gmina5

IV sesja Rady Gminy Giżycko - minut…

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zamordowanego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz naszego byłego radnego, zmarłego Krzysztofa Amielawskiego.Uczest...

Czytaj więcej

III sesja Rady Gminy Giżycko - jedn…

W 2019 roku nadal będzie funkcjonowała bezpłatna autobusowa komunikacja miejsko-gminna!Radni jednogłośnie uchwalili budżet na rok 2019.Porządek obrad...

Czytaj więcej

II Sesja Rady Gminy Giżycko - dofin…

Uroczysta sesja odbyła się 22.11.2018, a poprzednia 30.10.2018.1.    Wniosek o dofinansowanie pod nazwą „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie troc...

Czytaj więcej

I Sesja Rady Gminy Giżycko - 22.11…

Nowa kadencja 2018 - 2023 rozpoczęła się 22 listopada 2018 roku I Sesją Rady Gminy Giżycko. Radni oraz Wójt Marek Jasudowicz złożyli uroczyste ślubowa...

Czytaj więcej

LI Sesja - dofinansowanie na kolejn…

Ostatnia sesja odbyła się 27.09.20181.    Zakończone zostały cztery inwestycje drogowe w Gminie Giżycko: Kruklin, Sulimy, Sterławki Małe i ul. Dębowa ...

Czytaj więcej

Obalamy mity - kolejne dementi treś…

Odnosząc się do treści artykułów opublikowanych w gazecie konkurenta musimy stwierdzić, że przy analizie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie wzięto p...

Czytaj więcej

Nowy sprzęt dla OSP Kamionki i Spyt…

06 września podpisałem z Ministrem Sprawiedliwości reprezentowanym przez Pana Mikołaja Pawlaka - Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich ...

Czytaj więcej

REALIZACJA PROGRAMU „KWW KOCHAMY MA…

GŁÓWNE CELE ZMIANA SPOSOBU ZARZĄDZANIA GMINĄ – Przez ostatnie 4 lata słuchaliśmy problemów i potrzeb mieszkańców z różnych środowisk. Wprowadziliśm...

Czytaj więcej

Polecam strony internetowe:


ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
gizycko.kiedyprzyjedzie.pl  - system informacji o komunikacji autobusowej
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej

Budżet na 2017 rok został uchwalony - XXVIII sesja

sesjaRok 2017 będzie czasem realizacji sporej ilości inwestycji. Uchwalono budżet nadwyżkowy  co oznacza, że dochody są większe od wydatków.
Obniżono opłaty za zajęcie pasa drogowego poprzez urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej w celu zachęcenia operatorów do budowy sieci światłowodowej i doprowadzenie jej do odbiorcy końcowego.
Podjęto uchwały o woli współpracy z partnerami z obwodu kaliningradzkiego w celu pozyskiwania środków zewnętrznych.
Przyjęto Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów.
Część zadań zapisaliśmy jako wydatki niewygasające z 2016 roku, które wykonamy do połowy kolejnego roku:
- projekt i budowa oświetlenia drogowego w m. Kalinowo,
- dokumentacja  projektowa Mazurski Trakt Rowerowy,
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kalinowo,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi w miejscowości Piękna Góra – Łabędzi Ostrów,
- projekt budowlany i wykonawczy drogi krajowej nr 59 - Porozumienie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (rondo ul. Świderska - Nowowiejska),
- dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Pierkunowo,
- projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Wilkasy i Gajewo oraz projekt przebudowy sieci gazowej w m. Gajewo,
- zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku (plaża) w m. Wilkasy,
- budowa oświetlenia w miejscowości Sterławki Małe.

W tym roku pozyskaliśmy dofinansowanie na kilka inwestycji, które zrealizujemy w 2017 roku, m.in. na :
- remonty świetlic w miejscowości Kozin i Świdry,
- budowę kompleksu lekkoatletycznego w Wilkasach - wariant 200m - treningowy,
- zakup sceny mobilnej,
- przebudowę drogi  w miejscowości Gajewo ul. Zachodnia.

Sprawozdanie z działalności w okresie od 16.11.2016
1.    Ubiegamy się o dofinansowanie do budowy pasażu nabrzeża jeziora Niegocin i zagospodarowania terenu wokół amfiteatru w Wilkasach. Projekt zakłada m.in. budowę pasażu nabrzeża o długości około 800m z ciągiem rowerowym i pieszym, siłownią zewnętrzną, ławeczkami, oświetleniem, pasem zieleni, miejscem do biwakowania i plażowania oraz wiatką. Teren tzw. plaży przy amfiteatrze ma być zagospodarowany poprzez utwardzenia, utworzenie boiska do piłki plażowej, powiększenia miejsca piaszczystego i budowę placu zabaw.
Przebieg działań i ustaleń związanych z zagospodarowaniem nabrzeża j. Niegocin w Wilkasach:
- w 2008 roku pan Sieroński podpisał porozumienie z ANR o przejęciu działek nad jeziorem Niegocin i zobowiązał się do wykonania ścieżki rowerowej,
Fragment porozumienia:

zobowiązanie
- w 2012 roku na części działek nabrzeża uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który wyznacza ciąg pieszo-jezdny,
- podzielono działkę 866/1 i nadano nowe numery,
- w 2015 roku podjęliśmy działania zmierzające do częściowego przygotowania terenu pod inwestycję poprzez wycinkę zadrzewienia (po uprzednim uzyskaniu stosownych zezwoleń),
- wygraliśmy obie sprawy o zasiedzenie,
- wiosną 2016 roku poinformowałem prezesa PTTK Mazury z Olsztyna i dzierżawcę Tawerny Dezeta Pana Macieja Budnego o planowanej inwestycji utworzenia pasażu i m.in. ciągu pieszo-rowerowego. Obaj panowie wyrazili akceptację dla takich planów i nie zgłaszali uwag,
- w październiku 2016 wysłaliśmy pisma do mieszkańców i PTTK Mazury z informacją o konieczności usunięcia z terenu działki gminnej wszystkich ogrodzeń i obiektów,
- pan prezes PTTK Mazury i pan Budny zapoznali się z projektem planowanej inwestycji i nie wnosili uwag,
- prezes  PTTK Mazury przysłał pismo, że do końca roku zabierze wszystkie obiekty z terenu działki gminnej,
- wznowiliśmy granice naszej działki.
Obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie na realizację tej inwestycji.
2.    Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do budowy sieci kanalizacyjnej w Spytkowie, a GZK Kąp i Upałty.
3.    Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do budowy ścieżki pieszo-rowerowej ul. Lipowej w Gajewie.
4.    Prowadzę negocjacje w sprawie poszerzenia drogi ul. Dębowej w Gajewie.
5.    Prowadzę działania w celu pozyskania partnerów do wspólnych projektów w ramach programy Polska - Rosja.
6.    Spotkanie z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych panem Józefem Pipiro oraz Starostą Wacławem Strażewiczem – rozmowy o wspólnych inwestycjach w 2017 r.
7.    Spotkanie z burmistrzem i przedsiębiorcami - Hotel Mazury.
8.    Spotkanie z nowym komendantem Komendy Powiatowej Policji w Giżycku panem Przemysławem Rawą oraz podinspektorem Adamem Rudnickim.
9.    Wieczór Seniora w odremontowanej Świetlicy Wiejskiej w Upałtach Małych.
10.    Spotkanie w sprawie inscenizacji w Lesie. W. Chodakowski, R. Kempa.
11.    Spotkanie z-cą dyr. panem Berą z GDDKiA w Olsztynie w sprawie ul. Dębowej, Jodłowej, Brzozowej,  Sosnowej i nowej drogi Makowej w Wilkasach.
12.    Uczestniczyłem w spotkaniu pt. "Plan Cyfrowy 2025 ver. 2”, gdyż staram się o objęciem naszej gminy programem p.n. Ostatnia Mila, dotyczącym podłączenia do internetu. Wyrazem tego jest dzisiejsza uchwała o obniżeniu opłat za zajęcie pasa drogowego.
13.    Spotkanie ze Stanisławem Tołwińskim – rozmowa o Mazury Air Show 2017.
14.    Zorganizowaliśmy koncert muzyki RAP  w obu gimnazjach, zespół "Stworzeni do Walki".
15.    Brałem udział w powitaniu drużyny Kreatywnych Undecided z Wilkas, która zdobyła w Chinach I miejsce w III poziomie wiekowym.
16.    Rozmowa z panem P. Reman - OWES Ełk na temat utworzenia w gminie Wioski tematycznej.
17.    Zgromadzenie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.
18.    Brałem udział w spotkaniach opłatkowych:  15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa, 24 Wojskowym Oddziale Gospodarczym i SP Spytkowo.
19.    Uczestniczyłem w:
- 25 Polskiej Wigilii w GOKiR, zabawie choinkowej dla dzieci w Pieczonkach,
- Mistrzostwach Sołectw Gminy Giżycko w Piłkę Siatkową 2016,
- IV Regionalnym Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych,
- BOŻONARODZENIOWYM JARMARKU w Giżycku,
- Śpiewadło 2016 - finał,
- spotkaniu turystycznego KLASTRA MAZURY w GOKiR Wilkasy,
- uroczystościach upamiętniających 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego,
- uroczystej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach z okazji 290-lecia nadania praw miejskich,
- VI Giżyckiej Gali Żeglarskiej,
- IV Turnieju karate – COS w Giżycku,
- zabawie choinkowej dzieci z sołectwa Gajewo w tawernie Majka.

Sprawozdanie z działalności


Cały materiał wideo z XXVIII sesji

© 2018 Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko
Facebook