gmina5

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej

XXXVI sesja Rady Gminy - 29.06.2021…

Najważniejszym punktem dzisiejszej sesji była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium. Przedstawiony został Raport o stanie Gminy Giżycko, który ob...

Czytaj więcej

XXXV sesja Rady Gminy - 26.05.2021r…

Gmina Giżycko udziela pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 1803...

Czytaj więcej

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy…

W tym roku odnotowaliśmy rekordowy wynik poziomu wydatków inwestycyjnych. Obecnie budżet 2021 r. zawiera wydatki w wysokości 67.551.414,33 zł, w tym i...

Czytaj więcej

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gmin…

SESJA XXXIII    31.03.2021 r.Ponieważ  była to sesja nadzwyczajna, sprawozdanie z działalności przedstawiam poniżej.1.      18 lutego 2021 r. w siedzi...

Czytaj więcej

XXXII sesja Rady Gminy - 25.03.2021…

Gmina Giżycko przystępuje do programu który umożliwi budowę tanich mieszkań pod wynajem z możliwością dojścia do własności. Radni Gminy Giżycko stosun...

Czytaj więcej

XXX sesja Rady Gminy - 27.01.2021r…

Poprzednia sesja odbyła się 23.12.2020 r. Podczas sesji dyrektorzy szkół podstawowych podali informacje na temat organizacji zajęć w czasie pandemii. ...

Czytaj więcej

XXIX sesja Rady Gminy Giżycko - Jed…

Poprzednia sesja odbyła się 27.11.2020 r. 1.    Zakończył się remont drogi powiatowej Wronka - Wilkasy.Na drodze z Wilkas do Wronki wykonano prace prz...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

XXVII sesja Rady Gminy Giżycko - w trudnym czasie

Noś maseczkęBillerPoprzednia sesja odbyła się 29.09.2020r.
Pamiętajmy o zasadach sanitarnych dla bezpieczeństwa nas wszystkich.

Nowo wybudowana biblioteka/świetlica w miejscowości Bystry już gotowa. Czeka jedynie na wyposażenie.

Kolejni sportowcy reprezentowali Gminę Giżycko. Weronika Biller i Aleksander Sakowicz, mieszkańcy Gminy Giżycko i zawodnicy klubu UKS MOSiR Giżycko SHORT TRACK, rozpoczęli sportowy sezon 2020/2021 Ogólnopolskimi Zawodami Rankingowymi w Sanoku. W ogólnej klasyfikacji Weronika zajęła 8 miejsce, a jej kolega Olek 14 miejsce.

Dzień Edukacji NarodowejDoceniając wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz zaangażowanie w rozwój lokalnych placówek oświatowych dnia 16 października 2020 r. podczas spotkania w Urzędzie Gminy Giżycko wręczyłem przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nagrody Wójta dla dwóch dyrektorów placówek oświatowych oraz dwóch nauczycieli.

OSP w Spytkowie pozyskała fundusze z Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Gminy Giżycko na nowy sprzęt. Zakupiono wentylator Rosenbauer oraz 12 sztuk hełmów firmy Rosenbauer.

21 października uroczyście otwarto skwer rekreacyjny przy GOKiR w Wilkasach, zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Wstęgę przecięli sekretarz gminy Giżycko Dariusz Grygiencza, dyrektor GOKiR Ewa Sobieska, radni gminni oraz wykonawca inwestycji Wojciech Nowalski (firma Leomar). Całkowity koszt projektu wyniósł 215 731,85 zł przy kwocie dofinansowania 141 000,00 zł.

WilkaskiZakończono prace przy budowie jezdni o nawierzchni bitumicznej w miejscowości WILKASKI w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkaski, gmina Giżycko”. Gmina w ramach środków z budżetu województwa związanych z wyłączeniem  z produkcji gruntów rolnych, otrzymała do realizacji I etapu inwestycji dofinansowanie w kwocie 60 000 zł.

Zakończono budowę ul. Leśnej w Gajewie wykonanej w ramach dofinansowania. Powstała ścieżka pieszo-rowerowa oraz jezdnia o szerokości 5m.

NIERUCHOMOŚCI:
Zamiana działek nr: 866/12 o powierzchni 0,0021 ha, położoną w miejscowości Wilkasy, na działkę nr: 837/4 o powierzchni 0,1086 ha, bez dopłaty.

Zamiana działek nr: 205/1 o powierzchni 0,0231 ha, położoną w miejscowości Wilkasy, na działkę nr: 26/60 o powierzchni 0,0780 ha, dopłata ze strony Gminy w 3 ratach w wysokości 68 756,67 zł.

Materiał wideo z XXVII sesji

© 2019 Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko
Facebook