gmina5

XLI Sesja Rady Gminy Giżycko - 25.1…

Poprzednia sesja odbyła się 28.10.2021 r. 1. Dofinansowanie dla Gminy Giżycko. Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekr...

Czytaj więcej

XL Sesja Rady Gminy Giżycko - cofni…

Poprzednia sesja odbyła się 29.09.2021 r.  Uczestniczyłem w : 1.   V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy.2.    Spotkaniu w sprawie ścieżek ...

Czytaj więcej

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej

XXXVI sesja Rady Gminy - 29.06.2021…

Najważniejszym punktem dzisiejszej sesji była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium. Przedstawiony został Raport o stanie Gminy Giżycko, który ob...

Czytaj więcej

XXXV sesja Rady Gminy - 26.05.2021r…

Gmina Giżycko udziela pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 1803...

Czytaj więcej

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy…

W tym roku odnotowaliśmy rekordowy wynik poziomu wydatków inwestycyjnych. Obecnie budżet 2021 r. zawiera wydatki w wysokości 67.551.414,33 zł, w tym i...

Czytaj więcej

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gmin…

SESJA XXXIII    31.03.2021 r.Ponieważ  była to sesja nadzwyczajna, sprawozdanie z działalności przedstawiam poniżej.1.      18 lutego 2021 r. w siedzi...

Czytaj więcej

XXXII sesja Rady Gminy - 25.03.2021…

Gmina Giżycko przystępuje do programu który umożliwi budowę tanich mieszkań pod wynajem z możliwością dojścia do własności. Radni Gminy Giżycko stosun...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

XV sesja Rady - Nowy wóz strażacki i kolejne asfaltowe drogi

Poprzednia sesja odbyła się 26.09.2019
Samochód strażacki OSP Spytkowo1.    Niespełna rok temu strażacy z OSP w Kamionkach otrzymali nowy samochód. Dzisiaj nowym wozem mogą pochwalić się strażacy ochotnicy ze Spytkowa. Fabrycznie nowy samochód pożarniczy jest już w remizie OSP. Niebawem nastąpi oficjalne przekazanie kluczy do pojazdu. Samochód został zakupiony przy wsparciu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wkładu własnego OSP Spytkowo i Gminy Giżycko.
Jednostka OSP Spytkowo należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
2.    W dniach 13-15 października w naszej partnerskiej gminie Mtskheta odbywały się uroczystości "Svetitskhovloba-Mtskhetoba-2019". Są to obchody Dni Miasta Mtskheta, pierwszej stolicy Gruzji. W Święcie tym uczestniczyły wszystkie partnerskie gminy zaproszone przez władze Mtskhety. Polskę i Gminę Giżycko reprezentowała delegacja z Przewodniczącą Rady Panią Agnieszką Konc oraz Zastępcą Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Panem Józef Nacewiczem. Podczas spotkań prowadzono oficjalne rozmowy o współpracy i możliwościach wymiany doświadczeń między naszymi krajami i gminami. Delegacja Gminy Giżycko w imieniu Wójta przekazała partnerom z Gruzji życzenia i gratulację oraz naszą maskotkę - kormorana. W rozmowach po stronie gruzińskiej uczestniczył Pan Giorgi Kapanadze – Burmistrz Gminy Mtskheta.
Budowa ulicy Makowej3.    Powstała nowa asfaltowa droga na ul. MAKOWEJ  w Wilkasach. Została wybudowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Na budowę drogi Gmina Giżycko otrzymała dofinansowanie w wysokości 376119,00 zł.
4.    Przebudowaliśmy drogę  gminną w miejscowości Kamionki, Gmina Giżycko.  Zadanie dofinansowane w ramach Programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie.
5.    W miejscowości Bystry powstał pierwszy w GMINIE GIŻYCKO skatepark.
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 października 2018 roku podjął uchwałę o pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Giżycko otrzymała dofinansowanie na wykonanie inwestycji: "Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz skateparku w miejscowości Bystry w gminie Giżycko". Skatepark powstał przy boisku Orlik.
6.    Podpisałem umowę z Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie Panią Marianną Jurgo na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajewo ul. Leśna". Jest to droga prowadząca do cmentarza komunalnego. Przebudowa zostanie wykonana w terminie 12 miesięcy.  Łączny koszt inwestycji to 1 618 520,41‬ zł.
Skatepark w Bystrym7.    Podpisałem umowę z Panem Jakubem Wołczek prowadzącym firmę JAKUB BUDOWNICTWO na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkasy ul. Przemysłowa Etap II". Przebudowa zostanie wykonana w terminie 12 miesięcy. Łączny koszt inwestycji to 358 188,90‬ zł.
Jest to kolejne zadanie realizowane w Gminie Giżycko z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych.
8.    Podpisałem umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Marka Sobota na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkasy ul. Szkolna Etap II". Przebudowa zostanie wykonana w terminie 12 miesięcy. Łączny koszt inwestycji to 778 930,59‬ zł.
9.    15.10.2019 r. w Urzędzie Gminy Giżycko odbyło się spotkanie leśników z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych oraz stowarzyszeń. Celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska w odniesieniu do prac przewidzianych w tzw. „lesie miejskim” w bieżącym roku.
W toku rozmów uzyskano porozumienie w pełni zadowalające wszystkie uczestniczące strony.
10.    Gmina Giżycko w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska złożyła wspólnie z partnerem z Litwy Trakų rajono savivaldybė - Trakai district municipality wniosek infrastrukturalny: "Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego". W ramach zadania inwestycyjnego gmina planuje wykonać drogę rowerową po nieczynnych nasypach kolejowych "Mazurski trakt rowerowy".
11.    W Parku Wodnym Wilkasy odbył się VI Integracyjnego Turnieju Pływackiego „Pływam jak ryba”, zorganizowany  przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Podaruj dziecku radość”.
12. Gmina w Gruzji   Remont budynku w Dobie. Gmina Giżycko realizuje inwestycje pn. „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim” w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska: priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.

Uczestniczyłem w :
•    uroczystości oficjalnego otwarcia sali koncertowej w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Giżycku.
Piękna sala, z doskonałą akustyką, wykonana w bardzo szybkim tempie, współfinansowana przez Unię Europejska i MKiDN ze środków POIiŚ 2014-2020 w ramach VIII Osi priorytetowej - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury MKiDN,
•    II Warmińsko-Mazurski Kongres Elektromobilności - poznajemy możliwości wprowadzania rozwiązań proekologicznych,
•    Święto 112 Batalionu Remontowego Ziemi Ryńskiej – Giżycko,
•    wydarzeniu p.n. „Wznieść się na szczyt” poświęcone Amazonkom z całej Polski. Wspaniała inicjatywa ukazująca mężne, walczące, pełne entuzjazmu kobiety, które wygrały nowe życie. Teraz chcą się dzielić swoimi radościami, wspierać się nawzajem i pomagać innym,
•    "Ocalić od zapomnienia" - wydarzenie sfinansowane z małych grantów, zorganizowane przez panią sołtys Katarzyna Futera i współpracowników.
Gratuluję realizacji ciekawego projektu, który integruje mieszkańców Świder.
Warto przekazywać historię młodym pokoleniom.  Imprezę uświetnił Zespół Jarzębiny Z Wilkas, a o historii opowiedział Jan Sekta,
•    wręczeniu medali na 50-lecie za długoletnie pożycie małżeńskie - Jadwiga Konstancja i Marian Tadeusz Radulscy z Bystrego,
•    Uroczystych obchodach Europejskiego Dnia Seniora  w GOKiR w Wilkasach,
•    Święto Ziemniaka w Upałtach,
•    Inauguracja roku akademickiego GU III Wieku,
•    Zgromadzenie MZMGO,
•    Kamionki - zebranie sołeckie.

Zorganizowałem:
•    spotkanie z właścicielami ogródków działkowych i właścicielami ośrodka Stranda w sprawie kanalizacji,
•    spotkanie z Generałem 15 GBZ,
•    spotkanie w Wodach Polskich - Ewa Kunda.


Sprawozdanie Wójta:


Materiał wideo z XV sesji:

© 2019 Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko
Facebook