gmina5

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej

XXXVI sesja Rady Gminy - 29.06.2021…

Najważniejszym punktem dzisiejszej sesji była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium. Przedstawiony został Raport o stanie Gminy Giżycko, który ob...

Czytaj więcej

XXXV sesja Rady Gminy - 26.05.2021r…

Gmina Giżycko udziela pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 1803...

Czytaj więcej

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy…

W tym roku odnotowaliśmy rekordowy wynik poziomu wydatków inwestycyjnych. Obecnie budżet 2021 r. zawiera wydatki w wysokości 67.551.414,33 zł, w tym i...

Czytaj więcej

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gmin…

SESJA XXXIII    31.03.2021 r.Ponieważ  była to sesja nadzwyczajna, sprawozdanie z działalności przedstawiam poniżej.1.      18 lutego 2021 r. w siedzi...

Czytaj więcej

XXXII sesja Rady Gminy - 25.03.2021…

Gmina Giżycko przystępuje do programu który umożliwi budowę tanich mieszkań pod wynajem z możliwością dojścia do własności. Radni Gminy Giżycko stosun...

Czytaj więcej

XXX sesja Rady Gminy - 27.01.2021r…

Poprzednia sesja odbyła się 23.12.2020 r. Podczas sesji dyrektorzy szkół podstawowych podali informacje na temat organizacji zajęć w czasie pandemii. ...

Czytaj więcej

XXIX sesja Rady Gminy Giżycko - Jed…

Poprzednia sesja odbyła się 27.11.2020 r. 1.    Zakończył się remont drogi powiatowej Wronka - Wilkasy.Na drodze z Wilkas do Wronki wykonano prace prz...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

XXVIII sesja Rady Gminy - dofinansowanie na "Anioły w koronie"

Anioły w koroniePoprzednia sesja odbyła się 29.10.2020 r.
Na nadzwyczajnej XXVIII sesji Rady Gminy nie przedstawiałem sprawozdania wójta ale w celu przybliżenia części działań publikuję informacje z ostatniego okresu.
Link do porządku sesji: Kliknij

1.    5 listopada 2020 roku, na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Giżycko została powołana Pani Ewa Sobieska, Dyrektor GOKiR w Wilkasach. Pani Ewa Sobieska będzie miała ¼ etatu Zastępcy Wójta i nadal będzie pełniła obowiązki Dyrektora GOKiR. Powołanie zastępcy podyktowane jest przede wszystkim potrzebą zapewnienia ciągłości pracy urzędu  w przypadku mojej ewentualnej choroby. Ponadto dzięki zaangażowaniu Pani Ewy gmina możne zwiększyć ilość inwestycji dla dobra wspólnego mieszkańców gminy. Zastępca Wójta będzie miał bezpośredni nadzór nad oświatą oraz szerokie uprawnienia do podejmowania działań podczas nieobecności Wójta.

2.    Dobra wiadomość dla mieszkańców Pierkunowa. Kupiliśmy od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska z siedzibą w Gajewie, nieruchomość zabudowaną budynkiem, w którym funkcjonuje sklep i świetlica.

Remont drogi we Wronce3.   Kolejna inwestycja drogowa w Gminie Giżycko. W ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, przy współudziale finansowym Powiatu Giżyckiego i Gminy Giżycko, wykonano remont około 1 km drogi powiatowej z Wilkas w kierunku Wronki. Dziękuję Panu Staroście Mirosławowi Dariuszowi Drzażdżewskiemu za współpracę na rzecz dobra wspólnego mieszkańców Gminy Giżycko.

4.   NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. W czasie ograniczeń i obostrzeń sanitarnych oddaliśmy hołd tym, którzy walczyli o Wolność i Niepodległość Polski.
Złożyliśmy kwiaty i znicze przy tablicach pamiątkowych w Bystrym i Wilkasach.

5.    Pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie, t.j. 416.046,15 Euro co stanowi 85% kosztów inwestycji. Dzięki tym środkom rozbudujemy Szkołę Podstawową w Bystrym. Dwukrotny wyjazd na Litwę w tym roku wraz z Ewą Dmochowską zaowocował nawiązaniem współpracy z nowym partnerem; miastem Alytus i złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dziękujemy Pani Małgorzacie Czopińskiej za pomoc w kontaktach  z Merem miasta Alytus na Litwie.
11 ListopadaOtrzymaliśmy informację, że na posiedzeniu Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska podjęto decyzję o dofinansowaniu naszego projektu transgranicznego pn. „Współpraca – stworzenie innowacyjnego i zdrowego środowiska”. Naszymi partnerami w projekcie są: miasto Alytus oraz dwie szkoły z Alytusa. W ramach wspólnego przedsięwzięcia rozbudujemy szkołę podstawową w miejscowości Bystry o dodatkowe pomieszczenia. Szkoła zostanie powiększona o sale lekcyjne, szatnie, toalety, pomieszczenia gospodarcze i pokój nauczycielski. Projekt będzie polegał na dobudowie obiektu do istniejącego budynku szkoły. Obecna powierzchnia Szkoły Podstawowej w Bystrym zwiększy swoją powierzchnię użytkową o 267,23 m2, a powierzchnię zabudowy o 325,04 m. Głównym celem projektu jest poprawa warunków i jakości kształcenia oraz podniesienie dostępu do edukacji poprzez stworzenie nowoczesnej i bezpiecznej bazy edukacyjnej. Całkowita wartość tego projektu to kwota 998.674,77 Euro.
Łączna kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 848.873,52 Euro i stanowi 85% kosztów przedsięwzięcia, z czego 416.046,15 Euro to dofinansowanie dla Gminy Giżycko.

chodnik w Kozinie6.   INWESTYCJE W GMINIE GIŻYCKO. Trwa budowa chodnika w miejscowości Kozin. Inwestycja prowadzona jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach programu budowy chodników 50/50.To znaczy, że Gmina Giżycko dołożyła do tej inwestycji 50% środków finansowych.

7.   17 listopada miałem przyjemność uczestniczyć w konstruktywnych rozmowach w ES-SYSTEM w Wilkasach. Pan Prezes ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o. Artur Kubacki zapoznał nas z funkcjonowaniem firmy. Pan Grzegorz Kłoczko Wiceprezes Zarządu Warmińsko -Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Olsztynie omówił możliwości współpracy z przedsiębiorcami i samorządem. ES-SYSTEM korzystając ze wsparcia realizuje przedsięwzięcie polegające na zwiększeniu zdolności produkcyjnej. Cieszy mnie dobra kondycja firmy i plany na dalszy rozwój.

8.   Pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na projekt p.t. "Anioły w koronie". Głównym celem projektu jest ochrona życia i zdrowia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcia osób zatrudnionych – świadczących usługi opiekuńcze jako opiekun osoby niepełnosprawnej oraz asystent osobisty osoby niepełnosprawnej na terenie gminy Giżycko, poprzez podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 w społeczności lokalnej. Wartość projektu ogółem wynosi 88 375 zł w tym środki UE 71 775 zł, wkład własny finansowy 16 600 zł.

9. Radni podjęli uchwałę o nabyciu do gminnego zasobu nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej 66,70 m2 położonej w miejscowości Spytkowo, obręb geodezyjny Spytkowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze geodezyjnym 69/5 o powierzchni 0,1689 ha. Gmina Giżycko zainteresowana jest przejęciem w/w nieruchomości, gdyż budynek ten przylega do obiektu świetlicy wiejskiej. W budynku tym znajduje się również remiza OSP Spytkowo. 


Materiał wideo z XXVIII sesji

© 2019 Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko
Facebook