Produkcyjny „Marex” z Wilkasek został sklasyfikowany na czwartym miejscu.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu biznesu na Mazurach w Gminie Giżycko.
2.    Gmina Giżycko otrzymała z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pana Artur Chojecki wojewoda warmińsko-mazurski czek w wysokości 1 980 181,83 zł  na dofinansowanie trzech inwestycji drogowych w Gmina Giżycko z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie ze środków Funduszu jest przeznaczone na zadania:
- Przebudowa drogi gminnej nr 129065N ul. Przemysłowa etap II w miejscowości Wilkasy,
- Przebudowa drogi gminnej nr 129009N ul. Szkolna w miejscowości Wilkasy,
- Przebudowa drogi gminnej nr 129031N ul. Leśnej w Gajewie.
Ponadto Powiat Giżycki uzyskał dofinansowanie na przebudowę drogi w Sulimach do której dofinansowania udziela również Gmina Giżycko.
3.    Podpisałem umowę o dofinansowanie realizacji operacji polegającej na budowie dwóch budynków infrastruktury turystycznej - Centrum Rekreacji Wędkarstwa w miejscowości Bogacko i Guty w Gminie Giżycko. Całkowity koszt operacji to 123766,76 zł. Wysokość dofinansowania wyniesie 59408,00 zł.
4.    Kolejnym odcinkiem drogi asfaltowej powstałym na terenie Gmina Giżycko mogą cieszyć się mieszkańcy NOWYCH SOŁDAN. Droga była realizowana z inwestycyjnego zadania Powiat Giżycki pn.: Utwardzenie drogi pow. nr 1827N Pieczonki – Kożuchy Wielkie w miejscowości Nowe Sołdany (od km 0+043 do km 0+335). Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie, Gmina Giżycko. Samorząd Gminy Giżycko dofinansował inwestycję kwotą 168166,00 zł.
5.    Zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Doba w Gminie Giżycko" zostało zrealizowane. Przebudowa była realizowana z udziałem środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Całkowity koszt realizacji zamówienia wyniósł 107748,00 zł, a dofinansowanie 40000,00 zł.
6.    Z okazji rocznicy 17 września, uczestniczyłem ze szkołą podstawową w Mszy świętej w Wilkasach oraz uroczystym apelu w Bystrym.
7.    Dożynki w Bystrym. Piękne wieńce dożynkowe wykonane przez sołectwa: Bogaczewo, Bystry, Grajwo, Kozin, Kożuchy Wielkie, Sołdany, Spytkowo, Świdry.
Komisja w składzie: Pani Barbara Dawcewicz - prezes LGR WJM, Pan Marian Kowalewski - wójt gminy Somonino, Pani Ирина Чёрная - kierownik wydziału gospodarki komunalnej i reform mieszkaniowych w Sowiecku (Federacja Rosyjska) i Pani Maria Pucz - wicemer Rejonu Trockiego (Litwa)
8.    Sołectwo Bogaczewo Gmina Giżycko zajęło 3 miejsce w konkursie zorganizowanym na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy podczas Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich w Olsztynku 22 września 2019 roku zdobywając nagrodę Marszałka Gustaw Marek Brzezin w wysokości 3000,00 zł. GRATULACJE
9.    Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1823N Giżycko – Kożuchy Wielkie – Kruklin – Sucholaski na odcinku miejscowości Kożuchy Wielkie. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Gmina Giżycko udzieliła pomocy finansowej Powiat Giżycki w formie dotacji celowej na realizację zadania w wysokości 589434,00 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie.
10.    Odbył się kolejny Przegląd Klaczy Ras Zimnokrwistych w Sulimach.
11.    W środę 18 września w Nadleśnictwie Giżycko odbyło się kolejne spotkanie w sprawie zasad prowadzenia gospodarki leśnej w Lesie Miejskim w Gajewie Gmina Giżycko.
W rozmowach brało udział 4 samorządowców; Starosta Mirosław Dariusz Drzażdżewski, Burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz, Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko i Przewodniczący Rady Robert Kempa, 4 przedstawicieli Nadleśnictwa Giżycko oraz 7 przedstawicieli strony społecznej reprezentujących stowarzyszenia z obszaru miasta i gminy.
Spotkanie prowadził moderator zaproszony przez Pana Nadleśniczego.
Dość długo nasza strona samorządowa i społeczna przedstawiała szereg argumentów świadczących o potrzebie zachowania lasu w dobrej kondycji, lasu który może służyć mieszkańcom na wiele pokoleń bez konieczności drastycznej wycinki.
Nasze propozycje zmierzają do umożliwienia prac gospodarczych w lesie w takim zakresie który jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa osób z niego korzystających oraz długoletniemu procesowi odnawiania lasu przy zachowaniu jego bogactwa naturalnego.
Jest to las kluczowy dla społeczności lokalnej dlatego będziemy dążyli do ustalenia zasad racjonalnej gospodarki w jego obszarze.

Uczestniczyłem w :
•    prawie wszystkich zebraniach sołeckich,
•    pikniku na zakończenie lata na osiedlu Prefabet,
•    Spotkanie w Urzędzie Miasta dotyczące zalewania działek znajdujących się pomiędzy Jeziorem Wojsak, a Kanałem Giżyckim,
•    otwarciu imprezy EnduroRally24. Ponad 160 zawodników z całej Polski przyjechało do Gminy Giżycko na Enduro Rally 24 - sportowo-turystyczny rajd enduro, promujący aktywność sportową oraz ducha rywalizacji, odbywający się w jednym z najciekawszych regionów w Polsce pod względem walorów turystycznych - w naszej gminie,
•    Narodowe Czytanie 2019 – GOKiR,
•    Otwarciu Mazurskich Targów Sportów Wodnych. Podczas Mazurskich Targów Sportów Wodnych w Strandzie w Pierkunowie GMINA GIŻYCKO nad jeziorem Kisajno po raz pierwszy wystawiły się podmioty gospodarcze będące członkami Szlaku Kulinarnego Gminy Giżycko; AZS Wilkasy, Ośrodek Wypoczynkowy Łabędzi Ostrów, Stanica Wodna Stranda, Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo, Stowarzyszenie Zielonych Wiosek, Stowarzyszenie Kożuchy - Nasz Kawałek Świata.
•    spotkaniu z delegacją ze Szwecji i Danii. Nasi goście są zainteresowani nawiązaniem bliższej współpracy z lokalnymi firmami związanymi z Regionalną Inteligentną Specjalizacją „Ekonomia Wody” oraz „Zdrowa żywność”.
•    Dożynkach Sołeckich w Spytkowie,
    Wyjeździe do Mołdawii, gdzie 13 września podpisałem list intencyjny o planowanej współpracy z Primaria comunei Sarata Veche (Gmina Sarata Veche) reprezentowaną przez Panią Wójt Marię Galiț.
•    przekazaniu samochodu Toyota Hilux  Komendzie Policji, obecności Pana Posła Wojciecha Kossakowskiego, Pana Wojewody Artura Chojeckiego, Komendanta Wojewódzkiego i Powiatowego Policji, Burmistrza Miasta Giżycko Wojciecha Iwaszkiewicza, Starosty Giżyckiego Dariusza Drzażdżewskiego, przedstawiciela Nadleśnictwa i Policjantów, uroczyście zostały przekazane kluczyki do nowego, dobrze wyposażonego, samochodu marki Toyota Hilux, który został zakupiony ze wsparciem środków z budżetu samorządu Urząd Miasta Giżycko, Powiat giżycki oraz Gmina Giżycko.
•    dożynkach na Litwie w rejonie Soleczniki,
•    Narodowym Czytaniu zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w sali GOKiR w Wilkasach.

Zorganizowałem:

•    zebranie z Sołtysami,
•    zebranie dyrektorów szkół.


Sprawozdanie Wójta:


Materiał wideo z XIV sesji:

© 2019 Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko
Facebook