gmina5

XLI Sesja Rady Gminy Giżycko - 25.1…

Poprzednia sesja odbyła się 28.10.2021 r. 1. Dofinansowanie dla Gminy Giżycko. Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekr...

Czytaj więcej

XL Sesja Rady Gminy Giżycko - cofni…

Poprzednia sesja odbyła się 29.09.2021 r.  Uczestniczyłem w : 1.   V Potrójnej Pętli Mazurskiej – cykl jubileuszowy.2.    Spotkaniu w sprawie ścieżek ...

Czytaj więcej

XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gmi…

Poprzednia sesja odbyła się 29.06.2021 r. 1.    30 czerwca zakończył się trwający cztery dni obóz taneczny zorganizowany przez Gminę Giżycko – lidera ...

Czytaj więcej

XXXVI sesja Rady Gminy - 29.06.2021…

Najważniejszym punktem dzisiejszej sesji była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium. Przedstawiony został Raport o stanie Gminy Giżycko, który ob...

Czytaj więcej

XXXV sesja Rady Gminy - 26.05.2021r…

Gmina Giżycko udziela pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą: Remont drogi powiatowej nr 1803...

Czytaj więcej

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy…

W tym roku odnotowaliśmy rekordowy wynik poziomu wydatków inwestycyjnych. Obecnie budżet 2021 r. zawiera wydatki w wysokości 67.551.414,33 zł, w tym i...

Czytaj więcej

XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Gmin…

SESJA XXXIII    31.03.2021 r.Ponieważ  była to sesja nadzwyczajna, sprawozdanie z działalności przedstawiam poniżej.1.      18 lutego 2021 r. w siedzi...

Czytaj więcej

XXXII sesja Rady Gminy - 25.03.2021…

Gmina Giżycko przystępuje do programu który umożliwi budowę tanich mieszkań pod wynajem z możliwością dojścia do własności. Radni Gminy Giżycko stosun...

Czytaj więcej
Polecam strony internetowe:
ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej
gzkbystry.pl - Gminny Zakład Komunalny w Bystrym
e-uggizycko.cyfrowe-mazury.pl - system eUsługi

XXX sesja Rady Gminy - 27.01.2021r. - informacja o pracy szkół i Eko-Sołectwo Bystry

Poprzednia sesja odbyła się 23.12.2020 r.
Podczas sesji dyrektorzy szkół podstawowych podali informacje na temat organizacji zajęć w czasie pandemii.

  1.  I Miejsce w województwie w X edycji konkursy "Eko-Sołectwo" 2020 zdobyło sołectwo Bystry. Gratuluję Panu Sołtysowi i zarazem Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy, Mirosławowi Antoniakowi. W akcji wzięło udział 29 sołectw z Warmii i Mazur. Mieszkańcy Bystrego zebrali ponad 46 ton elektrośmieci. Koordynatorem akcji był sołtys Mirosław Antoniak. Organizatorem konkursu jest Puls Regionu Magazyn Samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin. GRATULUJĘ, raz jeszcze, koordynatorowi i wszystkim zaangażowanym w akcję.
  2.  W ramach współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich wybudowano chodnik w miejscowości Kozin. Prace zostały zakończone w grudniu 2020 roku.
  3.  Jeszcze przed pierwszym śniegiem rozpoczęły się prace budowy dróg rowerowych po nieczynnych nasypach kolejowych w Gminie Giżycko. Gmina otrzymała dofinansowanie  z Programu Interreg Litwa-Polska na działanie zatytułowane "Odkrycie dziedzictwa turystycznego rejonu trockiego i giżyckiego – budowa ścieżek rowerowych po nieczynnych nasypach kolejowych".

 
Sprzedaż za miesiąc styczeń:

  • działka nr 23/1 o powierzchni 0,0630 ha, położoną w m. Świdry o wartości 8 065,00 zł;
  • lokal mieszkalny wraz z udziałem 742/2984 w działce nr 482/2 o powierzchni 0,1307 ha, położoną w m. Kamionki o wartości 3 159,60 zł;
  • działka nr 635/1 o powierzchni 0,0615 ha, położoną w m. Wilkasy o wartości 16 464,00 zł.Materiał wideo z XXX sesji

© 2019 Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko
Facebook