gmina5

XLI Sesja Rady Gminy Giżycko - 25.1…

Poprzednia sesja odbyła się 28.10.2021 r. 1. Dofinansowanie dla Gminy Giżycko. Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekr...

Czytaj więcej

XL Sesja Rady Gminy Giżycko - cofni…

Poprzednia sesja odbyła się 29.09.2021 r.  Uczestniczyłem w : 1.   V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy.2.    Spotkaniu w sprawie ścieżek ...

Czytaj więcej

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej

XXXVI sesja Rady Gminy - 29.06.2021…

Najważniejszym punktem dzisiejszej sesji była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium. Przedstawiony został Raport o stanie Gminy Giżycko, który ob...

Czytaj więcej

XXXV sesja Rady Gminy - 26.05.2021r…

Gmina Giżycko udziela pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 1803...

Czytaj więcej

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy…

W tym roku odnotowaliśmy rekordowy wynik poziomu wydatków inwestycyjnych. Obecnie budżet 2021 r. zawiera wydatki w wysokości 67.551.414,33 zł, w tym i...

Czytaj więcej

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gmin…

SESJA XXXIII    31.03.2021 r.Ponieważ  była to sesja nadzwyczajna, sprawozdanie z działalności przedstawiam poniżej.1.      18 lutego 2021 r. w siedzi...

Czytaj więcej

XXXII sesja Rady Gminy - 25.03.2021…

Gmina Giżycko przystępuje do programu który umożliwi budowę tanich mieszkań pod wynajem z możliwością dojścia do własności. Radni Gminy Giżycko stosun...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

XIII sesja Rady Gminy Giżycko - warsztat w GZK i budowa świetlicy w Bystrym

Ostatnia sesja zwyczajna odbyła się 26 czerwca
1.    W minionym okresie przez prawie 4 tygodnie przebywałem na urlopie, który przerywałem z uwagi na ważne wydarzenia.
2.    Odbyły się dwie sesje nadzwyczajne.
3.    Brałem udział w trzech spotkaniach w sprawie Lasu Miejskiego w Gajewie.
4.    Budowa budynku biblioteki publicznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Bystry - GMINA GIŻYCKO. 27 lipca 2019 roku podpisałem umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym "GROCHOCKI" Marek Grochocki dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wspieranie turystyki i kultury w regionie trockim i giżyckim". Łączny koszt inwestycji to 1.835.000,00 zł brutto. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Interreg Lietuva-Polska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
5.    26 lipca 2019 roku podpisałem umowę z firmą REMBUD Ryszard Chodnicki dla zadania inwestycyjnego pn.: "Wspieranie turystyki i kultury w regionie trockim i giżyckim". W ramach zadania wykonany zostanie remont części świetlicy w Dobie. Łączny koszt inwestycji to 192 609,08‬ zł.
6.    Sołectwo Świdry otrzymało ze środków budżetu Województwa na rok 2019 dotację celową w kwocie 4000,00 zł na zadanie pod nazwą "Ocalić od zapomnienia".
7.    Trwają prace przy budowie drogi powiatowej w miejscowości Kożuchy Wielkie wykonywana przez Zarząd Dróg Powiatowych przy 50%  dofinansowaniu zewnętrznym i 25% udziale finansowym Gminy Giżycko.
8.    Na ukończeniu jest inwestycja drogowa w Nowych Sołdanach wykonywana przez Zarząd Dróg Powiatowych przy 50% udziale finansowym Gminy Giżycko.
9.    9 lipca 2019 roku podpisałem umowę z Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie Panią Marianną Jurgo dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach: Guty i Gajewo ul. Lipowa oraz dróg wewnętrznych w miejscowościach Kamionki i Sterławki Małe".
10.    W miejscowości Bystry trwa budowa pierwszego w GMINIE GIŻYCKO skateparku.
11.    Gminny Zakład Komunalny zakończył budowę budynku warsztatu i wszystkie autobusy mają swoją bazę na terenie posesji GZK.

Uczestniczyłem w :

•    Walnym zgromadzeniu wspólników spółki Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko,
•    IV Senioradzie w Parku Wodnym Wilkasy,
•    Walce Wozów Bojowych w Pierkunowie z okazji święta 15 GBZ,
•    przekazaniu sprzętu wojsk amerykańskich 15 GBZ w obecności Pani Ambasador Stanów Zjednoczonych na Placu Piłsudskiego ,
•    Zebraniach sołeckich w Antonowie, Pierkunowie, Bystrym, Upałtach, Kożuchach Wielkich, Pieczonkach, Szczybałach Giżyckich,
•    Zgromadzeniu wspólników GZK,
•    Wydarzeniu związanym z projekcją filmu Faraon po 55 latach od jego produkcji, gdzie sceny były m.in. kręcone na jeziorze Kirsajty,
•    XIII Międzynarodowy Jarmark Folkloru „Cztery strony świata”,
•    Pikniku w Kruklinie,
•   XVI Ogólnopolskim zlocie samochodów fiat 126p w Borowie,
•    Rodzinny Piknik Charytatywny - Mazury Razem dla Szymona  - Port Bogaczewo,
Zorganizowałem spotkanie z Panem Starostą i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych na który ustaliliśmy, że Powiat złoży wniosek o dofinansowanie na położenie nowej nawierzchni asfaltowej drogi z Wilkas do Wronki.
Zapraszam 01 września o godzinie 12.00 na Dożynki Gminne 2019 do Bystrego.

Sprawozdanie Wójta:


Materiał wideo z XIII sesji:

© 2019 Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko
Facebook