gmina5

VII sesja Rady Gminy Giżycko - poże…

Ostatnia sesja odbyła się 27.03.20191.    Podziękowanie dla Pana Prezesa Andrzeja Ligęzowskiego za wieloletnią pracę na rzecz Gminnego Zakładu Komunal...

Czytaj więcej

VI sesja Rady Gminy Giżycko - wysok…

Ostatnia sesja odbyła się 27.02.2019roku. W minionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami.1. Podpisałem umowę z Aresztem Śledczym w Suwałkach...

Czytaj więcej

V sesja Rady Gminy - trwają remonty…

1.    Trwają prace remontowe w trzech świetlicach: w Sołdanach, Spytkowie i Sterławkach Małych. Pomieszczenia zostaną wymalowane, naprawiony dach, wyr...

Czytaj więcej

IV sesja Rady Gminy Giżycko - minut…

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zamordowanego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz naszego byłego radnego, zmarłego Krzysztofa Amielawskiego.Uczest...

Czytaj więcej

III sesja Rady Gminy Giżycko - jedn…

W 2019 roku nadal będzie funkcjonowała bezpłatna autobusowa komunikacja miejsko-gminna!Radni jednogłośnie uchwalili budżet na rok 2019.Porządek obrad...

Czytaj więcej

II Sesja Rady Gminy Giżycko - dofin…

Uroczysta sesja odbyła się 22.11.2018, a poprzednia 30.10.2018.1.    Wniosek o dofinansowanie pod nazwą „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie troc...

Czytaj więcej

I Sesja Rady Gminy Giżycko - 22.11…

Nowa kadencja 2018 - 2023 rozpoczęła się 22 listopada 2018 roku I Sesją Rady Gminy Giżycko. Radni oraz Wójt Marek Jasudowicz złożyli uroczyste ślubowa...

Czytaj więcej

LI Sesja - dofinansowanie na kolejn…

Ostatnia sesja odbyła się 27.09.20181.    Zakończone zostały cztery inwestycje drogowe w Gminie Giżycko: Kruklin, Sulimy, Sterławki Małe i ul. Dębowa ...

Czytaj więcej

Polecam strony internetowe:


ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
gizycko.kiedyprzyjedzie.pl  - system informacji o komunikacji autobusowej
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej

Sprawozdanie z działalności między sesjami - XXVI sesja - 26.10.2016

•    Ukończyliśmy inwestycję polegającą na remoncie 8 mieszkań socjalnych w miejscowości Upałty Małe na które pozyskaliśmy środki zewnętrzne w wysokości 137 564 zł. 
•    ukończyliśmy inwestycję budowy chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym do Prefabetu w Wilkasach. Dopytywano mnie dlaczego nie zaprojektowano chodnika po stronie lasu do styku z drogą krajową. Projektant nie mógł zaprojektować chodnika po jednej stronie drogi, ponieważ przy drodze krajowej działka jest własnością Nadleśnictwa,
•    ukończyliśmy budowę drogi łączącej miejscowość Wronka ze Sterławkami Małymi. Tu również otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości  75 000 zł,
•    w wyniku przetargu wyłoniliśmy wykonawcę inwestycji budowy drogi w Zielonym Gaju oraz budowy ulicy Zachodniej w Gajewie,
•    dobra wiadomość  - nasz wniosek na budowę kompleksu lekkoatletycznego w Wilkasach uzyskał pozytywną ocenę  Ministerstwa Sportu i Turystyki i otrzymał dofinansowanie w wysokości  337 100 zł,
•    kolejny sukces w pozyskiwaniu środków zewnętrznych - uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 424 852,64zł na remont i wyposażenie dwóch świetlic w miejscowości Świdry i Kozin. W wyniku dofinansowania zrealizujemy zadanie pod nazwą : ”Ożywiamy społeczną energię poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Kozin i Świdry w Gminie Giżycko”,


•    wymieniliśmy piece w świetlicy w Kożuchach Wielkich i Upałtach,
•    ułożyliśmy płyty na ulicy Leśnej przed cmentarzem w Gajewie,
•    uczestniczyłem w zebraniach sołeckich  w Gajewie, Kruklinie, Spytkowie i Kożuchach Wielkich dotyczących funduszu sołeckiego,

•    zorganizowaliśmy spotkanie z wójtami i FOWJM w sprawie budowy ścieżki po nieczynnych nasypach kolejowych. W Gminie Giżycko wyłoniliśmy już wykonawcę projektu,

•    na zaproszenie  burmistrza uczestniczyłem w spotkaniu z przedsiębiorcami w hotelu Wodnik,
•    miałem spotkanie z dyrektorem biura Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 panem Pawłem Czacharowskim. Omawialiśmy stan przygotowań wspólnych projektów,
•    byłem na spotkaniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z Dyrektorem Waldemarem Królikowskim w sprawie realizacji budowy ścieżki rowerowej w ramach Wielkiej Pętli Mazurskiej. Wstępnie uzyskałem akceptację przebiegu trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej od Wilkas do Bogaczewa.
•    wraz z wójtami naszego powiatu i burmistrzem Giżycka uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami Centrum Integracji Społecznej, którzy złożyli sprawozdanie z działalności. Placówka rozwija się prawidłowo i mimo trudności z rotacją podopiecznych może już pochwalić się małymi sukcesami , m.in. dzięki jej funkcjonowaniu jeden z mieszkańców naszej gminy uzyskał prawo do emerytury,
•    Starostwo Powiatowe w Giżycku  zorganizowało spotkanie którego celem było  określenie najbardziej wrażliwych punktów na ul. Obwodowej w Giżycku. Wstępnie określiliśmy  możliwość organizacji alternatywnej tras objazdu mostu na ulicy obwodowej przez Pierkunowo,
•    uczestniczyłem w otwarciu galerii pana Andrzeja Sołtysiaka w ZUOK Spytkowo,
•    przeprowadziłem w urzędzie gminy konsultacje z Panią Wiolettą Banasiewicz Dyrektorem LGR. Celem spotkania było zapoznanie pracowników ze szczegółami planowanych naborów,
•    zorganizowałem spotkanie z podmiotami prowadzącymi działalność na terenie Gminy Giżycko,
•    uczestniczyłem w spotkaniu z zainteresowanymi inwestorami w sprawie możliwości powstania na terenie gminy Centrum Zdrowia Seniora,
•    brałem udział w Walnym Zgromadzeniu Członków  LGR w Wilkasach,
•    uczestniczyłem w jubileuszu  70-lecia Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców,
•    z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowałem spotkanie z dyrektorami szkół i wytypowanymi nauczycielami , którym wręczyłem  nagrody,
•    uczestniczyłem w I międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta,
•    szczególnie wyjątkowo wspominam udział w  XVI Międzynarodowym Koncercie Muzyki Cerkiewnej,
•    w Powiatowej Komendzie Policji w Giżycku brałem udział w spotkaniu z wójtami w sprawie możliwości dofinansowania do zakupu samochodów, które będą do dyspozycji dzielnicowych,
•     uczestniczyłem w uroczystym powitaniu nowego Komendanta Powiatowego Policji pana Przemysława Rawy,
•    brałem udział w „święcie ziemniaka” zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Spytkowie,
•    Publiczne Gimnazjum w Bystrym zorganizowało czytanie"Trylogii",
•    podziwiałem atrakcyjny program święta 70 - lecia Szkoły Podstawowej w Wilkasach,
•    kibicowałem siedmiu drużynom biorącym udział w I turnieju z cyklu Mistrzostw Sołectw Gminy Giżycko w Piłkę Siatkową 2016,
•    w Ekomarinie w Giżycku brałem udział w  spotkaniu w sprawie zmian w systemie oświaty,
•    brałem udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

Informacja o sprzedaży:
•    Sprzedaż bez przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 61 - działka 120/1 o powierzchni 0,2041 ha, położona w miejscowości Kożuchy Wielkie, za kwotę 3 850,00 zł (netto),
•    sprzedaż bez przetargu lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 3, ul. Olsztyńska, Wilkasy – działka 830 o powierzchni 0,1140 ha, położona w miejscowości Wilkasy, za kwotę 6 000,00 zł (netto),
•    sprzedaż w formie przetarg – działka 810 o powierzchni 0,0457 ha, położona w miejscowości Wilkasy, za kwotę 84 640,00 zł (netto).,
•    sprzedaż w formie przetarg – działka 25/6 o powierzchni 0,1610 ha, położona w miejscowości Szczybały Giżyckie, za kwotę 35 350,00 zł (netto).

© 2019 Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko
Facebook