gmina5

Nowy sprzęt dla OSP Kamionki i Spyt…

06 września podpisałem z Ministrem Sprawiedliwości reprezentowanym przez Pana Mikołaja Pawlaka - Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich ...

Czytaj więcej

REALIZACJA PROGRAMU „KWW KOCHAMY MA…

GŁÓWNE CELE ZMIANA SPOSOBU ZARZĄDZANIA GMINĄ – Przez ostatnie 4 lata słuchaliśmy problemów i potrzeb mieszkańców z różnych środowisk. Wprowadziliśm...

Czytaj więcej

XLIX Sesja - Pozyskaliśmy kolejne d…

Poprzednia sesja odbyła się 20.08.2018 roku. Minionym okresie angażowałem się w następujące działania.1.    W czerwcu odbyło się spotkanie Klastra Tur...

Czytaj więcej

Obalamy mity, pomówienia i dementuj…

Drodzy Mieszkańcy Gminy GiżyckoDotychczas nie odnosiłem się do publikowanych ostatnio insynuacji i pomówień, jednakże teraz poziom kłamstw oraz szkalo...

Czytaj więcej

Pozyskaliśmy dofinansowanie na mode…

Pozyskaliśmy kolejne środki zewnętrzne na inwestycje w Gminie Giżycko.3 lipca 2018 roku podpisałem umowę z Zarządem Województwa na dofinansowanie z Pr...

Czytaj więcej

Następna przebudowa drogi asfaltowe…

22 czerwca podpisałem kolejną inwestycyjną umowę na rzecz naszych mieszkańców. Tym razem przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi o nawierzchni as...

Czytaj więcej

XLVIII Sesja - Udzielono Wójtowi ab…

Uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Giżycko podjęto bez głosów przeciwnych. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek ...

Czytaj więcej

Od 1 lipca 2018 roku wprowadzamy BE…

Od 1 lipca 2018 roku wprowadzamy BEZPŁATNE PRZEJAZDY AUTOBUSOWE komunikacji miejsko-gminnej. Rozkład jazdy można sprawdzić w systemie dynamicznej inf...

Czytaj więcej

Polecam strony internetowe:


ugg.pl - oficjalna strona Gminy Giżycko
bip.ugg.pl - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Giżycko
gizycko.e-mapa.net - system informacji przestrzennej Gminy Giżycko
gizycko.kiedyprzyjedzie.pl  - system informacji o komunikacji autobusowej
epuap.gov.pl - platforma usług administracji publicznej

Obniżamy cenę wody i ścieków oraz wprowadzamy zwolnienia z podatku

XVII sesja Rady Gminy Giżycko przyniosła kilka dobrych informacji.

Obniżyliśmy ceny wody i ścieków.
W 2017 roku jeden metr sześcienny wody będzie tańszy o 6 groszy, a ścieków o 2 grosze.
Wprowadziliśmy również niższe dopłaty z budżetu gminy do cen kosztowych wody i ścieków.
Jest to kolejny rok w którym obniżamy dopłaty do stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Kolejnym pozytywnym działaniem jest wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części wybudowane po dniu 01.01.2017 r., przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna.
Zwolnienie od podatku trwa od dnia powstania obowiązku podatkowego nie dłużej jednak niż trzy lata od dnia powstania tego obowiązku.
Sprawozdanie z działalności wójta:
 • przekazaliśmy mieszkańcom nowe mieszkania  socjalne utworzone  w miejscowości Upałty Małe 5,
 • kończymy budowę drogi asfaltowej w Zielonym Gaju,
 • ogłosiliśmy przetarg na wykonanie drogi asfaltowej w Kalinowie i Pięknej Górze, prace wykonane zostaną wiosną 2017 roku,
 • ogłaszamy przetarg na budowę promenady i zagospodarowanie nabrzeża nad jeziorem Niegocin i przy amfiteatrze oraz wykonanie 2 pomostów,
 • przygotowujemy wnioski na dofinansowanie w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na wykonanie promenady i nabrzeża w Wilkasach oraz pomostów na jeziorze Niegocin i Tajty,
 • ruszyły się prace budowy nowej nawierzchni  asfaltowej od ulicy Świderskiej przez Antonowo do Pierkunowa o łącznej długości około 3,5 kilometra,
 • na spotkaniu wyjazdowym pod Elblągiem rozmawiałem na temat współpracy z gminami obwodu kaliningradzkiego w pozyskiwaniu środków z programu Interreg Rosja – Polska, jesteśmy na etapie poszukiwania partnerów,
 • przygotowujemy wnioski na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do budowy sieci kanalizacyjnych w miejscowościach:  Spytkowo, Kalinowo, Szczybały Giżyckie, Grajwo, Kąp i Upałty,
 • również w tym miesiącu bierzemy udział w konkursie na pozyskanie środków do utworzenia ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Lipowej w Gajewie,
 • firma zajmująca się konserwacja oświetlenia ulicznego nie realizuje zleconych zadań od 2 listopada – zgodnie z umową naliczmy im kary umowne i przygotowujemy rozpoznanie na wyłonienie nowej firmy,
 • wystąpiła awaria oświetlenia na ul. Przemysłowej w Wilkasach, z nieznanych przyczyn na terenie Prefabetu nastąpiło uszkodzenie linii zasilającej położonej w ziemi. Robimy projekt  nowego podłączenia,
 • brałem udział w Konferencji - Opreacja Boyen 2014- 2018,
 • uczestniczyłem w zebraniu sołeckim w Kozinie,
 • uczestniczyłem w czynie społecznym jaki wykonali mieszkańcy Kozina w celu wybudowania ogrodzenia. Dziękuję mieszkańcom, a przede wszystkim panu sołtysowi  za tak dobrą integrację. Również w innych miejscowościach były tego rodzaju wspólne działania mieszkańców , m.in. w Bogacku,
 • otwierałem Ogólnopolski Turniej badmintona Osób Niepełnosprawnych. Taka impreza była organizowana w naszym Parku Wodnym po raz pierwszy, a zgromadziła ponad 40 uczestników. Mam nadzieję że wpisze się na stałe do kalendarza do kalendarza imprez gminnych,
 • uczestniczyłem w uroczystych balach z okazji pięciolecia klubów sportowych kształcących umiejętności piłkarskie młodych zawodników,
 • gościłem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Giżycku doktor nauk weterynaryjnych panią Agnieszkę Raczyńską oraz inspektora weterynaryjny ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt pana Arkadiusza Zycha. Rozmawialiśmy na temat zagrożenia  ASF i ośrodkom ostrożności,
 • miałem spotkanie z Prezesem Aglomeracji panem Arkadiuszem Fajem , rozmawialiśmy na temat możliwości inwestycyjnych przy budowie sieci wodociągowo – kanalizacyjnych,
 • po spotkaniach roboczych z panem prezesem i panią księgową GZK w wyniku przeprowadzonej analizy ustaliliśmy możliwość obniżenia stawek opłat za wodę i ścieki,
 • zorganizowałem spotkanie z wiceprezesem Zarządu  Es-System panią  Bożeną Wandel. Rozmawiałem na temat nabycia działki na której zlokalizowana jest nasza przepompownia oraz poinformowałem o planach zagospodarowania nabrzeża jeziora Niegocin,
 • brałem udział w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości w kościele w Wilkasach 10.11 oraz 11.11 w kościele w Bystrym, gdzie podziwiałem piękne wykonanie etiudy teatralno-wokalna przez zespół teatralno-muzyczny „Nic to” z GOKiR w Wilkasach -serdecznie dziękuję wszystkim młodym wykonawcom i pani Basi Somionka , która to wszystko przygotowała oraz uczestnikom uroczystości,
 • w dniu Święta Niepodległości uczestniczyłem w balu charytatywnym podczas którego przeprowadzono licytację na rzecz pani Agnieszki chorej na zanik mięśni,
 • rozmawiałem z przewodnikiem PTTK,  który przygotowuje oznakowanie trasy przez las z Pięknej Góry do Wron na temat przyśpieszenia wykonania zadania,
 • zorganizowałem spotkanie z rolnikami na którym omówiliśmy szereg ważnych tematów,
 • uczestniczyłem w spotkaniu na temat utworzenia w Kozinie wioski tematycznej.
Stawka podatku leśnego w 2016 wynosiła 42,19 zł, a w 2017 będzie  42,02 zł.
Stawka podatku dla gospodarstwa rolnego  za grunty rolne w 2016 - 134,38 zł, a   w 2017 - 131,10 zł.
Stawka podatku rolnego za nieruchomości rolne w 2016 - 268,75 zł, a w 2017 - 262,20 zł.

W Gminie Giżycko minionym okresie  nie było sprzedaży nieruchomości. Nabyliśmy działkę nr 130 o powierzchni 0,0400 ha, położoną w miejscowości Gajewo, za kwotę 18 590,00 zł, przeznaczona pod drogę lokalną, dojazdową i częściowo pod teren zabudowy mieszkalnej i mieszkalno – usługowej.


Cały materiał wideo z XXVII sesji

© 2018 Marek Jasudowicz - Wójt Gminy Giżycko
Facebook