gmina5

XIV sesja Rady Gminy Giżycko - Lide…

Poprzednia sesja odbyła się 28 sierpnia1.    Podczas Gali podsumowującej projekt promocji gospodarczej „7 Cudów Mazur”, wręczono statuetki Lidera Bizn...

Czytaj więcej

XIII sesja Rady Gminy Giżycko - war…

Ostatnia sesja zwyczajna odbyła się 26 czerwca 1.    W minionym okresie przez prawie 4 tygodnie przebywałem na urlopie, który przerywałem z uwagi na ...

Czytaj więcej

X sesja Rady Gminy Giżycko - 26.06…

1.    Gorącym tematem ostatniego czasu jest sprawa Lasu Miejskiego w Gajewie . Podjąłem działania w celu zachowania jego funkcji rekreacyjno-wypoczynk...

Czytaj więcej

IX sesja Rady Gminy Giżycko - Radni…

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Giżycko.Przyjęto stanowiska w sprawie rozwoju sieci dróg krajowyc...

Czytaj więcej

VII sesja Rady Gminy Giżycko - poże…

Ostatnia sesja odbyła się 27.03.20191.    Podziękowanie dla Pana Prezesa Andrzeja Ligęzowskiego za wieloletnią pracę na rzecz Gminnego Zakładu Komunal...

Czytaj więcej

VI sesja Rady Gminy Giżycko - wysok…

Ostatnia sesja odbyła się 27.02.2019roku. W minionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami.1. Podpisałem umowę z Aresztem Śledczym w Suwałkach...

Czytaj więcej

V sesja Rady Gminy - trwają remonty…

1.    Trwają prace remontowe w trzech świetlicach: w Sołdanach, Spytkowie i Sterławkach Małych. Pomieszczenia zostaną wymalowane, naprawiony dach, wyr...

Czytaj więcej

IV sesja Rady Gminy Giżycko - minut…

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zamordowanego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz naszego byłego radnego, zmarłego Krzysztofa Amielawskiego.Uczest...

Czytaj więcej

Polecam strony internetowe:


ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
gizycko.kiedyprzyjedzie.pl  - system informacji o komunikacji autobusowej
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej

XIII sesja Rady Gminy Giżycko - warsztat w GZK i budowa świetlicy w Bystrym

Ostatnia sesja zwyczajna odbyła się 26 czerwca
1.    W minionym okresie przez prawie 4 tygodnie przebywałem na urlopie, który przerywałem z uwagi na ważne wydarzenia.
2.    Odbyły się dwie sesje nadzwyczajne.
3.    Brałem udział w trzech spotkaniach w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie.
4.    Budowa budynku biblioteki publicznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Bystry - GMINA GIŻYCKO. 27 lipca 2019 roku podpisałem umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym "GROCHOCKI" Marek Grochocki dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wspieranie turystyki i kultury w regionie trockim i giżyckim". Łączny koszt inwestycji to 1.835.000,00 zł brutto. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Interreg Lietuva-Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
5.    26 lipca 2019 roku podpisałem umowę z firmą REMBUD Ryszard Chodnicki dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wspieranie turystyki i kultury w regionie trockim i giżyckim". W ramach zadania wykonany zostanie remont części świetlicy w Dobie. Łączny koszt inwestycji to 192 609,08‬ zł.
6.    Sołectwo Świdry otrzymało ze środków budżetu Województwa na rok 2019 dotację celową w kwocie 4000,00 zł na zadanie pod nazwą "Ocalić od zapomnienia".
7.    Trwają prace przy budowie drogi powiatowej w miejscowości Kożuchy Wielkie wykonywana przez Zarząd Dróg Powiatowych przy 50%  dofinansowaniu zewnętrznym i 25% udziale finansowym Gminy Giżycko.
8.    Na ukończeniu jest inwestycja drogowa w Nowych Sołdanach wykonywana przez Zarząd Dróg Powiatowych przy 50% udziale finansowym Gminy Giżycko.
9.    9 lipca 2019 roku podpisałem umowę z Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie Panią Marianną Jurgo dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach: Guty i Gajewo ul. Lipowa oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach Kamionki i Sterławki Małe".
10.    W miejscowości Bystry trwa budowa pierwszego w GMINIE GIŻYCKO skateparku.
11.    Gminny Zakład Komunalny zakończył budowę budynku warsztatu i wszystkie autobusy mają swoją bazę na terenie posesji GZK.

Uczestniczyłem w :

•    Walnym zgromadzeniu wspólników spółki Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko,
•    IV Senioradzie w Parku Wodnym Wilkasy,
•    Walce Wozów Bojowych w Pierkunowie z okazji święta 15 GBZ,
•    przekazaniu sprzętu wojsk amerykańskich 15 GBZ w obecności Pani Ambasador Stanów Zjednoczonych na Placu Piłsudskiego ,
•    Zebraniach sołeckich w Antonowie, Pierkunowie, Bystrym, Upałtach, Kożuchach Wielkich, Pieczonkach, Szczybałach Giżyckich,
•    Zgromadzeniu wspólników GZK,
•    Wydarzeniu związanym z projekcją filmu Faraon po 55 latach od jego produkcji, gdzie sceny były m.in. kręcone na jeziorze Kirsajty,
•    XIII Międzynarodowy Jarmark Folkloru „Cztery strony świata”,
•    Pikniku w Kruklinie,
•   XVI Ogólnopolskim zlocie samochodów fiat 126p w Borowie,
•    Rodzinny Piknik Charytatywny - Mazury Razem dla Szymona  - Port Bogaczewo,
Zorganizowałem spotkanie z Panem Starostą i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych na który ustaliliśmy, że Powiat złoży wniosek o dofinansowanie na położenie nowej nawierzchni asfaltowej drogi z Wilkas do Wronki.
Zapraszam 01 września o godzinie 12.00 na Dożynki Gminne 2019 do Bystrego.

Sprawozdanie Wójta:


Materiał wideo z XIII sesji:

© 2019 Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko
Facebook