gmina5

XIV sesja Rady Gminy Giżycko - Lide…

Poprzednia sesja odbyła się 28 sierpnia1.    Podczas Gali podsumowującej projekt promocji gospodarczej „7 Cudów Mazur”, wręczono statuetki Lidera Bizn...

Czytaj więcej

XIII sesja Rady Gminy Giżycko - war…

Ostatnia sesja zwyczajna odbyła się 26 czerwca 1.    W minionym okresie przez prawie 4 tygodnie przebywałem na urlopie, który przerywałem z uwagi na ...

Czytaj więcej

X sesja Rady Gminy Giżycko - 26.06…

1.    Gorącym tematem ostatniego czasu jest sprawa Lasu Miejskiego w Gajewie . Podjąłem działania w celu zachowania jego funkcji rekreacyjno-wypoczynk...

Czytaj więcej

IX sesja Rady Gminy Giżycko - Radni…

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Giżycko.Przyjęto stanowiska w sprawie rozwoju sieci dróg krajowyc...

Czytaj więcej

VII sesja Rady Gminy Giżycko - poże…

Ostatnia sesja odbyła się 27.03.20191.    Podziękowanie dla Pana Prezesa Andrzeja Ligęzowskiego za wieloletnią pracę na rzecz Gminnego Zakładu Komunal...

Czytaj więcej

VI sesja Rady Gminy Giżycko - wysok…

Ostatnia sesja odbyła się 27.02.2019roku. W minionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami.1. Podpisałem umowę z Aresztem Śledczym w Suwałkach...

Czytaj więcej

V sesja Rady Gminy - trwają remonty…

1.    Trwają prace remontowe w trzech świetlicach: w Sołdanach, Spytkowie i Sterławkach Małych. Pomieszczenia zostaną wymalowane, naprawiony dach, wyr...

Czytaj więcej

IV sesja Rady Gminy Giżycko - minut…

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zamordowanego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz naszego byłego radnego, zmarłego Krzysztofa Amielawskiego.Uczest...

Czytaj więcej

Polecam strony internetowe:


ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
gizycko.kiedyprzyjedzie.pl  - system informacji o komunikacji autobusowej
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej

VII sesja Rady Gminy Giżycko - pożegnanie prezesa GZK i zawieszenie strajku nauczycieli

Ostatnia sesja odbyła się 27.03.2019
1.    Podziękowanie dla Pana Prezesa Andrzeja Ligęzowskiego za wieloletnią pracę na rzecz Gminnego Zakładu Komunalnego.
2.    Podpisałem Wody Polskie - spotkanie
3.    Ostróda - spotkanie Sołtysów z Marszałkiem woj. warm.-mazurskiego i wyróżnienie dla sołtysa sołectwa kamionki Ryszarda Mazurczyka.
4.    Uroczyście obchodziliśmy 100 lat Pani Stanisławy Borkowskiej, mieszkanki miejscowości Szczybały Giżyckie.
5.    Uczestniczyłem w spotkaniu roboczym w Trokach, w związku z realizacja otrzymanego dofinansowania.
6.    W sobotę 27.04.2019 nastąpi zawieszenie  strajku nauczycieli. Od poniedziałku rozpoczną się normalne zajęcia w szkołach.
7.    Spotkanie z przedstawicielami ZNP Nr 8 w Gminie Giżycko, w.s. strajku. Zleciłem przygotowanie opinii prawnej na temat możliwości przekazania środków nauczycielom.
8.    Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie do budowy kolejnych 3 dróg w gminie.
9.    Otworzyliśmy oferty na wykonanie 4 dróg w gminie i niedługo podpiszemy umowy na ich realizację.
10.    Rozpoczęliśmy inwestycje na ulicy Makowej w Wilkasach.
11.    Wyremontowaliśmy pomost w Wilkasach przy Amfiteatrze.

Uczestniczyłem w :
•    przedstawieniu Katyń SP Wilkasy,
•    Mistrzostwach 2 batalionu 15 GBZ w piłce nożnej,
•    zebraniu sołeckim sołectwa Grajwo, Kozin, Wilkasy, Spytkowo i Pierkunowo,
•    spotkaniu komitetu honorowego w zw. 25-leciem 15 GBZ.

Zorganizowałem
•    Spotkanie ze stowarzyszeniami w sprawie możliwości pozyskania wsparcia oraz dofinansowań,
•    Spotkanie z podmiotami gastronomicznymi w zw. z utworzeniem Szlaku Kulinarnego Gminy Giżycko,
•    Spotkanie w spawie REGAT RZĄD SAMORZĄD,  które odbędą się 11 maja.

Trwają rozgrywki Sołeckiej Ligi Piłki Nożnej w Gminie Giżycko.
Zachęcam do kibicowania. Tabela wyników dostępna jest na stronie : https://ugg.pl/wiadomosci/151632

Sprawozdanie Wójta:


Materiał wideo z VII sesji:

© 2019 Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko
Facebook