jasudowicz-4-ostrow-1

XLVIII Sesja Rady Gminy Giżycko - p…

Sesja nadzwyczajna Radni podjęli uchwałę o odwołaniu z dniem 29 maja 2022 roku Pani Monikę Dębek ze stanowiska Skarbnika Gminy Giżycko z powodu złożen...

Czytaj więcej

XLVII Sesja Rady Gminy Giżycko - op…

Poprzednia sesja odbyła się 29.03.2022 r. 1.    Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.  Podpisałem umowę na wymianę  311 sztuk. Oprawy zost...

Czytaj więcej

XLVI Sesja Rady Gminy Giżycko - sol…

1.   DZIAŁANIA – POMOC OSOBOM Z UKRAINY•    Dnia 26 lutego 2022r. na stronie FB Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została założona zbiórka artykułów ...

Czytaj więcej

XLV Sesja Rady Gminy Giżycko - Radn…

Rada gminy przyjęła stanowisko o Solidarności z narodem Ukraińskim Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Józefa Trąbki sołtysa sołectwa...

Czytaj więcej

XLII Sesja Rady Gminy Giżycko - jed…

Jednogłośnie uchwalono rekordowy pod względem wielkości inwestycji budżet na 2022r. Na inwestycje zaplanowano około 29 000 000,00 złZnaczna część tych...

Czytaj więcej

XLI Sesja Rady Gminy Giżycko - 25.1…

Poprzednia sesja odbyła się 28.10.2021 r. 1. Dofinansowanie dla Gminy Giżycko. Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekr...

Czytaj więcej

XL Sesja Rady Gminy Giżycko - cofni…

Poprzednia sesja odbyła się 29.09.2021 r.  Uczestniczyłem w : 1.   V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy.2.    Spotkaniu w sprawie ścieżek ...

Czytaj więcej

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

XL Sesja Rady Gminy Giżycko - cofnięte zezwolenie na prowadzenie schroniska dla psów

Poprzednia sesja odbyła się 29.09.2021 r.
pies Uczestniczyłem w :
1.   V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy.
2.    Spotkaniu w sprawie ścieżek łączących gminę Giżycko z Oleckiem, i dalej w stronę Podlasia.
3.    Wyjazd do Alytusa z Powiatem –  program p.t. „łączy nas sport”.
4.    Spotkanie w sprawie Strategii rozwoju Gajewa.
5.    Spotkanie z z-cą kierownika rejonu GDDKiA – rozmawialiśmy na temat odśnieżania dróg i chodników oraz utrzymania czystości na chodnikach i koszeniu traw.
6.    Uroczyste otwarcie ścieżki rowerowej wykonanej w ramach dofinansowania Interreg Litwa-Polska w partnerstwie z samorządem z Trok. W otwarciu uczestniczyła grupa mieszkańców z Trok i Pani Mer Maria Pucz oraz duża grupa miłośników jazdy rowerem.
7.    Spotkaniu z Nadleśnictwem w urzędzie gminy w sprawie prac gospodarczych w 2022 w lesie w Gajewie.
8.    Obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej - wręczając nagrody dyrektorom i nauczycielom
9.     Dniu seniora w GOKiR.
10.    75-leciu Szkoły Podstawowej w Wilkasach - Park Wodny.
11.     Zarządzie MZMGO.
12.     ASY WILKAS – turnieju tańca ulicznego.
13.     Nidzica Zamek - dofinansowanie 8 415 000 zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wilkasach.
14.     Gala Stypendia - uroczyste wręczenie nagród w GOKiR.
Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej w Bystrym – dofinansowanie z programu na tereny popegeerowskie.
Ogłosiliśmy przetarg na termomodernizację budynku urzędu gminy - inwestycja z dofinansowaniem.

rajdTrwają inwestycje:
a)    Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrym,
b)    Budowa świetlicy w Kożuchach Wielkich,
c)    Budowa świetlicy we Wronce,
d)    Na dniach ruszy budowa ścieżki pieszo rowerowej w Wilkasach do promenady,
e)    Przekazaliśmy teren pod budowę chodnika w Bogacku,
f)    Przekazaliśmy teren pod budowę przejść dla pieszych w Wilkasach – inwestycja z dofinansowaniem,
g)    Trwają prace adaptacyjne pomieszczeń w Spytkowie,
h)    Dobiega końca inwestycja wodociągowo-kanalizacyjna w Spytkowie,
i)    Trwają prace przy budowie sieci wod-kan. w Szczybałach Giżyckich,
j)    Na ukończeniu są prace przy przebudowie drogi w Wilkaskach,
k)    Niedługo zakończą prace przy remoncie drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej do Gut,
l)    Przekazaliśmy teren pod budowę ścieżki rowerowej w Dobie,
m)    Na dniach ruszy budowa ścieżki przy drodze do kanału Kula.

Informacja na temat schroniska dla psów w Bystrym.
Decyzją z dnia 06.05.2021 r. cofnąłem, bez odszkodowania, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt Przedsiębiorstwu Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt. Powodami cofnięcia zezwolenia były następujące czynniki stwierdzone podczas 6 kontroli schroniska w zakresie spełniania warunków zezwolenia przeprowadzonych w dniach: 30.12.2020 r., 20.01.2021 r., 26.01.2021 r., 28.01.2021 r., 01.04.2021 r. i 12.04.2021 r.:
1) Brak  umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2)   Brak bieżącego wywozu nieczystości ciekłych.
3)   Brak bieżącego wywozu wytworzonych odpadów z czyszczenia boksów.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie po kilku miesiącach rozpatrywania odwołania, utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Giżycko.
W dniu 25.10.2021 r. odstąpiłem od umowy, z uwagi na okoliczność cofnięcia zezwolenia.
Dodam, że nie ma na obszarze gminy Giżycko podmiotu, który miałby zezwolenie na realizację zadań dotyczących przyjmowania bezdomnych psów do schroniska dla bezdomnych zwierząt i sprawowania opieki nad nimi.  
W dniu 27.10.2021 r. wyłoniono nowego Wykonawcę umowy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o., ul. Budowlana 1, 11-400 Kętrzyn. W najbliższych dniach pieski zostaną przewiezione.
Sprzedaż:
1)    działka nr 194/15 o powierzchni 0,1439 ha, położona w m. Spytkowo o wartości 105 000,00 zł.


Materiał wideo z XL sesji

Facebook