jasudowicz-4-ostrow-1

XLVIII Sesja Rady Gminy Giżycko - p…

Sesja nadzwyczajna Radni podjęli uchwałę o odwołaniu z dniem 29 maja 2022 roku Pani Monikę Dębek ze stanowiska Skarbnika Gminy Giżycko z powodu złożen...

Czytaj więcej

XLVII Sesja Rady Gminy Giżycko - op…

Poprzednia sesja odbyła się 29.03.2022 r. 1.    Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.  Podpisałem umowę na wymianę  311 sztuk. Oprawy zost...

Czytaj więcej

XLVI Sesja Rady Gminy Giżycko - sol…

1.   DZIAŁANIA – POMOC OSOBOM Z UKRAINY•    Dnia 26 lutego 2022r. na stronie FB Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została założona zbiórka artykułów ...

Czytaj więcej

XLV Sesja Rady Gminy Giżycko - Radn…

Rada gminy przyjęła stanowisko o Solidarności z narodem Ukraińskim Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Józefa Trąbki sołtysa sołectwa...

Czytaj więcej

XLII Sesja Rady Gminy Giżycko - jed…

Jednogłośnie uchwalono rekordowy pod względem wielkości inwestycji budżet na 2022r. Na inwestycje zaplanowano około 29 000 000,00 złZnaczna część tych...

Czytaj więcej

XLI Sesja Rady Gminy Giżycko - 25.1…

Poprzednia sesja odbyła się 28.10.2021 r. 1. Dofinansowanie dla Gminy Giżycko. Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekr...

Czytaj więcej

XL Sesja Rady Gminy Giżycko - cofni…

Poprzednia sesja odbyła się 29.09.2021 r.  Uczestniczyłem w : 1.   V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy.2.    Spotkaniu w sprawie ścieżek ...

Czytaj więcej

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

XXXVI sesja Rady Gminy - 29.06.2021r. - Absolutorium - 100% ZA

Absolutorium 2021Najważniejszym punktem dzisiejszej sesji była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium.

Przedstawiony został Raport o stanie Gminy Giżycko, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Radni Gminy Giżycko zagłosowali jednogłośnie za udzieleniem mi wotum zaufania.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2020,  sprawozdaniem finansowym Gminy za 2020 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, informacją o stanie mienia i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Giżycko postanowiła udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Giżycko z tytułu wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2020 rok.

Dobra kondycja budżetu gminy i bardzo duży zakres inwestycji w 2020 roku to zasługa wytężonej pracy bardzo wielu osób.

Serdeczne podziękowania składam wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju Gminy Giżycko:
- radnym Gminy Giżycko,
- sołtysom,
- pani skarbnik, kierownikom i całemu zespołowi moich współpracowników z urzędu, którzy z dużym zaangażowaniem wykonują wszystkie zadania,
- wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych (GOPS i szkół),
- zespołowi GZK,
- zespołowi GOKiR,
- pracownikom biblioteki,
- współpracującym z nami organizacjom pozarządowym,
- i wszystkim pracującym na rzecz dobra wspólnego mieszkańców naszej gminy.

Zainteresowanym podaję link do Raportu o stanie Gminy Giżycko- Kliknij

Materiał wideo z XXXVI sesji

Facebook