jasudowicz-4-ostrow-1

XLVIII Sesja Rady Gminy Giżycko - p…

Sesja nadzwyczajna Radni podjęli uchwałę o odwołaniu z dniem 29 maja 2022 roku Pani Monikę Dębek ze stanowiska Skarbnika Gminy Giżycko z powodu złożen...

Czytaj więcej

XLVII Sesja Rady Gminy Giżycko - op…

Poprzednia sesja odbyła się 29.03.2022 r. 1.    Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.  Podpisałem umowę na wymianę  311 sztuk. Oprawy zost...

Czytaj więcej

XLVI Sesja Rady Gminy Giżycko - sol…

1.   DZIAŁANIA – POMOC OSOBOM Z UKRAINY•    Dnia 26 lutego 2022r. na stronie FB Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została założona zbiórka artykułów ...

Czytaj więcej

XLV Sesja Rady Gminy Giżycko - Radn…

Rada gminy przyjęła stanowisko o Solidarności z narodem Ukraińskim Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Józefa Trąbki sołtysa sołectwa...

Czytaj więcej

XLII Sesja Rady Gminy Giżycko - jed…

Jednogłośnie uchwalono rekordowy pod względem wielkości inwestycji budżet na 2022r. Na inwestycje zaplanowano około 29 000 000,00 złZnaczna część tych...

Czytaj więcej

XLI Sesja Rady Gminy Giżycko - 25.1…

Poprzednia sesja odbyła się 28.10.2021 r. 1. Dofinansowanie dla Gminy Giżycko. Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekr...

Czytaj więcej

XL Sesja Rady Gminy Giżycko - cofni…

Poprzednia sesja odbyła się 29.09.2021 r.  Uczestniczyłem w : 1.   V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy.2.    Spotkaniu w sprawie ścieżek ...

Czytaj więcej

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

XXV sesja Rady Gminy Giżycko - Radni jednogłośnie przeciwko łączeniu gmin

XXV sesja Rady Gminy GiżyckoPoprzednia sesja odbyła się 07.07.2020 r.
1.    Na początku lipca ruszyły prace przy budynku GOKIR w Wilkasach w ramach realizacji zadania pn. "Utworzenie skweru rekreacyjnego przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach". W wyniku inwestycji powstanie m.in. parking utwardzony kostką brukową.
2.     7 lipca zostały otwarte oferty na wykonanie remontu odcinka drogi od Wilkas w kierunku miejscowości Wronka. Oferty mieszczą się w zakładanym budżecie. W wyniku inwestycji zostanie wyrównana istniejąca nawierzchnia oraz położone dwie warstwy masy bitumicznej (asfalt) oraz uzupełnione pobocza mieszanką z kruszywa. Inwestycję prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych i budżetu Gminy Giżycko. Dziękuję Panu Staroście za dobra współpracę.
Grant na Wronkę3.    10 lipca 2020 roku w Urzędzie Gminy Giżycko, podpisałem z Panią Marszałek Jolantą Piotrowską reprezentującą Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w obecności sołtysa sołectwa Wronki Pana Jarosława Dunowskiego umowę o pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 15.000 zł na zadanie realizowane w miejscowości Wronka pod nazwą: Wronka piecze, wędzi i grilluje - w ten sposób się integruje. Najważniejszą inwestycją będzie wybudowanie zestawu składającego się z wędzarni, pieca chlebowego, grilla, miejsca do wspólnego biesiadowania oraz edukacyjnej grządki zielarskiej. Powyższe prace mieszkańcy podejmują się wykonać we własnym zakresie. Dzięki temu przedsięwzięciu możliwe będą spotkania integracyjne, wspólne gotowanie, uprawa ziół, wymienianie się przepisami kulinarnymi i organizowanie różnego rodzaju uroczystości ważnych dla mieszkańców. Całkowity koszt zadania: 20.000 zł
4.    Uczestniczyłem w uroczystości z okazji Święta 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego. Głównym punktem obchodów Święta  był uroczysty apel z udziałem Orkiestry Wojskowej z Elbląga. W trakcie uroczystej zbiórki odbyło się wręczenie wyróżnienia 1 batalionowi zmechanizowanemu Szwoleżerów Mazowieckich. W imieniu dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych buńczuk honorowy wręczył dowódca 16 Dywizja Zmechanizowana gen. dyw. Krzysztof Radomski. Dowódca wyróżnił zasłużonych  m.in. tytułem honorowym Zasłużony żołnierz RP III stopnia oraz wręczył odznaki pamiątkowe.
5.    Gmina Giżycko otrzymała z budżetu województwa dotację celową w wysokości 7000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Spytkowo. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie do zakupu przez gminę wentylatora oddymiającego. W imieniu Wójta umowę z Marszałkiem Panem Gustaw Marek Brzezin podpisali: Sekretarz i Skarbnik Gminy Giżycko. Dofinansowanie przyznano 26 samorządom z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego.
6.    Dnia 23 lipca komunikacja miejsko-gminna ponownie stała się biletowana. Rada Gminy Giżycko uchwaliła ulgi i zwolnienia za przejazdy wykonywane transportem zbiorowym na obszarze Gminy Giżycko dostępne na stronie fb moim i Urzędu Gminy.
Budowa drogi7.     W Wilkasach na ul. Przemysłowej zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkasy ul. Przemysłowa Etap II". Nowa droga prowadzi do Osiedla PREFABET oraz Hotelu TAJTY i służy naszym mieszkańcom oraz odwiedzającym Gminę Giżycko turystom. Łączny koszt inwestycji to 358 188,90 zł. Było to kolejne zadanie realizowane w Gminie Giżycko z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych.
8.    Przypadająca w tym roku 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego była ważnym akcentem zorganizowanego w Bystrym pikniku rodzinnego. Poprzedziła go uroczysta msza święta w kościele św. Jadwigi Królowej z asystą honorową sztandaru 41. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Giżycku. W obecności radnych i mieszkańców sołectwa zapaliłem znicz pod tablicą ku czci poległym o wolność Polski. Piknik rozpoczęło wręczenie pucharów dla najlepszych w rozegranym kilka godzin wcześniej w kompleksie Orlik IV Memoriale Jana Kłosa, zasłużonego radnego z Bystrego. Statuetkę dla najlepszego strzelca otrzymał Hubert Sadłos z Sulim. Kolejna część pikniku miała charakter rekreacyjny. Był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu popularnych Jarzębin. Gry i zabawy zorganizowane przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz  41. Batalionu Lekkiej Piechoty oraz pyszny poczęstunek o który zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Bystre babki” . Z inicjatywy koordynatora zabawy sołtysa Mirosława Antoniaka po za słodkościami można się było również  posilić się kiełbaską prosto z ogniska.
Rozgrywki piłkarskie9.    W dniach 10-12.08.2020 roku grupa dzieci z naszej gminy (zawodnicy GKS Mamry) przebywała na obozie sportowym w Malborku. Młodzi piłkarze rozegrali mecze sparingowe z Pomezanią Malbork i Arką Gdynia. Jak stwierdził trener drużyny Marek Radzewicz, wszystkie założenia sportowe obozu zostały zrealizowane. Dzieci miały także możliwość zwiedzenia zamku w Malborku oraz obozu zagłady w Sztutowie.
Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Gminy Giżycko .
10.    Dnia 1 września rozpocznie się powszechny spis rolny i potrwa do 30 listopada (trzy miesiące). Akcją objęte będą wszystkie gospodarstwa rolne prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Głównym celem prowadzonego spisu jest zebranie aktualnych informacji o rolnictwie w Polsce. Udział gospodarstw w spisie jest obowiązkowy. Ostatni spis rolny miał miejsce w 2010 roku.
11.    Zakończona została inwestycja budowy drogi w Sulimach. Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki – Pieczonki – Sulimy w miejscowości Sulimy” było realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku przy wsparciu finansowym Gminy Giżycko w wysokości 674 971,00 zł.  W Sulimach został przebudowany odcinek drogi powiatowej o długości 1281,94 m. Całkowita wartość inwestycji: 2 699 884,67 zł w tym kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 349 942,33 zł.
Dożynki12.     Gmina Giżycko znów uzyskała dofinansowanie. Na 38 wniosków złożonych przez samorządy naszego województwa, znaleźliśmy się w gronie12 najlepszych, które otrzymają dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
W ramach tego dofinansowania wybudujemy pomost przy Camping Bystry.
13.     Dnia 21 sierpnia odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół z terenu Gminy Giżycko. Omawiane były kwestie związane z przygotowaniem placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021.
14.     Gmina Giżycko, w ramach projektu pn. „ZDALNA SZKOŁA+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, realizowanego na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 8451981949 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, zakupiła 40 szt. laptopów (w komplecie mysz i torba) wraz z  oprogramowaniem dla uczniów z trzech szkół podstawowych z terenu Gminy Giżycko.  W celu umożliwienia nauki w modelu zdalnym laptopy od września trafią do 25 uczniów z SP Wilkasy, 11 uczniów z SP Bystry oraz 4 uczniów z SP Upałty.
15.     Problem z funkcjonowanie schroniska psów w Bystrym. Kontrole weterynarza powiatowego wykazały zaniedbania w prowadzeniu schroniska. W związku z tym prowadzimy postępowanie administracyjne.
16. Odbył się konkurs na najpiękniejszą posesje Gminy Giżycko 2020. Dzięki temu zobaczyliśmy jak piękne mamy posesje w gminie. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.
17.     Radni Miasta Giżycka przyjęli Apel o przeprowadzenie analizy połączenia miasta z Gminą Giżycko.
18.    Zapraszam w najbliższą sobotę na piknik do Kamionek.
19.    Zapraszam na Dożynki Gminne 2020, które odbędą się 30 września w Bystrym.

STANOWISKO PRZYJĘTE PRZEZ RADNYCH GMINY GIŻYCKO
Stanowisko Radnych Gminy Giżycko
Stanowisko Radnych Gminy Giżycko
Stanowisko Radnych Gminy Giżycko
Sprawozdanie z działalności Wójta

Materiał wideo z XXV sesji

Facebook