jasudowicz-4-ostrow-1

XLVIII Sesja Rady Gminy Giżycko - p…

Sesja nadzwyczajna Radni podjęli uchwałę o odwołaniu z dniem 29 maja 2022 roku Pani Monikę Dębek ze stanowiska Skarbnika Gminy Giżycko z powodu złożen...

Czytaj więcej

XLVII Sesja Rady Gminy Giżycko - op…

Poprzednia sesja odbyła się 29.03.2022 r. 1.    Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.  Podpisałem umowę na wymianę  311 sztuk. Oprawy zost...

Czytaj więcej

XLVI Sesja Rady Gminy Giżycko - sol…

1.   DZIAŁANIA – POMOC OSOBOM Z UKRAINY•    Dnia 26 lutego 2022r. na stronie FB Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została założona zbiórka artykułów ...

Czytaj więcej

XLV Sesja Rady Gminy Giżycko - Radn…

Rada gminy przyjęła stanowisko o Solidarności z narodem Ukraińskim Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Józefa Trąbki sołtysa sołectwa...

Czytaj więcej

XLII Sesja Rady Gminy Giżycko - jed…

Jednogłośnie uchwalono rekordowy pod względem wielkości inwestycji budżet na 2022r. Na inwestycje zaplanowano około 29 000 000,00 złZnaczna część tych...

Czytaj więcej

XLI Sesja Rady Gminy Giżycko - 25.1…

Poprzednia sesja odbyła się 28.10.2021 r. 1. Dofinansowanie dla Gminy Giżycko. Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekr...

Czytaj więcej

XL Sesja Rady Gminy Giżycko - cofni…

Poprzednia sesja odbyła się 29.09.2021 r.  Uczestniczyłem w : 1.   V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy.2.    Spotkaniu w sprawie ścieżek ...

Czytaj więcej

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

XXI Sesja Rady Gminy Giżycko - 11 inwestycja drogowa w gminie

Udzielimy pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1724N Wronka – Wilkasy” w wysokości 159.331,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 00/100) brutto ze środków budżetu Gminy Giżycko w 2020 roku. Na odcinku 1 km będzie nowa nawierzchnia asfaltowa. Powiat uzyskał dofinansowanie do niniejszego przedsięwzięcia z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%, kwota wkładu Gminy Giżycko stanowi 25% wartości całego przedsięwzięcia.

W tym roku w naszej gminie mamy 11 inwestycji drogowych.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Giżycko na lata 2018 – 2020” za rok 2019.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku za 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Giżycko za 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działki o nr geodezyjnym 101/2, położonej w obrębie geodezyjnym Sulimy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Giżycko prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
9. Pojęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z „Campingu Bystry” terenu rekreacyjnego położonego w miejscowości Bystry, Gmina Giżycko.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w 2020 roku (dr. pow. 1736N m. Sulimy)
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w 2020 roku (dr. pow. 1724N m. Wronka)
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2020 rok.
13. Zakończenie obrad.


Sesja odbyła się w hali sportowej Parku Wodnego w Wilkasach.


Materiał wideo z XXI sesji:

Facebook