jasudowicz-4-ostrow-1

XLVIII Sesja Rady Gminy Giżycko - p…

Sesja nadzwyczajna Radni podjęli uchwałę o odwołaniu z dniem 29 maja 2022 roku Pani Monikę Dębek ze stanowiska Skarbnika Gminy Giżycko z powodu złożen...

Czytaj więcej

XLVII Sesja Rady Gminy Giżycko - op…

Poprzednia sesja odbyła się 29.03.2022 r. 1.    Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.  Podpisałem umowę na wymianę  311 sztuk. Oprawy zost...

Czytaj więcej

XLVI Sesja Rady Gminy Giżycko - sol…

1.   DZIAŁANIA – POMOC OSOBOM Z UKRAINY•    Dnia 26 lutego 2022r. na stronie FB Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została założona zbiórka artykułów ...

Czytaj więcej

XLV Sesja Rady Gminy Giżycko - Radn…

Rada gminy przyjęła stanowisko o Solidarności z narodem Ukraińskim Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Józefa Trąbki sołtysa sołectwa...

Czytaj więcej

XLII Sesja Rady Gminy Giżycko - jed…

Jednogłośnie uchwalono rekordowy pod względem wielkości inwestycji budżet na 2022r. Na inwestycje zaplanowano około 29 000 000,00 złZnaczna część tych...

Czytaj więcej

XLI Sesja Rady Gminy Giżycko - 25.1…

Poprzednia sesja odbyła się 28.10.2021 r. 1. Dofinansowanie dla Gminy Giżycko. Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekr...

Czytaj więcej

XL Sesja Rady Gminy Giżycko - cofni…

Poprzednia sesja odbyła się 29.09.2021 r.  Uczestniczyłem w : 1.   V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy.2.    Spotkaniu w sprawie ścieżek ...

Czytaj więcej

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy - 28.04.2021- rekordowe wydatki inwestycyjne

Świetlica WronkaW tym roku odnotowaliśmy rekordowy wynik poziomu wydatków inwestycyjnych.
Obecnie budżet 2021 r. zawiera wydatki w wysokości 67.551.414,33 zł, w tym inwestycyjne 18.693.642,22 zł, co stanowi 28% wydatków ogółem.
Dla przykładu budżet 2015 r. posiadał wydatki ogółem 34.352.759,94 zł, w tym inwestycyjne 3.168.644,87 zł, co stanowiło 9.5% w wydatkach ogółem.

W porządku obrad sesji nie było sprawozdania z działalności, ponieważ sesja odbyła się w trybie nadzwyczajnym.
W związku z powyższym przedstawiam krótkie sprawozdanie.

1.      Rozpoczyna się realizacja projektu „Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo regionów trockiego i giżyckiego” w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska.  Zadanie to będzie realizowane do końca 2022 roku wspólnie z Administracją Samorządu rejonu Trockiego z Litwy.
 Celem projektu jest wspieranie zrównoważonego rozwoju turystyki w rejonach trockim i giżyckim poprzez urozmaicenie oferty dotyczącej turystyki wellness. Działania podejmowane w ramach przedsięwzięcia wzbogacą istniejącą infrastrukturę związaną z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym oraz dostosują ją do potrzeb turystów.
W ramach projektu planuje się budowę budynków pełniących funkcje kulturalne, artystyczne i turystyczne w miejscowościach Kożuchy Wielkie oraz Wronka, a także zagospodarowanie turystyczne przestrzeni publicznej w Wilkasach.
Projekt zakłada:
- budowę świetlicy wiejAnkieta - tanie mieszkaniaskiej na działce nr 84/1  w Kożuchach Wielkich wraz z wyposażeniem o powierzchni 155,76 m2 z dużą salą wielofunkcyjną, kuchnią i toaletą,
- budowę świetlicy wiejskiej na działce nr 67/5 we wsi Wronka wraz z wyposażeniem o powierzchni 95,7 m2 z dużą salę wielofunkcyjną, kuchnią i toaletą,
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej w centrum wsi Wilkasy na działce nr 837/4 o długości 140m z kostki betonowej,
- budowę  oświetlonego punktu widokowego w Wilkasach na działce nr 837/4 o powierzchni 40 m2 z widokiem na Jezioro Niegocin,
- budowę  nowoczesnego placu zabaw oraz trampolin naziemnych w miejscowości Wilkasy na działce nr 866/6.
W celu efektywnego wykorzystania nowych obiektów i pogłębiania współpracy polsko-litewskiej planuje się rozpoczęcie wspólnych działań partnerów o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym.
 Całkowity koszt Gminy Giżycko to prawie 480 tys. euro, z czego dofinansowanie z Programu Interreg V-A Litwa-Polska to ponad 407 tys. euro. Wkład własny gminy w realizację tego przedsięwzięcia to niecałe 72 tys. euro.
2.      2 kwietnia 2021 r. uczestniczyłem w wideokonferencji zorganizowanej przez miasto Troki z samorządami partnerskimi z Polski.
3.      9 kwietnia uczestniczyłem w spotkaniu OnLine na temat stworzenia zintegrowanego produktu szlaku tematycznego w oparciu o sieciowanie i rozwój Szlaku Fortyfikacji Mazurskich. Szukamy możliwości pozyskania środków na stworzenie lub przywrócenie do funkcjonowania atrakcji turystycznych w naszym województwie. Spotkanie prowadziła Pani Jolanta Piotrowska, a udział wzięli przedstawiciele samorządów, nadleśnictw i organizacji.
rowery4.    Rządowy program budowy tanich mieszkań, do którego przystąpiła gmina wszedł w kolejny etap realizacji. Na konto Gminy Giżycko wpłynęły  trzy miliony złotych. To środki na objęcie udziałów w spółce, która wybuduje nowe mieszkania na wynajem z możliwością dojścia do własności.
Poproszeni o wypełnienie ankiety mieszkańcy bez problemu odpowiedzieli na apel. Wpłynęły 272 ankiety. Jest bardzo duże zainteresowanie wynajmem lokalu mieszkalnego w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Najliczniejszą grupę wiekową, która zainteresowana jest tanimi mieszkaniami, są osoby w wieku 31- 40 lat (40,8%) oraz (30.8%) osoby w wieku 18 - 30. Przeważają rodziny 4-osobowe (29,8%), 3-osobowe (26,5%) oraz związki 2-osobowe (23,9%). Zdecydowana większość wypełniających ankietę (57%) zainteresowana jest wynajmem z docelowym wykupem i wpłatą 20% wartości mieszkania po kilkunastu latach. 29.8% deklaruje wynajem z wykupem i od razu wpłatą 20% wartości mieszkania. 13.2% zamierza jedynie wynajmować lokal długoterminowo.
Przystąpienie do KZN Północ daje możliwość zaspokojenia potrzeb lokalowych mieszkańców.
Zdecydowana większość wypełniających ankietę obecnie mieszka na terenie Gminy Giżycko (83,5%). Dochody u ankietowanych również napawają optymizmem, gdyż 30,1% ankietowanych posiada dochody powyżej 2000 zł na członka rodziny.
Największe zapotrzebowanie (54,4%) deklarowane jest na mieszkania trzypokojowe.
62,1% osób wypełniających ankietę obecnie wynajmuje mieszkanie
5. Dzień ziemi    AZS Wilkasy rozpoczyna realizację projektu pn. "Odchudzamy Giżycczan.
Zapobieganie nadwadze i otyłości u osób zamieszkałych na terenie gminy Giżycko".
Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących wyłącznie na terenie gminy Giżycko, w wieku 18-65 lat, które zmagają się z problemem nadwagi lub otyłości i/lub cierpią na schorzenia układu kostno-stawowego.
6.     Na terenie Gminy Giżycko Lokalna Organizacja Turystyczna LOT Mazury  odnowi i uzupełni oznakowanie żółtego i czarnego szlaku rowerowego. Zadanie pt.: „Remont szlaków rowerowych w Gminie Giżycko”, jest współfinansowane z przyznanego przez gminę grantu. Szlak czarny o długości 6 km przebiega przez Pieczonki – Spytkowo, natomiast szlak żółty na terenie naszej Gminy osiąga długość 12,5 km i przebiega przez Sulimy, Pieczonki oraz Świdry. Projekt jest realizowany od 15 kwietnia  do 25 czerwca 2021 roku.
 Zadanie wpłynie pozytywnie na atrakcyjność naszego rejonu.
7.     Z okazji obchodzonego 22 kwietnia Dnia Ziemi  w naszej  gminie trwała akcja pod nazwą „Wielkie Sprzątanie Gminy Giżycko” W akcję chętnie włączyli się mieszkańcy. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie. Wspólnie przyczyniliśmy się do tego, by czysta Gmina Giżycko była naszą godną wizytówką. Dbajmy o nasze wspólne dobro. Serdecznie dziękuję Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich za wsparcie.
8.    Zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo rejonu trockiego i giżyckiego – dostawa i montaż nowoczesnego placu zabaw w m. Wilkasy gmina Giżycko”. Termin składania ofert: 30.04.2021 godz. 10.00.
Postępowanie prowadzone na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ugg

Materiał wideo z XXXIV sesji nadzwyczajnej

Facebook