jasudowicz-4-ostrow-1

XLVIII Sesja Rady Gminy Giżycko - p…

Sesja nadzwyczajna Radni podjęli uchwałę o odwołaniu z dniem 29 maja 2022 roku Pani Monikę Dębek ze stanowiska Skarbnika Gminy Giżycko z powodu złożen...

Czytaj więcej

XLVII Sesja Rady Gminy Giżycko - op…

Poprzednia sesja odbyła się 29.03.2022 r. 1.    Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.  Podpisałem umowę na wymianę  311 sztuk. Oprawy zost...

Czytaj więcej

XLVI Sesja Rady Gminy Giżycko - sol…

1.   DZIAŁANIA – POMOC OSOBOM Z UKRAINY•    Dnia 26 lutego 2022r. na stronie FB Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została założona zbiórka artykułów ...

Czytaj więcej

XLV Sesja Rady Gminy Giżycko - Radn…

Rada gminy przyjęła stanowisko o Solidarności z narodem Ukraińskim Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Józefa Trąbki sołtysa sołectwa...

Czytaj więcej

XLII Sesja Rady Gminy Giżycko - jed…

Jednogłośnie uchwalono rekordowy pod względem wielkości inwestycji budżet na 2022r. Na inwestycje zaplanowano około 29 000 000,00 złZnaczna część tych...

Czytaj więcej

XLI Sesja Rady Gminy Giżycko - 25.1…

Poprzednia sesja odbyła się 28.10.2021 r. 1. Dofinansowanie dla Gminy Giżycko. Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekr...

Czytaj więcej

XL Sesja Rady Gminy Giżycko - cofni…

Poprzednia sesja odbyła się 29.09.2021 r.  Uczestniczyłem w : 1.   V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy.2.    Spotkaniu w sprawie ścieżek ...

Czytaj więcej

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

XLII Sesja Rady Gminy Giżycko - jednogłośnie przyjęto rokordowy pod względem inwestycji budżet na 2022r.

Sesja XLIIJednogłośnie uchwalono rekordowy pod względem wielkości inwestycji budżet na 2022r.
Na inwestycje zaplanowano około 29 000 000,00 zł

Znaczna część tych środków pochodzi z dofinansowań.

Jednym z tematów obrad Rady Gminy był projekt uchwały o wprowadzenie dopłat do taryf na wodę i ścieki.
Kto z samorządowców lub radnych nie chciałby obniżać stawek podatkowych, zmniejszać taryf na wodę i ścieki oraz wprowadzać inne udogodnienia.

Ale budżet gminy jest szyty na miarę, tzn. jest optymalny i nie pozwala na realizację wszystkiego co by się chciało.

Gmina nie dysponuje wolnymi środkami, aby mogła wprowadzić dopłaty.

Skutek finansowy dopłat proponowanych przez „Komitet” to kwota ponad 1 600 000 zł rocznie.

Wygląda na to, że „Komitet” złożył projekt uchwały nie przeliczając skutków finansowych oraz nie analizując konsekwencji i możliwości budżetu.

 To szkodliwe rozbudzanie oczekiwań, podburzanie mieszkańców oraz wprowadzanie negatywnych emocji w społeczeństwie.

Gdyby wprowadzenie dopłat było jednoznacznie pozytywne, to w 2019 roku byłbym pierwszą osobą, która to proponuje. Kierując się dobrem Gminy Giżycko, tj. wszystkich mieszkańców, podjąłem trudną decyzję o nie przedłożeniu projektu uchwały o dopłaty,gdyż stałem przed dylematem zadłużania gminy. Zdecydowałem, że środki, które mogły iść na dopłaty zostały przeznaczone na wkład własny do dofinansowania budowy sieci wod-kan w Spytkowie, Kąpie, Upałtach, Wilkaskach, Kozinie i Szczybałach Giżyckich. Budowa w niektórych miejscowościach jeszcze trwa, a inne obszary, oczekują na takie inwestycje. Z perspektywy czasu można stwierdzić że była to dobra decyzja ponieważ pozwoliła przetrwać trudny czas pandemii w jaki weszliśmy.

Jest zasada, ze wydatki bieżące należy finansować z dochodów bieżących, czyli należy zachować dodatnią tzw. nadwyżkę operacyjną.

Dla budżetu na 2022r. nadwyżka wynosi 477.724,76zł. W związku z tym, nie możemy przeznaczyć 1 600 000,00 zł na dopłaty, bez obniżenia wydatków bieżących i podniesienia podatków.

Wydatki bieżące to m.in. wydatki oświatowe, które drastycznie wzrosły na przestrzeni kilku lat.
Wydatki oświatoweNa przestrzeni lat od 2015r. do 2021r. wydatki z budżetu gminy na oświatę wzrosły o prawie 4 mln zł.

Aby obniżyć wydatki bieżące inne samorządy:

- wyłączają lampy uliczne na kilka godzin w nocy,

- ograniczają wydatki na odśnieżanie dróg,

- zmniejszają wydatki na żwirowanie dróg, prace porządkowe i itp.

- rezygnują z funduszu sołeckiego.

Czy warto u nas wprowadzić takie ograniczenia?

Czy warto obniżać komfort życia mieszkańców gminy?

Podwyżki podatkówNa rok 2022 nie podnieśliśmy podatków w żadnym z zakresów.

Uchwalając dopłaty trzeba będzie podnieść podatki !!!

Wbrew nieprawdziwym informacjom rozpropagowywanym przez osoby źle życzące gminie, nie podnosimy podatków co roku.
Stawki podatkowe w powiecieWidzicie Państwo jak wiele stawek jest oznaczonych kolorem czerwonym. To stawki wyższe niż w naszej gminie.

Dbając o nie obciążanie mieszkańców pozostawiliśmy stawki na obecnym poziomie.

Taryfy na wodę i ścieki zatwierdziły Wody Polskie.  Do ich wyliczenia przyjmuje się zasadę, aby wpływy z opłat pokrywały wszystkie wydatki związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków.

Posiadamy prawie 400 kilometrów sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, 4 stacje uzdatniania wody i ponad 100 przepompowni ścieków.

Mimo to, nasze taryfy nie są najwyższe w regionie.

Ponadto dopłaty dotyczą tylko tych, którzy korzystają z gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Mieszkańcy, którzy nie mają sieci kanalizacyjnej będą ponosili znacznie wyższe opłaty. Za wywóz ścieków ze zbiornika bezodpływowego płacą ponad 35 zł za 1m3, tj. kilka razy więcej niż taryfa opłat z GZK, która wynosi 12,63 zł za odprowadzenie 1m3.

Wiele decyzji podejmowanych w samorządzie nie jest łatwych. Trzeba dokładnie rozważać wszystkie argumenty oraz możliwe konsekwencje.
Jestem przekonany, że wszyscy Radni chcą, aby nasza gmina dobrze się rozwijała, a mieszkańcy żyli w coraz lepszych warunkach, bez zbędnych obciążeń finansowych.
Wszyscy chcielibyśmy wprowadzać jak najniższe podatki, obniżać koszty mediów ale żyjemy w takich czasach, gdzie galopująca inflacja uniemożliwia nam takie działania. Teraz, gdy trzeba pozyskiwać środki zewnętrzne na inwestycje, musimy również dbać, aby w budżecie były środki na wkład własny do dofinansowania.

Jestem przekonany, że mieszkańcy, którym najtrudniej związać koniec z końcem, mogą zawsze liczyć na wsparcie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

PODSUMOWUJĄC

Odpowiedzialni Radni, którzy dbają o dobro mieszkańców oraz nie ulegają demagogicznym naciskom, zagłosowali za rozsądnym, logicznym i sprawiedliwym prowadzeniem gospodarki finansowej Gminy Giżycko, czyli odrzuceniem szkodliwego, projektu uchwały o dopłaty do taryf.

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ODPOWIEDZIALNYM RADNYM GŁOSUJĄCYM PRZECIW SZKODLIWEJ UCHWALE.

Sprawozdanie:

 • Przebudowa i wymiana umocnień kanału Piękna Góra. Przebudowa obejmuje:140 m umocnień kanału wraz z małą korektą główki wyjściowej na jez. Kisajno; udrożnienie kanału do głębokości 1,6 m; udrożnienie 50 m odcinka zatoki jez. Tajty przed kanałem. Szerokość kanału wynosi od 18 do 24 m. Remont pozwoli na poprawę bezpieczeństwa żeglugi na szlaku, a technologia ścianek szczelnych stalowych zwieńczonych oczepem żelbetowym pozwoli na długotrwałe i bezobsługowe jego użytkowanie.
 • 26 listopada przedstawiciele Gminy Giżycko gościli delegację z miasta Alytus na Litwie. Spotkanie odbyło się w ramach projektu nr LT-PL-5R-375 pn. „Współpraca - tworzenie innowacyjnego i zdrowego środowiska” współfinansowanego z Programu Interreg V-A Litwa – Polska. Goście odwiedzili instytucje na terenie miasta i gminy Giżycko, które na co dzień pracują i wpierają dzieci, młodzież i dorosłych w procesie edukacji, kultury, zdrowia oraz wsparcia psychicznego. Partnerzy z Litwy odwiedzili m.in: szkołę podstawową oraz budynek po gimnazjum i filię biblioteki w Bystrym, Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej i Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku oraz Gminny Ośrodek Rekreacji i Kultury w Wilkasach. Zapoznali się pokrótce z zasadami funkcjonowania ww. instytucji i wymienili się własnymi doświadczeniami i praktykami. Piątkowe spotkanie jest kontynuacją cyklu wspólnych działań polsko – litewskich na rzecz wzajemnej współpracy na rzecz walki z wykluczeniem społecznym i łagodzeniem skutków związanych z Covid-19. Gmina Giżycko, w ramach przedmiotowego projektu, w celu poprawy warunków edukacji, rozbudowuje szkołę podstawową w Bystrym o dodatkowe pomieszczenia: sale lekcyjne, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, toalety, które zwiększą obecną powierzchnię użytkową szkoły o dodatkowe 267 m2.
 • Uczestniczyłem w uroczystym przekazaniu obowiązków dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Dotychczasowy dowódca gen. bryg. Bogdan Rycerski pożegnał się z jednostką, a jego obowiązki przejął płk Piotr Fajkowski. W związku z przekazaniem obowiązków Dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego złożyłem serdeczne podziękowania Panu gen. bryg. Bogdanowi Rycerskiemu za dobrą współpracę z samorządem Gminy Giżycko, życząc dalszych sukcesów. Nowemu dowódcy złożyłem serdeczne gratulacje i życzenia żołnierskiego szczęścia oraz satysfakcji z pełnienia tak odpowiedzialnej służby.
 • Inwestycja w Spytkowie Odebraliśmy roboty budowlane dotyczące realizacji inwestycji: pn. „Remont mieszkania chronionego w Spytkowie”. Zakup nieruchomości i inwestycja realizowana jest w ramach dofinansowania ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO, program kompleksowego wsparcia dla rodzin "ZA ŻYCIEM". Następnym etapem jest zamówienie wyposażenia mieszkania chronionego.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Giżycko w okręgu wyborczym nr 8 - sołectwa Spytkowo i Sołdany. W wyniku wyborów, które odbyły się 5 grudnia 2021r. radnym został Mariusz Dobosz z listy nr 2 KWW KOCHAMY MAZURY - DOBRO WSPÓLNE. Gratuluję i życzę niegasnącego zapału w pracy na rzecz dobra wspólnego mieszkańców Gminy Giżycko.
 • Program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023” – edycja 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku na podstawie Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, realizuje pomoc dla osób potrzebujących wsparcia w formie posiłków, produktów żywnościowych bądź pomocy pieniężnej. Uchwałą Nr III/27/2018 oraz nr III/26/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 20 grudnia 2018 r., ustanowiono wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania oraz podwyższono kryterium dochodowe dla rodzin korzystających z pomocy w formie posiłków w szkole do 150%. W ramach Modułu 1 oraz Modułu 2 wskazanego programu obejmowane pomocą są dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, jak również inne osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji, a w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne. Koszt realizacji całego programu na rok 2021 zaplanowano w kwocie: 292 500,00 zł z tego w ramach środków własnych: 117 000,00 zł z dotacji celowej budżetu państwa: 175 500,00 zł łączna wartość programu „Posiłek w szkole i w domu”- edycja 2021: 292 500,00 zł
 • 6 grudnia Mikołajkowe odwiedziny w Gminie Giżycko. Nieśliśmy uśmiech, trochę słodyczy i najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Wybraliśmy się do domów chorych i niepełnosprawnych dzieci mających kłopoty z wyjściem na zewnątrz.  
 • Jarmark świąteczny "Spotkanie ze świętym Mikołajem" w hali sportowej przy Parku Wodnym Wilkasy. Podczas zabawy można było nabyć bożonarodzeniowe ozdoby, wziąć udział w warsztatach malowania bombek, ozdabiania pierników czy wykonywania ozdób świątecznych a dodatkowo wspomóc w walce z chorobą młodego mieszkańca Gminy Giżycko.
 • INWESTYCJE GMINY GIŻYCKO Podpisałem umowę na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie SM „NIEGOCIN” w miejscowości Bystry. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą   1 000 000,00 zł. Wartość umowy: 1 560 870,00 zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach
 • Uczestniczyłem w spotkaniu dzieci z Mikołajem zorganizowanym przez GOKiR Wilkasy w Centrum Aktywnego Wypoczynku - Gwarek. Wspólnie kontynuowaliśmy 25. edycję mikołajowego konwoju Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. W zabawie brały udział dzieci z Gminy Giżycko, które na co dzień zmagają się z chorobą. W tym dniu, choćby na chwilę mogły zapomnieć o kłopotach dnia codziennego i wraz z Mikołajem przenieść się w bajkowy świat. Z ogromnym entuzjazmem korzystały ze wspaniałej, świątecznej oferty Gwarka. Radosna atmosfera świąt Bożego Narodzenia udzielała się wszystkim uczestnikom.
 • INWESTYCJE GMINY GIŻYCKO Rozpoczęła się budowa chodnika w miejscowości Bogacko. W ramach inwestycji zostanie ułożona nawierzchnia z kostki betonowej oraz montaż wiaty przystankowej. Wykonawcą jest firma Jakub Budownictwo Jakub Wołczek Giżycko. Wartość inwestycji to 187 900,00 zł. Czasowo wystąpią utrudnienia w ruchu samochodowym.
 • INWESTYCJE GMINY GIŻYCKO W miejscowościach Kożuchy Wielkie oraz Wronka trwają budowy budynków świetlic wiejskich prowadzone przez firmę REMBUD Ryszard Chodnicki z Giżycka. Świetlica wiejska w Kożuchach Wielkich będzie miała powierzchnię zabudowy - 155,76 m2 , a koszt jej wykonania to kwota 670 tys. zł. Budynek we Wronce będzie miał 95,70 m2 i wybudowany zostanie za 424 tys. zł. Tuż po zakończeniu prac budowlanych obie świetlice wiejskie zostaną doposażone w niezbędne meble i sprzęt oraz wyposażenie kuchenne. Gmina Giżycko w ramach tej inwestycji podpisała również umowę z Przedsiębiorstwem Roboty Ziemno – Transportowe Hubert Boguszewski z miejscowości Łoje na wykonanie w centralnej części wsi Wilkasy punktu widokowego o powierzchni 40 m² (z którego będzie roztaczał się widok na Jezioro Niegocin) oraz ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej o długości 140 m. Projekt pn. “Turystyka zdrowotna ujawniająca naturalne i kulturowe dziedzictwo regionów trockiego i giżyckiego” (nr LT-PL-5R-387 ) realizowany jest z Programu Interreg V-A Litwa – Polska. Dzięki jego realizacji Gmina Giżycko, wspólnie z litewskim partnerem z Trok, podejmować będzie wspólne działania wspierające rozwój turystyki oraz promować dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe obu regionów. Szacowana wartość przedsięwzięcia po stronie polskiej to kwota prawie 480 tys. euro, z czego dofinansowanie z UE stanowiące 85 % wartości inwestycji to kwota 407 700. W ramach tego przedsięwzięcia, nad brzegiem jeziora Niegocin w miejscowości Wilkasy powstał już nowoczesny plac zabaw z trampolinami naziemnymi, który stanowi wyjątkową atrakcję turystyczną dla najmłodszych. Realizacja tego projektu zakończy się do 31.12.2022 roku.
 •  LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI DLA SZKÓŁ W GMINIE GIŻYCKO. Szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Giżycko otrzymały środki finansowe z Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Głównym celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób interesujący, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Za pozyskane środki finansowe szkoły zakupią nowe urządzenia technologiczne oraz pomoce naukowe potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności uczniów. Wsparcie finansowe przyznano w zależności od liczby uczniów w szkole. Szkoły w Gminie Giżycko otrzymały ogółem wsparcie finansowe w wysokości 188 400,00 zł. Wysokość grantu dla poszczególnych jednostek: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach – 98 400,00 zł. Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bystrym – 60 000,00 zł. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Upałtach – 30 000,00 zł. W ramach programu nie jest wymagany wkład własny.
 •  Gościłem w Urzędzie Gminy Magdalenę Skórnóg – medalistkę Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Europy w klasie DN Junior i Ice-Optimist, które odbyły się w dniach 12-16 grudnia br. w Haapsalu w Estonii. Gratulowałem pasji, ogromnego zaangażowania w realizację marzeń i pięknego wyniku.
 •  Niestety, szalejąca pandemia koronawirusa uniemożliwiła organizację Polskiej Wigilii, dlatego postanowiliśmy w tym roku ze świątecznymi paczkami dotrzeć do osób starszych i samotnych. Zastępca Wójta Ewa Sobieska wraz ze swoimi świątecznymi pomocnikami Radnymi i Sołtysami odwiedziła osoby starsze i samotne naszej gminy. Każdy senior otrzymał drobny upominek wraz ze świątecznymi życzeniami i opłatkiem .
*********************************************************************

sprzedaż za miesiąc grudzień:

   działka nr 738 o powierzchni 0,0441 ha, położona w m. Wilkasy o wartości 13 430,00 zł (użytkowanie wieczyste),

 nabycie za miesiąc grudzień

   działka 8/17 o powierzchni 0,0678 ha, położona w m. Wrony o wartości 17 825,00 zł (nieodpłatnie od KOWR).

 *********************************************************************

Materiał wideo z XLII sesji

Facebook