jasudowicz-4-ostrow-1

XLVIII Sesja Rady Gminy Giżycko - p…

Sesja nadzwyczajna Radni podjęli uchwałę o odwołaniu z dniem 29 maja 2022 roku Pani Monikę Dębek ze stanowiska Skarbnika Gminy Giżycko z powodu złożen...

Czytaj więcej

XLVII Sesja Rady Gminy Giżycko - op…

Poprzednia sesja odbyła się 29.03.2022 r. 1.    Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.  Podpisałem umowę na wymianę  311 sztuk. Oprawy zost...

Czytaj więcej

XLVI Sesja Rady Gminy Giżycko - sol…

1.   DZIAŁANIA – POMOC OSOBOM Z UKRAINY•    Dnia 26 lutego 2022r. na stronie FB Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została założona zbiórka artykułów ...

Czytaj więcej

XLV Sesja Rady Gminy Giżycko - Radn…

Rada gminy przyjęła stanowisko o Solidarności z narodem Ukraińskim Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Józefa Trąbki sołtysa sołectwa...

Czytaj więcej

XLII Sesja Rady Gminy Giżycko - jed…

Jednogłośnie uchwalono rekordowy pod względem wielkości inwestycji budżet na 2022r. Na inwestycje zaplanowano około 29 000 000,00 złZnaczna część tych...

Czytaj więcej

XLI Sesja Rady Gminy Giżycko - 25.1…

Poprzednia sesja odbyła się 28.10.2021 r. 1. Dofinansowanie dla Gminy Giżycko. Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekr...

Czytaj więcej

XL Sesja Rady Gminy Giżycko - cofni…

Poprzednia sesja odbyła się 29.09.2021 r.  Uczestniczyłem w : 1.   V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy.2.    Spotkaniu w sprawie ścieżek ...

Czytaj więcej

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy - 30.08.2021- czas inwestycji

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r.

1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera międzynarodowego projektu nr LT-PL-3R-256 pn. „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim”. Zadanie to zostało współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020. W wydarzeniu uczestniczyły dzieci i młodzież w wieku od 9 do 16 lat z terenu gminy Giżycko oraz z zaprzyjaźnionego rejonu trockiego na Litwie.
W trakcie trwania obozu uczestnicy zwiedzali najciekawsze miejsca związane z dziedzictwem kulturowym naszego regionu, brali udział w zabawach integracyjnych, zajęciach animacyjnych, musicalowych warsztatach tanecznych pod okiem aktorki z Teatru Muzycznego Roma.
Wszystkie działania w projekcie wpłynęły na integrację dzieci i młodzieży z zaprzyjaźnionych regionów: trockiego i giżyckiego oraz umożliwiły nawiązanie pozytywnych relacji z rówieśnikami z kraju sąsiedniego. Wydarzenie to było doskonałą okazją do wzajemnego poznania kultur, języka, tradycji i zwyczajów kolegów i koleżanek z zagranicy.
2.  INWESTYCJE GMINNE: Przy promenadzie w Wilkasach na działce nr 866/6 powstał nowoczesny plac zabaw oraz trampoliny naziemne dla dzieci i młodzieży.  Na inwestycję pozyskaliśmy dofinansowanie z programu Interreg Litwa-Polska.
Stanowią one dodatkową atrakcję turystyczną przy promenadzie w Wilkasach.
W regionie nie ma takiego miejsca, dlatego działania te mają na celu zachęcenie turysty do odwiedzin Gminy Giżycko poprzez skierowanie bogatej oferty także do dzieci i młodzieży.
3.   Nowe miejsce rekreacji i wypoczynku powstanie na ogólnodostępnej plaży  w Wilkasach  Zalesie. Inwestycja ta będzie zrealizowana dzięki przyznaniu Gminie Giżycko w 2021 roku dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu "Łączy nas turystyka". Kwota dofinansowania wynosi 17.000 zł. Szacowana wartość całego przedsięwzięcia to 48.860,19 zł. Plaża Wilkasy Zalesie nad Jeziorem Tajty wzbogaci się niebawem o nowe miejsce rekreacji i wypoczynku, które zostanie zrealizowane w ramach zadania pn. "Relaks i rekreacja na plaży gminnej w Wilkasach". Przedsięwzięcie zakłada utworzenie miejsca do grillowania, kreatywnej zabawy i relaksu. Teren zostanie wyposażony w grill obrotowy z miejscem do biesiadowania, przebieralnię, hamaki, ławki oraz miejsce do zabawy dla najmłodszych - FABRYKĘ PIASKU.
4.  Kolejna inwestycja w infrastrukturę w Gminie Giżycko. Środki na inwestycje pozyskaliśmy z programu Interreg Litwa-Polska wraz z partnerami z Litwy, administracją rejonu Troki. Ogłosiliśmy przetarg na budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości 140m z kostki betonowej oraz wykonanie punktu widokowego. Ścieżka znajdować się będzie w centrum wsi Wilkasy i stanowić będzie ciekawą atrakcję turystyczną, jako jedyne połączenie z ciągiem pieszo-rowerowym promenady nad jeziorem Niegocin przy Port PTTK Wilkasy i Wioska Surfów Pttk Wilkasy.  Ponadto planowana jest budowa  punktu widokowego o powierzchni około 40 m2, z którego będzie roztaczał się widok na Jezioro Niegocin.  
Oświetlony i wyposażony w zieleń, nowoczesny  punkt widokowy będzie niezwykłą atrakcją turystyczną zarówno dla turystów z kraju partnerskiego – Litwy, z którym pozyskaliśmy dofinansowanie na wykonanie tej inwestycji, jak również mieszkańców gminy Giżycko.
5.  Dnia 8 lipca 2021 roku podpisałem z PHUP „PALWOD” EXPORT- IMPORT Ryszard Pawlukanis umowę na realizację jednego z zadań realizowanego w ramach projektu pn.: Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w gminie Giżycko w miejscowościach Spytkowo, Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Kozin.  Zakres zadania w Wilkaskach obejmował będzie: sieć kanalizacyjna grawitacyjna długości 476 m oraz przyłącze wodociągowe o długości 32 m. Inwestycja w Wilkaskach kosztować będzie 231 978,00 zł w tym dofinansowanie 112 378,01 zł. Zadanie współfinansowane w ramach operacji typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
6. 9 lipca 2021 roku podpisałem następną umowę na realizację kolejnych zadań realizowanych w ramach projektu pn.: Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w gminie Giżycko w miejscowościach Spytkowo, Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Kozin. Umową objęte są dwa zadania: Zakres zadania w Szczybałach Giżyckich obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości 817 m. Wartość inwestycji to 100 296,08 zł w tym dofinansowanie 56.561,58zł oraz zakres zadania w Kozinie obejmuje budowę sieci wodociągowej o długości 2907,9 m. Wartość inwestycji to 531 265,67 zł w tym dofinansowanie 246.095,64 zł. Zadanie współfinansowane w ramach operacji typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonawcą tych dwóch zadań inwestycyjnych jest Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w wodę „WODROL-OLSZTYN” w Dywitach Sp. z o.o.
7. Kolejna odsłona realizowanego przez Gminę Giżycko (lidera), Administrację Samorządu Rejonu Trockiego, GOKiR Wilkasy oraz Pałac Kultury w Trokach projektu nr LT-PL-3R-256 pn. „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim”. Zadanie to zostało współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020. 16-osobowa dziecięca Grupa Pieśni i Tańca „Niegocin” z instruktorką GOKiR w Wilkasach Barbarą Somionka odwiedziła Troki. Przyjaciele z Litwy przyjęli nas bardzo ciepło i serdecznie, za co im ogromnie dziękujemy. Jednocześnie mamy nadzieję na kontynuację dalszej współpracy naszych samorządów, realizację kolejnych przedsięwzięć i ciekawych pomysłów w celu pielęgnowania naszego partnerstwa i naszej przyjaźni.
8. Budowa świetlicy w Kożuchach Wielkich i Wronce, Gmina Giżycko.  13 lipca br. zostały podpisane umowy w postępowaniu pn.: „Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo rejonu trockiego i giżyckiego – budowa świetlic w m. Wronka i Kożuchy Wielkie w gminie Giżycko” (nr projektu LT-PL-5R-387) realizowanego w partnerstwie z Administracją Samorządu Rejonu Trockiego. Zadania to współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska. Dofinansowanie inwestycji z UE wyniesie 85% kosztów całkowitych inwestycji.
 Zadanie nr 1 zakłada budowę budynku świetlicy w miejscowości Wronka o powierzchni zabudowy – 95,70 m2, powierzchni użytkowej – 69,60 m2, kubaturze – 495,74 m3; parterowego, niepodpiwniczonego z samodzielnym wejściem. Budynek zostanie wyposażony w niezbędne przyłącza: energetyczne, wodociągowe  i kanalizacyjne ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe. Koszt zadania to 424000,00 zł.
Zadanie 2 zakłada budowę budynku świetlicy w miejscowości Kożuchy Wielkie o powierzchni zabudowy - 155,76 m2, powierzchni użytkowej – 118,93 m2, kubaturze – 747,76 m3, parterowego, niepodpiwniczonego z samodzielnym wejściem. Budynek zostanie wyposażony w niezbędne przyłącza: energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Koszt zadania to 670000,00 zł.
Wykonawcą obu inwestycji jest firma REMBUD Ryszard Chodnicki, Giżycko.
9. Gmina Giżycko testuje kolejny autobus elektryczny. Testowane pojazdy zyskały bardzo przychylne opinie mieszkańców.
10. Gmina Giżycko zrealizowała inwestycję pn. "Modernizacja z poprawą efektywności energetycznej budynków kompleksu szkolnego w miejscowości Bystry w Gminie Giżycko" w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze”  w ramach celu: „Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu”.
Zakładanym celem przedsięwzięcia jest podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez termomodernizację budynku Sali gimnastycznej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły podstawowej w miejscowości Bystry.
Całkowita wartość inwestycji to 451 811,80 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 200 000,00 zł (30 000,00 – środki finansowe krajowe oraz 170 000,00 – środki finansowe z EFMR). Poziom dofinansowania: 44,28%. Środki na realizację tego przedsięwzięcia pozyskano poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie". Planowanym efektem operacji jest m.in. wzrost liczby zmodernizowanych obiektów publicznych, co zapewni oszczędności zużycia energii elektrycznej na terenie Gminy Giżycko, a tym samym ograniczy emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz ilości popiołów produkowanych przez elektrownie węglowe. Celem operacji jest podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. Realizacja operacji podniesie jakość życia mieszkańców i warunki funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej. Zagwarantuje poprawę stanu infrastruktury publicznej, wykorzystanie OZE i oszczędność energii.
11. 77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Dnia 1 sierpnia w intencji bohaterów powstania odbyło się nabożeństwo różańcowe, a potem złożyliśmy znicze pod Tablicą Pamięci w Bystrym. O godzinie ,,W"  zawyła syrena. Zespół Jarzębiny z Wilkas uświetnił uroczystość śpiewem pieśni patriotycznych.
12. Letni wypoczynek w Gminie Giżycko. Dzięki uprzejmości  tegorocznych organizatorów półkolonii tj: Centrum Aktywnego Wypoczynku - Gwarek, Wiosce Surfów   w Wilkasach, AZS Wilkasy, Pani Ewa Sobieska Zastępca Wójta Gminy Giżycko miała możliwość zobaczyć jak nasi najmłodsi spędzają wakacyjny czas podczas letnich półkolonii zorganizowanych dzięki dofinansowaniu Gminy Giżycko do letniego wypoczynku.
Wizyta potwierdziła, że organizatorzy zadbali, by podopieczni mieli zapewnioną bezpieczną rozrywkę na najwyższym poziomie i nie nudzili się ani przez chwilę.
Niezmiennie liczyło się bezpieczeństwo, dobra zabawa i uśmiech na twarzy, a tego z pewnością nie zabrakło.
13. INWESTYCJE GMINY GIŻYCKO: Trwa rozbudowa szkoły. Szkoła Podstawowa w Bystrym będzie miała nowe pomieszczenia. Pozyskaliśmy środki z programu Interreg Litwa-Polska.
14. Odwiedziłem turnus zajęć wakacyjnych w GOKIR Wilkasy. Wszyscy z uwagą słuchali opowiadań o podróżach po całym świecie.
15. Nowa inwestycja drogowa w Gminie Giżycko. Remontowana jest droga powiatowa Powiat Giżycki nr 1803N na odcinku Guty do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 592 (Giżycko - Kętrzyn). Zakres robót obejmuje: ścięcie pobocza, usunięcie zakrzaczeń, wykonanie nasypu na poboczu z gruntu niewysadzinowego, wyrównanie istniejącej nawierzchni jako podbudowy, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, tablice informacyjne. Długość remontowanego odcinka drogi powiatowej to 3,46 km. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Suwałkach. Koszt inwestycji to 1.669.582,07 zł z czego dofinansowanie ze środków Gminy Giżycko wg umowy to 850.000,00 zł.
16. Uczestniczyłem w zebraniach sołeckich podczas których mieszkańcy ustalali zadania do realizacji na 2022 roku oraz zagospodarowali oszczędności z bieżącego roku.
17. Byłem z wizytą w świetlicy w Dobie. Pani Animator świetlicy z zapałem organizuje zajęcia młodym mieszkańcom. Dzieci korzystają z niedawno wyremontowanych pomieszczeń w których umieszczony jest nowy sprzęt sportowy. Radość dzieci jest bezcenna.
18. Wybory Sołtysa w sołectwie Spytkowo. Gratuluję Pani Helenie Kawskiej wyboru na to odpowiedzialne stanowisko Sołtysa  i życzę owocnej pracy na rzecz dobra wspólnego mieszańców.  Dziękuję dotychczasowej pani Sołtys Małgorzacie Siwik za pełne zaangażowania i poświęcenia lata pracy.

 *********************************************************************
Nabycie za miesiąc lipiec:
1)    działka nr 300/2 i 300/3 o łącznej powierzchni 0,1319 ha, położoną   w m. Wilkasy (ul. Zacisze) o wartości 54 079,00 zł.
*********************************************************************
W dniu 09.07.2021r zostały podpisane umowy w postępowaniu pn.: Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w gminie Giżycko w m. Spytkowo, Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Kozin - etap II Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Kozin
Zadania współfinansowane w ramach operacji typu: „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Wykonawca: Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Rolnictwa w wodę „WODROL-OLSZTYN” w Dywitach Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23, 11-001 Dywity
Zakres Zadania 2 Szczybały Giżyckie
Sieć wodociągowa o długości – 817m.
Wartość umowy Zadania 2: 100 296,08 zł.

Zakres Zadania 3 Kozin
Sieć wodociągowa o długości – 2 907,9m.
Wartość umowy Zadania 2: 531 265,67 zł.

*********************************************************************
W dniu 13.07.2021r zostały podpisane umowy w postępowaniu pn.: „Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo rejonu trockiego i giżyckiego – budowa świetlic w m. Wronka i Kożuchy Wielkie w gminie Giżycko”
Zadania współfinansowane ze środków: Interreg V-A Litwa – Polska.
Wykonawca: REMBUD Ryszard Chodnicki, ul. Mickiewicza 11, 11-500 Giżycko
Zakres Zadania 1 Kozin
Budowa budynku świetlicy w miejscowości Wronka, gmina Giżycko. Budynek parterowy, niepodpiwniczony z samodzielnym wejściem, dach o konstrukcji płatwiowo - kleszczowej. Konstrukcja budynku tradycyjna, budynek posadowiony na ławach i stopach fundamentowych wyposażony w przyłącza: energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe.
Zadanie obejmuje wykonanie elementów: konstrukcja, dach, ściany osłonowe i konstrukcyjne, ściany fundamentowe, fundamenty, ściany wewnętrzne, posadzki, stolarka okienna, stolarka drzwiowa, pochylnia dla niepełnosprawnych, tynki i okładziny wewnętrzne, tynki i okładziny zewnętrzne, malowanie, izolacje przeciwwilgociowe, izolacje termiczne, wentylacja. Instalacje: centralnego ogrzewania, wod-kan, elektryczna i gazowa. Dane charakteryzujące obiekt: powierzchnia zabudowy – 95,70 m2, powierzchnia użytkowa – 69,60 m2, kubatura – 495,74 m3.
Wartość umowy Zadania 1 : 424 000,00 zł
Zakres Zadania 2 Kożuchy Wielkie
Budowa budynku świetlicy w miejscowości Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko. Budynek parterowy, niepodpiwniczony z samodzielnym wejściem, dach o konstrukcji płatwiowo - kleszczowej. Konstrukcja budynku tradycyjna, budynek posadowiony na ławach i stopach fundamentowych wyposażony w przyłącza: energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne.
Zadanie obejmuje wykonanie elementów: konstrukcja, dach, ściany osłonowe i konstrukcyjne, ściany fundamentowe, fundamenty, ściany wewnętrzne, posadzki, stolarka okienna, stolarka drzwiowa, pochylnia dla niepełnosprawnych, tynki i okładziny wewnętrzne, tynki i okładziny zewnętrzne, malowanie, izolacje przeciwwilgociowe, izolacje termiczne, wentylacja. Instalacje: centralnego ogrzewania, wod-kan, elektryczna.
Dane charakteryzujące obiekt: powierzchnia zabudowy - 155,76 m2, powierzchnia użytkowa – 118,93 m2, kubatura – 747,76 m3.
Wartość umowy Zadania 2: 670 000,00 zł

Materiał wideo z XXXVIII sesji

Facebook