jasudowicz-4-ostrow-1

XLVIII Sesja Rady Gminy Giżycko - p…

Sesja nadzwyczajna Radni podjęli uchwałę o odwołaniu z dniem 29 maja 2022 roku Pani Monikę Dębek ze stanowiska Skarbnika Gminy Giżycko z powodu złożen...

Czytaj więcej

XLVII Sesja Rady Gminy Giżycko - op…

Poprzednia sesja odbyła się 29.03.2022 r. 1.    Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.  Podpisałem umowę na wymianę  311 sztuk. Oprawy zost...

Czytaj więcej

XLVI Sesja Rady Gminy Giżycko - sol…

1.   DZIAŁANIA – POMOC OSOBOM Z UKRAINY•    Dnia 26 lutego 2022r. na stronie FB Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została założona zbiórka artykułów ...

Czytaj więcej

XLV Sesja Rady Gminy Giżycko - Radn…

Rada gminy przyjęła stanowisko o Solidarności z narodem Ukraińskim Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Józefa Trąbki sołtysa sołectwa...

Czytaj więcej

XLII Sesja Rady Gminy Giżycko - jed…

Jednogłośnie uchwalono rekordowy pod względem wielkości inwestycji budżet na 2022r. Na inwestycje zaplanowano około 29 000 000,00 złZnaczna część tych...

Czytaj więcej

XLI Sesja Rady Gminy Giżycko - 25.1…

Poprzednia sesja odbyła się 28.10.2021 r. 1. Dofinansowanie dla Gminy Giżycko. Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekr...

Czytaj więcej

XL Sesja Rady Gminy Giżycko - cofni…

Poprzednia sesja odbyła się 29.09.2021 r.  Uczestniczyłem w : 1.   V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy.2.    Spotkaniu w sprawie ścieżek ...

Czytaj więcej

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

XXIII sesja Rady Gminy Giżycko - jednogłośnie udzielone absolutorium

Dziękuję Radnym za jednogłośne udzielenie mi wotum zaufania i absolutorium.
Dziękuję wszystkim Radnym za bardzo dobrą współpracę na rzecz dobra wspólnego mieszkańców gminy.
Na dobrą kondycję Gminy Giżycko i szereg inwestycji pracuje wiele zaangażowanych i kompetentnych osób.
To dzięki zespołowej pracy wszystkich pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych możemy cieszyć się z realizacji dużej ilości inwestycji oraz dobrego funkcjonowania gminy.

WSZYSTKIM SERDECZNIE DZIĘKUJĘ

Krótkie sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
XXIII sesja Rady Gminy Giżycko

Wprowadzenie stanu pandemii w Polsce, a co za tym idzie również licznych ograniczeń, radykalnie zmieniło warunki życia mieszkańców oraz funkcjonowanie samorządów. Musieliśmy bezzwłocznie reagować na wszystkie nowe informacje oraz tworzyć warunki do bezpiecznego funkcjonowania urzędu oraz wszystkich podmiotów w gminie.

Dziękuję wszystkim pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych za odpowiedzialne działania, za wytężoną pracę na rzecz dobra wspólnego mieszkańców gminy Giżycko.

Pomimo pracy zdalnej urząd i jednostki funkcjonowały i w miarę możliwości realizowały swoje zadania.

Dziękuję Pani Dyrektor GOKIR i wszystkim pracownikom za akcję szycia maseczek. Dziękuje GZK za odpowiedzialne realizowanie zadań.

 1. Przyjąłem delegację z Trok
 2. Dwukrotnie byłem na Litwie w miejscowości Alytus w celu nawiązania współpracy i złożenia wspólnego wniosku o dofinansowanie.
 3. Zorganizowałem spotkanie z Panem Starostą Giżyckim na którym ustaliliśmy, iż przy udziale środków zewnętrznych i wsparcia finansowego Gminy Giżycko wykonamy kolejny odcinek remontu drogi do Wronki.

Uczestniczyłem w:

 • Radzie Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
 • spotkaniu z ZDP w spr. pętli rowerowej
 • Spotkaniu z Panem Burmistrzem Miasta Giżycko w sprawie komunikacji miejsko-gminnej,
 • W wideokonferencjach z udziałem Pana Wojewody oraz z Panem Marszałkiem woj. Warm-Maz.
 • ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW GZK
 • Zgromadzeniu Wspólników MZMGO

Zorganizowałem:

 • Spotkanie z sołtysami
 • Dwa spotkania z Dowódcą 2 batalionu zmechanizowanego w spr. Walki Wozów Bojowych,

Walka TransporterówZapraszam 4 lipca na Walkę Wozów Bojowych do Pierkunowa

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
tj. działka o nr geodezyjnym 1/88, położonej w obrębie geodezyjnym Piękna Góra.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Fizycznego– Szkolenia Wodnego” nad jeziorem Kisajno przy działce nr geod. 168/12, obręb Antonowo.
7. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Baza Harcerska Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim” w miejscowości Rydzewo nad jeziorem Niegocin.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko
na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2019 rok.
10. Przedstawienie raportu o stanie gminy i debata.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy i udzielenia wotum zaufania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Giżycko.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Giżycko.

Materiał wideo z XXIII sesji cz.1:

Materiał wideo z XXIII sesji cz.2:

Facebook