jasudowicz-4-ostrow-1

XLVIII Sesja Rady Gminy Giżycko - p…

Sesja nadzwyczajna Radni podjęli uchwałę o odwołaniu z dniem 29 maja 2022 roku Pani Monikę Dębek ze stanowiska Skarbnika Gminy Giżycko z powodu złożen...

Czytaj więcej

XLVII Sesja Rady Gminy Giżycko - op…

Poprzednia sesja odbyła się 29.03.2022 r. 1.    Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.  Podpisałem umowę na wymianę  311 sztuk. Oprawy zost...

Czytaj więcej

XLVI Sesja Rady Gminy Giżycko - sol…

1.   DZIAŁANIA – POMOC OSOBOM Z UKRAINY•    Dnia 26 lutego 2022r. na stronie FB Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została założona zbiórka artykułów ...

Czytaj więcej

XLV Sesja Rady Gminy Giżycko - Radn…

Rada gminy przyjęła stanowisko o Solidarności z narodem Ukraińskim Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Józefa Trąbki sołtysa sołectwa...

Czytaj więcej

XLII Sesja Rady Gminy Giżycko - jed…

Jednogłośnie uchwalono rekordowy pod względem wielkości inwestycji budżet na 2022r. Na inwestycje zaplanowano około 29 000 000,00 złZnaczna część tych...

Czytaj więcej

XLI Sesja Rady Gminy Giżycko - 25.1…

Poprzednia sesja odbyła się 28.10.2021 r. 1. Dofinansowanie dla Gminy Giżycko. Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekr...

Czytaj więcej

XL Sesja Rady Gminy Giżycko - cofni…

Poprzednia sesja odbyła się 29.09.2021 r.  Uczestniczyłem w : 1.   V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy.2.    Spotkaniu w sprawie ścieżek ...

Czytaj więcej

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

XXII Sesja Rady Gminy Giżycko - dofinansowanie na modernizację sali gimnastycznej

Sesję nadzwyczajną zwołano z uwagi na potrzebę dodania w Wieloletniej Prognozie kolejnego dofinansowania.
XXII sesja Rady Gminy GiżyckoPozyskaliśmy środki na nowe  przedsięwzięcie p.n. „Modernizacja  z  poprawą  efektywności  energetycznej  budynków  kompleksu szkolnego w m. Bystry w Gminie Giżycko”.
W ramach inwestycji wyremontujemy salę gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Bystrym z montażem paneli fotowoltaicznych.
Nakłady ogółem – 451.812 zł.
Przedsięwzięcie  dofinansowane  z  Programu  Operacyjnego  Rybactwo  i  Morze  w  zakresie  działania „Realizacja  lokalnej  strategii  rozwoju  kierowanych  przez  społeczność  w  ramach  Priorytetu  4
„Zwiększenie  zatrudnienia  i  spójności  terytorialnej”.  Wysokość  dofinansowania  wynosi  44,28%  tj. 200.000 zł.
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Giżycko na lata 2020 – 2023.
6. Pojęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w 2020 roku (Mazurska Pętla Rowerowa).
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2020-2025.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2020 rok.
11. Zakończenie obrad.

Materiał wideo z XXII sesji:

Facebook