gmina5

Gmina Giżycko zostawiła Władzom Mia…

Każdy Samorząd w Polsce musi posiadać siedzibę urzędu. Urząd Gminy Giżycko mieści przy ul. Mickiewicza 33, ale właścicielem budynku jest Urząd Miejski...

Czytaj więcej

XLII sesja - mamy kolejne dofinanso…

Poprzednia sesja odbyła się 21.12.2017.1.    Budżet Gminy Giżycko przekroczył kwotę 50 MILIONÓW złotych, a wysokość środków przeznaczonych na inwestyc...

Czytaj więcej

Podsumowanie roku 2017 - Drodzy Mie…

Minął kolejny rok kadencji. Przy solidnym wsparciu Radnych klubu „Kochamy Mazury – Dobro Wspólne” oraz częstych pozytywnych głosowaniach pozostałych r...

Czytaj więcej

Prezenty pod choinkę od Marszałka w…

I kto powie, że Mikołaj nie istnieje? Na chwilę przed świętami i zakończeniem starego roku mieszkańcy gminy otrzymali prezent A na poważnie - dofinan...

Czytaj więcej

XLI sesja - kolejne dofinansowania …

Ostatnia sesja odbyła się 29.11.2017.1.    Otrzymałem informację, że projekt p.t.: „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej i sportowej szkół pods...

Czytaj więcej

Ulica Dworska w Gajewie ma nową naw…

Ulica Dworska w Gajewie GMINA GIŻYCKO została uroczyście oddana do użytkowania. W otwarciu drogi uczestniczyli: Pan Dariusz Drzażdżewski - Wicestarost...

Czytaj więcej

XL sesja Rady Gminy Giżycko - czyli…

Ostatnia sesja odbyła się 25.10.2017 1.    Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach grantów wojewódzkich na utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Boga...

Czytaj więcej

Mieszkańcy Wronki mają nową nawierz…

Bardzo miło jest informować o nowych inwestycjach w GMINIE GIŻYCKO. W ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 201...

Czytaj więcej

Polecam strony internetowe:


ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
gizycko.kiedyprzyjedzie.pl  - system informacji o komunikacji autobusowej
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej

XLII sesja - mamy kolejne dofinansowania na drogi i budżet powyżej 50 MILIONÓW

Poprzednia sesja odbyła się 21.12.2017.
1.    Budżet Gminy Giżycko przekroczył kwotę 50 MILIONÓW złotych, a wysokość środków przeznaczonych na inwestycje 10 MILIONÓW. W dużej mierze zawdzięczamy to pozyskanym środkom zewnętrznym.
2.    Z roku na rok zmniejszamy zadłużenie Gminy Giżycko:
2014r. - 12.030.999,84zł,  2015r. - 10.216.441,80zł,   2016r. - 9.000.000,00zł,    2017r. -  8.309.067,00zł
3.    28 grudnia 2017 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2018 r. w ramach programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Otrzymamy 1 MILION zł dofinansowania na przebudowę ul. Dębowej w Gajewie.
4.     W ramach programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Powiat Giżycko otrzyma dofinansowanie w kwocie 900 000 zł na drogi w Sulimach i Kruklinie.
5.    Dwie rodziny z budynku w Grajwie 5 znalazły już inne mieszkania. Kolejna rodzina poinformowała nas, że w najbliższych dniach będzie się przeprowadzać.
6.    Podpisałem umowę z Marszałkiem woj. war-maz. umowę na projekt p.t.: „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej i sportowej szkół podstawowych w Gminie Giżycko”. Wartość projektu ogółem: 970 276.84 zł. Projektem objęte są 3 szkoły podstawowe tj. SP w Wilkasach, SP w Bystrym i SP w Upałtach.
7.    Podpisałem umowę z Marszałkiem woj. war-maz. umowę projektu p.t.: „Razem bliżej integracji w Gminie Giżycko”. Wartość ogółem: 578 963.28 zł.
8.    Otrzymałem pismo z PKP informujące, że trwa procedura podpisywania umów z mieszkańcami budynków w Nowych Sołdanach, a następnie nastąpi sprzedaż mieszkań.
9.    Z roku na rok mieszkańcy Gminy Giżycko wrzucają coraz więcej pieniędzy do puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wystarczyło im zaledwie kilka godzin, aby wesprzeć akcję charytatywną jeszcze wyżej wyśrubowując gminny rekord do 2.896,42 zł, bijąc ubiegłoroczny o 250 zł.
10.    Przystąpiliśmy do PROGRAMU DOTACYJNEGO LIKWIDACJI WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GIŻYCKO W ROKU 2018. Dotacje będą udzielane na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe (PZD), jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, spółki prawa cywilnego i handlowego.
11.    Rozpoczęły się ferie zimowe. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach przygotował szereg interesujących i różnorodnych zajęć. W trakcie dwóch turnusów odbędą się m.in. seanse filmowe, spotkanie z ratownikiem medycznym, trening sztuk walki, konkurs młodych talentów, warsztaty ekologiczne i cukiernicze, wycieczki do Rynu, Węgorzewa oraz Muzeum Mazurskiego w Owczarni. Uczestnicy zapoznają się z pracą dziennikarza i drukarza, pobawią się na dyskotece, obejrzą też spektakl teatru z Krakowa. Każdy dzień będzie kończył się posiłkiem.
12.    Wystąpiłem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Giżycku z prośbą o informację odnośnie wysokiego poziomu wód w naszych jeziorach i kanałach. W odpowiedzi otrzymałem informację, że Wody Polskie wciąż monitorują sytuację hydrologiczną systematycznie prowadząc zrzut wody z Wielkich Jezior Mazurskich. Jeśli obecne prognozy pogody utrzymają się w przyszłości jest duża szansa na znaczną poprawę tej sytuacji. Gospodarka wodna w systemie Wielkich Jezior Mazurskich prowadzona jest na podstawie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego OŚR/O.I.6811/2/01, gdzie określono poziomy piętrzenia (max PP – 116,00 m n.p.m. Kr; min PP – 115,55 m n.p.m. Kr; w wyjątkowo suchych latach min PP – 115,45 m n.p.m. Kr) i dopuszczalne wielkości odpływu z systemu. Sterowanie odpływem z jezior na rzekę Węgorapę (w kierunku Pregoły) odbywa się na jazach „Zamek” i „Węgornia” w Węgorzewie, a na rzekę Pisę (w kierunku Wisły) jazami w Kwiku i Karwiku. Ze względu na aktualną trudną sytuację hydrologiczną Zarząd Zlewni w Giżycku niemal przez cały bieżący rok prowadzi maksymalny zrzut wody z systemu Wielkich Jezior Mazurskich. Niestety, anomalia pogodowe (opady atmosferyczne) sprawiają, że woda w systemie WJM wykazuje ciągły wzrost. System na bieżąco zasilany jest przez 230 cieków. Największymi jego dopływami są: Krutynia, Orzysza, Sapina, Wigrynia, Miłka, Staświnka, Jorka, kanał Dejguny, Radzieja i Użranki. Cieki te drenują 64,7 % powierzchni alimentującej system Wielkich Jezior Mazurskich. Od wielu miesięcy dopływa do niego więcej wody niż można skierować na odpływy, a przyczyną tego są opady atmosferyczne.
13.    Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz przysłał pismo, w którym stwierdził, że wypowiada umowę użyczenia budynku przy ul. Mickiewicza 33 w Giżycku, wnioskując iż Gmina Giżycka powinna kupić tę nieruchomość lub korzystać z niej na prawach rynkowych podpisując umowę najmu. Po przeanalizowaniu dostępnych dokumentów oraz informacji od osób, które pracowały w latach 90-tych stwierdziłem, że pismo burmistrza nie skutkuje wypowiedzeniem umowy użyczenia z uwagi na kilka okoliczności związanych z nieodpłatną umową użyczenia. Zgodnie z ustaleniami władz Miasta i Gminy poczynionymi w 1990r. Gmina Giżycko opuściła budynek przy Al. 1 Maja 14 w zamian za co miała otrzymać na własność budynek przy ul. Mickiewicza 33. Do czasu podjęcia odpowiednich uchwał przez rady gmin i podpisania notarialnej umowy przeniesienia własności strony podpisały umowę użyczenia budynku. Przed podpisaniem umowy nieodpłatnego użyczenia Gminie Giżycko, stosowna uchwałę podjęła Rada Miasta Giżycko.

Uczestniczyłem w :
•    przekazaniu sześciu aut Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku. Pojazdy które pojawiły się w Komedzie Powiatowej Policji w Giżycku to: dwa ople mokka, dwa hyundaie i20, kia ceed oraz volkswagen T6,
•    odprawie rocznej Komendy Powiatowej Policji,
•    Wigilii Hufca Giżycko w Klubie Garnizonowym,
•    spotkaniu opłatkowym CIS,
•    zebraniu sołectwa Gajewo oraz Bogaczewo, które poświecone były zmianom funduszu sołeckiego,
•    zebraniu sołectwa Wilkaski w związku z wysokim poziomem wód,
•    Zgromadzenie MZMGO w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Giżycko,
•    spotkaniu Nowowrocznym Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Giżycku,
•    koncercie kolęd w wykonaniu Chóru Policji Garnizonu W-M w kościele p.w. Ducha Św.,
•    spotkaniu Noworocznym w GCK oraz wręczeniu "Nagród Świętego Brunona patrona Giżycka",
•    spotkaniu w sprawie Mazurskiej Pętli Rowerowej w Mikołajkach,
•    balu Charytatywnym w hotelu Tajty SP w Spytkowie,
•    Jasełkach zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 3 na Wilanowie.

Zorganizowałem :
•    spotkanie organizacyjne w sprawie zimowej inscenizacji działań wojennych z okresu I wojny światowej w Lesie Miejskim w Gajewie które odbędzie się 4 lutego 2018 r. Jest to największa w Polsce zimowa inscenizacja działań wojennych z okresu Wielkiej Wojny już 4 lutego (niedziela). Zaprezentują się tam grupy rekonstrukcyjne z kraju i zagranicy, ozdobą imprezy będzie udział legionistów z 1 Pułku Piechoty Legionów. Rekonstruktorom towarzyszyć będą żołnierze „Rycerskiej Brygady” pokazując współczesny sprzęt 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Głównym punktem tego leśnego wydarzenia będzie inscenizacja bitwy zimowej nad mazurskimi jeziorami, nie zabraknie występu ludowego zespołu Jarzębiny, interesujących konkursów, zabaw, przeglądu pieśni patriotycznej, a także biesiady przy ognisku oraz tradycyjnej wojskowej grochówki! Wszystkie atrakcje podkreślą 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i jednocześnie 100 rocznicę zakończenia I wojny światowej,
•    spotkanie z Generałem Jarosławem Gromadzińskim w sprawie drogi do Strandy,
•    spotkanie z dyrektorem ZDP Panem Grzegorzem Moszczyńskim w sprawie wspólnych inwestycji oraz naborów na dofinansowania,
•    spotkanie z zastępcą Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko w sprawie drogi w Kamionkach,
•    z myślą o przedsiębiorcach GMINA GIŻYCKO realizuje projekt 7 Cudów Mazur.


Sprawozdanie


Cały materiał wideo z XLII sesji

© 2018 Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko

Please publish modules in offcanvas position.

Facebook