gmina5

XLV Sesja - intensywne prace budowl…

1.    Przekazaliśmy plac budowy na wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Dębowej w Gajewie.2.    Trwają prace w SP Wilkasy; wymieniana jest instalacja ...

Czytaj więcej

Ruszyły prace przy przebudowie ście…

Przystąpiliśmy do realizacji kolejnej inwestycji na rzecz mieszkańców. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gajewie jest wykonawcą...

Czytaj więcej

13 kwietnia - Światowy Dzień Pamięc…

W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckie...

Czytaj więcej

Będą remonty budynków szkół podstaw…

Rozstrzygnęliśmy przetarg i podpisał umowę z przedstawicielami Spółdzielni Wielobranżowej NIEGOCIN na prace remontowo-adaptacyjne budynku Szkoły Podst...

Czytaj więcej

XLIV Sesja - kolejne przebudowy dró…

Na wstępie zdementuję pogłoski - W GMINIE GIZYCKO NIE MA ZASTĘPCY WÓJTA :-)Pani Małgorzata Czopińska wylicytowała za kwotę aż 700 zł stanowisko Wójta ...

Czytaj więcej

Można uzyskać dotację do zadań zwią…

Uruchomiliśmy dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Giżycko na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska. Z myślą o środowisku  zachęcamy...

Czytaj więcej

Biegliśmy dla Łukasza - III Bieg Ch…

W słoneczną niedzielę 18 marca, odbył się III Bieg Charytatywny dedykowany  Łukaszowi Pułjanowskiemu z Pierkunowa - GMINA GIŻYCKO. Dwudziestoletni Łuk...

Czytaj więcej

Tytuły "Super Sołtysa 2018…

Dziś (16.03) na uroczystej gali w Olsztynie wręczone zostały tytuły "Super Sołtysa 2018". Plebiscyt był prowadzony we wszystkich powiatach naszego wo...

Czytaj więcej

Polecam strony internetowe:


ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
gizycko.kiedyprzyjedzie.pl  - system informacji o komunikacji autobusowej
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej

Sprawozdanie z działalności między sesjami - XXVI sesja - 26.10.2016

•    Ukończyliśmy inwestycję polegającą na remoncie 8 mieszkań socjalnych w miejscowości Upałty Małe na które pozyskaliśmy środki zewnętrzne w wysokości 137 564 zł. 
•    ukończyliśmy inwestycję budowy chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym do Prefabetu w Wilkasach. Dopytywano mnie dlaczego nie zaprojektowano chodnika po stronie lasu do styku z drogą krajową. Projektant nie mógł zaprojektować chodnika po jednej stronie drogi, ponieważ przy drodze krajowej działka jest własnością Nadleśnictwa,
•    ukończyliśmy budowę drogi łączącej miejscowość Wronka ze Sterławkami Małymi. Tu również otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości  75 000 zł,
•    w wyniku przetargu wyłoniliśmy wykonawcę inwestycji budowy drogi w Zielonym Gaju oraz budowy ulicy Zachodniej w Gajewie,
•    dobra wiadomość  - nasz wniosek na budowę kompleksu lekkoatletycznego w Wilkasach uzyskał pozytywną ocenę  Ministerstwa Sportu i Turystyki i otrzymał dofinansowanie w wysokości  337 100 zł,
•    kolejny sukces w pozyskiwaniu środków zewnętrznych - uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 424 852,64zł na remont i wyposażenie dwóch świetlic w miejscowości Świdry i Kozin. W wyniku dofinansowania zrealizujemy zadanie pod nazwą : ”Ożywiamy społeczną energię poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Kozin i Świdry w Gminie Giżycko”,


•    wymieniliśmy piece w świetlicy w Kożuchach Wielkich i Upałtach,
•    ułożyliśmy płyty na ulicy Leśnej przed cmentarzem w Gajewie,
•    uczestniczyłem w zebraniach sołeckich  w Gajewie, Kruklinie, Spytkowie i Kożuchach Wielkich dotyczących funduszu sołeckiego,

•    zorganizowaliśmy spotkanie z wójtami i FOWJM w sprawie budowy ścieżki po nieczynnych nasypach kolejowych. W Gminie Giżycko wyłoniliśmy już wykonawcę projektu,

•    na zaproszenie  burmistrza uczestniczyłem w spotkaniu z przedsiębiorcami w hotelu Wodnik,
•    miałem spotkanie z dyrektorem biura Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 panem Pawłem Czacharowskim. Omawialiśmy stan przygotowań wspólnych projektów,
•    byłem na spotkaniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z Dyrektorem Waldemarem Królikowskim w sprawie realizacji budowy ścieżki rowerowej w ramach Wielkiej Pętli Mazurskiej. Wstępnie uzyskałem akceptację przebiegu trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej od Wilkas do Bogaczewa.
•    wraz z wójtami naszego powiatu i burmistrzem Giżycka uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami Centrum Integracji Społecznej, którzy złożyli sprawozdanie z działalności. Placówka rozwija się prawidłowo i mimo trudności z rotacją podopiecznych może już pochwalić się małymi sukcesami , m.in. dzięki jej funkcjonowaniu jeden z mieszkańców naszej gminy uzyskał prawo do emerytury,
•    Starostwo Powiatowe w Giżycku  zorganizowało spotkanie którego celem było  określenie najbardziej wrażliwych punktów na ul. Obwodowej w Giżycku. Wstępnie określiliśmy  możliwość organizacji alternatywnej tras objazdu mostu na ulicy obwodowej przez Pierkunowo,
•    uczestniczyłem w otwarciu galerii pana Andrzeja Sołtysiaka w ZUOK Spytkowo,
•    przeprowadziłem w urzędzie gminy konsultacje z Panią Wiolettą Banasiewicz Dyrektorem LGR. Celem spotkania było zapoznanie pracowników ze szczegółami planowanych naborów,
•    zorganizowałem spotkanie z podmiotami prowadzącymi działalność na terenie Gminy Giżycko,
•    uczestniczyłem w spotkaniu z zainteresowanymi inwestorami w sprawie możliwości powstania na terenie gminy Centrum Zdrowia Seniora,
•    brałem udział w Walnym Zgromadzeniu Członków  LGR w Wilkasach,
•    uczestniczyłem w jubileuszu  70-lecia Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców,
•    z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowałem spotkanie z dyrektorami szkół i wytypowanymi nauczycielami , którym wręczyłem  nagrody,
•    uczestniczyłem w I międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta,
•    szczególnie wyjątkowo wspominam udział w  XVI Międzynarodowym Koncercie Muzyki Cerkiewnej,
•    w Powiatowej Komendzie Policji w Giżycku brałem udział w spotkaniu z wójtami w sprawie możliwości dofinansowania do zakupu samochodów, które będą do dyspozycji dzielnicowych,
•     uczestniczyłem w uroczystym powitaniu nowego Komendanta Powiatowego Policji pana Przemysława Rawy,
•    brałem udział w „święcie ziemniaka” zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Spytkowie,
•    Publiczne Gimnazjum w Bystrym zorganizowało czytanie"Trylogii",
•    podziwiałem atrakcyjny program święta 70 - lecia Szkoły Podstawowej w Wilkasach,
•    kibicowałem siedmiu drużynom biorącym udział w I turnieju z cyklu Mistrzostw Sołectw Gminy Giżycko w Piłkę Siatkową 2016,
•    w Ekomarinie w Giżycku brałem udział w  spotkaniu w sprawie zmian w systemie oświaty,
•    brałem udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

Informacja o sprzedaży:
•    Sprzedaż bez przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 61 - działka 120/1 o powierzchni 0,2041 ha, położona w miejscowości Kożuchy Wielkie, za kwotę 3 850,00 zł (netto),
•    sprzedaż bez przetargu lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 3, ul. Olsztyńska, Wilkasy – działka 830 o powierzchni 0,1140 ha, położona w miejscowości Wilkasy, za kwotę 6 000,00 zł (netto),
•    sprzedaż w formie przetarg – działka 810 o powierzchni 0,0457 ha, położona w miejscowości Wilkasy, za kwotę 84 640,00 zł (netto).,
•    sprzedaż w formie przetarg – działka 25/6 o powierzchni 0,1610 ha, położona w miejscowości Szczybały Giżyckie, za kwotę 35 350,00 zł (netto).

© 2018 Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko

Please publish modules in offcanvas position.

Facebook